OBS!

Nettleseren du bruker er utdatert, og kan ha problemer med å vise denne siden. Her er noen alternativer:

Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island har hatt noe ulike tilnærminger til coronaviruset. Her kan man følge og sammenligne de fem landenes utvikling.

Nøkkeltall for Norden

25. februar → nå
Døde
Innlagt
Intensiv
Bekreftet smittet

Merk at du kan vise grafene nedenfor slik du selv vil: Kryss av i boksene øverst og velg for eksempel om du vil se færre land, eller markere når landene har innført tiltak.

Døde

Vær oppmerksom på at praksis for registrering av dødsfall kan variere fra land til land og ha endret seg over tid.

Døde totalt

Tallene er kumulative.

Nye døde per dag

På sykehus

Tallene for innlagte og innlagte på intensiv er status-tall, altså ikke kumulative.

Innlagte

Innlagte på intensiv

Bekreftet smittet

Bekreftet smittet totalt

Nye bekreftet smittet per dag

Tiltak

I tidslinjen og den detaljerte oversikten nedenfor vises innføringer og opphevinger av ulike tiltak i corona-sammenheng i Norge, Sverige og Danmark.

Detaljert oversikt

Alle tiltakskategorier
Nyeste først