Nøkkeltall i kommune

Registrert smittet

Nye per dag
 • Totalt
  0
 • Per 1k innb.
  0
 • I dag
  0
 • Siste 14 d.
  0

Døde *

Nye per dag
 • Totalt
  0
 • Per 1k innb.
  0
 • I dag
  0
 • Siste 14 d.
  0
* Tallene før dødsfall per kommune gjelder antall døde innbyggere – og ikke antall dødsfall som har skjedd i kommunen.

Nøkkeltall i kart

Totalt
Henter kart
Tallene før dødsfall per kommune gjelder antall døde innbyggere – og ikke antall dødsfall som har skjedd i kommunen. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Innlagt på sykehus tilknyttet kommune

Sykehus og helseforetak tilknyttet kommune

 • Sykehus
  Innlagt
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Gul:
Rød:
 • [1] 12. mars: Innføring av omfattende tiltak: bl.a. stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt forbud tilknyttet arrangementer og tilbud.
 • [2] 20. april: Delvis oppheving av tiltak. Bl.a. gjenåpning av barnehager.
 • [3] 27. april: Delvis oppheving av tiltak. Gjenåpning av barnehager og delvis gjenåpning av skoler (1.-4. trinn).
Gå til oversikt over tiltak

Døde innbyggere i kommune

Sykehusene nekter ofte å oppgi hvilken kommune den avdøde var innbygger i. Vi vet alltid hvilken kommune en person døde i, men ikke hvilken kommune personen var innbygger i.

Alder på døde innbyggere i kommune

Aldersfordeling per :

Hvor innbyggerne i kommune døde

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem.

Detaljert oversikt over døde innbyggere i kommune

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Registrert smittet i kommune

Antall testet

Disse tallene er kun tilgjengelig på landsbasis. Klikk her for å bytte til visning for hele landet.

Sykehusansatte smittet og i karantene tilknyttet kommune

Sykehusansatte smittet

 • Helseforetak
  Ansatte
  smittet

Sykehusansatte i karantene

Tallene rapporteres på helseforetak-nivå. Karantenetallene inkluderer også sykehusansatte som ikke er i karantene, men som har coronarelaterte fravær.

 • Helseforetak
  Ansatte
  i karantene

Alder, kjønn og smittekilde blant registrert smittede

Tallene viser fordelingen blant de som har testet positivt. Tallene oppdateres daglig fra FHIs dagsrapport og kommer kun på landsnivå.

Disse tallene er kun tilgjengelig på landsbasis. Klikk her for å bytte til visning for hele landet.

Tiltak

I tidslinjen og den detaljerte oversikten nedenfor vises innføringer og opphevinger av ulike tiltak i corona-sammenheng i Norge.

Disse tallene er kun tilgjengelig på landsbasis. Klikk her for å bytte til visning for hele landet.