Nøkkeltall for Norge

25. februar → nå
På respirator
-
-
Registrert smittet
-
-
Testede
-
Sykehus­ans. i karantene
-
-

Nøkkeltall i kart

Totalt
Henter kart
Tallene før dødsfall per kommune gjelder antall døde innbyggere – og ikke antall dødsfall som har skjedd i kommunen. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Detaljert tabell

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Kommune
  Fylke
  Totalt
  Per 1k
  innb.
  I dag
  Siste
  14 d.
Tallene før dødsfall per kommune/fylke gjelder antall døde innbyggere – og ikke antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Innlagt på sykehus

For å sammenligne med prognose: velg fra nedtrekksmenyen nedenfor.

Helse Nord og Helse Vest oppgir ikke antallet innlagte på intensivavdelinger når det er svært få pasienter innlagt i regionen. De begrunner det med personvernhensyn. Når det ikke oppgis, setter VG antallet for regionen til 0. For Helse Nord betyr dette at vi ikke har intensivtall før 27. mars.
 • [1] 12. mars: Innføring av omfattende tiltak: bl.a. stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner, samt forbud tilknyttet arrangementer og tilbud.
 • [2] 20. april: Delvis oppheving av tiltak. Bl.a. gjenåpning av barnehager.
 • [3] 27. april: Delvis oppheving av tiltak. Gjenåpning av barnehager og delvis gjenåpning av skoler (1.-4. trinn).
Gå til oversikt over tiltak

Alle sykehusene

 • Sykehus
  Innlagt
Data for innlagte vises per sykehus. Antall på intensiv og respirator vises kun for hele landet og er brutt ned på helseregionene.
Grønn:
Gul:
Rød:

Alder og kjønn på innlagte

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Døde innbyggere

Alder på døde innbyggere

Aldersfordeling per :

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Sted for dødsfall

Institusjon brukes her om f.eks. sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem.

Detaljert oversikt over døde innbyggere

 • Dato
  Hjemkommune
  Alders-
  gruppe
  Kjønn

Registrert smittet

Endring testkriterier:

[1]: 13. mars: Testing ble fra denne datoen forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell med luftveissymptomer.

[2]: 29. april: Etter formidabel økning av testkapasitet gjennom foregående uker, ble lista over de som er prioritert for testing utvidet til å omfatte alle som en lege mistenker har covid-19, og som ikke fra før var prioritert.

Registrert smittet per kommune/fylke

Klikk på tabelloverskriftene for å endre sorteringen.

 • Kommune
  Fylke
  Totalt
  Per 1k
  innb.
  I dag
  Siste
  14 d.
Tallene før dødsfall per kommune/fylke gjelder antall døde innbyggere – og ikke antall dødsfall som har skjedd i kommunen/fylket. Farge- og sirkelskalaene er dynamiske og justeres automatisk i forhold til de høyeste verdiene.

Antall testet

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager. FHI kjenner ikke nøyaktig prøvetakningsdato på alle tester. Sammenlagt positive og negative tester vil derfor avvike noe fra totalt antall tester. Det er også forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering, som kan forklare avvik mellom registrerte smittede og antall positive prøver per dag.

Sykehusansatte smittet og i karantene

Sykehusansatte smittet

 • Helseforetak
  Ansatte
  smittet

Sykehusansatte i karantene

Tallene rapporteres på helseforetak-nivå. Karantenetallene inkluderer også sykehusansatte som ikke er i karantene, men som har coronarelaterte fravær.

 • Helseforetak
  Ansatte
  i karantene

Grafen nedenfor viser utviklingen over tid for sykehusansatte i karantene, summert for hele landet:

Alder, kjønn og smittekilde blant registrert smittede

Tallene viser fordelingen blant de som har testet positivt. Tallene oppdateres daglig fra FHIs dagsrapport og kommer kun på landsnivå.

Aldersfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Kjønnsfordeling blant registrert smittede

Kilde: FHI. FHI rapporterer ikke lenger i helger og på helligdager.

Smittekilde blant registrert smittede

Grafen viser hvor coronasmittede nordmenn har fått viruset - her til lands eller i utlandet. Merk: FHI sluttet å oppdatere disse tallene 21.april 2020.

Kilde: FHI. FHI har sluttet å oppdatere disse tallene.

I begynnelsen av smitteregistreringen knyttet VG smittekilder opp mot fylker. Denne oversikten oppdateres ikke lenger, men er tilgjengelig:

Tiltak

I tidslinjen og den detaljerte oversikten nedenfor vises innføringer og opphevinger av ulike tiltak i corona-sammenheng i Norge.

Tidslinje

Detaljert oversikt

Alle tiltakskategorier
Nyeste først