Jurister om fotballvolden:

Minst 71 av 103 saker kunne ført til straff om de ble anmeldt

Norges Fotballforbund har siden 2010 behandlet til sammen 103 volds- og trusselsaker. Forbundet har ikke oversikt over hvorvidt disse sakene ble politianmeldt.

På oppdrag fra VG har to jurister gått gjennom de 103 sakene og sett på hva som kunne blitt straffen hvis en domstol hadde funnet det samme bevist som NFFs doms- og sanksjonsutvalg gjorde i hver sak. Les hva NFF sier om juristenes vurdering her.

For å faktisk dømme noen i retten ligger det en enda grundigere prosess til grunn enn dette, men juristenes vurderinger gir en pekepinn på det mulige straffenivået i disse sakene.

Sortering

Oppsummeringen av de ulike sakene er kortversjoner av det NFF har oppgitt om den enkelte saken. Juristene har hatt tilgang på den fulle beskrivelsen av alle sakene. I saker der juristene har vurdert det som at en bestemt straffereaksjon er like sannsynlig som en annen, er det «rundet ned» til den mildeste straffeformen.

Publisert: 13. november 2019