Slik var det dramatiske døgnet for Viking Sky

Cruiseskipet var på vei fra Tromsø til Stavanger da det fikk motorhavari ved Hustadvika i nærheten av Molde. Se hvordan det 227 meter lange skipet deretter drev mot farlig grunne områder.

Tromsø

Kristiansund

Molde

Rundt kl 14 lørdag fikk skipet motortrøbbel her utenfor Hustadvika

Stavanger

Skipet skulle hit

Kårvåg

Vevang

Hustad

På det korteste var avstanden til fastland ca. 1 km

Eide

Bud

2 km

Gossa

Aukra

Molde

Otrøya

Tromsø

Kristiansund

Rundt kl 14 lørdag fikk skipet motortrøbbel her utenfor Hustadvika

Molde

Kårvåg

Vevang

Stavanger

Skipet skulle hit

Hustad

På det korteste var avstanden til fastland ca. 1 km

Bud

Gossa

Aukra

Molde

Otrøya

Tromsø

Molde

Stavanger

Skipet skulle hit

Rundt kl 14 lørdag fikk skipet motortrøbbel her utenfor Hustadvika

Vevang

Hustad

Eide

Bud

På det korteste var avstanden til fastland ca. 1 km

Gossa

Aukra

Molde

Sondre Nilsen

Dybde-tallene på kartet nedenfor angir laveste nivå ved lavvann. I tidsrommet da skipet drev inn mot de grunne områdene skal det å ha vært høyvann, slik at den reelle vannstand var anslagsvis 1-2 meter høyere enn angitt på kartet. Viking Sky er 6,65 m dyptgående.

kl. 13:50
kl. 14:00
kl. 14:05
kl. 14:11
kl. 14:36
kl. 15:00
kl. 15:26
kl. 15:36
kl. 16:00
kl. 16:30
kl. 18:24

Ca. kl. 13:50: Motortrøbbel

Dybde: 23-58 m
Hastighet: 1,4 knop (2,6 km/t)

Ut fra dataene fra Marine Traffic ser det ut til at motorproblemene oppstår omtrent her, ca. kl. 13:50. Fremdriften har forsvunnet og strømmen om bord har gått.

14:00: Melder MAYDAY

Dybde: 23-34 m
Hastighet: 5,9 knop (10,9 km/t)

Kl. 14:05

Dybde: 25-40 m
Hastighet: 9,4 knop (17,4 km/t)

Noen minutter etter blackout slipper skipet begge ankrene i håp om å få feste i havbunnen og stoppe driften.

Skipet driver mot stadig grunnere områder.

Kl. 14:11

Dybde: 13 m
Hastighet: 5,7 knop (10,6 km/t)

Skipet kommer inn i et område med kun 13 meters dybde, og befinner seg like ved et område med 9 meters dybde. 500 meter lengre sør ligger et grunnområde på 1-7 meters dybde.

Kl. 14:36

Dybde: 10-13 m
Hastighet: 5,7 knop (10,6 km/t)

Skipet er nå bare et par hundre meter unna områder med mellom tre og fem meters dybde. Avstanden til fastland er ca. 1000 m.

190 m

Område med dybde 3-5 m

Sondre Nilsen

Ca. 30 minutter etter at ankrene ble sluppet, tar de tak og stopper driften.

Like før kl. 15:00

Dybde: 10-14 m
Hastighet: 0,8 knop (1,5 km/t)

Beskjeden kommer om at passasjerene og mannskapet, totalt 1373 personer, skal evakueres.

Ca. kl. 15:30

Dybde: Ca. 18 m
Hastighet: 5,1 knop (9,4 km/t)

Ved 15.30-tiden får skipet start på én av de fire motorene og setter kursen ut fra land, uten å ta inn ankerfestene.

Like før kl. 16.00: Evakueringen starter

Passasjerene blir heiset opp fra skipets dekk og inn i helikoptre, som kan ta om lag 15 personer i gangen. De fraktes til ulike mottakssentre i blant annet Fræna, Molde og Kristiansund.

  • Kl. 16:30 opplyser politiet at de første 100 personene er ankommet land. Dette blir senere nedjustert til 87. Værforholdene, med rundt 15 meter høye bølger og vindkast på 25 meter per sekund, gjør redningsarbeidet krevende.
  • Et frakteskip får like før kl. 19:00 motorstans like i nærheten, og to av redningshelikoptrene blir omdirigert for å evakuere de ni som er om bord.
  • Gjennom natten fortsetter evakueringen og redningsarbeidet. Tre av skipets fire motorer begynner også å fungere. På morgenkvisten har over 300 blitt evakuert.

Søndag ca. kl. 10

HRS opplyser at evakueringen skal settes på vent, og at skipet nå slepes mot Molde.

Lørdag

kl. 13

Lørdag

kl. 21

Lørdag

ca. kl. 14-19

Hustad

Evakuering gjennom natten

Tre av skipets fire motorer begynner også å fungere.

Søndag

ca. kl. 08

Det blir det festet en taubåt foran og en bak på skipet

Søndag

kl. 09:30

Molde

Søndag kl. 16:20

Skipet ankommer Molde

Lørdag

kl. 13

Søndag ca. kl. 10

HRS opplyser at evakueringen skal settes på vent, og at skipet nå slepes mot Molde.

Lørdag

kl. 21

Lørdag

ca. kl. 14 til ca. kl. 19

Hustad

Evakuering gjennom natten

Tre av skipets fire motorer begynner også å fungere.

Søndag ca. kl. 08

Det blir det festet en taubåt foran og en bak på skipet

Søndag

kl. 09:30

Molde

Søndag kl. 16:20

Skipet ankommer Molde

Søndag ca. kl. 10

HRS opplyser at evakueringen skal settes på vent, og at skipet nå slepes mot Molde.

Lørdag

kl. 13

Lørdag

kl. 21

Lørdag

ca. kl. 14-19

Evakuering gjennom natten

Søndag

kl. 09:30

Søndag

ca. kl. 08

Det blir det festet en taubåt foran og en bak på skipet

Molde

Søndag kl. 16:20

Skipet ankommer Molde

Søn. ca. kl. 10

HRS opplyser at evakueringen skal settes på vent, og at skipet nå slepes mot Molde.

Lør.

kl. 13

Lør.

kl. 21

Lør. ca.

kl. 14-19

Evakuering gjennom natten

Søn.

kl. 09:30

Søn. ca. kl. 08

Det blir det festet en taubåt foran og en bak på skipet

Molde

Søn. kl. 16:20

Skipet ankommer Molde

Sondre Nilsen
  • Rundt kl. 08:00 blir det festet en taubåt foran og en bak på skipet.
  • Like før kl. 10:00 søndag opplyser HRS at evakueringen skal settes på vent, og at skipet nå slepes mot Molde. 479 personer hadde da blitt evakuert.
  • Rundt kl. 16:20 ankommer skipet Molde sentrum, med 436 gjester og et mannskap på 458 om bord. – Dette endte godt, takket være den fabelaktige jobben som har blitt utført av de involverte, sier losoldermann Emil Heggelund.
  • Etter hendelsen har 25 personer blitt behandlet ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Søndag var tilstanden alvorlig for én pasient. Totalt var sju fortsatt innlagt i Kristiansund og seks i Molde. Resten hadde fått kortvarig behandling og var utskrevet.

Viking Sky

227 m

Sondre Nilsen
Eier Skipsreder Torstein Hagen
Byggeår 2017
Lengde 227 m
Motorer 4 stk
Toppfart 20 knop (37 km/t)
Antall om bord 1373
Antall passasjerer 915

Spesialen oppdateres

Kilder: Marine Traffic, Wikipedia

Publisert: 24. mars 2019

ANNONSE