@vgnett #vgvalg

Nevn @vgnett og tagg med #vgvalg Husk at det er hemmelig valg i Norge. Ha respekt for at ikke alle vil dele hva de stemmer. Godt valg!