Reform­sviket

Livsviktige helse­opplysninger kommer ikke frem.

Feil­medisinering.

Gamle mennesker tilgriset av avføring.

VG har kartlagt 5000 avviksmeldinger som avslører hvordan pasientene betaler prisen for den største helsereformen i nyere tid.

Av: Sofie Amalie Hoff Fraser, Anne Stine Sæther, Ola Haram, Eirik Mosveen og Shazia Majid Video: Adrian Steinbakk Grafikk: Tom Byermoen

UT AV TAXIEN hjelpes en mager, alvorlig syk mann – kun iført nattskjorte.

Eigil Sigvartsen (79) mangler bukse og sko. På føttene har han blå plastovertrekk.

Urinposen henger og slenger mot den nakne leggen.

Det er null grader i lufta og sur vind fra sørvest.

17. januar 2018, på ettermiddagen, har Eigil nettopp kommet frem til Ellingsrudhjemmet sykehjem i Oslo.

Inne på et kontor har en sykepleier lett i journalsystemet på en PC. Akershus universitetssykehus (Ahus) har varslet om at den gamle, syke mannen er på vei.

Hun leter etter dokumentene hans.

Hvor er medisinlisten? Og epikrisen, som skal fortelle sykehjemmet i detalj hva slags behandling Eigil har fått på sykehuset?

PC`en gir ikke et eneste svar.

SE VIDEO: Slik ble Eigil sendt hjem fra sykehuset

EIGILS HISTORIE handler også om Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012.

Den gang måtte alle kommuner inngå en avtale med sitt sykehus om hvordan de sammen skulle gi innbyggerne den helsehjelpen de trenger.

Liggetiden på sykehusene skulle ned. Kommunene skulle rustes til å ta imot sykere pasienter.

VG har hentet inn og analysert de 5230 samhandlingsavvikene som i fjor ble meldt inn av helsepersonell i saker der dette samarbeidet sviktet.

Avvikene forteller historier om gamle mennesker som sendes med klær gjennomtrukket av egen urin, pasienter som dør uten at hjemkommunene blir varslet – eller som reiser til eller fra sykehus uten protese og smertelindring.

VG kan i dag avsløre at minst 3164 avvik gjaldt saker der det ved flytting av pasienter manglet helt avgjørende helseinformasjon, medisiner, medisinsk utstyr og resepter.

Minst 2169 avvik dokumenterer hvordan kommunene og sykehusene ikke klarer å samarbeide hverken når pasienter skal legges inn eller skrives ut fra sykehus.

I flere tilfeller er pasienter blitt sluppet av i en taxi utenfor hjemmene sine, uten at de kom seg inn.

Mange av avvikene inneholder mer enn ett samhandlingsavvik, og er derfor omfattet av flere kategorier.

STORESØSTER: Eigil Sigvartsen var åtte år yngre enn sin spreke søster Margot.  Her er hun på besøk på sykehjemmet. Et veldig koselig besøk, sier Eigils datter Gunn. Privat
STORESØSTER: Eigil Sigvartsen var åtte år yngre enn sin spreke søster Margot. Her er hun på besøk på sykehjemmet. Et veldig koselig besøk, sier Eigils datter Gunn. Privat

Da sykepleier Linn Maria Sundfør forsto hvilken elendig forfatning Eigil var i da han kom til Elllingsrudhjemmet, ble hun sint. Fryktelig uverdig, tenkte hun. Nok er nok.

– Jeg skrev avvik. Det har jeg ofte latt være, fordi jeg føler at jeg kjemper mot et system som er mye større enn det jeg får gjort noe med, sier hun til VG.

Mørketallene er store. Mange avvik meldes aldri inn, erkjente helseminister Bent Høie da VG i juni avdekket hvordan døende pasienter flyttes mellom ulike nivåer i helsevesenet.

Ingen helsemyndigheter har kunnet gi VG en samlet oversikt av avvikene som er registrert etter at den største helsereformen i nyere tid trådte i kraft for snart åtte år siden.

Fakta:
Slik har VG jobbet med avvikene

VG har bedt om innsyn i alle samhandlingsavvik som ble meldt inn til helseforetakene i 2018. Totalt har VG fått tilsendt 5230 avvik.

Alle kommuner har en avtale med sitt helseforetak/sykehus om hvordan de skal samarbeide. Avvikene VG har fått innsyn i omhandler brudd på denne avtalen.

Avvikene er utlevert i en rekke ulike formater. Noen har VG fått i excel-ark, andre er sykehusenes egne lister. VG har også fått rapporter med utfyllende beskrivelser av avviket eller håndskrevne rapporter.

VG har digitalisert alle avvikene og samlet dem i en database. Samhandlingsavvikene er kategorisert av VG etter følgende kategorier: epikrise, medisin, transport, død, utskrivelse, innleggelse og reinnleggelse. Mange av avvikene er omfattet av flere kategorier.

Noen avvik har vært sladdet i så stor grad at det har vært vanskelig å tyde dem, og andre har inneholdt så lite informasjon at de ikke kan kategoriseres.

VGs oversikt er minstetall. Det er grunn til å tro at mørketallene er store, fordi mange ikke fører avvik etter samhandlingsavtalene.

DET ER ETTERMIDDAG da Eigil Sigvartsen ankommer sykehjemmet.

Han får på seg klær og legges i en seng.

Den tidligere ingeniøren fra Torp utenfor Fredrikstad var en mann som gikk i dressbukse med bukseseler, selv når han var alvorlig syk.

– Han var opptatt av hvordan han så ut. Det gjør situasjonen enda verre, sier kontaktsykepleier Linn Maria Sundfør.

Da taxien kom, håpet de ansatte på sykehjemmet at sykehuset hadde sendt med papirutskrift av dokumentene hans. Men den gamle mannen hadde ingenting i hånden.

På kontoret starter sykepleieren jakten på de livsviktige opplysningene. Utover kvelden og neste dag blir både sykehjemslege, fagsykepleier og sykepleier involvert. De ringer rundt. Det har vært vaktskifte på sykehuset. De som har jobbet med Eigil, har gått hjem.

Sykehjemmet har ikke annet valg enn å gi ham de samme medisinene som før han dro til sykehuset.

Hva betyr det at Eigil kommer tilbake til sykehjemmet uten epikrise?

Dette dokumentet skal beskrive hvilke undersøkelser og funn som ble gjort da Eigil var på sykehuset. Uten epikrise vet ikke sykehjemmet hvordan de skal følge ham opp. Denne informasjonen skal følge pasienten, ifølge helsepersonelloven.

Hva betyr det at Eigil kommer tilbake uten en oppdatert medisinliste?

Eigil bruker flere typer medikamenter for hjertesvikt og psykisk sykdom. Disse medisinene endres og finjusteres utfra hans helsetilstand. Når medisinlisten mangler, vet ingen på sykehjemmet om medisineringen skal endres. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser for Eigil, som er alvorlig syk.

MELDTE AVVIK: Eigils kontaktsykepleier Linn Maria Sundfør (t.h) og Connie Basmo, institusjonssjef ved Ellingsrudhjemmet, mener mye sviktet da Eigil Sigvartsen ble overført fra sykehus til sykehjem.
MELDTE AVVIK: Eigils kontaktsykepleier Linn Maria Sundfør (t.h) og Connie Basmo, institusjonssjef ved Ellingsrudhjemmet, mener mye sviktet da Eigil Sigvartsen ble overført fra sykehus til sykehjem.

DET BLIR NATT, uten at sykepleierne har fått informasjonen de trenger. De ansatte på vakt er opprørte.

I avviket, som sendes helseforetaket Ahus dagen etter, skriver Sundfør:

«Det har vært forvirring rundt beboers medikasjon. Lege, fagsykepleier og sykepleier har brukt mye tid på å ringe og etterlyse epikrise. Denne er ennå ikke ankommet sykehjemmet».

«Beboer har også brukket en hofte for en tid tilbake, og er avhengig av prekestol for å gå. Beboer har også kateter. Det er svært uverdig at han da blir sendt i drosje iført kun en nattskjorte».

Her er en rekke andre hendelser med pasienter som helsearbeidere har rapportert om. Alle er hentet fra VGs omfattende kartlegging av avviksmeldinger fra 2018. Trykk på boksene for å lese avvikene:

Interaktiv oversikt
Pasient lå over 16 timer hjelpeløs i klær fulle av oppkast
Melder: Ukjent
Pasienten lå på rommet sitt på sykehjemmet, på et blått helseteppe som ambulansetjenesten bruker. Det luktet oppkast på rommet og av pasienten. Pasienten var bevisstløs og reagerte ikke på smerte eller tilrop. Pasienten hadde på seg en ulltrøye med gammelt, illeluktende oppkast på. Pasienten var akutt, alvorlig syk og ble sendt til sykehuset med ambulanse. Pasienten hadde ligget slik siden han ble avlevert kvelden før. Han hadde kastet opp på sykehuset før han ble sendt hjem. I over 16 timer hadde pasienten ligget i klær fulle av oppkast, uten tilsyn fra noen på sykehjemmet. Helseteppet var det samme pasienten ble fraktet på i ambulansen, pasienten hadde med andre ord ikke rørt seg siden kvelden før.
Sendt ut av sykehuset med blødende fot etter amputasjon
Melder: Sykehuset
En pasient ble utskrevet fra sykehus etter å ha amputert en tå. Pasienten ble sendt tilbake til omsorgsbolig med en blødende fot og ingen informasjon fra sykehuset. Pasienten sa selv at han skal starte på antibiotikakur. Sykepleieren på omsorgsboligen hadde før utskrivelsen snakket med sykehuset om at det ville vært lurt med et opphold på korttidsavdeling før hjemreise på grunn av amputasjonen. Dette hørte man ikke på. Pasienten ble etter dette lagt inn på korttidsavdelingen på et øyeblikkelig hjelp-opphold. Det forelå ingen epikrise fra sykehuset.
Forvekslet pasient­opplysninger
Melder: Sykehuset
En pasient skulle legges inn på sykehus, men i innleggelsesrapporten fra kommunene var pasientopplysningene til vedkommende blandet med opplysninger om en annen pasient.
Pasient sendt hjem i minus­grader med én sko
Melder: Sykehuset
Pasient med svært hoven, rød og varm fot. Pasient ble ikke meldt utskrevet til hjemmetjeneste, nattpatrulje eller til pårørende i løpet av kvelden, men kom likevel hjem klokken 01.00 med kun én sko. Ute var det i 10 minusgrader. Pasienten ble satt av utenfor egen bolig, og dersom han hadde falt før han kom seg opp i 2. etasje der han bor, kunne han ha frosset i hjel, skrev den som meldte avviket.
Mannlig pasient forvekslet med kvinnelig pasient
Melder: Sykehuset
I innleggelsesrapporten som skulle handle om en mannlig pasient, ble en kvinnelig pasient, med helt andre symptomer og plager enn mannen beskrevet.
Pasient sa han ikke fikk middag på fem dager
Melder: Sykehuset
Pasienten hadde trolig vært utskrevet i fem dager, uten at hjemkommunen ble varslet elektronisk. Kommunen hadde heller ikke fått beskjed om innleggelsen. Pasienten oppga at han at han ikke hadde fått middag på fem dager. Han måtte hente ut medisiner selv, da han hadde medisinforandringer. Dette burde hjemmesykepleien fått vite, ettersom de hadde medisinansvar.
Pasient med bakteriell super­infeksjon i sår
Melder: Sykehuset
Pasient med helvetesild ble lagt inn på sykehuset på grunn av besvimelse. Pasienten ble utskrevet til sykehjem, men lagt inn igjen fem dager senere på grunn av bakteriell «superinfeksjon» i sårene. Pasienten ble liggende på sykehus med antibiotikabehandling. Da såret ble sjekket en uke etter innleggelse, ble det avdekket en vesentlig større utbredelse av sår og infeksjon enn det som var beskrevet. Håret og huden bar preg av manglende stell.
Innlagt uten benprotese eller ytterklær
Melder: Sykehuset
En pasient ble innlagt fra et kommunalt bofellesskap til sykehus uten benprotese eller ytterklær. Dette resulterte i en vanskelig utskrivelse der pasienten trengte ambulanse, fordi det var vanskelig for pasienten å bevege seg uten protesen. Avviksmelder påpeker også at det er nedverdigende for pasienten å ta drosje hjem kun iført bukse, genser og innesko, årstiden tatt i betraktning. Med protese og ytterklær kunne pasienten mest sannsynlig ha tatt en drosje.
Sendt hjem med gammel avføring i buksen
Melder: Kommunen
En mann ble sendt hjem skjeggete, med gammel avføring på lårene, og med gammel/størknet avføring i buksen han hadde på seg. Buksen var en tynn pysjbukse, og han hadde heller ikke på stillongsen som de pårørende hadde gitt beskjed om at han skulle ha på seg under på hjemreisen.
Gikk ned 7,2 kilo på sykehuset
Melder: Kommunen
Pasient kom tilbake til avdelingen med et vekttap på 7,2 kilo etter innleggelse på sykehus. Det ble opplyst at pasienten trengte hjelp med mat, men avdelingen ble ikke kontaktet før pasient reiste fra sykehuset. Pasienten var også ustelt og skjeggete da han kom tilbake til avdelingen sin.
Pasient sendt hjem med stigende CRP
Melder: Kommunen
Pasient ble sendt hjem med stigende CRP. Det ble gitt klart uttrykk fra avdelingen at pasienten ikke kunne være hjemme fordi infeksjonen hadde ført til nedsatt funksjon i armen. Likevel ble pasienten sendt hjem med nyoppstartet antibiotikakur som man ikke hadde avventet effekten av. Samme kveld steg CRP og temperatur. Pasienten ble innlagt på sykehus igjen. Avviksmelder skriver at opplevelsen førte til at pasienten var totalt utmattet og redd – og familien var skeptisk til ivaretakelsen av et så sykt familiemedlem.
Hadde med en annen pasients medisiner
Melder: Ukjent
Pasient skrevet ut med kateter som ifølge sykepleierdokumentasjonen var fjernet. Pasienten hadde med seg både epikrise og medisiner til en annen pasient.
Fikk ikke hjelp til mat og medisiner
Melder: Ukjent
To dager etter utskrivelse ble pasienten lagt inn igjen fordi hun ikke ble fulgt opp hjemme med nødvendig pleie og assistanse knyttet til mat, medisiner og aktiviteter. Dette skjedde etter at kommunen sa at pasienten ville bli ivaretatt hjemme. Legevaktslegen kritiserer nevrologisk avdeling på sykehuset og påstår at avdelingen har sendt pasienten hjem uten å ha gitt beskjed til hjemmetjenesten. Dette er uriktige påstander, mener den som har skrevet avviket.
Ventet med å hjelpe suicidal pasient
Melder: Sykehuset
Legevaktslege kontaktet ambulant team for å diskutere en pasient som hadde truet med å ta livet sitt. Legen ønsket tips om behandlingsalternativer før han snakket med pasienten. Da han kontaktet oppfølgingsteamet som pasienten var tilknyttet, fikk han beskjed om at de ville være på jobb først neste dag.
Pasient fikk med seg opplysninger om andre pasienter
Melder: Kommunen
Ved utskrivelse fikk pasienten med seg et ark som inneholdt oversikt over alle pasientene som var innlagt på avdelingen, blant annet diagnoser, navn, innleggelsesårsak og andre sensitive opplysninger.
Ikke gitt opplysninger om implantat
Melder: Sykehuset
Henvisende lege hadde krysset av på at pasienten ikke hadde operert inn implantat. Da pasienten kom til undersøkelsen, fortalte hun selv at hun hadde operert inn et implantat i øret.
Helse­opplysninger kom etter ti dager
Melder: Kommunen
Hjemmetjeneste ble ikke varslet om akuttinnleggelse, og heller ikke om at pasient ble utskrevet dagen etter. Informasjon om hva slags behandling pasienten hadde fått på sykehuset, medisinering og informasjon om sårstell manglet. Epikrisen, som inneholder informasjon om hvilken behandling pasienten har fått på sykehuset, kom først etter ti dager.
Sykehuset husket ikke pasienten
Melder: Kommunen
Pasienten ble utskrevet uten at kommunen hadde fått beskjed. Det ble heller ikke sendt helseopplysninger om pasienten. Kommunen kontaktet sykehuset som «ikke kunne huske hva det var med pasienten», og spurte kommunen om de kunne kontakte pasienten.
Sendte ut pasient som var nær å dø
Melder: Sykehuset
Pasient som ble oppfattet å være i sluttstadiet av livet ble fraktet til sykehjem. Avviksmelder skriver at de nesten daglig har problemstillinger knyttet til døende pasienter og hvorvidt de kan flyttes til sykehjem. «Vår politikk er krystallklar på at man ikke skal sende pasienter som er døden nært til sykehjem», skriver avviksmelder.
Pasient sendt hjem til «uverdige levekår»
Melder: Sykehuset
Pasienten ble meldt utskrivingsklar, men hjemmesykepleie, pårørende og sykehus forsto at det ikke var mulig å sende pasienten hjem på grunn av avføring i leiligheten. Stolheisen som pasienten trengte for å komme opp til leiligheten virket ikke og blokkerte oppgangen. Ambulansen ringte til avdelingen og fortalte at det ikke var mulig å få pasienten inn i boligen, og at det her var uverdige levekår.
Alzheimer-pasient med epikrise dekket av cola
Melder: Kommunen
En alzheimer-pasient ble funnet i dårlig allmenntilstand og klarte ikke gjøre skikkelig rede for seg. Etter leting fant avviksmelder pasientens epikrise i bunn av en bærepose, gjennomtrukket av cola som hadde lekket ut i posen. Der lå også en mobil som ikke fungerte. Det sto oppført nye medisiner som pasienten ikke hadde fått med seg. Pasienten virket meget slapp, forsøkte å drikke, men klarte ikke å holde koppen. Boligen var lite egnet for pasienten, og fremsto rotete og uhygienisk. Pårørende hadde bedt om at pasienten ikke ble skrevet ut til hjemmet. To dager etter hjemkomst fikk pasienten plass på lindrende avdeling.
Pasient døde kort tid etter reinnleggelse
Melder: Ukjent
Pasient ble skrevet ut sent fredag kveld. To døgn senere ble pasienten reinnlagt på sykehus og døde noen timer senere. Pasienten var dårlig ved utskrivelse, og hadde vært på sykehus lenge. Sykehuset fikk beskjed om at pasienten kunne komme til sykehjem når vedkommende var klar for å skrives ut. Det stilles spørsmål ved om pasienten faktisk var klar for utskrivelse, eller om pasienten ble sendt dit fordi vedkommende hadde fått plass. Pasienten hadde lite familie som kunne stille opp på grunn av sykdom. Det stilles kritiske spørsmål ved om det var en god og verdig avslutning på livet for pasienten.
Pasient sendt til sykehus i trusebleie
Melder: Sykehuset
Pasienten ble sendt fra sykehjem til sykehus kun iført trusebleie og t-skjorte. Pasienten hadde heller ikke med seg noen personlige eiendeler, som toalettsaker og klær.
Sendte hjem pasient med brannskade
Melder: Kommunen
Pasient med moderat brannskade ble sendt hjem mens skaden var under utvikling, uten noen plan for videre oppfølging.
Pasient dryppende våt av urin
Melder: Sykehuset
Pasient ankom legevakt i privatbil, grunnet magesmerter. Da helsepersonell skulle hjelpe pasienten fra rullestol til seng, oppdaget de at pasienten var dryppende våt av urin. Bukse, strømpebukse og sokker var helt gjennomtrukket, og det dryppet av pasienten da vedkommende reiste seg opp. Pasienten hadde bleie, som var tung. Skoene var gjennomtrukket av urin. Ved vask og stell ble kluter gule av urin. Pasienten gråt og syntes det var svært ubehagelig. Pasienten var også kald på grunn av fuktigheten.
Død person ble liggende i hjemmet – pårørende bedt om å gå på kafé
Melder: AMK
Pasient funnet livløs. Pårørende startet hjerte-lungeredning, ambulansen og brannvesenet fortsatte, men livet sto ikke til å redde. AMK, telefonsentralen som besvarer nødnummeret og overvåker ambulansetransporter, ba pasientens fastlege rykke ut for å konstatere dødsfallet. Legen svarte at hun ikke hadde tid til det grunnet pasienter. Dette kunne ikke gjøres før etter arbeidstid, men AMK insisterte på at det må skje med en gang. Etter 20 minutter ringte AMK til ambulansen og sa at legen likevel ikke kom før etter arbeidstid. Pårørende var berørt av situasjonen, og var ikke komfortable med å være alene i sitt eget hus der avdøde lå. Pårørende kunne heller ikke kontakte begravelsesbyrå før legen hadde vært der. Fastlegen ble bedt om å rykke ut flere ganger, men foreslo heller at pårørende tok seg en tur på kafé i mellomtiden.
Fikk vite at pasient var død etter 17 dager
Melder: Ukjent
Pasient som hadde hjemmetjeneste ble innlagt på sykehus og døde to timer etter innleggelse. Kommunen fikk aldri melding om at pasienten ble innlagt, heller ikke at pasienten var død. På grunn av en rekke uheldige omstendigheter ble det først oppdaget da ansatt i kommunen tok kontakt med pasientens datter 17 dager etter at pasienten døde.
Pasient var klar for utskriving i 113 døgn
Melder: Sykehuset
Pasienten var klar for å bli skrevet ut fra sykehuset, men det oppsto en uenighet om hvilken bolig pasienten hadde behov for. Pasienten sto også på venteliste til bolig. Da avviket ble skrevet hadde pasienten stått utskrivingsklar i 113 døgn.
Urinpose hang synlig på rullatoren
Melder: Kommunen
Ifølge pasientens kone kom pasienten hjem kun iført pysj og en strikket kofte. Pasientens urinpose hang synlig på rullatoren. Kona synes dette var nedverdigende fordi hun hadde levert klær til ham dagen før.
Ambulanse­personell «gadd» ikke kjøre pasient med pågående hjerte­infarkt
Melder: Kommunen
Pasienten hadde et pågående hjerteinfarkt og måtte fraktes til sykehuset. En av personene i ambulansen sa han ikke «gadd» å kjøre pasienten til sykehuset fordi vakten hans var ferdig og han skulle hjem. Dette sa han mens pasienten var til stede og hørte alt sammen.

HELE LIVET har Eigil slitt med helsa. Den 195 centimeter høye mannen har en alvorlig hjertesvikt, en utposning på hovedpulsåren, og får vanndrivende medisiner. I mange år har han også vært medisinert for en psykisk sykdom.

Gjennom åtte år som sykehjemspasient er han blitt stadig svakere. Flere ganger er han lagt inn på sykehus. En forferdelig prosess, tenker kontaktsykepleieren etterpå. Det siste sykehusbesøket er verst:

– Han ble skjøvet ut døra igjen så fort det var mulig. Reformen er sånn. Det er sikkert ikke bedre for ansatte på sykehuset å sende ham ut. Men han hadde fortjent bedre, sier Linn Maria Sundfør.

Da hun sender avviksmeldingen, har hun liten tro på at den vil føre til noe.

VG HAR GJENNOM en rekke artikler omtalt konsekvensene av Samhandlingsreformen. Pasientene ligger stadig kortere på norske sykehus. For de eldste og sykeste pasientene får dette store følger.

I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter.

I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige institusjoner i helsevesenet. En av dem var Karen Anna Nilsen, som ble flyttet tre ganger på 26 timer – kun få døgn før hun gikk bort.

I november kunne VG avsløre at helseforetakene mellom 2012 og 2018 ga kommunene bøter over 300.000 ganger for pasienter de ikke klarte å ta imot, totalt for nærmere 1,4 milliarder kroner.

DE TO VOKSNE BARNA får etter kort tid vite hvordan faren ble transportert. Eigil selv forteller det til sønnen Roy.

– Pappa klaget ikke. Han ville spare oss. Men han syntes det var en uverdig transport, sier datteren Gunn Sigvartsen.

Eigil elsket klassisk musikk og friluftsliv. Etter at han utdannet seg til sivilingeniør i kjemi ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim, ble han en av de første norske ingeniørene som jobbet med miljø og forurensning.

FULGTE PAPPA TETT: Gunn Sigvartsen og broren Roy besøkte pappa Eigil så ofte de kunne. Det var godt for dem å se at han trivdes på sykehjemmet. Cicilie S. Andersen/VG
FULGTE PAPPA TETT: Gunn Sigvartsen og broren Roy besøkte pappa Eigil så ofte de kunne. Det var godt for dem å se at han trivdes på sykehjemmet. Cicilie S. Andersen/VG

70-årsdagen feiret han på Grand Hotel. Familien fikk servert samme meny som Al Gore hadde fått året før, da han var i Oslo for å motta Nobels fredspris for sitt miljøarbeid.

Da mamma døde i 1997, falt pappa sammen, forteller datteren. Huset de hadde delt på Ulsrud, ble solgt. Eigil flyttet inn i en fin leilighet på Tveita, før han fikk sykehjemsplass i 2010. Da fant han både ro og trygghet.

– Vi fikk pappa tilbake, sier Gunn.

Men sykdomsbildet til Eigil Sigvartsen ble mer og mer alvorlig.

22. februar 2018 døde han, nesten fem uker etter taxituren fra Ahus.

STØTTESPILLEREN: Eigil traff Johanne Marie da han studerte i Trondheim. Hun døde i 1997. Det var tungt for Eigil å leve videre som enkemann. privat
STØTTESPILLEREN: Eigil traff Johanne Marie da han studerte i Trondheim. Hun døde i 1997. Det var tungt for Eigil å leve videre som enkemann. privat

DATTEREN GUNN er selv en erfaren sykepleier. Hun er rystet over at en gammel mann kan bli behandlet så dårlig på et norsk sykehus, både som datter og fagperson.

Hun tror hendelsen kan ha påvirket det som skjedde med faren de siste fem ukene.

– Han var helt avhengig av antipsykotika. Det fikk han ikke ved første innleggelse i januar. Det var også usikkerhet rundt hjertemedisinene. Skulle han ha dem eller var de avsluttet? sier datteren.

Også kontaktsykepleieren mener at hendelsen kan ha spilt en rolle i sykdomsforløpet.

– Han var veldig, veldig syk. Det var starten på slutten, sier Linn Maria Sundfør.

27. MARS 2018, over en måned etter Eigil Sigvartsens død, skriver Avdeling for hjertesykdommer på Ahus et svar:

«Vi beklager at avdelingen ikke fulgte rutinen med å medsende opplysninger i form av epikrise med pasienten, og at dette medførte bryderi og ekstraarbeid for personalet på Ellingsrudhjemmet».

Hvis epikrisen ikke er klar til å sendes med pasienten, bør lege eller sykepleier ringe inn opplysninger, for eksempel om medisineringen, står det i svaret.

«Transport i taxi ut fra medisinsk tilstand var ansett som forsvarlig, men var ikke bra ut fra den beskrevne bekledningen pasienten var iført», skriver avdelingsleder Torhild Pynten Ugelstad ved Avdeling for hjertesykdommer.

Direktør ved Medisinsk divisjon Erik Borge Skei ved Ahus mener det ble gjort to helt klare feil i behandlingen av Eigil Sigvartsen:

– Transporten skjedde ikke på en god nok måte. Det er en selvfølge at pasienter skal ha på seg klær og sko når de transporteres fra sykehuset. Den andre feilen er at nøkkelinformasjon om pasienten ikke kom frem til sykehjemmet. Det beklager vi, sier Borge Skei.

SJEF: Erik Borge Skei er direktør ved Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus. Ola Vatn/VG
SJEF: Erik Borge Skei er direktør ved Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus. Ola Vatn/VG

Han mener den medisinske behandlingen av Eigil Sigvartsen var god.

– Pasienten ble bedre under oppholdet hos oss, og fikk også undersøkt en utposning på hovedpulsåren. Han ønsket ikke operasjon. Utskrivende lege har vurdert tilstanden hans. Pasienten var stabil og det var forsvarlig å overføre ham til sykehjemmet, sier Borge Skei.

Han er helt klar på at det ikke var greit å sende pasienten hjem uten klær og sko.

– Vi har gått inn i saken, men ikke klart å finne ut hvorfor påkledningen ble sånn. Det var ikke spesielt travelt. Vi har undersøkt belegget på avdelingen, som ikke var spesielt høyt.

Skei sier han forståelse for at de pårørende opplever usikkerhet rundt dette, men har etter en ny gjennomgang av sykehusoppholdet ikke noen grunn til å tro at feilene påvirket sykdomsforløpet til Eigil.

Han sier det er all grunn til å beklage måten transporten skjedde på og at nøkkelinformasjon om pasienten ikke kom fram til sykehjemmet, samt at antipsykotika ikke ble gitt under sykehusoppholdet.

– Vi tar de pårørendes usikkerhet på alvor, og vil derfor invitere dem til en felles gjennomgang av pasientens opphold på Ahus, sier han.

– Hva er konsekvensen for den som sendte ham avgårde på denne måten?

– Det vanlige er at vi snakker med vedkommende. Er det noe i systemet som gjør at dette skjer? I dette tilfellet har det vært en samtale mellom leder og den ansatte.

– Eigil Sigvartsens kontaktsykepleier mener han var så syk at han burde blitt transportert i ambulanse. Hvorfor ble det taxi?

– Når noen er stabile, bruker man gjerne taxi. Skal man vente på ambulansetransport til rutineoppdrag, risikerer man at den kommer sent. Det er en avveining. Her ble det gjort en vurdering av transportmiddel og kom til at det var akseptabelt å velge rullestoltaxi.

Hverken sykehus eller sykehjem kan dokumentere om Eigil Sigvartsen ble kjørt i rullestoltaxi eller vanlig taxi. VG har gjort egne undersøkelser, uten å finne svar. Sykehjemmet sier taxi. Sykehuset sier de bestilte en rullestoltaxi, der pasienten rulles inn sittende i en rullestol.

Publisert: 8. desember 2019
Tips oss herKryptert tips

Mer om helse­politikk