Han var en betrodd politiadvokat på Romerike.

Samtidig bygget han opp en av Norges største samlinger av ulovlige våpen.

Så ble han avslørt.

AULI. Tirsdag 14. februar 2017 ransaker flere polititjenestemenn huset til politiadvokat Peter Ristan på Auli i Akershus.

Ristan blir presentert for en alvorlig siktelse.

Politiet mener politiadvokaten er i besittelse av uregistrerte, ulovlige våpen.

I et våpenrom i kjelleren finner de rundt 130 pistoler, rifler og hagler. Men samtlige er lovlig registrert. Ristan sier at han forventer at saken vil bli henlagt.

Det etterforskerne ikke vet, er at Ristan i flere måneder har kjent til at han er under mistanke.

Det har den betrodde politimannen søkt seg fram til i politiets egne systemer.

To dager senere møter Ristan til nye avhør på Grønland politistasjon i Oslo. Politiet har flere spørsmål til ham. Tøffere, og mer detaljerte spørsmål, om funn som er gjort hjemme hos ham:

Brente papirer med strekkoder i peisen.

En eldre mobiltelefon, delt i to, funnet mellom noe vedkapp under en trapp.

Fryktet han at politiet skulle finne ut hvem han hadde solgt våpen til? vil etterforskerne vite.

Fredag 17. februar blir Peter Ristan funnet på sitt eget kontor på Lillestrøm politistasjon.

Politiadvokaten har tatt livet sitt, 37 år gammel.

Ristan etterlater seg et brev der han erkjenner lovbrudd – og at han har fått kunnskap om etterforskningen mot seg selv gjennom politiets datasystemer.

Informasjonen har han brukt til å skjule sporene sine.

Tips

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

TØNSBERG. Onsdag 22. mai i år innkaller Sør-Øst politidistrikt norske medier til en pressekonferanse om politioperasjon Bonanza.

Her forteller politiet om en treårig operasjon rettet mot godkjente eller selverklærte våpensamlere. Over 2 300 våpen er beslaglagt i en serie av saker.

Mange av våpnene er stjålet, underslått eller tapt fra det norske Forsvaret.

Flere offentlige tjenestemenn er siktet, tiltalt eller dømt for underslag og ulovlig våpenhold.

Men ingen vil svare på hvem de er eller hvilke stillinger de har hatt i Forsvaret og politiet.

Politiet forteller ikke at et av de største beslagene av ulovlige våpen tilhørte en politiadvokat.

Tre år etter at politiadvokat Peter Ristan ble avslørt, kan VG for første gang fortelle at han var én av 67 personer som ble siktet gjennom politioperasjon Bonanza.

Gjennom innsyn i den åpne straffesaken og i vedtak fra Spesialenheten kan VG fortelle hvordan politiadvokaten gjennom flere år lurte den offentlige våpenforvaltningen. På den måten skaffet han seg flere hundre skarpe, ulovlige våpen. Våpen som forsvant ut av myndighetenes kontroll.

Politiet mener uregistrerte våpen utgjør en alvorlig trussel mot samfunnet.

Saken har utløst tre etterforskninger mot personer som har håndtert våpen for politiadvokaten.

  • En kvinnelig medarbeider ved våpenkontoret på Lillestrøm politistasjon ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker for grovt uaktsom tjenestefeil. Hun fikk forelegg.
  • En mannlig medarbeider ved våpenkontoret på Lillestrøm politistasjon ble etterforsket for grov korrupsjon av Spesialenheten. Saken er henlagt på bevisets stilling.
  • En våpenforhandler etterforskes av Oslo politidistrikt for korrupsjon. Saken er ikke avgjort. VG har vært i kontakt med den aktuelle våpenhandleren, som avviser anklagene.

I vedtakene fra Spesialenheten kommer det frem hvordan Ristan, da han tok livet sitt, etterlot seg et brev til politiet der han erkjenner å ha lurt kollegene på våpenkontoret.

I avhør med Spesialenheten forklarer kvinnen ved våpenkontoret at Ristan «ikke var en man tvilte på når det gjaldt våpenspørsmål». For henne var han en «anerkjent politiadvokat med mål om å bli dommer.»

– Hvis man ikke skal kunne stole på en slik person, hvem skal man da stole på? spør hun i avhøret VG har fått innsyn i.

Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.

– Dette dreier seg om mange våpen og det er urovekkende å registrere at politiet ikke har hatt en effektiv kontroll med våpnene, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.

Dette er historien om hvordan politiet kom på sporet av politiadvokatens våpen.

Skien. Operasjon Bonanza starter på mange måter ved en tilfeldighet natt til 29. juni 2015.

Tre menn skyter med automatvåpen på en skytebane utenfor Skien. Politiet blir varslet og aksjonerer. Mennene stoppes på vei vekk fra skytebanen. Bilen er full av våpen.

Hjemme hos én av de tre mennene finner politiet 7405 skudd som har «kommet bort fra politiet eller Forsvaret», står det i en dom som falt i vinter.

Gjennom etterforskningen ledes de til en fjerde person. Politiet finner enda flere våpen.

Dette blir starten på politioperasjon Bonanza.

Etterforskningen peiler seg inn mot Hønefoss.

Våren 2016 spaner etterforskere fra operasjon Bonanza på en selverklært våpensamler bosatt i Hole kommune.

Politiet pågriper den selverklærte våpensamleren og en forsyningsoffiser ansatt i Forsvaret. På eiendommer tilknyttet de to mennene finner politiet flere hundre våpen.

Tekniske undersøkelser viser at minst 65 av disse våpnene skulle vært ødelagt av Forsvaret på midten av 2000-tallet.

Hjemme hos den selverklærte våpensamleren finner politiet også et brev. Avsenderen skriver at han ikke vil ta det over telefon.

Mannen som mottok brevet, ble tidligere i år dømt for omfattende, ulovlig salg av våpen, samt ulovlig ombygging av våpen og falske plomberinger. Dommen er anket.

I brevet ligger det en bestilling på 23 stålbiter som kan brukes til å forfalske plombering av våpen.

Avsenderen er politiadvokat Peter Ristan fra Lillestrøm.

I august 2016 blir Spesialenheten varslet om mistanken mot Peter Ristan. De mener saken gjelder Peter Ristan som privatperson, og ikke som polititjenestemann.

Saken blir derfor sendt til Oslo politidistrikt 4. oktober 2016.

Kun fire dager senere begynner Peter Ristan å fjerne sporene etter sine ulovlige våpen. Han skaffer seg et hemmelig lager.

Det tar fire måneder før Oslo-politiet aksjonerer mot politiadvokaten.

Interessen for våpen har Peter Ristan hatt store deler av livet.

Bare 18 år gammel ble han godkjent våpensamler.

En godkjent samler skal føre opp alle registreringspliktige våpen på et våpenkort. Det er politiet som avgjør hvor mange våpen hver godkjente samler kan ha. Peter Ristan hadde en godkjenning som tillot 125 samlervåpen.

Om Ristan ønsket å skaffe seg et nytt registreringspliktig våpen, måtte han altså fjerne et annet våpen fra våpenkortet sitt.

Én måte å gjøre dette på, var å plombere det.

En «plombe» er i praksis en stålbit som skal sperre våpenets løp, slik at det ikke kan avfyres.

En lovlig plombering innebærer at våpenet gjennombores, en stålbit føres inn på tvers og sveises på begge sider. Slik skal våpenet være umulig å sette i stand igjen.

En «falsk plombe» er derfor det samme som en løs plombe. Stålbiten kan tas ut og våpenet er igjen mulig å skyte med.

Video: Se forskjellen på en «falsk» og «ekte» plombering

Peter Ristan etterlot seg et brev til etterforskeren og politiadvokaten i Oslo som ledet saken mot ham. I brevet erkjente Ristan at han hadde jukset med plomberinger.

Slik kan våpen selges uten at kjøperen må søke politiet om å overta dem. Et plombert våpen er ikke lenger registreringspliktig.

Han erkjente også å ha jukset med våpnenes serienummer.

Ristans kommunikasjon på Finn.no viser at han var en aktiv selger av våpen. Og kontoutskriften hans viser en rekke fire- og femsifrede innskudd.

I avhør erkjente Ristan at brente papirer i peisen med strekkoder på, var sporingslapper fra Posten etter våpensalg.

Men han benekter i brevet for å ha solgt våpen med falske plomber.

Så hvor var alle disse ulovlige våpnene? Hjemme hos Ristan hadde politiet kun funnet lovlige våpen.

Ristan skriver i brevet at han også har et stort våpenlager på Kløfta.

Han gir politiet en veibeskrivelse. Nøkkelen ligger vedlagt.

Kløfta. Dagen etter Ristans selvmord låser politi­etterforskere fra Oslo politidistrikt seg inn på Ristans hemmelige lager, som ligger i en ombygd låve på Kløfta ved E6.

Ristan leide en lagerplass her. Eieren av låven har ingenting med saken å gjøre.

Synet som møter dem, er oppsiktsvekkende.

Politiets bilder fra ransakingen viser en bod full av våpen og ammunisjon, pakket inn i plast, bager og trekasser. De finner maskingevær, maskinpistoler, rifler, revolvere og pistoler.

Med noen unntak er de over 400 våpnene på lageret ikke reelt plombert.

En sjekk opp mot våpenregisteret kommer til å vise at i underkant av 200 av disse våpnene er ført ut av Ristans våpenkort som kondemnerte, ifølge Spesialenheten.

I realiteten var våpnene fullt brukbare.

Våpenbeslaget teller til sammen 550 gjenstander, inkludert våpendeler. Politiet finner også store mengder ammunisjon.

Illustrasjonen nedenfor viser 390 av våpnene som ble funnet på det hemmelige våpenlageret til Peter Ristan på Kløfta.

Scroll til høyere i illustrasjonen nedenfor for å se de 390 våpnene som ble funnet på det hemmelige våpenlageret.

Pistoler og revolvere 15 cm
Nagant
Mauser
DWM
Mauser
Mauser
Browning
Luger
Mauser
Mauser
Mauser
FNH/CZ
Mauser
CZ
Walther
Dreyse
Dreyse
Mauser
Mauser
Sauer
Sauer
Sauer
Sauer
Sauer
Sauer
Sauer
Sauer
Walther
Walther
Sauer
Walther
Walther
Walther
Husqvarna
Lahti
Husqvarna
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Husqvarna
Husqvarna
Luger
Luger
Luger
Luger
Walther
Luger
Luger
Glock
Glock
Browning
Browning
Browning
Browning
Radom
Ukjent
Browning
FEG
FEG
SEG
Browning
Browning
Unique
Beholla
Ortgies Patent
Ortiges Patent
CZ
Ortiges Patent
CZ
CZ
Walther
Walther
Walther
Sauer
CZ
Walther
CZ
CZ
CZ
Sauer
Star
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Walther
Welrod
Walther
Husqvarna
High Standard
H&R
H&R
H&R
Mauser
Mauser
Harrington
Mauser
Mauser
Mauser
Enfield
Enfield
H&R
H&R
Mauser
Webley
Webley
Ruby Arms
H&R
H&R
Mauser
H&R
Enfield
Enfield
Webley
Webley
Webley
Enfield
Webley
Webley
Webley
Webley
Webley
Webley
Mauser
Ukjent
Rast & Gasser
Nagant
Brevete
Mauser
Mauser
Browning
Brevete
Bergmann
Colt
Brevet
Defender
Browning
Browning
CZ
Webley
Nagant
S&W
S&W
Colt
S&W
Colt
Colt
Colt
S&W
Husqvarna
Colt
Colt
S&W
S&W
Ukjent
Mauser
Mauser
Remington
Mauser
Mauser
Mauser
Mauser
Walther
Mauser
Phoenix
Mauser
Mauser
Mauser
Colt
Colt
Astra
Mauser
Mauser
Colt
Walther
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Steyr
Browning
Beretta
Stock
Beretta
Astra
Beretta
Beretta
Beholla
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Browning
Mauser
Browning
Azanza
Astra
CZ
Browning
Browning
Sauer
Mauser
CZ
Dreyse
Dreyse
Steyr
Browning
CZ
Radom
Radom
Ukjent
Browning
Browning
Browning
Astra
Star
Browning
Mauser
Mauser
Mauser
Mauser
Luger
Luger
Luger
Luger
Astra
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Luger
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Colt
Luger
Webley
S&W
S&W
Valor
S&W
Ukjent
S&W
Ukjent
Ukjent
Colt
Mauser
Colt
CZ
Guernica
Luger
Colt
Browning
Mauser
Herstal
Ruby
ukjent
Maskingevær og maskinpistoler 25 cm
Thompson
UZI
Suomi KP/-31
Thompson
MP-40
UZI
StenGun
StenGun
StenGun
StenGun
StenGun
Husqvarna
MP-40
Thompson
Thompson
Thompson
Brengun
Brno
Karl Gustav
Brengun
Colt
Browning
MP-40
Thompson
Thompson
H&R
Hagler og rifler 25 cm
Ukjent
Champion
H&R
Husqvarna
J. Steevens
Krag/Jørgensen
Mauser
Mauser
Mauser
Mauser
Husqvarna
Kongsberg
Kongsberg
Ukjent
Terni
Steyr
Husqvarna
Ukjent
Ukjent
Steyr
Ukjent
Springfield
Ukjent
Remington
Remington
Karl Gustav
Hagle
Husqvarna
Reno
Mauser
Mauser
Mauser
Mauser
Danzig
US Remington
US Remington
US Remington
Ukjent
Steyr
Lee-Enfield
Ukjent
Ukjent
Brno
Baikal
Zabala
Krag/Jørgensen
Krag/Jørgensen
Krag/Jørgensen
Krag/Jørgensen
Lee-Enfield
Lee-Enfield
Lee-Enfield
VS
Mauser
Lee-Enfield
Lee-Enfield
Lee-Enfield
Lee-Enfield
Lee-Enfield
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin
US Karabin

På våpenlisten står flere våpen som stammer fra det norske Forsvaret. Innsyn VG har fått fra Forsvarsmateriell, viser at ett skulle vært destruert.

Skule Worpvik, etterforsknings­leder i operasjon Bonanza.

– Det er noe galt når de som skal forsvare samfunnet vårt, har en lekkasje som gir det sivile samfunn trøbbel ved at det er våpen i omløp, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i operasjon Bonanza til VG.

Forsvaret erkjenner at våpen har forsvunnet fra deres leire.

– Vi ser svært alvorlig på det omfanget og de funnene politiet har gjort gjennom operasjon Bonanza, sier viseadmiral Elisabeth Natvig.

Elisabeth Natvig, viseadmiral.

Hun er sjef for Forsvarsstaben.

– Vi skal ha kontroll på våpnene våre. Vi skal ha rutiner som gjør at vi har kontroll og sikrer oss at våpen blir destruert slik de skal. Jeg tenker at både det norske samfunnet og Forsvaret selv har forventninger til at vi har den kontrollen, sier Natvig.

Forsvaret svarer ikke på hvordan et destruert forsvarsvåpen kan ha havnet i den ulovlige våpensamlingen til en politiadvokat i Lillestrøm. Forsvarets talsmann viser til politiet.

Lillestrøm. Da han ble siktet, hadde Peter Ristan vært politiadvokat siden 2012. Før dette jobbet han som dommerfullmektig i Glåmdal tingrett.

I avhør fortalte Ristan at han kjente våpenforvaltningen på sin egen arbeidsplass relativt godt. Han var ofte innom, enten det gjaldt salgsmeldinger eller for å slå av en prat.

Videre fortalte han i avhør at han hadde et spesielt ansvar for større våpensaker og at andre politiadvokater kunne ta kontakt med ham om de lurte på hvordan de skulle avgjøre slike saker.

I brevet han etterlot seg, hevdet Ristan at det ikke er noen andre som har visst om eller hjulpet ham med noe ulovlig.

Ristan skrev hvordan han hadde lurt to medarbeidere på våpenkontoret.

Hvordan kunne dette skje?

LEDER: Eli Fryjordet.

– Dette er en vanskelig sak. Det er i ettertid man gjør seg refleksjoner, men han var en kjent våpensamler og det var ingen grunn til å tro at det var noe som ikke stemte i sakene her, sier Eli Fryjordet.

Hun har vært leder for Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt siden 2014. Fryjordet har dermed ansvaret for distriktets våpenkontor.

Kvinnen på våpenkontoret som ble lurt av Ristan, får ikke lenger jobbe med våpenforvaltning.

– Dette var en person som min klient hadde et godt, kollegialt forhold til. Hun gjorde som hun ble fortalt og har i ettertid følt seg forledet. Det er riktig at hun ble omplassert, men det var delvis etter eget ønske, sier Eva-Marie Stryker, som var kvinnens forsvarer.

Mannen som ble etterforsket, hadde gått av med pensjon da saken mot Ristan ble kjent. Saken mot ham ble henlagt. VG har vært i kontakt med ham og han avviser alle anklager.

Oslo-politiet har etterforsket Peter Ristan siden høsten 2016.

I mai i år mener Oslo-politiet at de har særlige grunner for å gi VG innsyn i saken mot politiadvokaten. Det vises til at saken omhandler en tidligere ansatt i politiet, hans våpensamling og politiets etterforskning.

To uker senere ber Politidirektoratet om en redegjørelse fra Oslo politidistrikt: Hvorfor er det gitt innsyn i saken?

Avdelingsdirektør Kristin O. Kvigne legger til at henvendelsen er avklart med Riksadvokaten.

Oslos visepolitimester Bjørn Vandvik beklager på det sterkeste til Politidirektoratet. Han skriver at innsynet VG har fått, har ført til en intern gjennomgang og nye instrukser til alle påtalejurister og ledere i lignende saker.

Innsynet skulle ikke ha skjedd, skriver Vandvik, og begrunner dette med at saken formelt sett ikke var avsluttet.

Det finnes ikke særlige grunner til at offentligheten bør få høre om politiadvokatens ulovlige våpensamling.

Politidirektoratet. Da VG intervjuet avdelingsdirektøren i juni, sa Kvigne at hun ikke er kjent med at Politidirektoratet har vært involvert i Ristan-saken på noe vis.

– Ikke etterspillet heller?

– Nei, det er det ingen grunn til. For vi har ingen rolle i etterforskningen, sier Kvigne.

På direkte spørsmål om innsynet sier Kvigne at Politidirektoratet ba om svar fra Oslo politidistrikt i saken.

– Vi har bedt om å få informasjon og en redegjørelse fra Oslo knyttet til det. Det er det vi har gjort. Det er det naturlig at vi gjør, sier Kvigne.

Hun ønsker ikke å gå inn på hvorfor Politidirektoratet kontaktet Riksadvokaten.

Førstestatsadvokat Harald Strand skriver til VG at Riksadvokaten ikke har ytterligere opplysninger å gi i saken.

Da VG først kontaktet Oslo-politiet med spørsmål om Ristan-saken i april, ble det opplyst at politiet var i ferd med å lukke etterforskningen.

Nå, et halvt år senere, opplyser politiet at de skal gjøre nye etterforskningsskritt.

– Ja, det er korrekt. Basert på informasjon knyttet til våpensamlingen til Ristan, så gjør vi undersøkelser, sier politiadvokat Anders Valen Mørland i Oslo politidistrikt.

Ristans tidligere sjef, Mona Hertzenberg i Øst politidistrikt, skriver til VG at Peter Ristan var en svært dyktig jurist.

SJEF: Mona Hertzenberg, Ristans tidligere sjef.

– Vedkommende er av kolleger og ledere beskrevet som kompetent og seriøs utover det ordinære, skriver hun.

– For lederne og kollegene rundt ham var det ingenting som tilsa at det skulle være misligheter forbundet med samlervirksomheten, utdyper Hertzenberg.

Men hun avviser at Ristan hadde et spesielt ansvar for våpensaker, slik han hevdet i avhør med politiet.

– Det er selvsagt svært alvorlig at politiansatte begår lovbrudd, og dette har vi tatt på det største alvor. Saken har vært medvirkende til store endringer i Øst politidistrikts våpenforvaltning. Blant annet er våpenkontoret på Lillestrøm lagt ned, og distriktet behandler ikke lenger våpensøknader fra egne ansatte, svarer Hertzenberg.

– Har distriktet noen gang mottatt tips eller varsler om Ristan før han ble siktet?

– Det er ikke kjent for meg at vi har mottatt tips eller varsler, svarer politiinspektøren.

– Vi er svært lei oss for utfallet saken fikk, og for at en kjær medarbeider valgte å avslutte livet sitt. Det har gått sterkt inn på oss.

VG har vært i kontakt med Peter Ristans etterlatte. De ønsker ikke å kommentere saken.

Tips

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Publisert: 19. oktober 2019