NAV-Skandalen:Disse har blitt rammet

VG har bedt om innsyn i dommene hvor personer har blitt feilaktig dømt som følge av NAV-skandalen. Dette er dommene vi har fått.

Velg domstol:
Scroll >
Mann (40-årene)
Dømt: 2018 i Follo tingrett
Straff: 90 dager fengsel, hvorav halve straffen er betinget med en prøvetid på to år.
Dømt for å ha svindlet til seg:
365.724 kr.
Den 49 år gamle mannen jobbet som snekker, hadde sitt eget firma og bodde i en stor enebolig på Ski. Så ble han syk. Mannen, som ønsker å være anonym, ble sykemeldt i 2012 og fikk etter hvert innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV. På grunn av redusert inntekt kombinert med helsetilstanden, så han seg nødt til å selge huset sitt. Huset hadde han kjøpt av sine foreldre noen år tilbake. – Jeg reiste til Spania for å komme meg litt vekk og få litt fred, sier mannen. Han sendte en søknad til NAV om å få motta penger mens han oppholdt seg der, og fikk innvilget dette. I første omgang skulle han bare være der noen uker. Mannen fortsatte å reise jevnlig til Spania i 2013 og frem til 2015. I denne perioden la han frem dokumentasjon på at han dro til fysioterapi i Spania og han sendte også meldekortene sine derfra. I februar 2015 fikk han et brev fra NAV om at de stoppet alle utbetalingene til ham. – Jeg har ikke følt at jeg har gjort noe galt, så kommer den der rett i trynet, sier han. Et halvt år senere kom telefonen fra politiet. Han var anmeldt for grovt bedrageri av NAV. Tre år senere ble han dømt til 90 dager fengsel, hvorav 45 dager var ubetinget. Han måtte også tilbakebetale 365.724 kroner til NAV. – Det er for jævlig. Jeg brukte lang tid på å bygge meg opp dit jeg var, så faller du ned der. På grunn av helsetilstanden fikk mannen innvilget fotlenke. Mannen har en kronisk betennelsessykdom som gradvis har blitt verre med årene. Han har lite energi og sliter med mye smerter.Når en soner med fotlenke, er man pliktet til å være i arbeid. Mannen ble derfor plassert på en frivilligsentral. I dag er mannen ufør og bor i en kjellerleilighet i Ski, 300 meter fra huset han måtte selge i 2013. – Jeg har jo ikke lyst til å leie denne leiligheten resten av livet, men jeg sitter med gjeld og jeg får ikke lån, sier han. Advokaten hans, Olav Sylte, forteller til VG at de har begjært saken for å gjenåpning. Mannen håper han kan få slettet gjelden og få tilbake de pengene han har betalt. I tillegg håper han å få en erstatning for fengselsstraffen. – Det er ikke bare et håp, det er det vi skal sørge for at skjer, sier Olav Sylte.
Kari Eldbjørg Vindenes (53 år)
Dømt: 2019 i Jæren tingrett
Straff: 30 dager betinget fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
185.792 kr
Kari Eldbjørg Vindenes fikk arbeidsavklaringspenger fra NAV, samtidig som hun reiste mye til Sverige. Det fortalte hun ikke NAV, og i 2019 ble hun dømt til 30 dagers betinget fengsel i Jæren tingrett.
Heidi Schjetne (49 år)
Dømt: 2019 i Bergen tingrett
Straff: 40 dager betinget fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
342.513 kr.
I halvannet år var Heidi Schjetne i Spania, men ga ikke beskjed om dette. Hun erkjente straffskyld i første avhør. Rettssaken måtte utsettes flere ganger på grunn av kvinnens helse.
Erik Skjoldheim (38 år)
Dømt: 2019 i Bergen tingrett
Straff: 60 dager i fengsel med en prøvetid på to år.
Dømt for å ha svindlet til seg:
530.390 kr.
Skjoldheim oppholdt seg i flere perioder utenlands der kjæresten studerte mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Retten har vurdert at han som har et helseproblem, kan ha gått glipp av opplysninger rundt regelverket. Retten mener at det er spesielle omstendigheter som gjør at man kan fravike kravet om ubetinget fengsel. Lille julaften 2018 kom Erik Skjoldheim hjem fra sykehuset etter å ha hatt nyresvikt, så fikk han beskjeden: – Jeg ga en lang klem til den yngste datteren min, som sikkert varte i ti minutter. Like etterpå satt jeg på sengekanten med et brev i hånden, som kom mens jeg var på sykehus. Der sto det at jeg risikerte åtte års fengsel, sier Skjoldheim til VG.
Mann (60-årene)
Dømt: 2017 i Høyesterett og Nedre Telemark
Straff: 75 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
309 458 kr.
Mannen reiste flere ganger til Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger, uten å melde fra om dette til NAV. Mannen hadde sviktende helse og fått beskjed om at han var overtallig på arbeidsplassen sin. Han og ektefellen måtte selge boligen sin, men fikk tilbud om å låne et rimeligere hus i Italia, og reiste derfor en del mellom Norge og Italia. – Jeg gjorde alt jeg og NAV ble enige om, og overholdt alle planer og møter. Jeg tenkte at så lenge jeg gjorde det, så hadde det ikke noe å si om jeg var i Norge eller et annet land. For å si det brutalt, var det et ledd i å overleve hverdagen, sier han til VG. Datteren hans ble også dømt for trygdesvindel.
Kvinne (40-årene)
Dømt: 2017 i Nedre Telemark tingrett
Straff: 45 dager fengsel. Betale erstatning til NAV på 8496 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
174.636 kr.
Kvinnen reiste flere ganger til Italia mens hun fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger, uten å melde ifra om dette til NAV. Kvinnen sier til VG at hun dro til Italia fordi sønnen hennes var alvorlig syk, og hadde hatt god effekt av å bo utenlands med tanke på klima, kosthold og miljøskifte.Faren hennes ble dømt for trygdesvindel i Høyesterett.
Kvinne (60-årene)
Dømt: 2019 i Jæren tingrett
Straff: 21 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
142.792 kr.
Kvinnen reiste til Sør-Europa mens hun fikk arbeidsavklaringspenger, uten å melde ifra til NAV. I oktober da hun ventet på å sone sin fengselsstraff, fikk hun en teleon fra krimnalomsorgen om at saken hadde stoppet opp fordi de var usikre på om NAV hadde gjort riktig.
Mann (50-årene)
Dømt: 2014 i Øvre Romerike tingrett
Straff: 60 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
198.951 kr.
En mann fikk arbeidsavklaringspenger etter en skade. Han hadde tidligere bodd i et annet EØS-land, der ektefellen og barna fortsatt bodde. Mannen dro flere ganger på besøk til familien i perioden. Han sa i retten at han ikke kjente til at han måtte melde fra til NAV om utenlandsreiser.
Mann (30-årene)
Dømt: 2016 i Halden tingrett
Straff: 55 dager fengsel, og betale erstatning til NAV på 57.510 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
416.808 kr.
Mannen er statsborger fra et annet land og flyttet til og jobbet i Norge. Da han ble skadet i en ulykke, fikk han innvilget rehabliteringspenger som senere ble overført til arbeidsavklaringspenger. Han dro etter hvert hjem til familien, noe han ikke fortalte NAV om.
Rune Halseth (55 år)
Dømt: 2016 i Hedmarken tingrett
Straff: 5 måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
384.794 kr.
NAV fikk tips om at Rune Halseth fikk arbeidsavklaringspenger, oppholdt seg utenlands. Han hevdet i retten at saksbehandler hadde gitt grønt lys for forlengelse av oppholdet hvis det var bra for ham. Han hevdet å ha ringt flere ganger for å få godkjent forlengelse. Halseth avlyste time på sykehus i Norge fordi han var syk. Kredittkortet viste at han var i Danmark. Over fire måneder måtte han sone i Halden fengsel. – Jeg satt veldig innelukket, og med mine psykiske problemer var det et mindre egnet sted. Jeg følte meg veldig alene, og tenkte «hva gjør jeg her?», sier han til TV 2.
Kvinne (60-årene)
Dømt: 2015 i Asker og Bærum tingrett
Straff: 90 dager fengsel. Betale 437.057 kr i erstatning til NAV, og betale sakskostnader til det offentlige på 3000 kroner.
Dømt for å ha svindlet til seg:
471.495 kr.
Kvinnen som fikk arbeidsavklaringspenger, oppholdt seg i utlandet i lange perioder i 2011, 2012 og 2013, men ga ikke beskjed til NAV om dette.
Kvinne (50-årene)
Dømt: 2019 i Asker og Bærum tingrett
Straff: 90 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
527.270 kr.
Kvinnen ble dømt i februar 2019, etter at hun hadde oppholdt seg flere ganger i utlandet mens hun fikk arbeidsavklaringspenger uten å ha meldt ifra om dette via meldekortet til NAV.
Susanne Lindberg Bock (69 år)
Dømt: 2015 i Asker og Bærum tingrett
Straff: 11 måneder fengsel, hvorav 90 av dagene betinget med prøvetid på to år. Måtte også betale NAV 253.248 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
890.395 kr.
Susanne Lindberg Bock er dansk og bor i Danmark, men har bodd og arbeidet i Norge i mange år. Hun fikk en yrkesskade, og gikk senere over på arbeidsavklaringspenger. Da NAV foretok en stikkprøve, fant de ut at hun hadde vært mye i Danmark mens hun fikk utbetalt stønad. Hun forklarte selv at hun ikke visste at dette ikke var lov. – Jeg ble overført til Møgelkær fengsel i Danmark hvor jeg sonet åtte måneder. Det var vanskelig, jeg var jo ikke noen ungdom da jeg ble dømt i 2015, sier Bock til Aftenposten.
Kvinne (50-årene)
Dømt: 2018 i Kongsberg og Eiker tingrett
Straff: 5 måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
511.493 kr.
Kvinnen fikk kjæreste i et annet EØS-land og reiste dit for å være sammen med ham. Hun meldte ikke fra til NAV før senere og ble straffet med fengsel.
Mann (40-årene)
Dømt: 2019 i Bergen tingrett
Straff: 60 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
224.625 kr.
Mannen, som innvandret til Norge på 80-tallet, gikk på arbeidsavklaringspenger i en periode. Han flyttet så til et land i Vest-Europa, men meldte ikke til NAV at han oppholdt seg der.
Mann (60-årene)
Dømt: 2018 i Bergen tingrett
Straff: 60 dager fengsel, der straffen utsettes med en prøvetid på to år. Betale erstatning til NAV på 75.660 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
452.676 kr.
Mannen hadde ikke gitt beskjed om at var i utlandet i lengre perioder, og sa i retten at han heller ikke visste at ikke kunne være i utlandet mens han fikk støtte fra NAV. Han mente NAV hadde støttet hans ønske om å reise for å hjelpe et familiemedlem i hjemlandet.
Mann (40-årene)
Dømt: 2017 i Bergen tingrett
Straff: 55 dager i fengsel, og betale sakskostnader til det offentlige på 2000 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
173.217 kr.
Mannen hadde blitt vurdert som helt arbeidsufør, men at han kunne ha en jobb som var tilpasset helsen hans. Han utførte noe arbeid. Han mottok arbeidsavklaringspenger, men reiste ut av landet flere ganger uten å melde fra.
Kvinne (60-årene)
Dømt: 2018 i Bergen tingrett
Straff: 75 dager fengsel, hvor 45 dager er betinget.
Dømt for å ha svindlet til seg:
196.516 kr.
Kvinnen var i et annet land i halvannet år og fikk arbeidsavklaringspenger, men meldte ikke fra til NAV. Hun er uføretrygdet og trekkes for tilbakebetlingskrav fra NAV. Kvinnen har ikke råd til egen bolig.
Mann (40-årene)
Dømt: 2018 i Fredrikstad tingrett
Straff: 150 timers samfunnsstraff
Dømt for å ha svindlet til seg:
434.256 kr
Mannen oppga ikke til NAV at han dro til venner utenlands i en dårlig periode. Blant annet ble huset tvangssolgt. Han kjente til reglene, innrømmet skyld og vil ta konsekvensene, sa han i retten.
Mann (50-årene)
Dømt: 2016 i Salten tingrett
Straff: 90 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
317.888 kr.
Mannen har oppholdt seg i flere andre land i en periode på 4,5 år, samtidig som han fikk arbeidsavklaringspenger.
Mann (60-årene)
Dømt: 2017 i Sandefjord tingrett
Straff: 7 måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
997.541 kr.
Mannen oppholdt seg i lange perioder i utlandet, men meldte ikke fra til NAV. Han sa i retten at han ikke visste at han ikke kunne være utenlands.
Kvinne (50-årene)
Dømt: 2018 i Tønsberg tingrett
Straff: 18 dager fengsel, og betale saksomkostninger til det offentlige på 2000 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
99.787 kr.
I løpet av halvannet år oppholdt kvinnen seg i mange perioder utenlands samtidig som hun fikk arbeidsavklaringspenger.
Mann (60-årene)
Dømt: 2017 i Tønsberg tingrett
Straff: 45 dager fengsel, og betale saksomkostninger til det offentlige på 4.000 kroner
Dømt for å ha svindlet til seg:
207.314 kr.
Mannen hadde en rekke opphold i et land i Sør-Europa mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Dette meldte han ikke inn til NAV.
Mann (60-årene)
Dømt: 2017 i Tønsberg tingrett
Straff: 90 dager fengsel. Betale 25.578 kroner i erstatning til NAV.
Dømt for å ha svindlet til seg:
399.607 kr-
I to og et halv år fikk mannen arbeidsavklaringspenger uten å opplyse at han oppholdte seg i et annet nordisk land. Mannen tilsto.
Mann (60-årene)
Dømt: 2016 i Larvik tingrett
Straff: 75 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
268.282 kr.
Oppholdt seg i Sør-Europa mens han fikk arbeidsavklaringspenger, uten å ha meldt ifra til NAV.
Kvinne (30-årene)
Dømt: 2018 i Nord Troms tingrett
Straff: 60 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
202.047 kr.
Kvinnen fikk arbeidsavklaringspenger. Hun reiste til et land i Sentral-Europa over en periode på to år uten å melde ifra til NAV. Saken ble avgjort som en tilståelsesdom.
Kvinne (30-årene)
Dømt: 2015 i Nord Troms tingrett
Straff: 100 dager fengsel, hvorav 82 dager utsettes med en prøvetid på to år.
Dømt for å ha svindlet til seg:
423.790 kr.
Reiste til utlandet i flere perioder mens hun mottok arbeidsavklarinsgpenger. Saken ble oppdaget av NAV i slutten av 2013 og anmeldt i januar 2015. Tidsbruken fikk betydning for straffen.
Kvinne (40-årene)
Dømt: 2014 i Nord Troms tingrett
Straff: 21 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
200.346 kr.
En kvinne i 40-årene forteller at hun var sykmeldt da hun fikk innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV i 2012. Kvinnen har flere barn som på denne tiden var under 18 år. Siden hennes foreldre var bosatt i et land i Sør-Europa, så hun muligheten for å reise dit slik at de kunne bistå familien i hverdagen. Flerbarnsmoren forteller at hun var i tvil om det var greit å oppholde seg i utlandet mens hun mottok ytelser fra NAV. Hun sendte derfor en søknad om tillatelse til dette. I mars 2013 fikk hun et brev om at de hadde stoppet utbetalingene hennes. Litt senere ble hun kontaktet av politiet som fortalte at hun var anmeldt for grovt bedrageri. 27. august 2014 ble hun dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og måtte tilbakebetale 200.346 kroner til NAV. I stedet for å sone i fengsel, fikk kvinnen innvilget fotlenke. Hun forteller at det hele har vært en stor belastning for henne. - Jeg går ikke rundt å kjenner på noen lettelse. Jeg er så skuffet over NAV.
Mann (30-årene)
Dømt: 2018 i Oslo tingrett
Straff: 120 dager fengsel, og betale sakskostnader til det offentlige på 3000 kroner.
Dømt for å ha svindlet til seg:
320.302 kr.
Sendte inn meldekort uten å opplyse at han oppholdt seg i utlandet. Fortalte i retten at han ikke hadde noe ønske om å føre NAV bak lyset eller å motta penger han ikke hadde krav på. Ble ikke trodd, blant annet fordi han oppgir ny adresse i Norge mens han oppholdt seg i et annet land.
Mann (30-årene)
Dømt: 2018 i Oslo tingrett
Straff: 65 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
211.714 kr.
Statsborger av et annet skandinavisk land, som har oppholdt seg i dette landet i flere perioder mens han mottok arbeidsavklaringspenger, uten å melde ifra om dette til NAV.
Marianne Evensen (54 år)
Dømt: 2017 i Oslo tingrett
Straff: 75 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
236.730 kr.
I løpet av et år leverte Marianne Evensen for 17 perioder meldekort uten å opplyse at hun oppholdt seg i Danmark. Evensen besøkte kona i Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. – Noe særlig mer ydmykende enn å sitte i fengsel skal du lete lenge etter. Det er et stigma knyttet til å være innsatt og at du hver gang du får besøk må av med alle klærne og gjennom en kontroll, sier Marianne Evensen til Dagsavisen.
Kvinne (60-årene)
Dømt: 2017 i Oslo tingrett
Straff: 6 måneder fengsel, hvor 60 dager er betinget med prøvetid på to år. Måtte også betale sakskostnader til det offentlige på 3000 kroner.
Dømt for å ha svindlet til seg:
600.270 kr.
Hun oppholdt seg i Sør-Europa en lenger periode. Kvinnen forklarte at hun først dro uten plan for langvarig opphold, men at hun etterhvert ble boende der i en lenger periode.
Kvinne (30-årene)
Dømt: 2016 i Oslo tingrett
Straff: 50 dager fengsel, men soningen utsettes med en prøvetid på to år. Dømmes også til å betale en bot på 10.000 kroner.
Dømt for å ha svindlet til seg:
599.186 kr.
Unnlot å opplyse til NAV om at hun i en periode på halvannet år oppholdt seg i et annet nordisk land.
Mann (70-årene)
Dømt: 2016 i Oslo tingrett
Straff: 9 måneder i fengsel, 4 av dem betinget. Måtte betale 205.639 kroner i erstatning til NAV.
Dømt for å ha svindlet til seg:
866.056 kr eller en vesentlig del av dette beløpet.
Mottok trygdeytelser, attføringspenger og/eller arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg utenlands. Tilsto.
Mann (60-årene)
Dømt: 2016 i Oslo tingrett
Straff: 6 måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
379.059 kr.
Oppholdt seg utenlands mens han mottok arbeidsavklaringspenger i over to år. Fikk sykepenger etter en voldsepisode. Oppholdt seg mye i landet der familien hans bor. Møtte ikke opp til aktivitetstiltak i regi av NAV.
Mann (50-årene)
Dømt: 2015 i Oslo tingrett
Straff: 120 dager fengsel, der 60 dager er betinget.
Dømt for å ha svindlet til seg:
258 647 kr.
Mottok arbeidsavklaringspenger uten å opplyse om lengre utenlandsopphold i flere forskjellige land.
Mann (40-årene)
Dømt: 2018 i Oslo tingrett
Straff: 75 timer samfunnsstraff med 120 dagers gjennomføringstid. Subsidiært 75 dager fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
358 138 kr.
Oppholdt seg i et land i Sør-Europa i flere perioder mens han fikk arbeidsavklaringspenger, uten å melde ifra om dette til NAV.
Mann (50-årene)
Dømt: 2017 i Drammen tingrett
Straff: 21 dager betinget fengsel
Dømt for å ha svindlet til seg:
122.144 kr.
Oppholdt seg i et land i Sør-Europa i flere perioder mens han fikk arbeidsavklaringspenger, uten å melde ifra om dette til NAV.
Mann (50-årene)
Dømt: 2015 i Drammen tingrett
Straff: 5 måneder fengsel. Betale erstatning til NAV på 6035 kroner.
Dømt for å ha svindlet til seg:
412.465 kr.
Oppholdt seg i et land i Sør-Europa i en lenger periode mens han fikk arbeidsavklaringspenger.
Mann (40-årene)
Dømt: 2016 i Drammen tingrett
Straff: 15 dager betinget fengsel, og 4000 kr. i sakskostnader til det offentlige.
Dømt for å ha svindlet til seg:
61.162 kr.
Var åtte uker hos sin et familiemedlem i et annet nordisk land mens han mottok sykepenger.
Mann (40-årene)
Dømt: 2014 i Kristiansand tingrett
Straff: 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Subsidiær fengselsstraff satt til 30 dager.
Dømt for å ha svindlet til seg:
137 025
Mens mannen fikk arbeidsavklaringspenger reiste han til flere steder i Europa, uten at han førte dette opp på meldekortene. Han kom med en uforbeholden tilståelse i retten
Mann (40-årene)
Dømt: 2014 i Kristiansand tingrett
Straff: Fire måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
315 360
Mannen mottok arbeidsavklaringspenger. I perioden han gjorde det, flyttet han fra norge med sin daværende kjæreste, uten å si ifra om dette til NAV. Han flyttet tilbake da forholdet tok slutt.
Mann (20-årene)
Dømt: 2018 i Kristiansand tingrett
Straff: Fem måneder fengsel.
Dømt for å ha svindlet til seg:
270.278,-
Mannen reiste til utlandet flere ganger mens han mottok arbeisavklaringspenger, uten å melde fra om dette til nav.
Kvinne (60-årene)
Dømt: 2017 i Kristiansand tingrett
Straff: 120 dager fengsel. Betale skadeerstatning til NAV på 29.050 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
287.796 kr.
Kvinnen reiste til et annet europeisk land mens hun fikk utbetalt arbeidsavklaringer, uten å melde ifra om dette til NAV. Kvinnen anket til lagmannsretten, men anken ble avvist.
Kvinne (50-årene)
Dømt: 2018 i Rana tingrett
Straff: 75 dager fengsel, hvorav 45 dager betinget fengsel med 2 års prøvetid.
Dømt for å ha svindlet til seg:
284 810 kr.
Kvinnen gikk på arbeidsavklaringspenger. I deler av perioden hun gjorde det, var hun i et annet skandinavisk land. Det meldte hun ikke ifra om på meldekortene til nav.
Mann (50-årene)
Dømt: 2016 i Sunnmøre tingrett
Straff: 30 dager fengsel. Betale erstatning til NAV på 30.581 kr., og 3000 kr i sakskostnader til det offentlige.
Dømt for å ha svindlet til seg:
111.836 kr.
Mannen ga ikke beskjed om at han oppholdt seg i utlandet.
Kvinne (20-årene)
Dømt: 2019 i Trondenes tingrett
Straff: 75 dager fengsel. Betale erstatning til NAV på 102.120 kr.
Dømt for å ha svindlet til seg:
102 120 kr.
Kvinnen mottar arbeidsavklaringspenger. Hun reiste til utlandet i perioder, uten å melde fra om dette til NAV.
Kvinne (30-årene)
Dømt: 2016 i Trondenes tingrett
Straff: 21 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.
Dømt for å ha svindlet til seg:
158 266 kr.
Kvinnen mottar arbeidsavklaringspenger etter å ha blitt skadet på jobb. I en periode opphold hun seg i utlandet, uten å gi beskjed om dette til NAV.

Av: Sofie Fraser, Martha Holmes, Anne Stine Sæther, Siri Berge Christensen, Runa Victoria Engen og Tom Byermoen

Har du tips? Kontakt oss her!

Mer om skandalen

ANNONSE