Kampen om storbyene

Valget 9. september snudde opp ned på politikken landet rundt. Nå må partiene forhandle – sjekk hvem som kan ta makten og hva det vil bety for seks av Norges største byer.

Disse ligger an til å ta makten. Trykk på en by for å lese mer:

Oslo

Dagens rødgrønne byråd ligger an til å beholde makten. Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) tok over i 2015, med Rødt som støtteparti. Mens «småpartiene» MDG, SV og Rødt vokser, er Ap og byrådsleder Raymond Johansen svekket.

Foreløpig for Ap resultat er 20,1 prosent i hovedstaden, 11,9 prosentpoeng ned fra 2015. Samtidig øker de tre «små» med til sammen 12,8 prosentpoeng. Nå skal partiene i forhandlinger, og Ap kan måtte gi etter for betydelig flere av samarbeidspartnernes krav enn for fire år siden.

MDG har allerede varslet at de ønsker flere byrådsposter. I dag har partiet to, mens SV har én og Ap har fire i tillegg til byrådslederen. På forhandlingsbordet ligger også ordfører- og varaordførervervene, og partiene kan også velge å utvide antallet byråder.

I 18 år var Oslo en blå bastion, og Høyre er igjen byens største parti. Likevel ser det mørkt ut for Eirik Lae Solbergs byrådslederdrøm, med mindre forhandlingene på venstresiden faller sammen.

Til sammen har partiene utenfor dagens byrådssamarbeid 26 mandater. Flere av dem utelukker også samarbeid med hverandre. Særlig Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er en lite ønsket byrådspartner. FNB fikk en kickstart da den nye bomringen åpnet 1. juni, og foreløpig ligger de an til en brakdebut med 5,9 prosent.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Oslo. Oslo har byparlamentarisme, der byrådet på mange områder ligner på en regjering og under kan du sette sammen ditt byråd.

Byrådet
Dra hit for å bygge flertall
Bystyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med V, KRF, H, FNB, FRP
SV utelukker samarbeid med FRP, FNB, H, V
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med FNB, H, FRP
Høyre utelukker samarbeid med A, SV, MDG, RØDT
Venstre utelukker samarbeid med FNB, RØDT
Senterpartiet utelukker samarbeid med FNB, FRP
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med RØDT, MDG, A, SV
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med RØDT, SV, A, FNB
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FRP, FNB, H
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) utelukker samarbeid med RØDT, MDG, A, SV

Byrådsalternativer:

 • Dagens rødgrønne byråd: Ap, SV og MDG med Rødt som støtteparti
 • Et borgerlig bompengebyråd: Høyre, Frp og FNB
 • Et byråd med regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF og Senterpartiet

Dette må på plass for et skifte til et borgerlig byråd:

 • Senterpartiet krever at Ullevål sykehus må reddes dersom de skal støtte ikke-sosialistisk side. Partiet har kun vært inne i Oslo bystyre én gang siden 1945, i 1991. Nå ligger de an til å få ett av de 59 mandatene, men ikke til å havne på vippen.
 • Frp står fast på et bom-ultimatum: Bompengene må ned hvis de skal bli med på et byrådssamarbeid. Samarbeider ellers med alle som vil felle dagens rødgrønne byråd, ifølge Aftenposten.
 • Høyre har åpnet for samarbeid med med FNB og alle andre som vil bytte ut dagens byråd, men krever en rekke gjennomslag. Oslopakke 3 må bestå og Oslo må si ja til regjeringens nye finansiering av bypakkene. I tillegg krever Høyre økt satsing på lesing, skriving og regning i 1. - 3. klasse, fritt skolevalg, flere avganger for kollektivtrafikken, å fjerne eiendomsskatten og å tillate private tilbydere i eldreomsorgen og barnehagene.
 • Venstre lanserte ideen om et blågrønt byråd med Høyre, KrF og MDG tidligere i sommer. Mens KrF sier ja, får de et blankt nei fra Høyre og MDG. Ellers sier Venstre at det er uaktuelt for dem å sitte i et byråd som nedjusterer kommunens klimamål og krever bedre og billigere kollektivtrafikk og mer penger til skole. De utelukker FNB og er skeptiske til Frp.
 • FNB krever gjennomslag for bompenge- og parkeringspolitikken sin. Det er kun Frp enig i.
 • KrF utelukker ikke samarbeid med FNB, men vil heller ikke bidra til å fjerne bomstasjoner. De har ingen ufravikelige krav.
 • Flere av punktene i denne listen var publisert i en sak i Aftenposten 17. august. VG har vært i kontakt med alle partiene om de samme spørsmålene, men det burde likevel vært lagt inn en henvisning til Aftenposten. Henvisningene ble lagt inn 03.09.19 klokken 21:40.

Dette krever Aps samarbeidspartnere for å fortsette i dagens byråd:

 • Rødt krever at det ikke kuttes i bydelsøkonomien, at eiendomsskatten beholdes, at husleien i kommunale boliger settes ned og lavere priser på kollektivtrafikk. I tillegg krever de profittfri velferd, som innebærer kommunale tjenester ikke skal privatiseres og at tjenester som er private i dag skal rekommunaliseres.
 • SV krever videreføring av gratis aktivitetsskole, flere kollektivavganger og profittfri velferd.
 • MDG sier det er uaktuelt å samarbeide med Frp, FNB og Høyre. De krever tiltak som gjør Oslo til verdens første utslippsfrie storby innen 2030, nye t-bane- og trikkelinjer, priskutt på kollektivtrafikken på 20 prosent og reklamefrie soner rundt skoler og barnehager. I tillegg krever de at det i løpet av de neste fire årene blir bygd 100 kilometer sykkelvei, flere gågater og 50 bilfrie sommergater, samt 100.000 nye trær.

Sakene det strides om

Bil og bompenger

I løpet av våren ble det satt opp 52 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus, som utløste protestaksjoner fra både politikere og bilister i hovedstaden.

23. august ble regjeringspartiene enige om en bompengeavtale som innebærer at staten kan ta en større del av regningen for bypakkene, mot at byene tar inn mindre i bompenger.

 • MDG har sagt nei til tilbudet fra staten. De vil øke bompengene for å kutte kollektivprisene med 20 prosent i Oslo.
 • Ap sier det er uaktuelt å øke bompengene. Samtidig har de sagt at det er umulig å takke ja til regjeringens tilbud så lenge de ikke vet om mindre bompenger vil gi økt trafikk i Oslo.
 • FNB vil fjerne alle bomstasjonene i Oslo. Frp er imot den nye bomringen som kom i vår, og var med på demonstrasjonene mot den.
 • Høyre vil ikke fjerne bomstasjonene, men åpner for å innføre tre timers «bompause» for barnefamilier på ettermiddagene.
 • Venstre vil sette bomprisene kraftig opp i rushtiden og gjøre det billigere om natten. Både Frp og MDG mener det er en dårlig idé.
 • Med MDG i spissen har byrådet i Oslo fjernet parkeringsplasser og tatt flere grep for å gjøre særlig sentrum av hovedstaden mer gang- og sykkelvennlig, og mindre bilvennlig. Flere parkeringsplasser skal fjernes i årene fremover.
 • Høyre er med på å fjerne parkeringsplasser innenfor Ring 1, men vil gjøre det enklere å benytte de som er igjen.
 • Frp har med Christian Tybring-Gjedde i spissen erklært krig mot byrådets parkerings- og sykkelpolitikk.

Eiendomsskatt

Fra og med 2016 innførte byrådet eiendomsskatt på bolig i Oslo. I dag er skatten på 3 promille, og regnes ut fra 80 prosent av boligens likningsverdi, minus et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner. Det betyr at boligeiere i Oslo betaler 0,24 prosent i skatt på boligverdien utover 5,75 millioner. Bunnfradraget skal skjerme de billigste boligene fra eiendomsskatt.

Motstanden er stor i deler av befolkningen. 3400 personer gikk til sak mot kommunen i forbindelse med innføringen av skatten, og i sommer konkluderte Høyesterett med at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig.

 • Høyre går til valg på å fjerne eiendomsskatten «så raskt som mulig». Byrådet anslår at dette betyr over 500 millioner kroner hvert år i tapte inntekter.
 • Også Frp og FNB vil fjerne eiendomsskatten.
 • Venstre vil fjerne eiendomsskatten innen 2023.
 • Byrådet (Ap, SV, MDG) viderefører dagens eiendomsskatt i budsjettforslaget for 2019-2022. Støttepartiet Rødt vil ha fortsatt eiendomsskatt.
 • KrF vil beholde eiendomsskatten, men vil revurdere innretningen og frita ideelle aktører.

Sukkerbiten

Kampen om hva området mellom Munchmuseet og Operaen skal brukes til, splitter byrådet. Det er planlagt å bygge et fotohus her, mens de resterende to tredelene av området blir grønt friområde. Nå varsler flere partier omkamp, og vil heller ha mer park og badeplass enn fotohus.

 • SV, MDG og Rødt krever at fotohuset skal bygges et annet sted, og ønsker park og grønt friområde på hele Sukkerbiten.
 • Ap, Høyre, KrF og Venstre vil beholde planen om fotohus på Sukkerbiten-tomten. Høyre vil i tillegg ha forsikringer om at dette skjer i kombinasjon med sjøbad, slik som på Sørenga.
 • Ap vil holde seg til den opprinnelige reguleringsplanen med plass til kulturbygg, og foreslår 500 meter ny bryggepromenade langs Grønlikaia, tre nye badeplasser på Sukkerbiten, Grønlikaia og ved Kongshavn, samt ny park i Bjørvika mellom Sukkerbiten og operaen.
 • Frp og FNB støtter SV, MDG og Rødts krav om å omregulere tomten til et friområde. Det samme gjør Senterpartiet.
 • Ingen av partiene vil kalle dette et ultimatum, men de kaller det et «viktig krav».
 • Ledelsen i Fotografihuset AS mener på sin side at området uansett ikke er egnet som badeområde.

Ny T-banetunnel

Ny T-bane-tunnel gjennom Oslo sentrum er prioritert i Nasjonal transportplan, og utredet gjennom flere år. Planen er at arbeidet med tunnelen starter i 2024 og varer til 2030. Men hvor den nye ruten skal gå, er det stor uenighet om i hovedstaden.

 • Byrådet (Ap, MDG, SV) la i fjor frem forslag om at den nye traseen for ny T-banetunnel skal gå gjennom sentrum, via Stortinget stasjon. Dette forslaget ble vedtatt.
 • Høyre ønsker en annen trasé, fra Majorstua til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Grünerløkka og til Carl Berner. Hvis de får makten i Oslo, lover de å umiddelbart gå i gang med sitt alternativ.
 • Ruters faglige vurdering til byrådet er å bygge en tunnel fra Majorstuen via Bislett til Stortinget, videre til Nybrua og Tøyen. Høyre vil ha sitt alternativ utredet, noe som kan forsinke arbeidet med minst ett år.
 • En undersøkelse Høyre selv har fått gjennomført av Respons analyse, viser at et flertall i befolkningen støtter deres forslag, også dersom det fører til at prosjektet ikke står ferdig før i 2032.

Byråds­duellen

Raymond Johansen
Arbeiderpartiet

For fire år siden fikk jeg tillit fra velgerne til å ta Oslo i en ny retning. Jeg ble byrådsleder i hjembyen min. Familien min har dype røtter her. Her tråkket jeg mine barnesko, fikk min første jobb, og her har ungene mine vokst opp.

Byen vår forandrer seg. Buss og trikk går oftere. Biltrafikken går ned. Køen blir kortere. Bylufta renere. Flere får barnehageplass og lærlingplass. Flere eldre får hjelpen de trenger.

Men Oslo har fortsatt uløste oppgaver. Derfor vil vi bygge fremtidas kollektivtilbud. Spaden skal i jorda for ny T-banetunnel, som gir flere avganger over hele byen.

Vi vil sørge for flere kvalifiserte ansatte i barnehagen. Alle elever i Osloskolen skal få gratis skolemat hver dag, fordi god næring gir god læring.

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Vi vil ha flere ansatte med god tid til omsorg og aktivitet. Våre eldre skal ha en trygg eldreomsorg de kan stole på.

Nå ber jeg om din tillit til å fortsette jobben for Oslo.

Dette svarte Raymond Johansen i VGs valgomat
Lae Solberg
Høyre

Stem på Høyre fordi vi ønsker å gi barna det best mulig utgangspunkt i livet gjennom å satse mer på kunnskap og mestring i skolen og på språktrening før barna begynner på skolen. Høyres mål er at alle barn skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen ved skolestart. Elevene må selv få velge hvilken videregående skole de vil gå på og karakterene fra ungdomsskolen må telle.

Vi vil også forbedre kvaliteten i eldreomsorgen med mer kvalifisert personale, bedre mat og meningsfylte aktiviteter tilpasset hver enkelt sine interesser. De som får hjelp av kommunen må få bestemme mer over tilbudet de får og velge hvem som skal gi dem det. Vi vil kjempe for at alle får en fast kontaktperson og et fåtall faste hjelpere som kommer hjem til dem. Høyre vil satse kraftig på kollektivtrafikken slik at det blir lettere å gjøre miljøvennlige valg. Vi ønsker en egen T-banesatsing bl.a. med en ny tunnel som stopper på Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.

Dette svarte Lae Solberg i VGs valgomat

Artikler

Bergen

Arbeiderpartiet (Ap) gjør sitt dårligste valg noensinne i Bergen, men kan klare å klamre seg til makten. I dag styrer Ap vestlandshovedstaden sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF). Sist valg kapret de tre partiene seieren med 34 av 67 mandater, mens de foreløpig ligger an til å få 18 mandater.

Det holder ikke, så denne gangen må Ap på frierferd for å samle et nytt byråd: Sosialistisk Venstreparti (SV), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Senterpartiet (Sp) eller Rødt må med for at de skal beholde flertallet. Sier Sp nei, må Ap overtale KrF til å snu i synet på Rødt – som de har utelukket samarbeid med.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) kom som lyn fra klar himmel, og har kastet totalt om på maktbalansen i landets nest største by.

De foreløpige resultatene fra Bergen lover godt for FNB, med 16,9 prosent blir de byens tredje største parti. Byrådsmakten er likevel ikke i boks for bompengemotstanderne, så lenge Aps frierferd på venstresiden lykkes.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Bergen. Bergen har byparlamentarisme, der byrådet på mange områder ligner på en regjering og under kan du sette sammen ditt byråd.

Byrådet
Dra hit for å bygge flertall
Bystyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med FNB, H, FRP
SV utelukker samarbeid med H, FRP, FNB
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med H, FNB, FRP, PDK, PP
Høyre utelukker samarbeid med RØDT, SV, A, MDG
Venstre utelukker samarbeid med FNB
Senterpartiet utelukker samarbeid med FRP
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med RØDT, SV, A, MDG
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med RØDT
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FNB, FRP, H, PDK, PP
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) utelukker samarbeid med RØDT, SV, MDG, V, A

Byrådsalternativer:

 • Sentrum-venstre-byråd: Ap, SV, KrF, MDG, Sp, V
 • Sentrum-venstre-byråd uten KrF, med støtte fra Rødt, Ap, SV, MDG, Sp, Venstre og Rødt
 • Et borgerlig bompengebyråd med Høyre, Frp og FNB
 • En sentrum-høyre-koalisjon uten Frp og FNB, men med Høyre, Venstre, KrF og Sp

Dette må på plass for at Ap skal beholde makten:

 • KrF vil ikke samarbeide med Rødt. Ap må dermed velge mellom Rødt og KrF hvis de skal danne byråd.
 • Venstre og KrF krever utbygging av bybanen til Åsane.
 • MDG krever bybane til alle bydeler, Spelhaugen og Åsane i denne perioden. De vil ikke samarbeide med partier som fører politikk som øker biltrafikken, og ønsker radikal grønn politikk.
 • Rødt er imot byparlamentarisme og vil ikke sitte i byråd. De stiller ingen ultimatum til hvem de eventuelt støtter, men krever mindre profitt i velferden og vil dra et Ap-ledet byråd med partier til venstre for Ap.

Dette må på plass for et borgerlig maktskifte:

 • Høyre vil ikke samarbeide med partier som vil bygge bybane over bryggen. De er villige til å forhandle med FNB om løsninger for å redusere bompengene.
 • FNB krever å få fjernet den nye bomringen i Bergen, samt ingen bybane over Bryggen.
 • Frp krever å redusere bompengetrykket og få ned eiendomsskatten.
 • KrF og Venstre vil ikke samarbeide med FNB. Høyre må dermed velge mellom FNB og regjeringspartnerne.
 • Venstre vil ikke samarbeide med partier som vil stoppe utbyggingen av bybanen.
 • KrF krever også utbygging av bybane til Åsane.

Sakene det strides om

Bompenger

«Alt» har handlet om bompenger i Bergen etter at protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sjokkerte med å bli byens største parti på meningsmålinger i sommer. Stridens kjerne er de 13 nye bomstasjonene i utkanten av Bergen, samt de to inne i sentrum, der innkrevingen startet i begynnelsen av april.

 • FNB vil fjerne alle de 13 nye bomstasjonene i utkanten av Bergen, samt de to inne i sentrum. De vil også redusere prisnivået i de andre bomstasjonene, og si opp byvekstavtalen med staten.
 • Høyre vil gå med på å lavere bompengetakster, og er åpne for å forhandle igjen med staten om de 15 nye bomstasjonene.
 • Ap mener «taket for bompenger i Bergen er nådd», og forsøkte å flytte på de omstridte bomstasjonene i Vågsbotn og Tellevikveien nord i Åsane, for å dempe motstanden. Fylket sa imidlertid nei. Byrådspartiene og SV, Sp og MDG arbeider også med å utrede en rabattordning for de med lav inntekt.
 • MDG og Venstre er motpolen til bompengemotstanderne, og har stått fast på dagens bompengenivå.
 • Bergen og kommunene rundt skulle signere en ny byvekstavtale med staten tidligere i år. Den ble imidlertid lagt på is etter at Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) satt ned foten.

Bybanen til Åsane

Bystyret i Bergen har vedtatt at bybanen skal bygges videre ut til Åsane, og at traseen skal gå via Bryggen i sentrum. Gjennom byvekstavtalen med staten får kommunen 50 prosent finansiering av bybanen, mens resten må finansieres lokalt, hovedsakelig med bompenger. Frp, Høyre og FNB er imot å legge bybanen over Bryggen. Sistnevnte vil skrote hele prosjektet.

 • FNB er imot å bygge bybane til Åsane, uansett trasé, hvis den må finansieres med bompenger. De vil si opp byvekstavtalen med staten og skrote hele prosjektet.
 • Høyre er ikke mot bybane til Åsane, men vil flytte bybaneutbyggingen «bak i køen» og prioritere bygging av Nordhordlandstunnelen. De vil ikke ha bybane over Bryggen, men har foreløpig ingen konkrete forslag til alternativ trasé. Tunnel er nevnt som alternativ.
 • Venstre er svært opptatt av å redde bybanen. Tredjekandidat Per-Arne Larsen har åpnet for å samarbeide med Rødt på grunn av dette. KrF har åpnet for samarbeid med SV, men ikke Rødt.
 • De endelige kostnadene ved prosjektet er ennå ikke kjent. Bybanekrangelen har ifølge en rapport NRK refererte til i fjor ført til at bybanen til Åsane ikke vil være klar før tidligst i 2031. Finansiering er også et problem. Midlertidig har løsningen vært å bygge bybane vestover mot Fyllingsdalen.
 • Bompengeavtalen mellom regjeringspartiene kan ha mye å si for byggingen av bybanen. 70 prosent statlig finansiering vil kunne bidra til å redusere bompengene i prosjektene, og ifølge Bergens Tidende skal bybanen være fritatt fra kravet om en lokal egenandel på 20 prosent.

Byråds­duellen

Roger Valhammer
Arbeiderpartiet

Jeg heter Roger og er i dag byrådsleder i verdens beste by, Bergen. Jeg bor på Nordnes, sammen med min kone og datter.

Med meg som byrådsleder får du en åpen, ærlig og tydelig leder av byen, og du vil få en som alltid kjemper kampen for Bergen og Vestlandet. Jeg er opptatt av å lytte og inkludere både bergensere og bystyret før avgjørelsene tas, for da tror jeg vi tar de beste beslutningene. Samtidig vil du få en handlekraftig og tydelig byrådsleder, som gjennomfører det vi har bestemt oss for - hvis du foretrekker omkamper og vingling er ikke jeg rette person.

Da jeg vokste opp opplevde vår familie viktigheten av at fellesskapet stiller opp, da pappa ble syk fra en dag til den neste, og det er kjernen i mitt politiske engasjement - sterke fellesskap og små forskjeller mellom folk gir et godt samfunn for alle.

I Bergen vil Ap derfor blant annet ha flere lærere og gratis SFO og mat til de minste, sykehjemsplass til alle og flere hender i eldreomsorgen.

Er du enig? Stem Ap 9. sept!

Dette svarte Roger Valhammer i VGs valgomat
Harald Victor Hove
Høyre

Vil du ha et politisk skifte i Bergen må du stemme Høyre 9. september. Vi går til valg på at bybanen aldri skal gå over Bryggen, kunnskap og mestring i skolen, valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen og vil fjerne eiendomsskatten.

Vi trenger flere - ikke færre bergensere, og vi skal gjøre Bergensskolen til Norges beste skole som satser på de elevene som vil mer, og hjelper de elevene som er i ferd med å falle fra.

De andre partiene har ikke avklart hvem de ønsker å samarbeide med. Det betyr at Bergen kan få sitt rødeste byråd med Ap i spissen etter valget dersom du ikke stemmer Høyre.

Godt valg!

Dette svarte Harald Victor Hove i VGs valgomat

Artikler

Stavanger

For første gang på over 20 år tar Arbeiderpartiet makten i Stavanger, som slås sammen med Rennesøy og Finnøy og blir til nye Stavanger kommune fra og med 1. januar 2020. Det har endret velgermassen i oljehovedstaden, som tradisjonelt har vært en blå bastion.

Partiene Ap, MDG, SV, Rødt og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er ikke ferdige med å forhandle politikk eller posisjoner. Hvis Kari Nessa Nordtun får det som hun vil, blir hun Stavangers første Ap-ordfører siden 90-tallet.

Stavanger er bompengepartiets fødested, og FNB ser ut til å bli byens tredje største parti med 9,3 prosent – opp 5,2 prosentpoeng fra 2015.

I andre byer har venstresidepartiene utelukket FNB-samarbeid, men i Stavanger står døren foreløpig åpen for bompengemotstanderne. Protestpartiet er ifølge ekspertene er mer venstrevridd i Stavanger enn ellers i landet. Toppkandidat Frode Myrhol ville ikke utelukke samarbeid med noen partier før valget, men sa at han var lunken til Rødt og MDG.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Stavanger. Stavanger har formannskap og under kan du sette sammen ditt styringsflertall.

Styringsflertall
Dra hit for å bygge flertall
Kommunestyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med H, FRP
SV utelukker samarbeid med FRP, L, PDK, H
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med FRP, H
Høyre utelukker samarbeid med RØDT, SV
Venstre utelukker samarbeid med ingen
Senterpartiet utelukker samarbeid med ingen
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med RØDT, SV, MDG
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med ingen
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FRP
Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) utelukker samarbeid med ingen

 • Rødgrønt bompengesamarbeid: Ap, FNB, Rødt, SV, MDG, Sp
 • Rødgrønt uten FNB: Ap, SV, Rødt, MDG, Sp
 • Borgerlig bompengesamarbeid: Høyre, Venstre, KrF, Frp, FNB
 • Dagens flertall: Høyre, Venstre, KrF, Frp, Sp, Pensjonistpartiet
 • Sentrum-høyre bompengesamarbeid: Høyre, KrF, Sp, FNB

Dette må på plass for et Ap-ledet maktskifte:

 • Ap krever offensiv klima- og miljøsatsing, sterkere satsing på fellesskole og kortere sykehjemskøer.
 • FNB krever mindre bompenger i Stavanger. De utelukker ikke samarbeid med noen, men er lunkne til MDG og Rødt.
 • MDG krever reduksjon i klimautslipp, bedre sykkel- og kollektivtilbud og flere bilfrie gater.
 • Rødt krever full stans i privatisering.
 • SV krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.
 • Senterpartiet utelukker ingen på venstresiden, men er skeptiske til Rødt. De krever vern av matjorden.
 • KrF utelukker ingen, men snakker med Høyre først.
 • I en tidligere versjon av denne saken stod det at SV utelukker å samarbeide med FNB. SV i Stavanger presiserer at dette ikke er riktig - de er derimot åpne for et slikt samarbeid. Rettelsen ble lagt inn 05.09.19 klokken 15:22.

Dette krever Høyres mulige samarbeidspartnere:

 • Frp krever at rushtidsavgiften fjernes og nedtrapping av eiendomsskatten.
 • Venstre utelukker ingen, og stiller ingen krav.
 • KrF snakker med Høyre først. De stiller ingen krav.
 • Senterpartiet krever vern av matjorden.
 • Ingen av Høyres potensielle samarbeidspartnere utelukker FNB, som krever mindre bompenger.

Sakene det strides om

Byvekstavtale og rushtidsavgift

Helt siden mai i fjor har kommunene på Nord-Jæren (Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger) prøvd å forhandle frem en ny byvekstavtale. I kjernen av striden står en rushtidsavgift som i dag ligger på 44 kroner uten bombrikke-rabatt. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) nekter å gå med på en avtale som inneholder rushtidsavgift. Stavanger har med Høyre i spissen foreslått et kompromiss med å halvere avgiften, men Sandnes sier fortsatt nei. Dermed er forhandlingene fastlåst.

 • I august vedtok et flertall bestående av Høyre, Venstre, KrF, Rødt, Pensjonistpartiet og Senterpartiet for å snu bommen på Bybrua og dekke de 80 millionene dette vil føre til i inntektstap selv.
 • Ap har foreslått å både fjerne rushtidsavgiften og snu bommen på Bybrua, slik at Hundvåg-beboerne kun må betale bompenger for å kjøre fra Stavanger. Inntektstapet på 4,2 milliarder skal dekkes gjennom innkreving av elbil-avgift (biler som i dag kjører gratis), noe som ifølge Aps beregninger vil gi 3,2 milliarder i inntekter de neste 16 årene. Resten dekkes inn ved å forlenge bompengeinnkrevingen med ett år. Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun og Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes er enige om dette.
 • MDG var opprinnelig med på å snu bommen på Bybrua, men partiet trakk seg da de ikke fikk noen garanti for at dette ikke ville gå utover satsingen på kollektiv og sykkel.

 • At Ap er på glid når det gjelder å fjerne rushtidsavgiften, kan tale for at FNB vipper den veien etter valget. Høyre har tidligere ikke villet inngå kompromisser, men åpnet 19. august for å fjerne den omstridte avgiften dersom det er inndekning for det.
 • Der kan Høyres ordførerkandidat Lars Petter Hernes potensielt få hjelp fra partileder og statsminister Erna Solberg. I bompengepakken som ble lagt frem fredag 23. august, heter det at staten er villig til å øke det statlige bidraget med 50 millioner kroner årlig dersom det er ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift og dette er mulig innenfor nullvekstmålet.

Cruisetrafikk

Massive cruiseskip legger til kai midt i havna i bykjernen, slik at de som bor i de gamle husene rundt nærmest kan se inn i lugarene til turistene som kommer. Samtidig har turismen til byen vokst kraftig, og det er i år ventet i underkant av 500.000 turister og rekordhøye 242 anløp. Motstanderne mener at cruiseturistene skaper støy og sjenanse i byen, og trengsel på turistattraksjonen Preikestolen.

Kommunen har i tillegg vedtatt et mål om 80 prosent klimakutt i Stavanger, og det stilles spørsmålstegn ved om cruisetrafikk-veksten er i tråd med dette målet. Partiene er uenige i om utslipp fra denne trafikken skal regnes med eller ikke.

 • Cruiseturismen har blitt diskutert nesten hver sommer de siste årene. Rødts toppkandidat Mimir Kristjansson har løftet frem saken gjennom en rekke kronikker både i lokalavisen Stavanger Aftenblad og i riksdekkende medier, og uttrykt frykt for at Stavanger skal bli «Norges Venezia» eller «Norges Barcelona». Han krever et tak på 52 cruiseanløp i året. Også Høyre og NHO reiseliv vil ha begrensninger, men ikke i samme omfang.
 • Ap og Venstre har foreslått en avgift på cruiseturistene. MDG vil ha det samme.
 • Det er flertall for å bygge landstrømanlegg i Stavanger, men en søknad om å bygge dette ut ble i juli avvist av Enova fordi de mente prosjektet ikke var kostnadseffektivt nok. Hvis cruiseskip har tilgang til landstrøm, trenger de ikke å bruke en dieseldrevet generator når de ligger til kai. Det gir mindre utslipp og mindre forurensing.
 • Høyre vil bygge ut ny cruisehavn i Bjergsted for å få trafikken ut av sentrum. De vil ikke ha lokal miljøavgift eller skatt på passasjerene, slik Ap og Venstre har foreslått, men ønsker seg et nasjonalt system.

Ordfører­duellen

John Peter Hernes
Høyre

Du skal stemme på meg som ordfører om du vil ha en politikk der vi tenker lenger enn bare en sak og en valgperiode. Hva vil barna våre i 2040 ønske at vi gjør nå i dag?

Stavanger er i en skjebnetid og vi må generelt investere mer i fremtiden. Skal barna våre kunne og ville satse på byen vår, må vi skape mange nye godt betalte arbeidsplasser i tillegg til olje- og gassnæringen. Det trengs også spennende og varierte kulturtilbud, gode bomiljø og en by som blir grønnere og mer miljøvennlig. Høyre arbeider for enda bedre barnehager og skoler, for å gi barna våre den best mulige starten på livet.

Vi vet at vi blir stadig flere eldre, og Stavanger skal fortsatt være en modell for hele landet på aktive, gode og verdige tilbud for eldre.

Jeg er veldig opptatt av at Stavanger skal være en inkluderende by, med små sosiale forskjeller og muligheter for alle. For eksempel hjelper vi unge å komme inn i boligmarkedet, ved en ny modell der kommunen kan garantere for egenkapitalkravet.

Godt valg!

Dette svarte John Peter Hernes i VGs valgomat
Kari Nessa Nordtun
Arbeiderpartiet

Hvis du som jeg synes at det viktigste i livet også må være det viktigste i politikken, da må du stemme Arbeiderpartiet 9. september. I et samfunn hvor ulikhetene øker og barnefattigdommen vokser er valget i år et viktig verdivalg. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha, og hvordan vi stiller opp for hverandre.

For å sikre god velferd til alle vil Arbeiderpartiet ha trygge, spennende arbeidsplasser og et sterkt næringsliv som skaper verdiene vi sammen eier og deler. Arbeiderpartiet skal være en garantist for stabile og forutsigbare rammevilkår for olje- og gassnæringen, og samtidig være en pådriver for aktiv satsing på nye grønne næringer.

Arbeiderpartiet er skolepartiet. Vi vil ha en fellesskole i verdensklasse, med bedre skoleøkonomi for Stavangerskolen og flere lærere. For å styrke det psykososiale miljøet på skolen vil vi ha flere faggrupper inn i skolen og helsesykepleie til stede hver dag. I tillegg vil vi ha gratis skolemat for bedre næring og læring.

Arbeiderpartiet vil at det skal være godt og trygt å bli gammel i Stavanger. Derfor vil vi gi sykehjemsplass til alle som trenger det, og øke grunnbemanningen på sykehjem slik at de som jobber der får tid til å være medmennesker.

Dette svarte Kari Nessa Nordtun i VGs valgomat

Artikler

Trondheim

Arbeiderpartiet-ordfører Rita Ottervik har styrt Trondheim sammenhengende i 16 år. De foreløpige stemmetallene tyder på at byen kan belage seg på 20 år med Ottervik som byens ordfører – tross sjokknedgang på 16,3 prosentpoeng siden 2015-valget.

Nå styrer Ap sammen med Miljøpartiet De Grønne (MDG), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp). De to sistnevnte utelukker å inngå samarbeid med Rødt, men enten Rødt eller Sosialistisk Venstreparti (SV) må med for å redde flertallet. Alternativt kan Ottervik dumpe KrF og Sp, og danne flertall med MDG, SV og Rødt.

Tross lang fartstid, står ikke Ap-ordføreren like sterkt som hun har gjort tidligere. Ap har vært gjennom en tillitskrise etter at Adresseavisen avslørte Kystad-skandalen, knyttet til omregulering av et grøntområde.

Flere sentrale Ap-politikere måtte trekke seg og den tidligere Ap-toppen Rune Olsø ble etterforsket av Økokrim. Saken ble til slutt henlagt på bevisets stilling. Interne konflikter har siden ridd partiet, som foreløpig ser ut til å gjøre sitt nest dårligste kommunevalg i Trondheim siden krigen – kun slått av bunnoteringen på 24,6 prosent i 1995.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Trondheim. Trondheim har formannskap og under kan du sette sammen ditt styringsflertall.

Styringsflertall
Dra hit for å bygge flertall
Kommunestyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med KRF, PP, V, H, FRP
SV utelukker samarbeid med H, V, FRP, KRF
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med FRP, H, V
Høyre utelukker samarbeid med A, RØDT, SV
Venstre utelukker samarbeid med A
Senterpartiet utelukker samarbeid med RØDT
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med A, RØDT, SV
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med ingen
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FRP

Mulige styringsflertall:

 • Dagens Ap-ledede samarbeid: Ap, Sp, KrF, MDG
 • Venstreorientert rødgrønn samarbeid: Rødt, SV, Ap, MDG
 • Sentrumsorientert rødgrønt samarbeid: Sp, KrF, SV, Ap, MDG
 • Borgerlig pensjonist-samarbeid: Frp, Høyre, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet

Dette må på plass for at Rita Ottervik skal fortsette som ordfører:

 • Dagens samarbeid med Ap, Sp, KrF og MDG ser ikke ut til å få flertall. De trenger støtte fra enten Rødt eller SV.
 • KrF utelukker å samarbeide med Rødt. Skal Ap ha de med i koalisjonen, må KrF dermed ut. Partiet krever fortsatt skjenkeslutt klokken 02, å beholde kravet om at bevilgningene til kirken skal være på nivå med andre byer og å stanse forbruket av dyrket mark.
 • Sp utelukker samarbeid med Rødt. Skal Ap ha med Rødt, mister de dermed Sp. Partiet krever at det ikke innføres byparlamentarisme i Trondheim, samt mer vern av dyrket mark.
 • SV kan tre inn i samarbeidet med KrF og Sp. SV stiller ingen ultimatum, men ønsker blant annet gratis SFO og skolemat, nulltoleranse for bygging på dyrket mark, samt at barnetrygden skal holdes utenfor inntektsberegningen for sosialhjelp.
 • MDG vil styrke det grønne i det rødgrønne samarbeidet. De stiller ikke ultimatum, men ønsker jordvern og innstramminger i klimahandlingsplanen og klimabudsjettet.
 • Rødt krever full stans i privatisering, samt å beholde formannskapsmodellen.

Dette må på plass for et Høyre-ledet maktskifte:

 • Høyre og regjeringspartiene er langt unna flertall i Trondheim. De trenger alle samarbeidspartnerne de kan få.
 • MDG er åpne for å skifte side, men utelukker samarbeid med Frp.
 • Senterpartiet er åpne for å skifte side. De krever at det ikke innføres byparlamentarisme.
 • KrF krever fortsatt skjenkeslutt klokken 02, å beholde kravet om at bevilgningene til kirken skal være på nivå med andre byer og å stanse forbruket av dyrket mark.
 • Venstre krever at nullvekstmålet i biltrafikken ligger fast, vern av dyrket mark og kutt i klimautslipp.
 • Frp stiller ingen ultimatum, men vil gjerne ha valgfrihet i eldreomsorgen, få vekk bomringen og fase ut eiendomsskatten.

Sakene det strides om

Arealutbygging og vern av dyrket mark

Landbruk har tradisjonelt vært den største næringen i Trøndelag, og Trondheim har vært den kommunen som har flest arbeidsplasser innen landbruk.

Sett bort fra Asker var Trondheim den kommunen som bygde ned mest dyrket jord i 2018. Det har ført til at debatten om jordvern den siste tiden har rast i forbindelse med reguleringsplaner av nye boligområder.

 • I 2016 gikk Høyre og Ap sammen om å redusere rådmannens opprinnelige forslag til områder med dyrket mark som skal vernes. Flere sentrumsnære jordbruksområder ble åpnet for arealutbygging. Det og andre inngrep i dyrket mark har utløst kritikk fra Aps tidligere og nåværende samarbeidspartnere i KrF, MDG, SV, Sp, Venstre og Pensjonistpartiet, som gjerne ville vernet mer.
 • KrF, MDG, SV og Sp har alle vern av dyrket mark blant sine sentrale krav til samarbeid med Ap. De vil ha mindre utbygging utenfor sentrum, og mer innenfor.
 • Aps Rita Ottervik slår i VGs valgomat fast at det i dag ikke tas for lite hensyn til vern jordvern av matjord når det bygges nye boliger og veier.
 • Høyre vil bygge 15.000 flere boliger i trekanten mellom Sluppen og Nyhavna. De vil også bygge ut i Nyhavna som ny grønn bydel, og ha flere boliger i sentrum. De og Frp ville også bygge ut på Kastbrekka, men Ap snudde i saken.

Konkurranseutsetting og privatisering

Noe av det første Ap gjorde da de kom til makten for 16 år siden var å rekommunalisere to private sykehjem i Trondheim. Etter 16 år med Ap-styre er det lite private velferdsløsninger igjen i byen. Det ønsker høyresiden å gjøre noe med.

 • Høyre vil åpne for at private aktører skal kunne utføre flere tjenester innenfor offentlig sektor, deriblant i omsorgssektoren. Ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift anklager Ap for å «mobbe private arbeidsplasser ut av Trondheim».
 • Frp støtter Høyres krav om at private skal få slippe til.
 • Ingen av partiene på venstresiden ønsker mer privatisering. Rødt stiller ultimatum til Ap på dette punktet.
 • Om lag halvparten av alle barnehagene i Trondheim er privat drevet. Ap er ikke imot at private aktører skal få drive, men er imot at store investeringsfond skal eie barnehager og ta ut penger.
 • Saken rundt Gnist barnehage på Trøa, som Trondheim kommune i januar slo fast at de ville stenge på grunn av kritikkverdige forhold, sparket liv i debatten. Gründerne bak Gnist-konsernet tjente i august 356 millioner kroner på salg av Gnist-barnehagene.

Ordfører­duellen

Rita Ottervik
Arbeiderpartiet

Trondheim skal være en inkluderende og mangfoldig by.

Arbeiderpartiet vil bygge sterkere fellesskap med gode nærmiljø og små forskjeller. Vi vil ha en by der alle inkluderes uavhengig av størrelsen på lommeboken. En by der barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, og eldre får ta del i flere sosiale fellesskap.

Derfor setter vi skole og eldreomsorg foran skattekutt. Vi vil øke antall ansatte innen skole og helse, og jobbe for flere hele, faste stillinger. Vi vil ansette flere lærere, legge til rette for mer praktisk undervisning og flere lærlingplasser.

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre SFO gratis, og vil starte med det for de yngste elevene. Klimagassutslippene må reduseres, og vi vil gjøre det enklere for innbyggerne å ta miljøvennlige valg.

Sammen med idretten og kulturlivet skal vi bygge flere baner, haller og kulturarenaer. Vi skal gjøre kulturskolen mer tilgjengelig ute i bydelene, og øke antall plasser i kulturskolen.

Vi er sterkere sammen, enn det vi er hver for oss.

Dette svarte Rita Ottervik i VGs valgomat
Ingrid Skjøtskift
Høyre

Det er behov for åpenhet og fornyelse i Trondheim. Høyre er nøkkelen til et skifte, og vil samarbeide bredt for å få til dette. Jeg vil arbeide for en kraftsatsing på skole og kunnskap. Skole- og kunnskapsbyen Trondheim må ha høyere ambisjoner enn å være midt på treet. Vi trenger et kvalitetsløft i omsorgen, de som er avhengig av hjelp må få bestemmer mer over egen hverdag. Vi må ta tilbake styringen over byutviklingen, bygge byen innover på en måte som tar hensyn til mennesker, klima og miljø. Hvis du vil vite mer om hvem jeg er og hva jeg står for, kan du følge meg på facebook, jeg har brukernavn @iskjotskift

Dette svarte Ingrid Skjøtskift i VGs valgomat

Artikler

Tromsø

Tre hovedtrekk har skjedd siden forrige kommunevalg i Tromsø.

 1. Arbeiderpartiet (Ap) og Høyre har kollapset, og begge er betydelig svekket siden 2015-valget.
 2. Nei til bompenger har kommet som et skudd og ser ut til å få 8,6 prosent i Tromsø.
 3. Senterpartiet (Sp) gjør et brakvalg og kan havne på vippen mellom rød og blå blokk.

Foreløpig ser det ut til at Ap, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt kan beholde makten – hvis de får med seg Sp. Gjør de det, blir ordførerkampen heftig. Både Ap, SV og Sp gikk til valg på sin ordfører, og de har ikke blitt enige om hvem som skal ende opp med vervet.

På borgerlig side har bompengespørsmålet ført til splittelse mellom Høyre og Frp. Førstnevnte ønsker en byvekstavtale med staten, mens sistnevnte står på Nei til bompengers side. Det blir ikke lett å samle et borgerlig alternativ i Tromsø. Ikke bare må vippepartiet Sp overtales, men Høyre må også overbevise Venstre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (Krf) og Nei til bompenger om å samarbeide.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Tromsø. Tromsø har formannskap og under kan du sette sammen ditt styringsflertall.

Styringsflertall
Dra hit for å bygge flertall
Kommunestyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med H, FRP,
SV utelukker samarbeid med H, FRP, NTB
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med FRP, H, NTB
Høyre utelukker samarbeid med A, SV, RØDT
Venstre utelukker samarbeid med NTB, FRP, RØDT, SV
Senterpartiet utelukker samarbeid med ingen
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med A, SV, RØDT, MDG
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med NTB
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FRP, NTB

 • Dagens flertall: Ap, SV, Rødt
 • Rødgrønn koalisjon: Ap, SV, Rødt, MDG, Sp
 • Blå bompengekoalisjon: Høyre, Frp, Nei til bompenger

Dette må på plass for et rødgrønt styre:

 • SV krever å få ordførerposisjonen hvis de blir størst. Ellers krever de null privatisering.
 • Senterpartiet kan også komme til å kreve ordførerposisjonen. I tillegg vil de at familier med flere barn skal få rabatt i SFO og barnehage, prøveordning med skolemat på enkelte skoler, at Kvaløya-forbindelsen blir et av de første samferdselsprosjektene som realiseres, samt at boligbygging i distriktene blir enklere. De er lunkne til å samarbeide med Rødt.
 • Rødt krever nei til privatisering av kommunale tjenester.
 • MDG krever «en politikk som svarer til klima- og miljøutfordringene Norge og verden står overfor».

Dette må på plass for et borgerlig maktskifte:

 • Venstre og KrF vil ikke samarbeide med Nei til bompenger. Høyre må dermed velge mellom disse og Nei til bompenger. Skal de lokke over MDG må de også si nei til sistnevnte.
 • KrF krever ja til byvekstavtale med staten.
 • Venstre krever ja til byvekstavtale med staten, fritt brukervalg i pleie- og omsorgssektoren, søskenmoderasjon i barnehage/SFO og flere flerbrukshaller.
 • Frp krever nei til byvekstavtale med staten finansiert med bompenger, og vil ikke støtte ordførerkandidat som vil innføre bompenger i Tromsø.
 • Nei til bompenger krever at det ikke innføres bompenger i Tromsø.
 • Senterpartiet vil at familier med flere barn skal få rabatt i SFO og barnehage, prøveordning med skolemat på enkelte skoler, at Kvaløya-forbindelsen blir et av de første samferdselsprosjektene som realiseres, samt at boligbygging i distriktene blir enklere. De er lunkne til samarbeid med Nei til bompenger og Frp.

Sakene det strides om

Byvekstavtale og bompenger

Tromsø har sammen med Oslo vært den storbyen med prosentvis størst befolkningsvekst siden årtusenskiftet. 30 prosent flere mennesker bor i byen, uten at det er bygd ny infrastruktur eller nye veier.

En ny byvekstavtale er lokalt fremforhandlet og skulle diskuteres med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) etter jul. Her legges det opp til 15 nye bomstasjoner med en innkrevingsperiode på 15 år. Hele planen kan imidlertid bli snudd på hodet av regjeringens bompengeforlik, der det kreves lokal egenandel på 20 prosent.

 • Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, Rødt, KrF, Venstre, Høyre og SV vil alle ha en byvekstavtale med bompenger for Tromsø.
 • Frp og Nei til bompenger er imot en bompengefinansiert byvekstavtale.
 • Etter regjeringens bompengeforlik har Ap slått fast at det er umulig å finansiere byvekstavtalen, som er et bredt forlik mellom åtte partier. Håpet deres er regjeringsskifte i 2021, slik at staten tar en større andel av regningen.
 • Høyre åpner for å se på byvekstavtalen på nytt, og foreslår å kutte ut flere prosjekter. Blant dem er sykkelveien rundt Nordspissen, ny sentrumsterminal, og tiltakspakken for gående, syklende og busspassasjerer i Langnesområdet. Til sammen sparer dette over en milliard i kostnader. De vil i likhet med flere andre partier prioritere Kvaløyforbindelse.
 • Ny E8 er garantert av staten. Byvekstavtalens dyreste prosjekt, ny tunnel og hovedvei mellom Breivika og flyplassen, er en riksvei der staten også tar regningen.
 • Før var det kun SV som var for Nord-Norgebanen. Nå er det tverrpolitisk enighet om et ja i Tromsø.

Privatisering og konkurranseutsetting

I forkant av høstens kommunevalg har det vært strid mellom partiene om hvorvidt de som i dag driver med private omsorgstjenester i Tromsø skal få fortsette. Det er i dag to slike aktører: Privat omsorg nord og Prima omsorg.

 • Ap, Sv og Rødt er klare på at det kun bør være kommunale omsorgstjenester i Tromsø
 • De borgerlige partiene ønsker å videreføre tilbudet.

Ordfører­duellen

Gunnar Wilhelmsen
Arbeiderpartiet

Tromsø kommune er flott å bo og leve i. Jeg vil at vi skal gjøre det enda bedre - vi må bygge Tromsø videre så det er bra å bo her både om 10, 20 og 30 år. Det betyr å ta vare på våre barn og unge, de som har opplevd stang ut i livet og å sikre en trygg alderdom. Det betyr gode arbeidsrettigheter, hele stillinger og ryddige pensjonsordninger. Tromsø er både by og land: Det betyr gode vilkår for sjømaten, reiselivet og levende bygder med barnehageplasser i distriktene.

Det skal være godt å være Tromsøværing - enten du kommer herfra eller fra Kvalsund, Lyngen eller Eritrea. Tromsø er alle lamme alle.

Det viktigste verktøyet: Vi må få økonomien i Tromsø på rett kjøl for våre innbyggere. Derfor vil jeg bli ordfører.

Dette svarte Gunnar Wilhelmsen i VGs valgomat
Hans Petter Kvaal
Høyre

Politikk handler om mennesker ikke systemer.

Jeg vil skape en kommune som vi kan være stolt av og som ser den enkelte. En raus kommune som hjelper de som trenger det mest og som benytter seg av alle gode krefter, også ideelle organisasjoner og private, til det beste for innbyggerne.

Valget til høsten handler om å komme med virkelige løsninger, på virkelige problemer, for virkelige mennesker.

Kommunen skal gi innbyggerne trygghet og levere gode tjenester. Den skal tilrettelegge slik at du kan gjøre dine valg, de valg som passer deg og din familie best.

Jeg vil prioritere:

• En god skole med tidlig innsats og mestring for alle

• Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

• Attraktive og inkluderende lokalmiljø/bydeler

• Et idrettsløft med flerbrukshaller og fleridrettsanlegg i bydelene

• Ny Kvaløyforbindelse via Håkøya

• Lavere eiendomsskatt

• Ja-holdning og enklere byråkrati

• Grønnere og med miljøvennlig samfunnsutvikling

• En sunn og god kommuneøkonomi

Godt valg

Dette svarte Hans Petter Kvaal i VGs valgomat
Pål Julius Austrem Skogholt
Sosialistisk Venstreparti

Eg har mykje erfaring og kunnskap, evne til å lytte til innbyggarane og sterk vilje til å utvikle kommunen meir miljøvenleg og rettferdig. Tromsø skal vere ein by for alle - uavhengig om du har mykje eller lite pengar.

Dette svarte Pål Julius Austrem Skogholt i VGs valgomat

Artikler

Kristiansand

Demokratene gjør et brakvalg i Kristiansand,, som har vært en borgerlig bastion i alle år. Sist Arbeiderpartiet og venstresiden hadde makten, var i 1947.

I dag styrer en borgerlig konstellasjon med Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti (KrF), Pensjonistpartiet og Senterpartiet (Sp). Fremskrittspartiet (Frp) var tidligere med, men trakk seg før sommeren i protest mot manglende gjennomslag, blant annet på bompenger og innvandring.

Nå går protestvelgerne til Vidar Kleppe og Demokratene – som ser ut til å få 13,5 prosent og bli byens tredje største parti.

Allerede på valgkvelden var samtalene i gang mellom Frp, Høyre, KrF, Venstre, Sp, Pensjonistpartiet og Partiet De Kristne, som inviterer med seg Miljøpartiet De Grønne (MDG) til et sentrum-høyre-samarbeid – for å holde Demokratene unna makten. Venstre appellerer til MDGs klimasamvittighet for å få dem til å legge Frp-skepsisen til side og bli med, ifølge Fædrelandsvennen.

MDG har vært i samtaler med både høyresiden og venstresiden, men et sentrum-venstre-alternativ med Ap, Sp, Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand, Venstre, SV og Rødt mangler to mandater – så den beste muligheten Jan Oddvar Skisland (Ap) har for å bli ordfører er hvis ingen andre klarer å samle et flertall.

Mandatene

Slik er den foreløpige mandatfordelingen i Kristiansand. Kristiansand har formannskap og under kan du sette sammen ditt styringsflertall.

Styringsflertall
Dra hit for å bygge flertall
Kommunestyret
mandater
for flertall
Obs. Dette kan bli vanskelig
Rødt utelukker samarbeid med H, FRP, DEMN
SV utelukker samarbeid med H, FRP, PDK, DEMN
Arbeiderpartiet utelukker samarbeid med H, KRF, FRP, DEMN, FKRS, PDK
Høyre utelukker samarbeid med A, SV, RØDT, DEMN
Venstre utelukker samarbeid med DEMN, RØDT
Senterpartiet utelukker samarbeid med DEMN
Fremskrittspartiet utelukker samarbeid med RØDT, SV, DEMN
Kristelig Folkeparti utelukker samarbeid med ingen
Miljøpartiet De Grønne utelukker samarbeid med FRP, DEMN

Mulige styringsflertall:

 • Dagens flertall (før Frp brøt ut): Høyre, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet, Sp, Frp
 • Kristent, grønt, sentrum-høyre-samarbeid: Høyre, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet, Sp, Frp, Partiet De Kristne, MDG
 • Rødgrønt samarbeid: Ap, SV, Rødt, MDG, Sp
 • Sentrum-venstre-samarbeid: Ap, SV, MDG, Sp, Venstre, Folkelista, Rødt

Dette må Høyre innfri for å beholde makten:

 • Høyre selv krever at det ikke skjer noen omkamper, blant annet om vedtakene om kunstsiloen og Gartnerløkka. På sikt vil de avvikle eiendomsskatten.
 • Frp krever at det ikke blir økning i eiendomsskatten, og ingen økning i bompenger.

 • Venstre krever utslippskutt og styrking av skolen.
 • KrF stiller ingen ultimatum, men ønsker kommunal kontantstøtte, å bevare kristen kulturarv, samt å innføre fritidskort.
 • MDG vil ikke samarbeide med Frp. Skal Høyre se den veien, må de droppe Frp-samarbeid.
 • Senterpartiet stiller ingen bestemte krav.

Dette må Ap levere for å få til et maktskifte:

 • Senterpartiet, MDG, SV, Rødt og Ap selv nekter å samarbeide med Demokratene. Ønsker de ordførerskifte, kan de imidlertid bli avhengige av partiet.
 • Ap åpner for å ta inn Venstre i et samarbeid. I så fall krever Ap at samarbeid ikke skal gå på bekostning av arbeidstagernes rettigheter og kampen for et anstendig arbeidsliv.
 • Venstre krever i så fall at Rødt går ut av et eventuelt samarbeid, samt kutt i klimagassutslipp.

 • Demokratene stiller ingen spesielle krav, og er åpne for å forhandle med alle. De har garantert at de ikke vil støtte Høyres Harald Furre som ordførerkandidat.
 • MDG og Sp stiller heller ingen krav.
 • Rødt krever full stopp i privatisering og rekommunalisering hvis mulig. De krever også en tiltakspakke for lavinntektsfamilier, nye løsninger for Kunstsiloen, Gartnerløkka, ytre ringvei og flytting av havna.
 • SV stiller en rekke krav, deriblant barnetrygd for alle sosialhjelpsmottagere, gratis SFO for førsteklassinger, sterkere kollektivsatsing, støtteordning for solceller på borettslag-blokker, færre private aktører innen velferd, at nye barnehager skal være kommunale, samt at Kristiansand gjøres mindre avhengige av kommersielle barnevernstilbydere.

Sakene det strides om

Byvekstavtale og bompenger

Kristiansand har vært en av flere byer som ventet i spenning på bompengeforhandlingene i regjeringen. Byen venter på forhandlinger om en ny byvekstavtale, som foreløpig er lagt på is.

Regjeringens nye krav om 20 prosents lokal egenandel, som ikke kan være bompenger, kan tvinge Kristiansand til å kutte og omprioritere i bypakken. Debatten raser om hvorvidt man skal kutte, og ikke minst om hvilke prosjekter som bør droppes.

 • Frp forlot tidligere i år flertallssamarbeidet i Kristiansand i protest mot manglende bompengegjennomslag. Partiet vil skrote hele forslaget til ny byvekstavtale, og reagerer spesielt på at den inneholder en bompengefinansiert ekspressykkelvei over Oddernesbroa.
 • Høyre var i utgangspunktet fornøyde med forslaget til ny byvekstavtale, men åpner nå for en ny gjennomgang etter regjeringens bompengeforlik. Partiet står likevel fast på at Kristiansand vil få flere bommer i en ny byvekstavtale.
 • Senterpartiet mener også at den nye byvekstavtalen er for ambisiøs. De er også skeptiske til sykkelekspressvei, og mener prosjektene bør bli færre og spres utover slik at de kan finansieres uten bompenger.
 • Ap vil skrinlegge planene om 50 prosent økning i bomsatsene, og ber staten om å ta høyre del av regningen. De er også mot regjeringens krav om 20 prosent lokal egenandel. Partiet vil få ned trafikken ved å bygge ut kollektivtilbudet, fremfor å gjøre det gjennom å øke bompengene. Ap vil også gå gjennom byvekstavtalen på nytt.
 • Demokratene, vil også redusere bompengetrykket. De mener det å bygge ytre ringvei før Gartnerløkka vil føre til at behovet for bompenger faller bort.

Gartnerløkka

Kristiansand er en av få byer der europaveien går rett gjennom sentrum. E39 Gartnerløkka er i dag en tofelts vei med stor trafikk. Vegvesenet og dagens flertall i kommunen vil bygge ut ny firefelts motorvei her. Staten betaler 1,2 milliarder, mens de resterende 1,8 milliardene skal finansieres av bompenger.

Nå vil flere partier ha omkamp om veiprosjektet.

 • Demokratene, Partiet De Kristne, og den lokale Folkelista har profilert seg på motstand mot Gartnerløkka. Også Frp, Sv, Rødt, MDG, og Senterpartiet ønsker en annen løsning. Venstre ønsker også en ny gjennomgang.
 • Nye Veier har et annet stort veiprosjekt, Ytre Ringvei, som må ses i sammenheng med Gartnerløkka-utbyggingen selv om Ytre Ringvei ligger lengre frem i tid. Motstanderne av Gartnerløkka vil ha utbygging av Ytre Ringvei først, eller i det minste utsette Gartnerløkka til de to prosjektene er vurdert på nytt.
 • Høyre, Ap og KrF er klare på at de ønsker utbyggingen.
 • Statens vegvesen forventer at Stortinget godkjenner prosjektet i løpet av høsten, noe som vil bety byggestart i 2020. Før det skal det gjennom en ekstern kvalitetssikring i regi av Samferdselsdepartementet.
 • Nye veier har slått fast at utbyggingen av Ytre Ringvei ikke vil bli skje raskere av at Gartnerløkka utsettes.

Kunstsiloen

Milliardær Nicolai Tangen har gjennom en stiftelse gitt kunstsamlingen sin på minst 2700 verk til Sørlandets Kunstmuseum. Museet trenger nå større lokaler for å vise frem den nye kunsten. I tillegg hadde de begynt å vokse seg ut av de gamle lokalene i Skippergata.

I 2016 ble det bestemt at museet skulle flyttes til den gamle kornsiloen på Odderøya. Ombyggingen vil koste 610 millioner kroner. Kommunen må ut med om lag 50 millioner kroner.

Motstanderne av kunstsiloen mener dette er hårreisende sløseri av offentlige midler, og krever omkamp om vedtaket.

 • Protestpartiene Demokratene, Partiet De Kristne, og den lokale Folkelista har profilert seg på motstand mot Kunstsiloen. Vedtaket var også en av flere årsaker til at Frp trakk seg fra flertallssamarbeidet i Kristiansand.
 • Saken har også ført til splittelse internt i partiene. Til slutt endte det med at Ap, SV og det borgerlige flertallet stemte for, mens ytre høyre og ytre venstre stemte mot.
 • Rødt er det eneste partiet på venstresiden som har uttrykt tydelig motstand mot kunstsiloprosjektet. De kaller det feil bruk av offentlige midler.
 • Saken er i utgangspunktet avgjort etter vedtak i fylkesstyret og bystyret. Motstanderne har prøvd seg med lovlighetskontroller og habilitetsvurderinger, men tre ulike utvalg har kommet frem til at midlene er tildelt på lovlig vis. Får motstanderne stort flertall etter valget, er det imidlertid mulig å stanse prosjektet i det nye bystyret.

Ordfører­duellen

Harald Furre
Høyre

Jeg ønsker å bli ordfører i Nye Kristiansand for å fortsette den positive utviklingen i kommunen. Det går bra i Kristiansand, og jeg vil lede kommunen for å stimulere kommunen selv, næringslivet, frivillige organisasjoner, universitet og andre gode krefter til å utvikle kommunen videre. Kommunen skal være til for innbyggerne, og politikkens oppgave er å bidra til at folk lykkes i sitt liv, slik de ønsker å leve det. En god skole, trygge jobber og en verdig aldersomsorg er de aller viktigste sakene. Samtidig skal vi ta vare på klimaet og skape et enda bedre samfunn. Kristiansand skal være en by for alle!

Dette svarte Harald Furre i VGs valgomat
Jan Oddvar Skisland
Arbeiderpartiet

Ulikhetene øker i Kristiansand, klimautslippene øker i Kristiansand, antall barn i lavinntektsfamilier øker i Kristiansand. Dette må endres.

I tillegg vil vi styrke folkehelsearbeidet bl.a. med mer turveier. Vi vil styrke eldreomsorgen med flere og hele stillinger, og vi vil styrke nærmiljøene og vi vil ha en kraftig satsing på tog/buss og gang/sykkel traseer i bydelene.

Dette svarte Jan Oddvar Skisland i VGs valgomat

Artikler

Andre kommuner

Velg en kommune for å se foreløpig mandatfordeling og sett sammen ditt eget flertall ved å dra partiene inn i boksen på venstre side.

Styringsflertall
Dra hit for å bygge flertall
Kommunestyret
mandater
for flertall
Foto: Scanpix, UiB, Partiene
ANNONSE