Skien-mann (48)
Tidligere eier:
Forsvaret

Politiet ransaker hjemmet til denne voldsdømte mannen.

I skapet finner de en skarpladd Pistol.

Politiet mener Forsvaret har mistet kontrollen på 1600 slike pistoler.

VG møter den 48 år gamle mannen på kaia i Larvik. Han erkjenner at han har et langt rulleblad. At det involverer vold, torpedooppdrag og grov narkotikakriminalitet.

– Jeg har vært fullblods gangster i 25 år, sier mannen fra Skien.

Skien. Torsdag 11. oktober i fjor ransaket tre politibetjenter hjemmet til 48-åringen. Her fant de stjålne motorsykler, amfetamin og ammunisjon. I et klesskap på soverommet lå en skarpladd Colt-pistol.

48-åringen forteller at han skaffet seg våpenet fordi han fryktet at noen skal komme og ta ham. Han hevder det dreide seg om gammel gjeld og trusler fra et norsk-pakistansk miljø.

Det var aldri var noe problem å skaffe seg våpen.

– Hvem kjøpte du pistolen av?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg kjøpte den illegalt. Det er en kodeks, det. Jeg kjøpte den av en kriminell gangster.

Colt-pistolen stammer fra det norske Forsvaret.

Hvordan endte den militære pistolen hjemme hos en voldsdømt mann i Telemark?

Da politiet undersøkte serienummeret på Colten som de fant i Skien, var ikke pistolen å finne i deres registre over tapte eller stjålne våpen.

I Sør-Øst politidistrikt har de gjennom tre år drevet politioperasjon Bonanza. Flere offentlige tjenestemenn er pågrepet for underslag og våpenlovbrudd. En av dem var politiadvokaten som VG omtalte lørdag 19. oktober.

Etterforskningslederne i Bonanza fikk høre om Colt-pistolen som blir funnet i Skien.

Forsvaret har sine egne våpenregister. Da de søkte opp våpenet, viste det seg at pistolen skulle vært destruert i 2008.

Det betyr at den skulle vært ødelagt, hugget opp i små metallbiter.

Tips

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Politiet mener Forsvaret har mistet kontrollen på et parti med 1600 Colt-pistoler.

57 av pistolene er funnet i ulovlige våpen­samlinger.

Politiet har også funnet deler fra over 50 andre Colt-pistoler.

Ingen vet sikkert hvor resten av pistolene er.

Politiet mener partiet med Colt-pistoler forsvant etter at Kongsgårdmoen militærleir ble lagt ned.

– Så langt har vi funnet igjen over 120 pistoler og pistoldeler fra dette partiet, men hvor mange som reelt er borte av de 1600, det vet vi ikke, sier etterforskningsleder Skule Worpvik i operasjon Bonanza.

– Kongsberg-Coltene er interessante fordi vi finner mange. Der kan vi med større sikkerhet si, at her har et mye større parti enn de hundre våpnene vi har funnet, forsvunnet.

I tillegg til pistolen som ble funnet i Skien, fant politiet en forsvars-Colt hjemme hos en tidligere sentral skikkelse i B-gjengen i Oslo, skrev Dagbladet i 2017.

I en dom som falt i vinter, ble to menn dømt for ulovlige våpenhold. De hadde blant annet hele eller deler av 65 Colt-pistoler i sine illegale våpensamlinger.

Forsvaret viser til politiet for spørsmål om de 1600 Colt-pistolene.

– Politiet har funnet flere av Forsvarets Colt-pistoler hos voldsdømte og gjengkriminelle. Hva tenker du om at de gjenfinnes i slike miljøer?

– Det er helt uakseptabelt. Det er noe som absolutt ikke skulle ha skjedd, sier viseadmiral Elisabeth Natvig, som er sjef for Forsvarsstaben.

Flere er nå siktet og dømt for å eie de ulovlige pistolene.

Men ingen er straffet for å ha stjålet eller underslått flere hundre halvautomatiske pistoler fra Forsvaret.

Video: Dette er «Operasjon Bonanza»

Da den kalde krigen tok slutt var det bred politisk enighet om at det norske forsvaret måtte endres. Et digert mobiliseringsforsvar skulle bli et moderne innsatsforsvar. Militærleire ble lagt ned og hundrevis av eiendommer solgt. I løpet av noen år ble antall ansatte redusert med 7 000 mennesker.

Det ble bestemt at titusenvis av militære våpen skulle destrueres.

På midten av 2000-tallet hadde Forsvaret fortsatt lokale våpenlagre og eiendommer over hele landet. Her kunne våpen ligge i åpne kasser. Det var liten kontroll på hvem som hadde tilgang til våpen som uansett skulle ødelegges.

Systemet var bygget på tillit.

Forsvaret erkjenner nå at skarpe militære våpen gjennom flere år har forsvunnet fra leirene deres. Det inkluderer våpen de trodde var destruerte.

Politiet mener de aller fleste våpnene som skulle vært destruert, forsvant før 2010. De mistenker at forsvarsansatte som jobbet med destruksjon, la til side våpen istedenfor å legge dem i kverna.

– Det er én ting å ta vare på noen få våpen av historisk verdi, men det er et spørsmål om det er riktig å legge til side flere tusen sånne våpen. Det må gjennomgås og prøves juridisk, sier politioverbetjent Skule Worpvik.

Ifølge et møtereferat fra 2018, har Forsvaret innført et forbud mot at våpensamlere kan jobbe med destruksjon av våpen.

– Det er et godt tiltak. Den som sitter og vraker ting kan ikke få en tåre i øyet for hvert våpen han hiver opp i kverna, sier Worpvik.

Selv om Forsvarets rutiner er blitt bedre, fortsetter våpenlekkasjen fra Forsvaret å være et problem for det norske samfunnet.

Våpen som skulle vært ødelagt dukker opp i nye etterforskninger.

Politiet mener de kan se forbindelser som strekker seg helt fra forsvarsansatte via aktive våpensamlere til personer i organiserte kriminelle miljøer.

– Vi ser at håndvåpen fra Forsvaret har havnet i samlermiljøet og deretter selges videre. Prosjektet har avdekket et mønster i kjeden fra lovlydige samlere til tunge kriminelle, sier politioverbetjent Skule Worpvik om operasjon Bonanza.

Politiet sier de har problemer med å spore den sammenhengende kjeden fra forsvarsansatte til kriminelle miljøer.

– Å spore våpen oppover er vanskelig. Folk ønsker å beskytte personene som har gitt eller solgt dem våpen, sier Worpvik.

Mannen fra Skien som hadde den ulovlige Colt-pistolen i klesskapet, ble i februar dømt til to år og seks måneders fengsel for flere lovbrudd. Han soner gjennom domstolenes narkotikaprogram og forteller at han er i full vanlig jobb.

– Jeg har prøvd å slutte med rus i mange år. Jeg tør ikke gjøre kriminalitet i nykter tilstand. Jeg tør ikke stjele en sjokolade på butikken en gang. Så jeg måtte liksom ruse meg enten jeg skulle ut på torpedo-oppdrag eller hente narkotika, forteller han.

Den selverklærte eks-gangsteren sier han selv reagerer på at våpen fra det norske Forsvaret havner i kriminelle miljøer.

– Det er ikke bra. Nå er ikke jeg en av de farligste med våpen. Men det er veldig mange ustabile med våpen – som får tak i slike våpen – som absolutt ikke skulle hatt de. Jeg vet om gamle Colter og AG3’er som kommer fra Forsvaret.

Han vil ikke svare på hvem han selv kjøpte Colt-pistolen fra. Men forteller at han betalte 7000 kroner for pistolen ett års tid før politiet ransaket boligen hans i fjor.

– Vet du om han du handlet med, hadde flere?

– Nei, ikke han jeg handlet av. Han bare kom over en, og så kjøpte jeg den.

– Sa han hvor han fikk Colten fra?

– Han gjorde ikke det. Jeg spør aldri om sånt heller. Hadde jeg spurt, så hadde jeg vel blitt beskyldt for å være informant, sier 48-åringen.

VG har fått innsyn i deler av etterforskningen mot 48-åringen. Den viser at politiet sendte DNA-prøver fra Colt-pistolen til Rettsmedisinsk institutt. Målet var å identifisere andre personer som har hatt befatning med våpenet utover den siktede.

Rettsmedisinsk institutt fant ikke DNA-resultater fra prøvene.

Politiinspektør Guro Siljan.

Pistolen ble ikke sendt til Kripos for tekniske undersøkelser, opplyser politiinspektør Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt.

Etterforskningsleder Skule Worpvik i samme distrikt sier at politiet ikke har noen fullstendig oversikt over hvor mange forsvunne forsvarsvåpen som er gjenfunnet av politiet.

Han erkjenner at våpen som dukker opp i straffesaker generelt har vært underlagt for lite grundige undersøkelser:

– Når vi har funnet våpen tidligere så har vi laget beslagsrapporter og sjekket om det er tapt, men kanskje er det ikke gjort så mye mer. Vi har nok ikke alltid vært nysgjerrige nok på våpenet og hvor det kommer fra, sier Worpvik.

Viseadmiral Elisabeth Natvig er sjef for Forsvarsstaben. Hun sier at Forsvaret ser svært alvorlige på politiets funn av forsvarsvåpen i ulovlige våpensamlinger.

– Vi skal ha kontroll på våpnene våre. Vi skal ha rutiner som gjør at vi har kontroll og sikrer oss at våpen blir destruert slik de skal. Jeg tenker at både det norske samfunnet og Forsvaret selv har forventninger til at vi har den kontrollen, sier Natvig til VG.

Viseadmiralen understreker at mange av forholdene politiet avdekker, gjelder våpen som forsvant for flere år siden.

– Det gjøres funn nå, men vi må huske at dette ikke er noe som har skjedd de siste årene. Dette er noe som har skjedd over lang tid, sier hun.

Natvig peker på omfattende endringer når Forsvaret skal destruere våpen:

  • Våpenlagre og destruksjon er sentralisert.
  • Det er alltid en tredjepart til stede når våpen destrueres.
  • Forsvaret selger ikke lenger våpen til enkeltpersoner og organisasjoner utenfor Forsvaret.
  • Nye datasystemer gir bedre kontroll med Forsvarets materiell.

– Vi har jobbet veldig mye med rutinene på dette området og vi har ikke avdekket misligheter siden 2015, sier Elisabeth Natvig.

Forsvaret opplyser at de har anmeldt forhold til politiet, men at de ikke kan svare detaljert på hva som er anmeldt.

«Når det først er funnet ett eller flere våpen fra et enkelt destruksjonsparti, så kan vi ikke utelukke at det finnes et mørketall på håndvåpen som kan være på avveie», skriver Forsvaret i en e-post til VG.

– Hva er det totale omfanget av forsvarsvåpen som er registrert som destruert, men er gjenfunnet av politiet?

– Jeg kjenner ikke det totale omfanget. Jeg oppfatter at det er noe av det politiet fremdeles etterforsker, men jeg forstår at det fremdeles kan finnes mørketall her, sier viseadmiral Elisabeth Natvig.

Tips

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Publisert: 10. november 2019