Systemet som kan ha forårsaket ulykken

For å kompensere for større motorer på Boeing 737 Max, har Boeing lagt til et datastyrt system, kalt MCAS. Dette skal forhindre at snuten på flyet går for høyt slik at flyet steiler. En feil i dette systemet mistenkes for å ha forårsaket Lion Air-ulykken i oktober i fjor, der et fly av samme type styrtet.

Horisontal-

stabilisator

Angrepsvinkel-sensor

Angrepsvinkel-sensor: Denne justerer seg etter den vinkelen luftstrømmene treffer flyet med. Dersom flyet flyr rett, ser det slik ut:

Luftstrøm

Flybane

Flyet flyr vannrett

Angrepsvinkel-sensor

Dersom luftstrømmen treffer flyet med en høy vinkel, kan flyet steile. MCAS blir automatisk trigget.

Luftstrøm

Flybane

Nesen på

flyet peker oppover

Måler angrepsvinkelen på flyet

Horisontal-

stabilisator

MCAS dreier horisontal-stabilisatoren slik at flyets nese presses nedover. Dersom MCAS gis feil informasjon, kan det føre til at nesen blir kontinuerlig presset nedover.

For å kompensere for større motorer på Boeing 737 Max, har Boeing lagt til et datastyrt system, kalt MCAS. Dette skal forhindre at snuten på flyet går for høyt slik at flyet steiler. En feil i dette systemet mistenkes for å ha forårsaket Lion Air-ulykken i oktober i fjor, der et fly av samme type styrtet.

Horisontal-

stabilisator

Angrepsvinkel-

sensor

Angrepsvinkel-sensor: Denne justerer seg etter den vinkelen luftstrømmene treffer flyet med. Dersom flyet flyr rett, ser det slik ut:

Luftstrøm

Flyr vannrett

Angrepsvinkel-

sensor

Dersom luftstrømmen treffer flyet med en høy vinkel, kan flyet steile. MCAS blir automatisk trigget.

Luftstrøm

Nesen

peker oppover

Måler angrepsvinkelen på flyet

MCAS dreier horisontal-stabilisatoren slik at flyets nese presses nedover. Dersom MCAS gis feil informasjon, kan det føre til at nesen blir kontinuerlig presset nedover.

For å kompensere for større motorer på Boeing 737 Max, har Boeing lagt til et datastyrt system, kalt MCAS. Dette skal forhindre at snuten på flyet går for høyt slik at flyet steiler. En feil i dette systemet mistenkes for å ha forårsaket Lion Air-ulykken i oktober i fjor, der et fly av samme type styrtet.

Horisontal-

stabilisator

Angrepsvinkel-

sensor

Angrepsvinkel-sensor: Denne justerer seg etter den vinkelen luftstrømmene treffer flyet med. Dersom flyet flyr rett, ser det slik ut:

Luftstrøm

Flyr vannrett

Angrepsvinkel-

sensor

Dersom luftstrømmen treffer flyet med en høy vinkel, kan flyet steile. MCAS blir automatisk trigget.

Luftstrøm

Nesen

peker oppover

Måler angrepsvinkelen på flyet

MCAS dreier horisontal-stabilisatoren slik at flyets nese presses nedover. Dersom MCAS gis feil informasjon, kan det føre til at nesen blir kontinuerlig presset nedover.

For å kompensere for større motorer på Boeing 737 Max, har Boeing lagt til et datastyrt system, kalt MCAS. Dette skal forhindre at snuten på flyet går for høyt slik at flyet steiler. En feil i dette systemet mistenkes for å ha forårsaket Lion Air-ulykken i oktober i fjor, der et fly av samme type styrtet.

Horisontal-

stabilisator

Angrepsvinkel-sensor

Angrepsvinkel-sensor: Denne justerer seg etter den vinkelen luftstrømmene treffer flyet med. Dersom flyet flyr rett, ser det slik ut:

Luftstrøm

Flybane

Flyet flyr vannrett

Angrepsvinkel-sensor

Dersom luftstrømmen treffer flyet med en høy vinkel, kan flyet steile. MCAS blir automatisk trigget.

Luftstrøm

Flybane

Nesen på

flyet peker oppover

Måler angrepsvinkelen på flyet

Horisontal-

stabilisator

MCAS dreier horisontal-stabilisatoren slik at flyets nese presses nedover. Dersom MCAS gis feil informasjon, kan det føre til at nesen blir kontinuerlig presset nedover.

Sondre Nilsen og Tom Byermoen | Kilder: New York Times, AP