Hvis du anmelder en voldtekt: Har det noe å si hvor du bor?

I Vest politidistrikt ender under én av ti voldtekts­­saker i retten.

Nordland
18,7 %
Oslo
18,5 %
Øst
17,0 %
Troms
16,2 %
Sør-Vest
15,3 %
Trøndelag
14,3 %
Innlandet
14,0 %
Agder
13,0 %
Finnmark
12,9 %
Møre og Romsdal
11,7 %
Sør-Øst
10,3 %
Vest
9,5 %
Lands­gjennomsnitt: 14,6 %
Grafen viser ferdig etterforskede voldtektssaker som ender med tiltale, per politidistrikt (2015-2017)

Denne kvinnen anmeldte en voldtekt. Saken ble henlagt.

7.7.2017
Fredag 7. juli 2017

Det er fredag kveld. På et utested i Bergen shotter en 26 år gammel kvinne tequila med vennegjengen sin. Hun blir full. Så full at hun ikke klarer å taste koden da hun senere skal betale for taxituren hjem.

Tidlig neste morgen våkner hun i sengen sin med taxisjåføren over seg. Hun reagerer umiddelbart, og trekker beina opp som et skjold, forteller hun senere til VG.

Han sier at de hadde frivillig sex.

Kvinnen mener taxisjåføren voldtok henne den natten.

Saken skal snart bli en av mange henlagte voldtektssaker i Vest politidistrikt.

Det er ord mot ord.

Hver dag får tre personer beskjed om at voldtektssaken de har anmeldt er henlagt, viser en kartlegging VG har gjort.

En ferdigbehandlet straffesak har i hovedsak to mulige utfall: Det blir tatt ut tiltale – eller saken henlegges.

4213 ferdigbehandlede voldtektssaker
614 tiltaler
(14,6 %)
3526 henlagt
(83,7 %)
* De resterende grå firkantene er saker som hverken er henlagt eller har endt i retten (f.eks. blitt sendt til politiet i andre land).

Hver av disse 4213 firkantene representerer en ferdigbehandlet voldtektssak i Norge fra 2015 til 2017.

614 av disse endte i rettssak. Det utgjør 14,6 prosent av sakene.

3 526 saker ble henlagt.

2 094 ble henlagt fordi påtalemyndigheten mener at bevisene ikke var gode nok til en fellende dom.

De andre vanligste årsakene til henleggelse er at politiet ikke har nok opplysninger til å identifisere en gjerningsperson, at de ikke kan bevise at noe straffbart har skjedd – eller at forholdet er foreldet.

– Voldtektssaker er vanskelige bevismessig. Sex er i utgangspunktet lovlig, og skjer som oftest i et lukket rom. I disse sakene må politiet etterforske og bevise med tilnærmet sikkerhet at det har skjedd en voldtekt. Det finnes sjeldent vitner, forklarer førstestatsadvokat i Oslo, Olav Helge Thue.

– Gjerningsmannen innrømmer ofte å ha hatt sex med fornærmede. Da må det bevises at gjerningsmannen forsto at fornærmede ikke ville ha sex, og tiltvang seg seksuell omgang med vold, trusler eller ved at den fornærmede for eksempel var beruset, sier Thue.

I Norge er det Vest politidistrikt som tar ut færrest tiltaler ut i fra antall etterforskede saker, viser VGs kartlegging. Her ble det tatt ut tiltale i færre enn én av ti voldtektssaker mellom 2015 og 2017. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Andel påtaleavgjørelser med tiltalebeslutning per politiditrikt, 2015-2017:

Nordland
18,7 %
Oslo
18,5 %
Øst
17,0 %
Troms
16,2 %
Sør-Vest
15,3 %
Trøndelag
14,3 %
Innlandet
14,0 %
Agder
13,0 %
Finnmark
12,9 %
Møre og Romsdal
11,7 %
Sør-Øst
10,3 %
Vest
9,5 %
Vis tall for alle politidistrikt

– Dette er ubehagelig, sier Helge Stave, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt.

– Det er absolutt ikke godt nok, sier leder for påtaleavdelingen og visepolitimester Ida Melbo Øystese.

– Saksfeltet har ikke alltid fått de ressursene som alvorlighetsgraden tilsier.

8.7.2017
Lørdag 8. juli 2017

Kvinnen våkner klokken ett søndag ettermiddag. Minnene fra natten er vage, men hun kjenner at noe er galt. Det gjør vondt på innsiden av lårene.

Tankene herjer. «Hva skjedde? Det var en mann i leiligheten min i natt. Herregud, det var taxisjåføren».

Antrekket: VG har bedt kvinnen rekonstruere hva hun hadde på seg da hun hevder å ha bli voldtatt av taxisjåføren. Foto: Paul S. Amundsen

Etter hvert blir minnene klarere. Hun ser ham tydeligere for seg.

Hun forteller en venninne hva som har skjedd. De reiser til overgrepsmottaket. Her blir det tatt flere prøver av 26-åringen og hun får vaksine.

Noen timer senere sitter hun i avhørsrommet hos politiet i Bergen sentrum.

Dokumentasjon: Under undersøkelsen på voldtektsmottaket 8.juli i fjor ble det blant annet tatt flere bilder av skader på kvinnen. Hun vet ikke hvordan skadene oppstod, men i ettertid har hun fått vite at hun falt kvelden før, og at merkene kan stamme derfra. Foto: Hanna Hjardar

Hun sier det som det er:

Hun husker ikke hva han har gjort. Hun har bare ett bilde i hodet: En naken mann over henne med erigert penis. Hun kjenner at noe har skjedd, men mer vet hun ikke.

Senere skal mannen fortelle i avhør at han var hos kvinnen i én til to timer denne morgenen. De hadde sex, forklarer han. Mannen hevder at kvinnen var våken, og at det var frivillig.

Hvem skal politiet tro på?

Ord mot ord: Kvinnen anmeldte taxisjåføren for voldtekt i fjor sommer. Han mener de hadde frivillig sex. Foto: Paul S. Amundsen

Kvinnen anmelder taxisjåføren for voldtekt 8.juli 2017. Da har Vest politidistrikt i flere år hatt et stort etterslep av voldtektssaker.

Allerede sommeren før slo daværende visepolitimester Olav Valland alarm. Til Bergens Tidende fortalte han at politidistriktet var presset for ressurser, voldtektssakene hopet seg opp, og de fikk inn langt flere anmeldelser enn de var rustet til å håndtere.

Politidistriktet opprettet en spesialgruppe, som utelukkende skulle jobbe med voldtektssaker.

1. september samme år satte etterforskerne i gang. Noen av sakene var allerede nærmere to år gamle. Siden Voldtektsgruppen ble etablert, har den etterforsket 197 voldtektssaker.

Tar selvkritikk: Visepolitimester Ida Melbo Øystese og etterforskningsleder Helge Stave i Vest politidistrikt mener tallene er dystre. Foto: Hallgeir Vågenes

Visepolitimester Øystese og Helge Stave mener at omfanget av gamle voldtektssaker kan forklare hvorfor Vest politidistrikt tar ut færre tiltaler enn noen andre.

– Vi har endret strukturen de to siste årene, men jeg hadde trodd at det ville gi bedre effekt, sier visepolitimester Øystese til VG.

De omtaler tallene VG viser dem som dystre.

9.7.2017
Søndag 9. juli 2017

Politiet reagerer raskt på det 26-åringen forteller i avhør. Taxisjåføren blir pågrepet søndag morgen, omtrent et døgn etter hendelsen.

Fordi kvinnen ikke kunne betale for taxituren, tok han med seg bankkortet som en garanti, sier mannen i avhør. Han hevder at det var kvinnen som ga ham nøklene, i tilfelle hun sovnet. Da han var ferdig på jobb, parkerte han taxien og reiste hjem til henne i sin private bil. Her fant han henne sovende på baderomsgulvet.

Han bar henne inn i sengen. Der gjennomførte han to samleier med henne, forklarer han til politiet.

Hun hadde sagt at hun var villig til å gjøre «hva som helst» for å betale for turen, hevder mannen.

Kvinnen nekter for at hun ga ham nøklene sine. De hadde ikke frivillig sex, mener hun.

Hvordan skal politiet bevise hvem av dem som snakker sant?

Tiltakene ble satt i gang for sent, sier politiledelsen i Vest.

– Vi har ikke satt av nok ressurser til disse sakene. Der har vi ikke være flinke nok, sammenlignet med andre politidistrikter, sier Helge Stave.

Det vil ta tid å snu den dårlige statistikken, vedgår de.

– Frykter dere at det er blitt begått feil underveis i etterforskningen i disse sakene?

– Den angsten prøver jeg å ikke kjenne på. Jeg prøver å ha fokus på at dette nå skal gjøres riktig. Men i den frykten ligger følelsen av at det kan ha blitt gjort feil i denne sakskategorien, som i andre, sier Stave.

– Hovedbekymringen vår er at vi bruker for lang tid. Vi får ikke undersøkt hva som ligger i saken raskt. Da går viktige bevis tapt for oss, sier visepolitimester Øystese.

12.1.2018
12. januar 2018

Beskjeden kommer en kald vinterdag: Statsadvokaten henlegger saken på bevisets stilling.

Kvinnens bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs er uenig i avgjørelsen.

– Det finnes nok bevis til å ta ut tiltale, mener hun.

– Burde endt i retten: Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs er uenig i at det ikke fantes nok bevis til å ta ut tiltale i kvinnens sak. Foto: Paul S. Amundsen

Hun påklager henleggelsen til Riksadvokaten.

Det er mange bevis mot taxisjåføren, understreker Mjøs i klagen. Flere vitner har fortalt at kvinnen var så full at hun ikke klarte å komme seg til taxien på egenhånd.

Hun var heller ikke i stand til å motsette seg taxisjåførens seksuelle handling, skriver advokaten:

«Fornærmede og siktede kjente ikke hverandre fra før. (...) Fornærmede er i sin forklaring helt klar på at hun aldri har gitt signaler om eller på noe vis samtykket til at taxisjåføren skulle ha samleie med henne. (...)»

Opplysninger fra banken bekrefter at kvinnens kort ble sperret, fordi hun gjentatte ganger tastet feil kode da hun skulle betale, skriver Mjøs. Videre viser hun til at taxisjåføren har endret forklaring tre ganger, mens kvinnens har vært den samme.

Det styrker hennes troverdighet, mener advokaten.

Mannen står fast ved at han aldri voldtok kvinnen.

– Jeg har ingen kommentar til saken, utover at henleggelsen fremstår som riktig utifra bevissituasjonen i etterforskningsmaterialet, sier mannens advokat, Gisle Didriksen, til VG.

I seks uker venter kvinnen på svar fra Riksadvokaten.

– Det er noe som ikke har fungert når vi ligger nederst på statistikken, mener Andreas Lervik. Han er tillitsvalgt ved Seksjon for vold- og sedelighetsovertredelser i Bergen.

Må ta grep: – Ledelsen må gjøre det mer attraktivt å jobbe her, mener tillitsvalgt Andreas Lervik. Foto: Hallgeir Vågenes

Han reagerer kraftig på tallene VG viser ham.

– Å sitte med en voldtektssak, er et vanvittig ansvar. Noen sitter på utsiden og venter på at politiet skal gjøre jobben sin. Da har man lyst til å gjøre den jobben skikkelig, sier han.

En henleggelse betyr ikke at politiet ikke tror på den som anmelder en voldtekt.

– Det betyr at vi ikke fant bevis utover enhver rimelig tvil. Vi kan virkelig ha trodd på det vedkommende sa, men vi greier ikke å bevise det, sier visepolitimester Øystese.

Ledelsen i Vest politidistrikt er bekymret for at færre vil anmelde når så få voldtektssaker ender i retten.

– Det er det verste som kan skje. Det er viktig å understreke at dersom man er blitt utsatt for en voldtekt, må man ta kontakt med politiet umiddelbart, sier hun.

22.2.2018
22. Februar 2018

Klagen til Riksadvokaten fører ikke frem. Kvinnens sak blir henlagt.

– Bevissituasjonen i denne saken er svært god. Jeg synes dette er oppsiktsvekkende, sier bistandsadvokat Mjøs.

Etter henleggelsen begynner kvinnen å tvile på seg selv. Hun tviler på politiet, og på rettssystemet.

– Jeg satte meg i en taxi og forventet å komme trygt hjem. Det skremmer meg at rettssystemet godtar dette. Jeg føler at jeg ikke er blitt trodd.

Etter henleggelsen begynner kvinnen i terapi. Hun får diagnosen Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Alt jeg sitter igjen med er en diagnose jeg kunne vært foruten.

VG har vært i kontakt med mannen, som synes det er for belastende å la seg intervjue om saken.

Publisert: 2. desember 2018