Sigarettavsløringen:

De usynlige hullene

NEDERLAND 16. APRIL 2018:

– Jeg vil vise dere en hemmelighet, sier en mann i hvit frakk.

I den ene hånden har han en røykpakke, i den andre en kniv. Mannen er Walther Klerx. I 20 år har han kontrollert og analysert sigaretter for nederlandske myndigheter. Nå fisker han ut en sigarett fra den norske pakken der det står «RØYKING DREPER», knekker av filteret og plasserer det på en skjærebrett.

Som en kirurg gjør han et presist snitt med en tapetkniv i filteret på langs. Så løsner han papiret varsomt med en pinsett, bretter det ut og holder det opp mot lyset fra vinduet.

– Der! sier han.

Sollyset avslører dem – mikroskopiske hull, tett i tett, slik at de danner en rett linje tvers over filterpapiret.

Hvorfor er de der? Hvorfor er de så usynlige?

Se hele intervjuet med forskeren.

Hullene

I flere tiår har de vært der. I hemmelige, interne dokumenter tobakksbransjen måtte frigi på 1990-tallet, kalles de «ventilasjonshull».

Til VG oppgir bransjen at hullene er der for å regulere smaken og gi røykerne en bedre opplevelse av sigaretten.

I fem måneder har VG jobbet med å dokumentere effekten av de ørsmå hullene.

Vi har intervjuet leger, professorer og forskere. De bruker ord som «juks», «manipulasjon» og «svindel». Vi har snakket med landets øverste politiske helsemyndighet – folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Hun ante ikke at hullene eksisterte.

«Dette var helt
ukjent for meg».
Folkehelseminister Åse Michaelsen om hullene

– Faktisk måtte jeg gå på jakt etter en sigarett her i departementet for å se nærmere på den. Men jeg greide ikke å få øye på hullene, selv om jeg visste hvor jeg skulle se, sier hun.

Vet norske røykere mer enn ministeren?

De vet at røyking er farlig. Men vet de at sigarettene kan være enda farligere enn det som står på pakken?

Testene

Nå, for aller første gang, er norske sigaretter målt i et uavhengig laboratorium for å undersøke effekten av de små hullene, på oppdrag fra Kreftforeningen.

Slik ble sigarettene testet:

Fem norske sigarettmerker ble testet i Nederland, ved National Institute for public Health, på oppdrag fra den norske Kreftforeningen. VG var til stede under undersøkelsene.

Målet var å finne ut om verdiene som står på pakningen, gjenspeiler det røykere faktisk får i seg hvis ventilasjonshullene er blokkert.

Merkene som ble testet, var Prince Red, Prince White, Marlboro Red, Marlboro Gold og Kent White.

10 sigaretter fra hvert merke ble testet for hver måling. De oppgitte tallene er gjennomsnittet av disse.

Merkene ble testet på to måter:

1) Etter standard ISO-metoden, som gjelder i Norge og Europa.

2) Etter Canadian Intense Regime, som gjelder i Canada.

Ventilasjonshullene i filteret ble blokkert i begge målingene for å vise effekten av disse. I vanlige målinger er hullene ikke dekket for.

Ved Canada Intense regime måler maskinen to drag i minuttet, hvert 30 sekund i stedet for ISO-standard, som måler ett drag i minuttet. Maskinen røyker et volum på 35 milliliter røyk per drag ved ISO standard og 55 milliliter ved Canadian Intense Regime. * Med Canada intense ble også volumet av røyk per trekk økt fra 35 milliliter til 55 milliliter.

VG var til stede da testene ble gjennomført i det nasjonale folkehelseinstituttet i Nederland.

Fem norske sigarettmerker ble testet med den såkalte ISO-metoden som brukes i EU, men med en viktig forskjell:

Kreftforeningen ba laboratoriet blokkere de små hullene, for å gjenskape hvordan røykere i praksis dekker til hullene med fingrene og leppene.

VG kan i dag publisere resultatet:

  • Med denne målemetoden inneholder røyken fra alle fem merkene langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som er oppgitt på pakken.

  • I 10 av 15 tilfeller er innholdet av de tre helsefarlige stoffene høyere enn det som er lovlig i Norge.

  • Og kanskje mest overraskende:

  • De mildeste sigarettene har de største overskridelsene i forhold til det som står på pakken. Røyken fra ett av merkene, som røykemaskinene trakk inn, inneholdt nesten seks ganger så mye tjære og karbonmonoksid som tobakksprodusenten selv oppgir.

– Jeg er rystet, sier folkehelseminister Åse Michaelsen.

Du skal snart få vite om tobakksbransjen er like opprørt.

Forklaringen

Tobakksindustrien har oppgitt at hullene skal fortynne røyken. Teorien er: Når røykeren tar et drag, vil ren luft trekkes inn gjennom hullene og redusere konsentrasjonen av nikotin, tjære og karbonmonoksid i munnen.

Sigaretter kontrolleres i såkalte røykemaskiner, oftest av produsentene selv. I EU-landene brukes ISO-standarden. Hver sigarett plasseres i munnstykker av plast, før de blir tent og røyket av maskinen med ett drag i minuttet.

Men det er et problem: Munnstykket dekker bare noen millimeter av filtertuppen. Dermed strømmer ren luft inn gjennom de små hullene og tynner ut røyken, slik tobakksbransjen ønsker.

Men mennesker røyker ikke som maskiner. Folk har en tendens til å dekke over hullene med fingrene eller munnen, viser studier gjort over flere tiår, blant annet av den anerkjente amerikanske professoren Lynn T. Kozlowski. Dermed blir ikke sigarettrøyken fortynnet med like mye frisk luft.

Testene i Nederland viser at røyken inneholder langt mer av de tre farlige stoffene med tildekkede hull enn med åpne.

 

Resultatet

Prince Red var blant merkene som ble testet.
1
Den blå søylen viser hva som oppgis på røykpakken om innholdet av nikotin, tjære og karbonmonoksid. Alle sigaretter må holde seg innenfor lovlige grenser i Norge.
2
Kreftforeningen testet sigarettene i en standard røykmaskin, men med blokkerte ventilasjonshull. Da steg nivåene av tjære, nikotin og karbonmonoksid over lovlige grenser.
3
Sigarettene ble også testet med metoden som brukes i Canada. Da ble resultatet slik:

Krever forbud

I Kreftforeningen er generalsekretær Anne Lise Ryel krystallklar:

«Disse sigarettene er ulovlige».
Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

– Undersøkelsene i Nederland avslører at norske røykere har røyket sigaretter med mye mer giftstoffer enn det som er lovlig, sier Ryel, som også er jurist.

Tobakksprodusentene vil ikke stille til intervju. I e-poster til VG avviser de at sigarettene er ulovlige.

– Denne påstanden er grunnløs, fordi instituttet brukte en helt annen målemetode enn den som er gjeldende ved lov, sier kommunikasjonssjef Abe Brandsma i British American Tabocco, som står bak Prince- og Kent-merkene.

Han forsvarer ISO-metoden, der sigarettene måles med åpne hull.

– Det finnes ingen målemetode som bedre kan si noe menneskelig eksponering, sier Brandsma.

Også selskapet bak Marlboro-merket, Philip Morris, svarer at sigaretter i Norge skal måles etter ISO-standarden.

– Slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris.

Alle resultatene

Marlboro Red
Kent White
Prince Red
Prince White
Marlboro Gold
På pakningen
Med tette luftehull
Canada Intense

Hvorfor er tobakksindustrien så opptatt av å forsvare både de små hullene og måten sigarettene måles på i EU?

Kan det ha sammenheng med at både røykemaskinene og hullene er utviklet av bransjen selv?

– Røykerne blir lurt

MISVISENDE: – ISO-metoden er verdiløs. Den sier ingenting om hva mennesker får i seg når de røyker, sier Stanford-professor Robert N. Proctor., sier Stanford-professor Robert N. Proctor. Foto: Privat
MISVISENDE: – ISO-metoden er verdiløs. Den sier ingenting om hva mennesker får i seg når de røyker, sier Stanford-professor Robert N. Proctor., sier Stanford-professor Robert N. Proctor. Foto: Privat

Ved Stanford University i USA er professor Robert N. Proctor tydelig:

– Ventilasjonshullene er ren svindel. Og tobakksbransjen var klar over det allerede på 50-tallet, sier han til VG.

I 1999 var han den første historikeren som vitnet mot tobakksbransjen i en rettssak. Nå mener han ventilasjonshullene bør forbys.

– De eksisterer den dag i dag på grunn av uvitenhet, apati og liten handlekraft. Røykere har ikke peiling på at de blir lurt. Myndighetene griper ikke inn, sier han.

Tilsetnings­stoffene

Nikotin
• Meget giftig alkaloid, finnes i arter av tobakksplanteslekten, Nicotiana.
• Oljeaktig, lysegult stoff som blir brunt når det utsettes for luft.
• I ren form tas nikotin lett opp gjennom hud, luftveier og mage-tarmkanal.
• Virker på det sentrale og det perifere nervesystemet, men også på blodtrykk, blodsirkulasjon, åndedrett og mage- og tarmfunksjon.
• Sterkt avhengighetsskapende allerede etter kort tids bruk.
• Fra blodet kan nikotin nå hjernen på syv sekunder.
• Forgiftning med blekhet, hjerteklapp, svimmelhet, hodepine, kvalme og brekninger opptrer hos uvante røykere.
• Øker blodsukkerstigning, som igjen demper sultfølelse og reduserer appetitt.
• Stimulerer nevrotransmittorer, påvirker humør og fysisk og mental tilstand. Kan virke smertestillende, angstdempende og gi behag.
Kilde: NTB

Karbonmonoksid – CO
• Karbonmonoksid er en gass som finnes i tobakksrøyk.
• Gassen binder seg til de røde blodlegemene og blokkerer for opptak og transport av oksygen slik at oksygentilførselen til kroppens celler reduseres.
• Karbonmonoksid er identifisert som en ledende årsak til kardiovaskulær sykdom hos røykere.
Kilde: Norsk Helseinformasjon

Tjære
• Tjærestoffer, eller polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som de heter i kjemien, er kreftfremkallende i både mennesker og dyr.
• Selve tjærestoffene har ingen direkte skadevirkning, kroppen klarer fint å bryte dem ned, men i denne prosessen oppstår nedbrytningsprodukter (oksidasjonsprodukter) fra tjærestoffene.
• Disse kan binde seg til DNA og proteiner i celler, slik at det oppstår mutasjoner, som igjen kan føre til kreft.
• Molekylene finnes i blant annet i råolje, produsert vann og sigarettrøyk.
• Tjære er tilsatt røyken for å få nikotinen mer effektivt inn i lungene.
• Det er tjæren i sigarettene som er hovedårsaken til hjerte- kreft- og lungesykdommer som hvert år dreper 7500 mennesker i Norge.
Kilde: Norsk helseinformasjon + Universitetet i Stavanger.

Hva betyr dette for røykerne?

Såkalt lufting i filteret kan henge sammen med en spesiell type lungekreft som de siste 60-årene er blitt den vanligste, såkalt adenokarsinom, Ifølge forskere blant annet forskere ved Journal of the National Cancer Institute i USA.

De små hullene har nemlig også en annen effekt, mener forskere:

Luftingen i filteret kan gjøre at røykerne trekker røyken inn mer intenst og dypere ned i lungene – for å få den dosen nikotin de trenger.

Forskere kaller det kompensasjonsrøyking, og det er ikke en nyoppdagelse.

– Allerede på 1970-tallet erkjente industrien at ventilasjonshullene endret måten mennesker røyket på, og at det var bra for industrien, sier en av Norges fremste tobakksforskere, Karl Erik Lund.

«Røykerne røyket flere sigaretter, de røyket mer intensivt og tok dypere drag».
Forsker Karl Erik Lund om effekten av hullene

Han fortsetter:

– Industrien har holdt dette skjult, sier Lund, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

– Så klart vil ikke bransjen kvitte seg med ventilasjonshullene, sier Stanford-professor Proctor:

– De trenger svindelen for å overleve.

Hemmelighold? Hullene har aldri vært noen hemmelighet, de har vært der i over 40 år, hevder direktør Jan Hein Sträter i den nederlandske tobakksforeningen. De er der for smakens skyld, argumenterer han.

– Det kan sammenlignes med en produsent som endrer oppskriften på tomatsuppen for å forbedre smaksopplevelsen, sier Sträter.

Svindel? Direktøren avviser også den beskyldningen:

– Den nederlandske påtalemyndigheten har etterforsket mulige anklager mot oss, som svindel, bedrageri og svik. Men påtalemyndigheten kom frem til at tobakksindustrien fulgte de gjeldende lover og reguleringer.

Hva er det som står på spill i Nederland?

David mot Goliat

I et rolig rekkehusstrøk utenfor den nederlandske byen Zwolle treffer vi en firebarnsmor som skal dø av lungekreft. Anne Marie Veen var seks år da hun gjemte seg i hagen og tok det første draget av en sigarett. Da hun var 15, begynte hun å røyke fast. Nå er hun 44 år og vet ikke om hun har én måned igjen å leve eller ett år.

I løpet av intervjuet tar hun ti piller med morfin og metadon. I alle år røyket hun light-sigaretter. Anne Marie sier hun aldri ante noe om ventilasjonshullene i filteret:

«Livet er over for meg. Det har jeg forsonet meg med, men følelsen av å være lurt, den gjør meg rasende».
Anne Marie Veen

Stemmen brister, ikke fordi hun må gråte, men fordi strålebehandlingen har gitt senskader på stemmebåndet. De siste kreftene vil hun likevel bruke på å ta tobakksbransjen.

Det er David mot Goliat.

Anne Marie Veen vil stille tobakksbransjen til ansvar i det som kan bli en historisk rettssak. Anklagene lyder: Forsøk på drap og/eller forsøk på grov kroppsskade og/eller forsøk på kroppsskade.

En av Nederlands mest anerkjente strafferettsadvokater, Bénédicte Ficq, vil føre saken på Veens vegne.

FORBEREDER SAK: Strafferettsadvokat Bénédicte Ficq vil skape historie i Nederland og tiltale tobakksbransjen for drapsforsøk og uaktsomt drap. Foto: Helge Mikalsen
FORBEREDER SAK: Strafferettsadvokat Bénédicte Ficq vil skape historie i Nederland og tiltale tobakksbransjen for drapsforsøk og uaktsomt drap. Foto: Helge Mikalsen

VG treffer henne på kontoret i Amsterdam. På skrivebordet ligger en svart finlandshette, som skal brukes i rekonstruksjonen av en drapssak. Ficqs klienter er gjerne vanlige kriminelle, som har knivstukket eller slått noen i hodet med en hammer – og som må ta sin straff.

– Å skade folk, eller å gjøre noen syke med vilje, er en kriminell handling. Tobakksbransjen er etter min mening organiserte kriminelle. Så hvorfor er det ingen som tør å røre dem?

Advokat Ficq mener hun har en sterk sak mot tobakksindustrien. Likevel: Tidligere i år ble saken avvist av påtalemyndigheten. Ficq har anket.

Fører saken frem, kan den starte et skred av søksmål. Aktører i 15 europeiske land vurderer nå å saksøke tobakksbransjen, ifølge avisen Algemeen Dagblaad.

Advokaten hevder at dagens sigaretter er ulovlige og vil ha dem fjernet fra markedet.

– De er umulige å måle, fordi tobakksindustrien lager hull i filteret som manipulerer målingene. På mange måter minner dette om Volkswagen-skandalen. Også der ble testene manipulert, sier Ficq.

Kriminell bransje? Direktøren i den nederlandske tobakksforeningen avviser disse beskyldningene som «totalt grunnløse».

– Alle anklagene er feil. Det er nå fastslått av den offentlige påtalemyndigheten. Det er bare én grunn til disse anklagene. Og det er publisitet, sier Jan Hein Sträter til VG.

Politisk oppgjør

Men nederlandske helsemyndigheter vil ta opp kampen.

Det nasjonale helseinstituttet har det siste året testet over 100 sigarettmerker med tildekkede hull og to drag i minuttet.

Resultatene viste at nivåene av tjære, nikotin eller karbonmonoksid i beste fall var dobbelt så høye, i verste fall tyve ganger så høye, enn det tobakksbransjen selv oppgir.

– Jeg er sjokkert, sa Paul Blokhuis, statssekretær og nestleder i det nederlandske helsedepartementet, da testresultatene ble offentliggjort i juni.

Nå vil han ha en ny metode for å måle sigaretter, og er allerede i dialog med EU-kommissæren.

– Det kan bli en lang kamp, men jeg nekter å gi meg, sa Blokhuis.

FØR OG ETTER: Filteret til venstre er ubrukt. Dette settes inn i røykemaskinen. Etter at maskinen har røyket ti sigaretter, etter den EU-godkjente ISO-metoden, ser filteret ut som det i midten. Hvis maskinen røyker ti sigaretter etter en metode som heter Canada Intense, der maskinen trekker inn to ganger i minuttet i stedet for ett, blir resultatet som på filteret til høyre. Helge Mikalsen
FØR OG ETTER: Filteret til venstre er ubrukt. Dette settes inn i røykemaskinen. Etter at maskinen har røyket ti sigaretter, etter den EU-godkjente ISO-metoden, ser filteret ut som det i midten. Hvis maskinen røyker ti sigaretter etter en metode som heter Canada Intense, der maskinen trekker inn to ganger i minuttet i stedet for ett, blir resultatet som på filteret til høyre. Helge Mikalsen

Varsleren

En gang laget tobakksbransjen bitte små, nærmest usynlige hull i filterpapiret. Skulle det bli en av industriens viktigste trekk?

På 1950-tallet hadde bare noen få prosent av sigarettene ventilasjonshull i filteret.

I 2000 var tallet nærmere 90 prosent.

Én mann ville varsle verden om hullene. Jeffrey Wigand hadde en betrodd lederstilling i tobakksindustrien, da han bestemte seg for å avsløre bransjens innerste hemmeligheter i USAs største TV-show.

Så fant han en pistolkule i postkassen.

Les del 2.

Publisert: 15. september 2018
Tips oss herKryptert tips

Kapittel 1

De usynlige hullene

Mikro-hullene på siden av filtrene kalles svindel av ledende forskere og en verdenskjent varsler. Norske sigaretter kan være farligere enn det som står på pakken, avslører en ny test i et uavhengig laboratorium.
Kapittel 2

Varslerens varsko

Varsler Jeffrey Wigand (75) er oppgitt over at norske myndigheter ikke tester sigaretter i egne røykemaskiner. På innsiden av tobakksindustrien tok han opp kampen mot bransjens hemmeligheter og mikro-hullene i filtrene. Så fikk han sparken.
Kapittel 3

Tre kvinner, ett søksmål

En firebarnsmor, en kreftlege og en strafferettsadvokat står bak et historisk søksmål mot tobakksbransjen i Nederland. De anklager tobakksdirektørene for drapsforsøk – og vil ha dem fengslet.
Kapittel 4

Myndighetene svarer

VG kan avsløre at norske helsemyndigheter hverken har testet sigaretter eller offentliggjort lister over hva de innholder, slik de plikter å gjøre. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) vil ta grep.