Valgresultat

0 % av valgdistrikt opptalt
1234512345

Spørsmål og svar

Hvilken sak er viktigst i valget?

Flyktninger og innvandring er valgets viktigste sak, etterfulgt av helse og lov og orden, ifølge en ny meningsmåling gjort av Inizio på oppdrag fra Aftonbladet.

Hvem blir statsminister etter valget?

Stefan Löfven (Socialdemokraterna) eller Ulf Kristersson (Moderaterna).

Hvor mange mandater er det i den svenske riksdagen?

Riksdagen har 349 mandatplasser fordelt på forskjellige politiske partier. I forrige regjeringsperiode har det vært åtte partier representert.

Kan noen av blokkene få flertall?

Meningsmålingene tyder på at hverken rød eller blå blokk kommer til å oppnå et rent flertall på 175 av de totalt 349 mandatene.

Hva kreves for at et nytt parti kan komme inn i riksdagen?

For å sikre seg én eller flere plasser i Riksdagen må et parti ha minst fire prosent av stemmene i hele landet, eller tolv prosent i en enkelt valgkrets. I Norge påvirker sperregrensen, som også er fire prosent, kun fordelingen av utjevningsmandater.

Hvor mange valgkretser har Sverige?

Sverige er inndelt i 29 valgkretser. Til sammenligning har Norge 19.

Hvordan settes regjeringen sammen?

Regjeringen i Sverige bygges på samme måte som i Norge, ved at det svenske folket velger hvem som skal sitte i Riksdagen, og at Riksdagen deretter velger statsminister. Statsministeren velger deretter hvem som skal være ministre i regjeringen.

Når begynner den nye riksdagen sitt arbeid?

Arbeidsåret for den svenske riksdagen begynner mandag 24. september.

Hvem kan stemme?

Du har rett til å stemme i riksdagsvalget om du er svensk statsborger, fyller 18 år senest på valgdagen, og er eller har vært folkeregistrert i Sverige.

Hva er de nye valgreglene i 2018?

I Sverige har flere valgregler blitt endret siden 2014. Blant annet at rektorer får bestemme om politiske partier skal inviteres til skoler, og at kandidater må ha samtykket til sitt kandidatur. Nytt er også at partiene får trykke partisymbolene i farger på valgsedlene, slik at velgerne lettere skal kunne skille dem.

Hva er utskott?

Utskott i riksdagen kan sammenlignes med norske stortingskomitéer. Det finnes totalt 15.

Hvordan avgjøres det hvem som blir statsminister?

Det skisseres tre scenarioer etter høstens valg. Enten bedømmer statsministeren at den sittende regjeringen fortsatt har støtte i riksdagen og blir sittende. Dette avhenger av valgresultatet. Om valgresultatet viser at statsministeren ikke har støtte, går statsministeren av, og Riksdagen stemmer over ny kandidat. Et tredje scenario er at statsministeren blir sittende, men at riksdagen stemmer nei. Talsmannen vil da avskjedige statsministeren og det må velges en ny.

Partiguide

Socialdemokraterna

Socialdemokraternas partileder Stefan Löfven
Foto: Jørgen Braastad/VG

Sveriges største parti ved valget i 2014 går nå til valg på mer ressurser til skolen og helsevesenet, høyere pensjoner og en «kompromissløs» kamp mot kriminalitet og dens årsaker.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige.»
Søsterparti i Norge
Arbeiderpartiet
I dag
Del av regjeringen
Partileder
Stefan Löfven
Kan tenke seg å regjere med
Vänsterpartiet og Miljöpartiet. Heller ikke utelukket med Centerpartiet.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna og Liberalerna.

Miljöpartiet

Miljöpartiets partileder Gustav Fridolin og Isabella Lövin
Foto: Frode Hansen/VG

Miljöpartiet har klimaet som sin fanesak nummer én, men ønsker også å senke arbeidstiden og bygge ut høyhastighetstog.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Nu. Klimaet kan inte vänta»
Søsterparti i Norge
Miljøpartiet De Grønne
I dag
Del av regjeringen
Partileder
Gustav Fridolin og Isabella Lövin
Kan tenke seg å regjere med
Socialdemokraterna og Vänsterpartiet. Har også åpnet opp for å regjere med Centerpartiet, Liberalerna, samt Moderaterna og Kristdemokraterna.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partileder Jonas Sjöstedt
Foto: Fredrik Sandberg/NTB Scanpix

Det sosialistiske partiet går til valg på å gjøre Sverige til verdens mest likestilte land. Blant valgsakene finner man en «millionærskatt», seks timers arbeidsdag og økt satsing på utsatte forsteder og lite befolkede områder.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Ett Sverige för alla - inte bara för de rikaste»
Søsterparti i Norge
Sosialistisk Venstreparti
I dag
Støtteparti til regjeringen
Partileder
Jonas Sjöstedt
Kan tenke seg å regjere med
Socialdemokraterna og Miljöpartiet.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson
Foto: Rickard Nilsson/TT

Partiet til leder Jimmie Åkesson har bedre eldreomsorg, å bekjempe kriminalitet og kraftig begrense innvandringen til Sverige som sine hjertesaker. Partiet definerer seg som sosialkonservativt med et nasjonalistisk grunnsyn.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Förandring på riktigt!»
Søsterparti i Norge
Nei. Til høyre for Frp i spørsmål om innvandring og nasjonalisme, men er sosioøkonomisk sentrum til sentrum-venstreorientert.
I dag
I opposisjon
Partileder
Jimmie Åkesson
Kan tenke seg å regjere med
Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna
Kan ikke tenke seg å regjere med
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet.

Moderaterna

Moderaternas partileder Ulf Kristersson
Foto: Soren Andersson/TT

Profilerer seg på at Sverige skal være et land med «rettigheter, forpliktelser og muligheter for alle». Partiet går til valg på lavere skatter, bekjempe kriminalitet og økt satsing på politiet, strengere asylpolitikk og økt satsing på skole og helseomsorg. Partileder Kristersson nekter å samarbeide med SD, men sliter med å få med seg lokallagene på boikotten.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Nu tar vi tak i Sverige!»
Søsterparti i Norge
Høyre
I dag
I opposisjon
Partileder
Ulf Kristersson
Kan tenke seg å regjere med
Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor
Foto: Henrik Montgomery/TT

Kristdemokraternas tre viktigste politikkområder er helsevesenet, eldre og trygghet samt fokus på å «styrke familiens rolle i samfunnet» og få flere innvandrere i arbeid.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Du ska kunne lita på Sverige»
Søsterparti i Norge
Kristelig Folkeparti
I dag
I opposisjon
Partileder
Ebba Busch Thor
Kan tenke seg å regjere med
Centerpartiet, Liberalerna og Moderaterna. Vil ikke forhandle med Sverigedemokraterna, men vil ta imot eventuell hjelp fra SD for deres egen regjeringspolitikk.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.

Liberalerna

Liberalernas partileder Jan Björklund
Foto: Steinar Schjetne/Scanpix

Liberalerna har tradisjonelt sett befunnet seg på borgerlig side i politikken, og vil fokusere på satsing i skolen, bedre integreringspolitikk og skattekutt.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Försvara friheten»
Søsterparti i Norge
Venstre
I dag
I opposisjon
Partileder
Jan Björklund
Kan tenke seg å regjere med
Centerpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna. Har også åpnet døren på gløtt for Socialdemokraterna.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Vänsterpartiet, Miljöpartiet og Sverigedemokraterna.

Centerpartiet

Centerpartiets partileder Annie Lööf
Foto: Henrik Montgomery/TT

Hovedpolitikken til Centerpartiet er økt satsing på landsbygda i Sverige. Centerpartiet har tradisjonelt vært søsterparti til Senterpartiet i Norge, men oppfattes i dag som et borgerlig, liberalistisk sentrum/høyre-parti, ifølge Store Norske Leksikon.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Framtidstro för landsbygden framåt!»
Søsterparti i Norge
Senterpartiet, men har utviklet seg i høyreorientert retning. Oppfattes nå som et borgerlig, liberalistisk sentrum/høyre-parti.
I dag
I opposisjon
Partileder
Annie Lööf
Kan tenke seg å regjere med
Liberalerna, Kristdemokraterna og Moderaterna. Har ikke helt stengt døren for Socialdemokraterna og Miljöpartiet.
Kan ikke tenke seg å regjere med
Vänsterpartiet og Sverigdemokraterna.

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativs partileder Gudrun Schyman
Foto: Emil Langvad/TT

Går til valg på å forsterke menneskerettighetene, fornye politikken og forandre makten. Partiet jobber for et samfunn som ser og omfavner alle, og har utgangspunkt i den antirasistiske feminismen.

Oppslutning siden forrige valg
Slagord
«Klart vi kan!»
Søsterparti i Norge
Feministisk Initiativ
I dag
I opposisjon
Partileder
Gudrun Schyman
Kan tenke seg å regjere med
Støtter det rødgrønne regjeringsbildet
Kan ikke tenke seg å regjere med
Liberalerna, Kristendemokraterna, Sverigedemokraterna og Moderaterna

Meningsmålinger

Snitt av siste målinger sammenlignet med forrige valg.
Kilder: Meningsmålinger fra Datastory og Valforskningsprogrammet ved Göteborgs universitet. Valgresultat fra Valmyndigheten.