Regjeringskabalen

Regjerings-
kabalen

For første gang skal Venstre regjere sammen med Frp og Høyre, og statsminister Erna Solberg har sammen med Siv Jensen og Trine Skei Grande lagt regjeringskabal. Her er deres nye ministere.

Den nye regjeringen

Statsminister Erna Solberg presenterer onsdag sin nye trepartiregjering. Her er hennes nye mannskap.

 
Erna Solberg (56) (H)
Statsminister
Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Solberg har vært statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Å få med Venstre og KrF i en firepartiregjering har vært hennes store prosjekt, nå får hun med seg Venstre. Hun ble valgt inn på Stortinget i 1989.
 
Siv Jensen (48) (FrP)
Finansminister
Finansministeren har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken. Siv Jensen har vært finansminister siden 2013 og leder av Frp siden 2006. Hun er den første Frp-lederen som har tatt partiet til regjeringskontorene. Hun ble valgt inn på Stortinget i 1997.
 
Ine Eriksen Søreide (41) (H)
Utenriksminister
Utenriksministeren jobber for Norges interesser internasjonalt. Eriksen Søreide ble Norges første kvinnelige utenriksminister da hun kom til jobben fra posten som forsvarsminister i 2017. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2001.
 
NY
Trine Skei Grande (48) (V)
Kulturminister
Kulturministeren har ansvar for kultur, medier, idrett, frivillighet, tros- og livssynssamfunn og lotteri. Skei Grande har etter det VG kjenner til ønsket seg posten for at Venstre skal kunne sette et solid preg på kulturpolitikken. Hun har vært stortingsrepresentant fra Oslo siden 2001. Grande har vært leder av Venstre siden 2010, og er den første Venstre-lederen som samarbeider med Frp i regjering.
 
Frank Bakke-Jensen (52) (H)
Forsvarsminister
Forsvarsdepartementet (FD) har ansvaret for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Bakke-Jensen ble europaminister i 2016, men tok over som forsvarsminister i oktober 2017. Bakke-Jensen har sittet på Stortinget siden 2009 og har tidligere vært ordfører i Båtsfjord.
 
NY
Iselin Nybø (36) (V)
Minister for høyere utdanning og forskning
Solberg-regjeringen skiller ut utdanning og forskning fra Kunnskapsdepartementet til et eget departement. En slik inndeling hadde også Jens Stoltenberg rødgrønne regjering. Nybø har vært stortingsrepresentant fra Rogaland for Venstre i en periode fra 2013-2017, og satt i utdanningskomiteen. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.
 
NY STILLING
Jan Tore Sanner (52) (H)
Kunnskaps- og integreringsminister
Får ny stilling med ansvar for barnehage og grunnskole samt integrering, som blir flyttet over fra Sylvi Listhaugs tidligere statsrådspost. Høyre tar dermed over dette området fra Frp. Sanner er nestleder i Høyre og har sittet i stillingen siden 2013.Han har sittet på Stortinget siden 2013.
 
NY
Ola Elvestuen (50) (V)
Klima- og miljøminister
Klima- og miljøministeren har ansvaret for regjerings klima- og miljøpolitikk. Elvestuen er nestleder i Venstre, og har vært stortingsrepresentant fra Oslo fra Venstre siden 2013. Han er inne i sin andre periode som leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Elvestuen var byråd for miljø og samferdsel i Oslo i perioden 2011 til 2013.
 
NY STILLING
Sylvi Listhaug (40) (FrP)
Justis- og innvandringsminister
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i Solbergs regjering får ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene. Integrering flyttes til et annet departement. Sylvi Listhaug får utvidede arbeidsoppgaver når hun tar over posten fra Per Willy Amundsen, og får ansvaret for både justissektoren og innvandring alene.
 
NY
Nikolai Astrup (39) (H)
Bistands- og utviklingsminister
Astrup har lenge vært snakket om som et av talentene i Høyre som er aktuell for større oppgaver. Astrup har sittet på Stortinget siden 2009 og vært leder av Oslo Høyre siden 2012. Sitter i dag som leder av Stortingets finanskomité. Ifølge skattelistene for 2016, var Astrup den mest formuende politikeren på Stortinget med 337 millioner kroner i formue.
 
Bent Høie (46) (H)
Helse- og omsorgsminister
Helse- og omsorgsministeren har ansvaret for helsevesenet og offentlige helsetjenester. Høie er nestleder i Høyre og sittet i stillingen siden 2013. Han har sittet på Stortinget for Høyre fra Rogaland siden 2000.
 
Ketil Solvik-Olsen (45) (Frp)
Samferdselsminister
Samferdselsministeren har ansvaret for luftfart, vei- og jernbanesektoren, kystforvaltning, post og havne- og sjøtransportpolitikken. Solvik-Olsen har hatt posten siden 2013. Han har vært nestleder i Frp siden 2013, men har ikke sittet på Stortinget siden da. Han er nå vararepresentant for Rogaland Frp.
 
NY STILLING
Linda Hofstad Helleland (40) (H)
Barne- og likestillingsminister
Helleland fortsetter i Solberg-regjeringen, men overtar Frp-departementet barne- og likestilling. Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.
 
NY STILLING
Torbjørn Røe Isaksen (39) (H)
Nærings- og handelsminister
Overtar departementet etter Monica Mæland. Røe Isaksen har sittet som kunnskapsminister siden 2013. Isaksen har vært på Stortinget for Telemark siden 2009, men tok ikke gjenvalg i 2017. Fra 2009 til 2013 satt Isaksen i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og var Høyres talsmann for arbeidsliv. Ledet Unge Høyre fra 2004 til 2008.
 
Jon Georg Dale (33) (Frp)
Landbruks- og matminister
Landbruks- og matministeren har ansvar for mat- og landbrukspolitikken. Dale har sittet i posten siden desember 2015, og kom til posten fra stillingen som statssekretær for Siv Jensen. Etter en mye omtalt nominasjonskamp ble han valgt inn på Stortinget for Møre og Romsdal.
 
Per Sandberg (57) (Frp)
Fiskeriminister
Har ansvar for nærings- og sjømatpolitikken. Sandberg har vært statsråd siden desember 2015, og nestleder i Frp siden 2006. Han har sittet på Stortinget siden 1997, men tok ikke gjenvalg i 2017.
 
Terje Søviknes (48) (Frp)
Olje- og energiminister
Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge energipolitikken. Søviknes har hatt posten som statsråd siden desember 2016. Før det var han ordfører i Os, en rolle han hadde fra 1999. Han var nestformann i Frp fra 1999 til 2001.
 
NY
Åse Michaelsen (57) (Frp)
Eldreminister
Åse Michaelsen får en helt ny rolle i regjeringen, en egen eldreminister som skal ligge under Helsedepartementet. Michaelsen har sittet på Stortinget i perioden 2005 til 2017. Dette er en post Frp har ønsket å etablere lenge.
 
NY STILLING
Monica Mæland (49) (H)
Kommunalminister
Mæland, som har vært næringsminister siden 2013, overtar nå Jan Tore Sanners post som kommunalminister. Mæland var byrådsleder i Bergen i tre perioder fra 2003 til 2013. Kommunaldepartementet har ansvar for boligpolitikk, plan og bygdningsloven, kommuneøkonomi og regional- og distriktspolitikk. Det viktigste fremover er å lose i havn en rekke kommunesammenslåinger i landet.
 
Anniken Hauglie (H)
Arbeids- og sosialminister
Hauglie har vært arbeids- og sosialminister hatt posten siden desember 2015 og får fornyet tillit av Solberg. Før det var hun byråd for kunnskap og utdanning i Oslo. Hun har ikke sittet på Stortinget.

Disse skal ut

Disse statsrådene blir ikke med videre i Erna Solbergs nye regjeringsprosjekt.

 
Vidar Helgesen (49) (H)
Klima- og miljøministeren har ansvaret for norsk klima- og miljøpolitikk. Helgesen har hatt posten siden desember 2015, da han kom fra posten som EØS- og EU-minister. Han har ikke sittet på Stortinget.
 
Per-Willy Amundsen (46) (Frp)
Justis- og beredskapsminister
Amundsen har vært justis- og beredskapsminister siden desember 2016, da han tok over for Anders Anundsen. Sylvi Listhaug tar over oppgavene hans i Justisdepartementet, i tillegg til å fortsette som minister for innvandring. Han går dermed tilbake til Stortinget som representant for Troms.
 
Solveig Horne (49) (Frp)
Forlater jobben som barne- og likestillingsminister, som hun har hatt siden 2013. Går tilbake til rollen som stortingsrepresentant fra Rogaland for Frp. Horne har sittet på Stortinget siden 2005.
 
Marit Berger Røsland (39) (H)
EØS- og EU-minister
EU-ministeren tilhører også Utenriksdepartementet, og har ansvaret for Norges forhold til EU og EØS-avtalen. Berger Røsland kom til stillingen i oktober 2017, etter å ha jobbet som statssekretær for Sylvi Listhaug og før det for Erna Solberg.

Av: Marie Melgård, Lars Joakim Skarvøy, Alf Bjarne Johnsen, Bjørn Haugan, Eirik Mosveen, Eva-Therese Grøttum og Tom Byermoen
Foto: Krister Sørbø/VG, Regjeringen, Scanpix, Stortinget

Kommentarer

ANNONSE

Siste saker om solberg-regjeringen