Netthetseren
ingen klarer
å stoppe

45 år gamle Ivar Underberge henger ut nordmenn som pedofile, incestovergripere og kriminelle på nett.

Minst tre ganger er han blitt dømt for ærekrenkelser og forulemping av offentlig tjenestemann for innleggene sine.

Men ingen har klart å stoppe ham fra å skrive nye innlegg.


Siden 2012 er minst 25 nordmenn blitt hengt ut på nettstedet Underberge driver. To ganger er han dømt for ærekrenkelser i sine innlegg på nettstedet.

Underberge benytter seg av ulike teknikker for å gjøre dem han rammer mest mulig synlige på Google. Søker du på de omtaltes navn, vil en grov eller usann beskyldning ofte være det første som dukker opp.

Ifølge Slettmeg.no er dette noe stadig flere nordmenn opplever.

Underberge er dømt til å fjerne minst to av innleggene. Men myndighetene har ikke noe verktøy til å fysisk tvinge ham til å slette de ærekrenkende innleggene han er dømt for.

VG har vært i kontakt med Underberge som er sterkt kritisk til fremstillingen av saken.

– Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen, skriver Underberge.

Les hele tilsvaret hans nederst i saken.

Marit

Marit Forbord ble hengt ut etter at hun som grenseveterinær i Mattilsynet avviste Underberge da han forsøkte å ta med seg fire valper med manglende vaksiner inn til Norge.

Marit Forbord ser fortsatt innlegget ligge ute på nettet. Hun mener dommen fra tingretten ikke er verdt papiret den er skrevet på.

I rettssaken forsvarte Ivar Underberge seg selv.

Domsslutningen inneholder ikke noe spesifikt punkt om sletting av artikkelen. Derfor fikk ikke Marit godkjent søknaden om resultatfjerning hos Google, oppgir hun. I flere år var artikkelen øverste treff, ifølge Marit.

Tore

Tore Aasheim sier han ble oppfordret av sin sjef til å ta opp kampen mot Underberge. Som redaktør tok han dette oppgjøret i lokalavisen Opdalingen.

Aasheim havnet i en konflikt med Underberge i 2003, etter tidligere å ha hatt ham som oppdragsgiver. Etterpå startet det han omtaler som et mareritt.

Ivar Underberge hevder Aasheim fikk sparken, mens Aasheim sier han sa opp selv.

I domsslutningen fra Drammen tingrett dømmes Underberge til å betale en ukentlig bot til staten for hver uke som går uten at han fjerner innlegget om Aasheim. Ifølge utleggsforretningene VG har fått tilgang til, skal også erstatningsbeløpet til Aasheim trekkes fra hans utbetalinger fra Nav. Men siden Underberge har krav på et minimumsbeløp til livsopphold, er det i praksis svært vanskelig å kreve inn pengene.

Tidlig på 2000-tallet hadde Aasheim fremtredende roller i publikasjoner som avisen Gai og nettstedet Gayguideoslo.com. Her ble det i denne perioden publisert flere innlegg som Ivar Underberge oppfatter som uthengende. Konfrontert med dette svarer Aasheim slik til VG:

– Dersom Underberge hadde problemer med den journalistiske vinklingen i disse tekstene, hadde han hatt fri anledning til å klage dette inn til PFU og eventuelt anmelde til politiet, sier Aasheim.

Ifølge Aasheim har han klart å få slettet ett innlegg fra Google. Men siden Underberge skriver nye innlegg, og nettsøkgiganten krever nye dommer for å få fjernet hvert enkelt innlegg, er prosessen blitt både lang og utmattende for ham.

Jim

Som daglig leder i Gaysir.no ble Jim Høyen kontaktet av Underberge, som ba ham fjerne to artikler på nettsiden lenket fra Dagbladet. Høyen avviste. Da svarte Underberge med dette:

To innlegg ligger fortsatt ute på Wordpress, nettplattformen der innleggene blir publisert. Høyen fikk medhold i en dom fra Asker og Bærum tingrett, men får ikke fjernet innleggene.

Ifølge dommen fra 2014 skulle han få en oppreisning på 80.000 kroner, i tillegg til 25.000 kroner i saksomkostninger. Ifølge Høyen ble det lagt en nedbetalingsplan over to år. Etter halve løpet stoppe utbetalingene fra Underberge, oppgir Høyen. Han orket ikke å følge det opp.

Høyen har gitt opp håpet om å få innleggene fjernet fra nettstedet, forteller han. Wordpress’ retningslinjer krever nemlig at du må ha en rettskraftig dom fra USA for at selskapet skal kunne gjøre noe.

Ann Kristin

Ann Kristin ble hengt ut etter at hun som saksbehandler i Finn.no avviste Underberges annonse med importerte hunder, med henvisning til Finns regelverk.

Underberge sporet henne opp, og sendte henne flere sjikanerende meldinger, før han skrev et eget innlegg om henne på nettstedet sitt.

I sommer anmeldte hun Underberge til politiet. Saken ble raskt henlagt.

– Det var fryktelig skuffende, spesielt med tanke på at vi la fram alt av bevis. Dette føltes jo som et overgrep for meg, sier hun.

Ann Kristin har senere klaget på henleggelsen, og venter på svar fra politiet. Politiets svar kan du lese nederst i saken.

Samtidig forsøkte hun å få fjernet innholdet om henne på Wordpress og Google. Også hun fikk avslag, med henvisning til selskapenes bestemmelser.

Ann Kristin ønsker ikke å bruke etternavnet sitt i denne saken. Hennes arbeidsgiver Finn eies av Schibsted, som også eier VG.

Slik reagerer Ann Kristin på behandlingen fra Google:

Justis­ministeren

Slik reagerer justisminister Tor Mikkel Wara da han får presentert saken av VG:

Underberge

VG har gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjen. Underberge valgte å svare med flere ikke-dokumenterbare påstander og utsagn. Derfor er tilsvaret hans kortet ned. For øvrig svarer han:

– Jeg har ingen kommentarer til saken, med unntak av om noen føler at artikkelen ikke er riktig, så har vedkommende full anledning til å gå til injuriesøksmål.

(...)

– Dialogen mellom VG og undertegnede har hittil vært slik at jeg fryktet at VG ville gjøre en mest mulig ensidig dekning av saken, ikke minst siden en av partene (som jeg har omtalt) er et selskap av Schibsted som også er eier av VG. Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

Om Tore Aasheim

Om Tore Aasheim har Ivar Underberge sendt VG en rekke påstander uten dokumentasjon. Aasheims svar kan du se i saken over. Underberge skriver:

– Etter at Tore Aasheim ble sparket som ansatt fra mitt utested, har Aasheim i en årrekke gitt ut flyer, aviser og laget nettsider hvor han skriver de mest hårreisende ting om meg.

Om Jim Høyen

For Jim Høyens del viser Ivar Underberge til artiklene som er omtalt tidligere i saken. Disse sakene er basert på artikler fra Dagbladet og TV 2. Saker om samme tema har stått på trykk i flere riksmedier, blant annet VG. Høyens svar kan du se i saken over. Underberge skriver:

– Jim Høyen er en venn av Aasheim og har laget flere svært injurierende artikler om meg, som jeg gang på gang har bedt ham om å fjerne. Men dette ville ikke Høyen. Deretter stilte jeg Høyen noen spørsmål som jeg ga ham anledning til å svare på. Høyen ville ikke svare, og jeg offentliggjorde kun spørsmål uten noe påstand. Nå klager Høyen til VG over dette, men har fortsatt de mange grove artiklene som meg stående på sin nettside.

Om Ann Kristin

Ivar Underberge skriver:

– Dere nevner også en person som jobber i Finn.no. Denne saken er blitt omtalt i media før.

Om Marit Forbord

I tingrettsdommen der Ivar Underberge ble dømt for forulemping av offentlig tjenestemann, står det: «Etter rettens vurdering framkom det ingenting kritikkverdig ved Forbords tjenestehandlinger, og under enhver omstendighet ikke noe som kan forsvare eller begrunne de utsagnene som er framsatt.» Underberges versjon er:

– Forbord bestemte seg for å sette 4 importerte, friske hundevalper i karantene i lang tid og en av valpene måtte være i karantene i flere måneder og er av den grunn i dag en ødelagt hund. Før i tiden var det forbudt å sette valper i karantene siden valper ikke tåler slikt. De trenger selskap men i karantene er de uten noe kontakt med andre hunder og får av den grunn store psykiske skader. Denne karantenestasjonen, som Forbord sendte valpene til, har vært gjenstand for flere svært negative medieoppslag.

Politiet

VG har lagt frem Ann Kristins opplevelse av politiets behandling av saken for Oslo politidistrikt. Påtaleleder Marianne Midtbø svarer:

– Politiet har forståelse for at fornærmede opplever det anmeldte forhold som en belastning, og at hun synes det er skuffende saken ikke ble etterforsket. Det er likevel slik at politiet er pålagt å prioritere visse typer saker, og disse må gå foran i køen. I dette tilfellet ble det foretatt en konkret vurdering. Siden det er mange alvorlige voldssaker som står i kø for å bli etterforsket, måtte dessverre denne saken henlegges på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

Google

VG har lagt frem innholdet i denne saken for Google Norges PR-sjef Helle Skjervold. Hun svarer at hun ikke kan gå inn på enkeltsaker, men har sagt seg villig til å svare på disse generelle spørsmålene:

– Når kan man kreve å få innhold fjernet fra Google?

– Vi ønsker å organisere verdens informasjon, og gjøre den universelt tilgjengelig. Men det er noen få tilfeller der vi likevel fjerner innhold fra Google Søk. Vi fjerner innhold dersom vi har en rettskraftig dom som krever dette. Brukere kan selv melde inn slike dommer for at vi skal kunne vurdere dem. Når vi mottar slike henvendelser om å fjerne innhold, går det gjennom en nøye gjennomtenkt prosess – inkludert omfattende menneskelig vurdering for å forsikre oss om at forespørselen er grundig juridisk fundert.

– Brukere kan også søke om å få fjernet privat informasjon fra Google Søk, slik som bankkontonummer, et bilde som inneholder din signatur, et naken- eller seksuelt eksplisitt bilde eller video av deg delt uten ditt samtykke, svarer Skjervold.

Her finner du skjemaet hvor du kan melde inn ulovlig eller krenkende innhold til Google.

– Hvilket ansvar mener du Google har for å fjerne innhold som er injurierende og ærekrenkende?

– Det er viktig for oss å understreke at Google ikke eier internett, vår rolle er å hjelpe brukere med å finne frem til informasjon som allerede finnes på nett. Hvis du misliker noe på en gitt nettside, har ikke Google mulighet til å få eieren av den nettsiden til å fjerne innholdet. Vi kan bare fjerne det fra å dukke opp i Googles søkeresultat.

– Hva tenker du om Googles innsats på å fjerne ulovlig innhold fra søketreffene?

– Her i Google tror vi på åpen tilgang til informasjon, og vi jobber hardt for å gjøre all informasjon tilgjengelig for våre brukere. Vi tror at samfunnet fungerer best når det gir plass til alle stemmer. Det er derfor vi kun i helt spesielle tilfeller fjerner innhold fra søkeresultatene, svarer Skjervold.

Wordpress

VG har kontaktet pressekontoret til Automattic, eieren av bloggplattformen Wordpress, gjentatte ganger over en periode på fem uker. Selskapet har så langt ikke svart på noen av våre henvendelser.

Har du blitt utsatt for netthets? Her er noen råd fra Amnesty om hva du kan gjøre.

Publisert 8. desember 2018
  • Send kryptert tips til VG
ANNONSE

Les mer