Detaljert kalender
Større Mindre
Spm./svar
Hent siste meldinger
Hent flere meldinger

Spesialenheten for politisaker har funnet 1399 tekstmeldinger mellom de tiltalte.

Cappelen
Jensen

End of content

No more pages to load

Eirik Jensen (65)

Den tidligere politioverbetjenten ble dømt til 21 års fengsel i tingretten. I lagmannsretten ble han frikjent for medvirkning til narkotikasmugling av juryen, men fagdommerne satte kjennelsen til side. Nå kjemper han for frifinnelse i en tredje rettsrunde.

  • Oslo tingrett kom frem til at Eirik Jensen var en sentral og viktig del av Gjermund Cappelens hasjvirksomhet.
  • I tingretten ble han dømt for medvirkning til innførsel av ca. 13,9 tonn hasj i perioden 2004-2013.
  • Retten mente han hadde fått penger og tjenester verdt 667.800 kroner av medtiltalte Gjermund Cappelen og dømte også Jensen for grov korrupsjon.
Gjermund Cappelen (55)

«Investoren» har erkjent at han er norges- historiens største narkotikasmugler. Han mener 15 års fengsel er for strengt og kjemper for økt strafferabatt.

  • Han ble dømt for innførsel av ca. 16,7 tonn hasj i Oslo tingrett. Det var Cappelens åttende dom.
  • Selv om beløpet ikke var stort, så mente retten at korrupsjonsdelen var av det grovere slaget, siden han over mange år hadde gitt utilbørlige fordeler til en polititjenestemann som ledd i narkotikavirksomheten.
  • Cappelen fikk 4 år i strafferabatt som følge av egen tilståelse. I tillegg fikk han 2 år i strafferabatt for informasjon om Eirik Jensen.
Laster bilde ...
Scroll