Dette er varsler-
saken i Høyre

Dette er
varslersaken i Høyre

Høyre har fått inn 21 varsler fordelt på tolv personer. Ti av varslene er på tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Dette har skjedd

Denne tidslinjen viser noen av varslene og bekymringsmeldingene som ble løftet rundt Unge Høyre-lederen både før og etter Unge Høyre valgte ham som sin leder. Hva var det som sviktet?

2013

Melding om varsel

- Det hevdes av Høyre og Unge Høyre på fylkesnivå at det ble varslet om en hendelse i 2012/2013, opplyste Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset på en pressekonferanse i januar 2018. Men de som skal ha mottatt varslet bedstrider det, sa han.

Mars 2014

Seksuell omgang med 16-åring

Foto: Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

På fylkesårsmøtet i Unge Høyre i mars 2014 har Kristian Tonning Riise seksuell omgang med en 16-åring. Overfor Aftenposten har han erkjent at «det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager». Til Aftenposten sier 16-åringen selv «Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig, veldig beruset. Jeg var ikke i stand til hverken å si ja eller nei til ham».

2014

Konflikt om moderpartiet ble varslet

Foto: Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Generalsekretær i Unge Høyre, Christopher Wand, blir varslet om 16-åringen og fylkesårsmøtet. Han sier at han da varslet Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal(bildet) om dette personlig, ansikt til ansikt, på Ryssdals kontor. Ryssdal sier at han ikke har fått noen varsler om Tonning Riise på sitt bord og at han tar Wands forståelse av at det har vært et møte «til orientering».

Mars 2014

Fikk inn skriftlig varsel

Høyre opplyser at Unge Høyres valgkomité i mars 2014 får et skriftlig varsel på Tonning Riise. Det viser til et rykte om en hendelse fra 2013. Sekretæren i komiteen skriver at Tonning Riise på grunn av sin oppførsel ikke har «legitimitet eller anseelse til å ta over» som Unge Høyre-leder. Tonning Riise avviste ifølge Høyre kjennskap til hendelsen den gang, men lovet bedring.

21. juni 2014

Valgt som leder

Kristian Tonning Riise blir valgt til leder i Unge Høyre.

Senere i 2014

Fylkesleder i Høyre ble varslet

En fylkesleder i Høyre, i det fylket hvor den 16 år gamle jenta er hjemmehørende, får beskjed om varslet fra Unge Høyre lokalt. «Jeg fikk ikke vite detaljer om hendelsen, men fikk beskjed om at det var rapportert. Jeg slo meg til ro med det», sier fylkeslederen til VG.

2014

Nestleder tok opp oppførsel

Foto: Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, opplyste nylig på en pressekonferanse at flere ganger konfronterte Tonning Riise med oppførselen hans, første gang i 2014.

Januar 2015

Ny generalsekretær i Unge Høyre blir informert

Foto: Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Erlend S. Bøe blir ny generalsekretær i Unge Høyre og blir ifølge Høyre informert om Kristian Tonning Riises generelle adferd, i tillegg til den alvorlige saken i 2014.

2015

Tonning Riises alkoholforbruk blir et tema

Høyre opplyser at Tonning Riises alkoholforbruk ble tatt opp på Unge Høyre sitt landsstyre i april og deres sentralstyremøte i mai. Høyre opplyser også at en fylkesleder i Unge Høyre ringte generalsekretæren samme år og fortalte om rykter om Tonning Riises «sjekking, alkoholkonsum og seksuelle relasjoner».

2015

Fylkeslag innførte regler mot Riise

Ifølge Aftenposten bannlyses Tonning Riise fra et fylkeslag i Unge Høyre, mens et annet fylkeslag og Unge Venstres sommerleir setter «OBS-varsel«» på ham.

Januar 2016

Ikke velkommen på møte

Høyre opplyser at Erlend S. Bøe, generalsekretær i Unge Høyre, i januar 2016 ble informert om at Tonning Riise ikke var velkommen på årsmøtet til Møre og Romsdal Unge Høyre.

Juni 2016

Tonning Riise gjenvalgt som leder

Kristian Tonning Riise blir gjenvalg som leder i Unge Høyre. I forkant ble daværende nestleder Sandra Bruflot løftet som en motkandidat til Riise. Bruflot sier i ettertid at hun opplevde at det på den tiden ble satt ut rykter om Tonning Riise og at hun kunne ha kommet i skade for å oppfattet reelle bekymringsmeldinger eller varsler som rykter.

– Tonning Riise blir «ustyrlig påvirket»

Høyre opplyser at generalsekretæren i Unge Høyre sa til generalsekretæren i Høyre at Tonning Riise «blir ustyrlig i påvirket tilstand» - og at dette blir håndtert av Unge Høyre.

18. oktober 2016

Rykker opp i Høyre

Tonning Riise vant en hard nominasjonskamp i Hedmark og blir førstekandidat til Stortingsvalget for Høyre der.

April 2017

Tonning Riise kontakter Høyres pressesjef

Foto: Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Høyre opplyser at Kristian Tonning Riise selv kontaktet Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter (bildet) i april 2017 for råd om en hendelse utenfor partiet der han var «sterkt påvirket av alkohol». Hendelsen er nå en av sakene det har kommet varsel om.

9. oktober 2017

Tonning Riise inn på Stortinget

Kristian Tonning Riise har sin første dag som stortingsrepresentant.

November 2017

Høyres generalsekretær får ny beskjed

Foto: Foto: VG
Foto: VG

Maria Sanner, generalsekretær i Unge Høyre, snakker om bekymringer rundt Kristian Tonning Riise med generalsekretæren i Høyre, John-Ragnar Aarset (bildet).

Rundt 8. desember

Høyre-topper får beskjed

Foto: Foto: VG
Foto: VG

Nikolai Astrup (nå utviklingsminister) er på denne tiden fungerende parlamentarisk leder fordi Trond Helleland er i utlandet. Astrup får av kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter vite om bekymringene rundt Tonning Riise. Han sender dem videre til Helleland.

22. desember

Flere samtaler med Tonning Riise

Foto: Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Parlamentarisk leder Trond Helleland og Høyres generalsekretær har begge samtaler med Tonning Riise.

Begynnelsen av januar

Høyre har nylig opplyst at generalsekretærene i både Høyre og Unge Høyre har samtaler med Tonning Riise første uken i januar. Det hadde også nestlederen i Unge Høyre.

9. januar 2018

Sentralstyret i Unge Høyre har et møte og råder Tonning Riise om å trekke seg. Høyre opplyser at det handlet om «hans dårlige rolleforståelse og oppførsel».

10. januar 2018

Erna får vite om saken

Foto: Foto: VG
Foto: VG

Erna Solberg sier hun først nå fikk vite om bekymringene og saken rundt Unge Høyre-lederen. Erna mener hun skulle fått beskjed 22. desember.

10. januar 2018

Kristian Tonning Riise trekker seg som leder i Unge Høyre

Torsdag 11. januar 2018

Høyre sier det først nå kom varsler og opplysninger «av langt mer alvorlig karakter». Siden 11. januar har Høyre fått inn ti varsler om Tonning Riise. De har i tillegg fått inn 11 andre varsel fordelt på 11 andre personer.

Dette er aktørene

Høyre-leder Erna Solberg fikk først vite om Tonning Riise-saken den dagen han gikk av, 10. januar. Da hadde flere sentrale Høyre-topper lenge visst om bekymringer rundt Riise. (Tidspunkt markert i gult.)

 
Kristian Tonning Riise
Tidligere leder i Unge Høyre
Gikk av som Unge Høyre-leder 10. januar etter samtaler med flere i Høyre. Siden har det kommet ti varsler om seksuell trakassering mot ham.
 
10. januar 2018
Erna Solberg
Statsminister og partileder i Høyre
Høyres partileder sier hun først ble informert om Tonning Riise-saken 10. januar, samme dag som han gikk av. Hun har sagt at hun skulle ha fått informasjonen tidligere.
 
Desember 2017
Lars Øy
Stabssjef ved statsministerens kontor
Øy fikk enten 21. eller 22. desember beskjed om at det hadde vært flere samtaler med Riise om hans oppførsel.
 
Desember 2017
Trond Helleland
Parlamentarisk leder i Høyre
Høyres parlamentariske leder kontaktet Tonning Riise da han ble informert om bekymringene i desember. De to har en samtale 22. desember. Helleland forteller ikke statsminister Erna Solberg om saken.
 
Desember 2017
Nikolai Astrup
Utviklings­minister
Høsten 2017 har flere i Høyre samtaler med Tonning Riise om hans oppførsel. Fungerende parlamentarisk leder Astrup blir i desember orientert om bekymringer knyttet til ham, fordi parlamentarisk leder Trond Helleland er på reise, og videreformidler dette til parlamentarisk leder Trond Helleland.
 
April 2017
Rune Alstadsæter
Statssekretær for Erna Solberg
Han var kommunikasjonssjef i Høyre da han i april 2017 ble kontaktet av Tonning Riise for å få råd om en privat episode. Saken ble lagt til side, og er i dag en av de ti varslersakene mot Riise.
 
April 2017
Odd Hoen Sevje
Politisk rådgiver
Han var pressesjef for Høyres stortingsgruppe da Alstadsæter ble kontaktet av Tonning Riise i april 2017 om en hendelse hvor Tonning Riise hadde vært «under sterk påvirkning av alkohol»". Han diskuterte den med Alstadsæter både da og i ettertid.
 
April 2017
Sunniva Ihle Steinsland
Statssekretær ved SMK
Hun ble også fortalt om saken i april 2017, da Tonning Riise kontaktet daværende kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter for råd om en hendelse hvor han hadde vært «under sterk påvirkning av alkohol». Hun anbefalte å be om mer og informasjon om konkrete fakta i saken.
 
April 2017
Maria Sanner
General­sekretær i Unge Høyre
Unge Høyres nåværende generalsekretær hadde flere samtaler med Tonning Riise om hans oppførsel i 2017, noe som endte med enighet om at han skulle trekke seg. Kommunikasjonssjefen informerte Sanner om henvendelsen i april 2017.
 
2016
John-Ragnar Aarset
General­sekretær i Høyre
Generalsekretæren håndterer partiets varslersaker. Han har også selv mottatt bekymringsmeldinger om Tonning Riise tidligere. I 2016 sa daværende generalsekretær i Unge Høyre til ham at Tonning Riise «blir ustyrlig i påvirket tilstand».
 
Januar 2015
Erlend S. Bøe
Tidligere general­sekretær i Unge Høyre
Han er en av flere generalsekretærer i Unge Høyre som har visst om et alvorlig varsel om Riise i 2014. Ifølge Høyre ble Bøe «orientert om Tonning Riises generelle adferd» og 2014-saken i januar 2015.
 
2014
Sandra Bruflot
Nåværende leder i Unge Høyre
Tonning Riises nestleder fra 2014 og fungerende leder etter at han trakk seg. Hun har beklaget Unge Høyres håndtering av saken og frykter at det har vært saker hun skulle fanget opp. Bruflot er forlovet med Christopher Wand, som mottok varsler om Riise. De to har ikke delt informasjon i saken, sa hun på en pressekonferanse i januar.
 
2014
Anonym
Fylkesleder
En fylkesleder i Høyre ble varslet om den alvorlige episoden i 2014. Fylkeslederen gjorde ikke noe mer med saken.
 
Mulig 2014
Lars Arne Ryssdal
Tidligere general­sekretær i Høyre
Han var generalsekretær i 2014, men sier at han ikke mottok noe varsel fra Unge Høyre om Tonning Riise.
 
Mars 2014
Christopher Wand
Tidligere general­sekretær i Unge Høyre
Han var generalsekretær i Unge Høyre da varselet i 2014 kom. Wand sier han videreformidlet dette til Høyre. Wand er forlovet med fungerende leder Sandra Bruflot.

Av: Oda Leraan Skjetne, Gard Oterholm og Tom Byermoen
Foto: Scanpix, VG, Flickr.

Relaterte saker