Natt til 8. november 2018 kjørte krigsskipet KNM «Helge Ingstad» rett inn i et tankskip. Hva var det som skjedde?

Her kan du se VGs 3D-illustrasjon av de siste minuttene før ulykken. På PC eller Mac kan du selv manøvrere krigsskipet.

Velg kameravinkel:

Slik prøver du selv

Man får best resultat ved å laste ned PC/Mac-versjonen. For å prøve i nettleseren må man ha FireFox eller Chrome, oppdatert i løpet av det siste året.

Kontrollene

Q og E for å flytte kamera opp og ned. WASD for å styre fram og tilbake, side til side. Piltaster for å peke kamera opp og ned og til sidene.

Øverst til venstre er det en knapp man kan trykke på for å velge kameravinkel, bytte til lys på natten og vise infoområde.

Hva skjedde?

Det var en klar natt da KNM «Helge Ingstad» kom seilende inn i den travle gjennomfartsåren i Hjeltefjorden i fjor, på vei hjem fra en stor NATO-øvelse utenfor Trøndelag. Ifølge en rapport fra Havarikommisjonens skjønte de ikke at «Sola TS» var et tankskip. Heller ikke da tankskipet kom seilende rett mot dem.

Først rett før krasjen skjønte krigsskipet at det var på kollisjonskurs med et skip. Og da var det for sent.

Viser all skipstrafikk over 15 meter i 2016

Natt til torsdag

KNM Helge Ingstad kjører i 17-18 knop inn i Hjeltefjorden.

Hjeltefjorden

Uttosko

03-40-03.55:

Vaktskifte på fregatten.

Seløyna

Radøy

04.02:

Ulykken skjer

Silver Firda

Tre andre båter kom sørfra. Her var de da ulykken inntraff

Ca. 900 m

Båke/grunne

Nordsjøen

Vestbris

03.43:

Tankskipet «Sola TS» forlater Stureterminalen med dekkslysene på.

Seigrunn

Alvøyna

500 m

Hvorfor skjønte de ikke at «Sola TS» var et skip? Olje- og gassterminanalen Sture er betydelig lyst opp i Hjeltefjorden. Da KNM «Helge Ingstad» kom seilende ned gjennom fjorden og først fikk se terminalen, lå tankskipet «Sola» til kai der. Havarikommisjonens påpeker at besetningen på «Helge Ingstad» så lysene og trodde tankskipet var et «objekt» tilknyttet terminalen.

Lysforvirringen. Dekkslysene på tankskipet, altså lyskasterne oppe på dekk, var tent da tankskipet lå til kai og var ifølge Havarikommisjonen tent helt til kollisjonen. Dermed så belysningen på tankskipet ut som en forlengelse av lysene fra terminalen i bakgrunn. Tankskipet beveget seg sakte utover i fjorden. Her kan du se hvorfor det kan ha forvirret krigsskipet:

Med dekkslys
Uten dekkslys
Uten dekkslys
Med dekkslys

Vaktskiftet. 16 minutter før ulykken, klokken 03:45, meldte tankskipet at de la fra kai ved Stureterminalen. På samme tid var det ifølge Havarikommisjonen vaktskifte på KNM «Helge Ingstad». De har opplyst at lysene i fjorden ble diskutert da en ny vaktsjef tok over ansvaret 03:55, seks minutter før ulykken. Begge vaktsjefene trodde ifølge Havarikommisjonen at lysene de så var et objekt som lå i ro nær land - og diskuterte om det kunne være fiskeoppdrett eller en slags plattform.

Så starter advarslene. Tankskipet ser «Helge Ingstad» på radaren 03:57 og blinker ifølge Havarikommisjonen med Aldis-lampen, en stor lyskaster, for å prøve å få kontakt med dem. Men ifølge Havarikommisjonen ble blinkingen skjult av dekksbelysningen som fortsatt sto på.

Voksen mann

i skala

Skaden

Ca. 45 meter lang revne

Skaden

Ca. 45 meter lang revne

Voksen mann

i skala

Ca. 45 meter lang revne

Nektet å svinge. Radiokommunikasjonen fra ulykken viser at tankskipet ber KNM «Helge Ingstad» om å svinge til styrbord (altså til høyre inn mot kysten) cirka klokken 04:00. «Helge Ingstad» tror denne beskjeden kommer fra en av de andre skipene i fjorden. For de trodde jo fortsatt at lysene (som i realiteten var tankskipet) var et objekt som lå i ro inne ved land. Og de hadde vurdert at det ikke var plass til å svinge inn mellom dette objektet og selve terminalen.

KNM Helge Ingstad

Vekt: 5290 tonn

Byggeår: 2009

Maksfart: 26 knop

134 m

250 m

Sola TS

Vekt: 113 000 tonn (med last)

Byggeår: 2017

Maksfart: 15.5 knop

KNM Helge Ingstad

Vekt: 5290 tonn

Byggeår: 2009

Maksfart: 26 knop

Mannskap: 137

134 m

250 m

Sola TS

Vekt: 113 000 tonn (med last)

Byggeår: 2017

Maksfart: 15.5 knop

Mannskap: 23

KNM Helge Ingstad

Vekt: 5290 tonn

Byggeår: 2009

Maksfart: 26 knop

Mannskap: 137

134 m

250 m

Sola TS

Vekt: 113 000 tonn (med last)

Byggeår: 2017

Maksfart: 15.5 knop

Mannskap: 23

Så de ikke «Sola TS» på radar og AIS-kart? KNM «Helge Ingstad» hadde selv skrudd av AIS-signalene som sender ut informasjon om hvem de er, hvor de er og hvor fort de beveger seg. Altså kunne ikke de andre skipene se «Helge Ingstad» på kartet. Men «Helge Ingstad» hadde ifølge Havarikommisjonen sin AIS-mottaker på. På AIS- og radar-kartene fra den natta kan du tydelig se «Sola TS» seile nordover. Men fordi «Helge Ingstad» trodde tankskipet var et stasjonært objekt, fulgte de ikke med det på AIS eller radar.

På radar-bildene VG har fått tilgang til vises «Sola TS» som en stor rød flekk på vei nordover:

KNM Helge Ingstad

Sola TS

Helge Ingstad

Sola TS

KNM Helge Ingstad

Sola TS

Hva gjorde sjøtrafikksentralen? Sjøtrafikksentralen ber «Helge Ingstad» svinge unna like før ulykken. Havarikommisjonen har undersøkt om de skulle gjort mer.

Sogneuksen lykt

Spafoten varde

Virkeområdet

til Fedje VTS

Fedje

Radøy

Her skjedde

ulykken

Hjeltefjorden

Osterøy

Heggerneset lykt

Nordsjøen

Bergen

Kvarven lykt

Vatlestraumen

Børnestangen lykt

5 km

Sogneuksen lykt

Spafoten varde

Virkeområdet

til Fedje VTS

Fedje

Radøy

Her skjedde

ulykken

Hjeltefjorden

Heggerneset lykt

Osterøy

Nordsjøen

Bergen

Kvarven lykt

Vatlestraumen

Børnestangen lykt

5 km

Sogneuksen lykt

Spafoten varde

Virkeområdet

til Fedje VTS

Fedje

Radøy

Her skjedde

ulykken

Hjeltefjorden

Heggerneset lykt

Nordsjøen

Bergen

Kvarven lykt

Vatlestraumen

Børnestangen lykt

5 km

Tre minutter før det smeller, klokken 03:58 viser lydloggen at tankskipet spør sjøtrafikksentralen på Fedje om hvilket skip som kommer midt imot dem. Sentralen, som har ansvaret for sjøsikkerheten i området, svarer først at de ikke vet. Det selv om «Helge Ingstad» hadde varslet sentralen om sin ankomst i fjorden og ruten de ville ta over en time tidligere.

Kunne skipet blitt reddet? Fregatten er bygget med en rekke vanntette skott som skal hindre båten fra å synke. Men havarikommisjonen har funnet to feil ved båtkonstruksjonen. Under krasjen fikk fregatten en stor flenge i siden og vann strømmet inn i rommet med generatorene som lager strøm til fartøyet. Det skulle stoppet der. Men i stedet fosser vannet gjennom en hul propellaksling og inn i gir-rommet.

Skaden

Ca. 45 meter lang revne

Voksen mann

i skala

Lager og

lugarer

Akter

generator-

rom

Aktre

maskin-

rom

Gir-

rom

Forre

maskin-

rom

Og når gir-rommet også fylles opp med vann, trenger vannet seg videre til aktre og forre maskinrom.

Når får vi endelig svar? Havarikommisjonen har delt opp etterforskningen sin i to deler. Del en er alt som skjedde før krasjen - og det kom en delrapport på dette på årsdagen 8. november 2019. Andre del handler om det som skjedde etter ulykken, men den rakk de ikke å levere før årsfristen. Politiet etterforsker om det har skjedd noe straffbart under ulykken, men etterforskningen er ikke ferdig. Forsvaret har hatt en egen undersøkelseskommisjon, men resultatet er hemmelig.

Sist oppdatert:

Vis endringslogg

Skjul

Slik er grafikken laget

VG har knyttet sammen sjøkart og dybdedata for å lage 3D-modellen av havbunnen og området rundt kollisjonen.

Oppdatert etter rapport.. Den første 3D-modellen ble laget før Havarikommisjonen la frem sin foreløpige rapport om ulykken torsdag 29. november. Den fører til noen mindre justeringer, blant annet mer lys på tankskipet.

Posisjonene for båtene er plottet ved hjelp av AIS-data fra Marinetraffic.com og radarbilder VG har fått tilgang til. Ettersom KNM «Helge Ingstad» var usynlig på AIS-kartene, har vi sammenlignet posisjonene på de andre båtene med radarbildene (hvor krigsskipet er synlig) for å vise dets posisjon helt frem til krasjen. Bilder av skader på KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS» er også brukt for å anslå hvordan og hvor skipene traff hverandre.

Tidspunktene er også anslått ved å sammenligne lydloggene og radarbildene med de offentlig tilgjengelige AIS-kartene som viste hvor «Sola TS» og de andre skipene befant seg. I en ulykkesrapport VG har fått innsyn i angir losen på «Sola TS» at kollisjonen skjedde klokken 04:02/04:03. I en rapport til Samferdselsdepartementet skriver Kystverket at kollisjonen skjedde 04:02. VG får ikke dette til å stemme med dataene fra radar og AIS, som antyder at ulykken må ha skjedd tidligere.

Skipene. 3D-modellen av KNM «Helge Ingstad» er en tro kopi, mens «Sola TS» er et lignende tankskip. De andre båtene er av sammenlignbar størrelse, men er ikke tro kopier.

Lyden du hører er radiokommunikasjonen mellom sjøtrafikksentralen på Fedje og de to skipene. Lydloggen VG sitter på hang allerede sammen med radarvideoen fra ulykken, som igjen ble synkronisert med offentlige AIS-signaler. Derfor kan du altså høre hva som ble sagt hvor i 3D-modellen.

Lys. VG har laget en versjon som viser ulykken i dagslys og en nærmere slik det så ut på kollisjonstidspunktet. Ulykken skjedde tidlig på morgenen mens det fortsatt var mørkt, og derfor har vi måttet tegne inn lyskilder. Det er kjent at det var noe lys på skipene rundt KNM «Helge Ingstad», men ikke kjent hvor mye lys krigsskipet selv hadde på før ulykken. Det er også lagt på noe lys fra Stureterminalen, men det kan ikke gis et fullstendig bilde av alle lyskilder i området på ulykkestidspunktet. Å vise det i mørket gir dessuten lite utbytte for deg som leser, og vi har derfor laget en dagslys-versjon.

Interaktiv versjon. På PC/Mac kan du selv styre kontrollene og vise mer informasjon.

Siste nytt

ANNONSE