Gjengen ingen klarte å stoppe

Utenfor en boligblokk på Holmlia blir en familiefar slått med jernstang, murstein og pistol.

Fire unge menn bytter på å slå og sparke, mens mannen holder seg fast i en takrenne og roper «politi, politi». De løfter ham opp etter bena og armene og kaster ham inn i en bygning. Med hodet først.

«Hvis jeg ikke gjør noe nå, kommer denne personen til å dø», tenker en 34 år gammel kvinne som ser det fra vinduet.

Familiefaren løftes inn i en BMW X5, får hette over hodet og kjøres bort.

I to døgn holdes han fanget i en bod.

VG har i seks måneder kartlagt hvordan den territorielle gjengen Young Bloods holder drabantbyen Holmlia i Oslo i sitt jerngrep.

Menneskene som bor der, er redde og sinte etter flere drapsforsøk på åpen gate, kidnappinger og åpenlys narkotikahandel.

VÅPEN: VG har i en lengre periode overvåket profiler i sosiale medier til personer som knyttes til et kriminelt gjengmiljø på Holmlia.

Internt i politiet har det flere ganger kommet advarsler om at miljøet på Holmlia er ute av kontroll. Utad sier politiet at Holmlia er et trygt sted for barn og voksne, og de har latt være å bruke gjengens navn.

VG kan i dag avsløre politiets egentlige trusselvurdering av Young Bloods. I hemmelige etterretningsrapporter fra 2016 blir gjengen beskrevet slik:

«Den største trusselen innenfor gjengkriminalitet for Oslo pd i fremtiden»

Ifølge rapportene har Young Bloods sterke bånd til kriminelle nettverk på Vest-Balkan, og tilgang til veletablerte og avanserte narkotikanettverk.

Internt bruker politiet kriterier som vold, våpentilgang, narkotikakriminalitet, utbredelse og utnyttelse av sårbare personer for å beskrive trusselnivået.

I en av rapportene har politiet merket trusselnivået som «høy» bak disse kriteriene, med rød farge.

I minst elleve år har flere av gjengmedlemmene vært på politiets radar. Gjengen har vokst og vokst.

I 2016 mente politiet at Young Bloods ved en eventuell konflikt kunne mønstre 50 mann på få minutter, og at gjengen nærmest har total kontroll over bydelen og miljøet på Holmlia, ifølge rapportene.

Hvorfor har ikke politiet klart å stoppe dem?

Mens politiet hasteansetter politifolk og parkerer en mobil politipost på Holmlia, ligger en 27 år gammel mann fra Holmlia, med tilknytning til Balkan, på en solseng ved bassengkanten på et hotell i Marokko.

MAROKKO: Internt i politiet utpekes 27-åringen som den ubestridte lederen i Young Bloods. Den siste tiden har han oppholdt seg i utlandet, blant annet i Marokko. Foto: Privat

Gjenglederen gir fingeren til fotografen, som sprer bildet til sine 2500 følgere på Instagram, mange av dem ungdommer på Holmlia.

Det skinner fra en gullfarget klokke på håndleddet.

Ifølge en politirapport er han involvert i en rekke alvorlige saker – fra store narkotikasaker til drapsforsøk.

Han er aldri dømt for alvorlig kriminalitet i Norge.

Mannen benekter også at han er gjengleder.

– Det er løgn. Jeg har aldri sittet i fengsel eller vært innblandet i kriminell aktivitet, skriver han til VG.

 
«Young Bloods har siden 2009 og frem til i dag vært i en rekke konflikter (...) Disse konfliktene har vært med flere sentrale aktører i Oslos gjengmiljø og som har resultert i grov vold, kidnappinger og drapsforsøk».
Etterretningsrapport
POLITIPOST: Etter flere alvorlige voldshendelser det siste året, har den mobile politiposten stadig oftere blitt parkert utenfor Holmlia senter. Foto: VG

Mellom småhusene, rekkehusene og blokkene er det et virvar av gangveier og stier. Fremmede kan fort gå seg vill på Holmlia. Men for de 12.000 menneskene som bor her, leder gangveiene til skolen, fotballøkka, kjøpesenteret, kirken og moskeen.

Et moderne stykke Norge, presset inn mellom fjorden og marka, helt sør i Oslo.

Advokat Øyvind Bratlien kaller Holmlia et unikt sted:

– På vestkanten er det status å kjenne dem som har fedre med finest jobb og båt. På Holmlia er det motsatt. Der er det status å kjenne de mest kriminelle. Det gir autoritet, beskyttelse og muligheter, sa Bratlien i en rettssak i vinter.

Han har i 14 år har vært forsvarer for flere gjengkriminelle fra Bydel Søndre Nordstrand.

Utad gir politiet inntrykk av at de jobber metodisk og godt mot de gjengkriminelle. Til VG sier flere politikilder at dette er en kamp de aldri kan vinne. De frykter at flere områder i Oslo skal bli som Holmlia.

– Vi må være fremme i skotuppene, drive med forebygging og jobbe opp mot alvorlig kriminalitet. Hvis ikke kan det utvikle seg i flere bydeler. Det må det ikke være noe tvil om, sier John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

24. april i år ble en 18 år gammel mann skutt på en gangvei rett ved Holmlia senter, foran øynene til barn som fikk leksehjelp på biblioteket.

AKSJONERER: Politiets beredskapstropp undersøker en leilighet etter at en 18 år gammel mann ble skutt i slutten av april. En jevnaldrende mann er siktet for drapsforsøk. Foto: Thor Benjamin Brekken

– Politiet hevder hardnakket at det ikke er farlig å bo her hvis du ikke selv tilhører en gjeng. Men når det skytes på høylys dag i et boligstrøk, kan hvem som helst bli et tilfeldig offer, sier Synnøve Tafjord Lærum, styreleder i Dyretråkket borettslag. I tillegg har hun vært initiativtaker og medarrangør av et folkemøte, med politiet i panelet.

– Tidvis opplevde jeg det de sa som propaganda, nesten løgn, sier Lærum.

Dagen etter drapsforsøket gikk Sarah Gaulin (Ap), nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand og selv bosatt på Holmlia, inn i et radiostudio. Hun skulle møte politiinspektør John Roger Lund til debatt i NRK Østlandssendingen.

– Rett før sendingen sa Lund til meg: «Vi skal ikke bruke ordet Young Bloods. Vi må kalle dem kriminelle i stedet».

Begrunnelsen var at gjengen ikke skulle få anerkjennelse og status, oppfattet Gaulin.

– Det er jo ingen i målgruppen til Young Bloods som hører på Østlandssendingen. Disse guttene bygger status og merkevare på sosiale medier, og har gjort det i årevis, sier hun.

Selv mener Lund at Gaulin må ha misforstått ham.

ENGASJERT: Lokalpolitiker Sarah Gaulin (Ap) bor selv på Holmlia. Foto: VG
ENGASJERT: Lokalpolitiker Sarah Gaulin (Ap) bor selv på Holmlia. Foto: VG

For ti år siden laget politiet en bildemappe med 158 utpekte gjengmedlemmer i Oslo.

Bak sider med bilder av hardbarkede kriminelle fra de etablerte gjengene B-gjengen og Young Guns dukket 13 gutteansikter opp:

«Holmliagjengen 2007 – grov oversikt av miljøet».

Den gang var de 16-17 år gamle.

 
«(...) født tidlig på 1990-tallet og har gått på samme skole på Holmlia, enten i klasse eller parallellklasse. Young Bloods har over tid gått fra å være en mer løst knyttet gruppe til å bli en betydelig aktør innen det etablerte gjengmiljøet i Oslo».
Etterretningsrapport
Foto: VG

Flere av dem er i dag sentrale i Young Bloods.

Mannen som utpekes som en av lederne i gjengen, er blant dem som er avbildet i mappen.

ALDRI DOMFELT: Den 27 år gamle mannen har vært mistenkt eller siktet i 20 saker, ifølge politiets straffesaksregister. Foto: Politiet
ALDRI DOMFELT: Den 27 år gamle mannen har vært mistenkt eller siktet i 20 saker, ifølge politiets straffesaksregister. Foto: Politiet

Nesten ingen av de sentrale aktørene i Young Bloods har sonet fengselsstraffer av en viss betydning og lengde, ifølge etterretningsrapportene fra 2016.

 
«Enkelte medlemmer har vært pågrepet og satt i varetekt svært mange ganger uten at dette heller har ført til bevis og som har ledet til domfellelser. (...) det er sannsynlig at disse aktørene nyter stor respekt internt i Young Bloods og gjengmiljøet for øvrig.»
Etterretningsrapport
SKYTING: Krimteknikere jobber på stedet etter en skyteepisode på Holmlia i april.

«Jeg vet ikke om jeg lenger tør å la datteren min sykle til trening alene», sa en mor under en samling i Holmlia kirke i april.

«Det hjelper lite å si til datteren min at du må gå til politiet hvis noe skjer, når politiet enten ikke er til stede eller ikke er synlige for folk», sa en bekymret far.

Begge ble referert til i et leserinnlegg i Dagsavisen, der folk på Holmlia krevde svar fra justisministeren:

«Hvor mange gjengkriminelle i Oslo Sør er under politiets radar? Hvor stort er dette miljøet egentlig?»

SOSIALE MEDIER: Dette er bilder VG har hentet gjennom skyggekontoer på sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. Foto: Privat

Da etterretningsrapportene ble laget, besto Young Bloods av cirka 15 sentrale gjengmedlemmer.

I tillegg kom 40-50 personer som var tilknyttet gjengen, oppgir en politimann som politiledelsen har gitt VG adgang til å snakke med.

I vinter knyttet politiet rundt 100 personer til Young Bloods, inkludert mellomledd, voldsutøvere og unge gateselgere, fikk VG opplyst på et møte på Manglerud politistasjon i februar.

– Det er umulig å tegne et organisasjonskart. Det som er sant i dag, kan være feil om 14 dager, sier en annen politimann.

Politiet mener Young Bloods er blitt en maktfaktor i Oslos underverden. En «stor og viktig aktør, svært voldelige», ifølge rapportene.

Volden beskrives som «instrumentell».

Målet er å oppnå vinning eller makt på vegne av «organisasjonen».

De hemmelige etterretningsrapportene beskriver videre:

  • Tilstandene på Holmlia er «monopollignende». Ingen andre kriminelle får holde på der uten tillatelse fra Young Bloods.

  • Fra kriminelle nettverk på Vest-Balkan får lederne i gjengen bistand og kriminell kompetanse, både når det gjelder narkotika og hvitvasking av penger.

Young Bloods knyttes til flere store narkotikainnførsler til Norge. Politiet vurderer det som sannsynlig at gjengen forsøker å bli den primære leverandøren av hasj og marihuana i hovedstaden.

NARKOTIKA: Til venstre har et utpekt gjengmedlem filmet en pose med marihuana. Til høyre viser en mann i 30-årene frem penger. Det florerer av slike bilder på sosiale medier. Foto: Privat

Det gikk fire måneder fra etterretningsrapportene ble ferdigstilt til politimester Hans Sverre Sjøvold 23. mars 2017 ga ordre om en målrettet innsats mot Young Bloods.

Innsatsen fikk navnet Operasjon Gamma.

Omtrent samtidig ble det vanskeligere å holde oversikt over gjengmiljøet.

Våren 2017 plukket politiet opp opplysninger om interne stridigheter, fraksjonering og klikker i Young Bloods.

Tidligere venner var blitt bitre fiender. Unge løpegutter måtte velge side.

– Det er en borgerkrig, sier en mann i 30-årene som kjenner ledelsen i gjengen.

LEDERSKIKKELSE: Denne 26 år gamle mannen blir pekt på som en leder i en av fraksjonene i Young Bloods. Han er siktet for drapsforsøk og tiltalt i en sak som involverer 250 kilo med hasj. Foto: VG
LEDERSKIKKELSE: Denne 26 år gamle mannen blir pekt på som en leder i en av fraksjonene i Young Bloods. Han er siktet for drapsforsøk og tiltalt i en sak som involverer 250 kilo med hasj. Foto: VG

Politiet knytter enkelte av drapsforsøkene og skyteepisodene på Holmlia det siste året til denne konflikten. Et utpekt gjengmedlem er lam fra livet og ned etter å ha blitt skutt i nakken i oktober.

Før sommeren i fjor ble 90 personer arrestert. Ytterligere 32 i november og desember.

Stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) lot seg ikke imponere.

– De arresterte var bare løpegutter. Politiet har ikke kontroll i det hele tatt. Alt handler om å ta gjenglederne. Nå! Men de er ikke i nærheten, sier han til VG.

– Prisen er at de får gå rundt som kriminelle forbilder i lokalsamfunnet og vise frem rikdommen sin.

Hjelp oss å finansiere viktig journalistikk: Kjøp VG+ her.

For to år siden mottok politimester Hans Sverre Sjøvold et brev fra den daværende lederen for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, Torstein Holand. Han var blant dem som ledet politiets innsats mot Oslo-gjengene.

PENSJONIST: Torstein Holand mener innsatsen mot gjengene i Oslo er for svak. Foto: Hallgeir Vågenes
PENSJONIST: Torstein Holand mener innsatsen mot gjengene i Oslo er for svak. Foto: Hallgeir Vågenes

I brevet advarte Holand på det sterkeste om at gjengsituasjonen i Oslo kunne eskalere til en kamp om territorier. Han minnet også politimesteren om situasjonen i Sverige og Danmark.

– Jeg husker at jeg møtte Sjøvold i heisen etterpå, og han sa: «Vi får ta en prat en dag». Men det er aldri blitt noen prat, sier Holand.

– Jeg tror ikke ledelsen ved Oslo politidistrikt har hatt oversikt over gjengene og forstått hva som har bygget seg opp på Holmlia. Spør dem selv, men det er mitt inntrykk. De har hatt fokus på drap og seksualforbrytere, men kan lite om gjeng, fortsetter han.

Politimester Hans Sverre Sjøvold husker ikke noe møte i heisen.

– Men det kan godt stemme.

Han avviser Holands kritikk.

– Jeg synes kritikken bommer helt hvis det antydes at drap og voldtekter er blitt prioritert for høyt. Gjengbekjempelse har vært, og er, høyt prioritert, sier Sjøvold.

BLODIG OPPGJØR: En mann i 20-årene ble forsøkt drept i oktober i fjor. Han er i dag lam fra livet og ned. Foto: Tipser.no / Daniel D. Laabak
BLODIG OPPGJØR: En mann i 20-årene ble forsøkt drept i oktober i fjor. Han er i dag lam fra livet og ned. Foto: Tipser.no / Daniel D. Laabak

Politiet har de siste årene hatt flere muligheter til å redusere kraften til Young Bloods.

En dag satt guttene på en trapp utenfor Holmlia skole med skuddsikre vester på.

Hvorfor splintret ikke politiet miljøet?

Les del 2.

Del 1

Gjengen ingen klarte å stoppe

I over ti år har politiet sett guttegjengen fra Holmlia vokse frem til å bli Oslos største gjengtrussel. Young Bloods står bak drapsforsøk, kidnappinger og knyttes til store narkotikainnførsler.
Del 2

Gutter blir gangstere

Lokalt politi så Champions League-kamper med gjengen på klubbhuset på Holmlia. Andre politifolk ville bruke rå makt. Ingen av strategiene lyktes for å stoppe Young Bloods.
Del 3

Drapsforsøket politiet la bort

En gjengkriminell ble forsøkt drept på Furuset i Oslo. Alle spor pekte mot Young Bloods og Holmlia. Seks år senere er saken uløst.
Del 4

Det hemmelige møtet

I to døgn leter politiet med helikopter og hunder etter en kidnappet familiefar. Så kalles gjenglederen inn til en hemmelig samtale med politiet.
Del 5

Politiets erkjennelse

Elleve år etter at Holmlia-guttene ble registrert i en gjengrapport, vedgår Oslo-politiet at de har en lang vei å gå før de får bukt med gjengkriminaliteten
Del 6

Gutten som ikke ville reddes

I klasserommet følte han seg utenfor og usikker. Da han gikk inn døren til fengselet som 17-åring, var det med rak rygg. Hvorfor ble han en del av Young Bloods?
Del 7

Slapp straff for vold og narko

Sentrale personer i Young Bloods er tatt for vold, narkotika, hindring av politiets arbeid og ulovlig bevæpning. Politiet mener de var skyldige i alt sammen. Likevel har de sluppet straff.