Addictologi-avsløringen

Dette er saken

9.desember 2017 kunne VG avsløre hvordan terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim har tjent seg rike på andres avhengighet.

Andresen driver Addictologi Akademiet, som tilbyr behandling for ulike typer avhengighet. Han samarbeider tett med Mjeldheim, som eier Det Norske Kartselskapet. Inntil nylig måtte alle ansatte her gå i terapi hos Andresen.

Gjennom intervjuer med flere titalls personer som har brutt ut av addictologi-miljøet, har VG dokumentert hvordan miljøet rundt Andresen og Mjeldheim har vært preget av sterk sosial kontroll og utskjelling. Flere har brukt hundretusener av kroner på terapi, kurs og utdanning. 39 personer har fått utdanningen finansiert gjennom NAV.

I april 2018 kunne VG avsløre at personer som har vært i konflikt med Mjeldheim og Andresen, er blitt kontaktet av draps- og torpedodømte personer.

VG avslørte også en betydelig kontantøkonomi knyttet til terapeutenes selskaper. I juni 2018 slo Skattekrim til hos de sentrale lederne i addictologimiljøet.

En kartlegging VG har gjort, viser at tidligere klienter av terapeutene Andresen og Mjeldheim har levert minst 13 anmeldelser, deriblant for bedrageri, trusler og vold. Alle var henlagt av politiet.

Etter VGs avsløringer, ble en av disse sakene gjenåpnet av Oslo statsadvokatembeter i 2018. Høsten 2019 kunne VG gjennom analyser av lydopptak og teledata bringe nye opplysninger i saken. Høsten 2021 er Laila Mjeldheim mistenkt for grov motarbeidelse av rettsvesenet og politiet har gjort flere funn i etterforskningen.

I september 2018 fortalte miljøets to siste utbrytere om hvordan organiserte svertekampanjer mot eks-klienter hadde blitt gjennomført. Politiet etablerte en egen etterforskningsgruppe kort tid senere.

VG avdekket også hvordan rusmisbrukere ble lært opp til å manipulere kunder i Kartselskapet. I mai 2019 ble Laila Mjeldheim siktet for grovt bedrageri av politiet. I september 2020 tok Oslo politidistrikt ut tiltale mot Mjeldheim for grovt bedrageri av 62 millioner kroner. 31. mai 2021 ble hun dømt til 4,5 års fengsel i Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett har nektet hennes anke fremmet. Mjeldheim har slått Kartselskapet konkurs.

Alle anmeldelser mot Espen Andresen ble henlagt i 2020. Skatteetaten påla han tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

Video

Avsløringer

Artikler

ANNONSE