Slik kunne Stortinget blitt

Seks ganger etter annen verdenskrig har Norge justert valgordningen til Stortinget. De små endringene har ofte hatt stor betydning.

Hvordan ville Stortinget sett ut hvis endringene hadde kommet litt før – eller litt senere? Her kan du se selv!

Stemmetall fra år ...

2017

Sperregrense for utjevningsmandater

Valgresultat

Mandattall

Stemmetall

Stemmetall for 1945–2013 er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (her, her og her) og endret manuelt der vi har oppdaget feil. Tall for 2017 er fra Valgdirektoratet. Utregningene er VGs egne. Tips oss hvis du finner feil!

Les mer om stortingsvalget i 1945, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 og 2017.

ANNONSE

Siste saker om norsk politikk

Av Øyvind Engan (tekst og utvikling), Bjørn Reitzer Johannessen (design) og Tom Byermoen (design)