Her er de ukjente

Tekstmeldingene

Hva er det politilederen Eirik Jensen (59) og hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50) diskuterer i tekstmeldingene? Hasj og penger eller etterretningsinfo?

VG har gjennom rettssaken i Oslo tingrett samlet flere hundre tekstmeldinger. Mange av meldingene har ikke tidligere vært gjengitt i media. Under kan du se hvordan Eirik Jensen og Gjermund Cappelen kommuniserer når hasjen smugles inn i Norge.

Tekstmeldingene er det eneste tekniske beviset som beskriver forholdet mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Hvem lyver om årsaken til at de møttes?

Da etterforskerne ransaket boligene til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen fant de to Nokia N73 mobiltelefoner med krypteringsprogrammet Secure Call.

I telefonen som ble funnet hos Cappelen var det lagret en kontakt under navnet «Mr. Good». Ifølge Cappelen er det politimannen Eirik Jensen som skjuler bak seg kallenavnet. Jensen har avvist at han er «Mr. Good».

Spesialenheten for politisaker har gjennomført tekstanalyse på meldingene og mener skrivemåten avslører Eirik Jensen som «Mr. Good». De mener hans bruk av forkortelsene og særegne tegnsetting skiller ham fra andre som har sendt tekstmeldinger til Cappelen.

Ifølge tiltalen medvirket Jensen til innførsel av 700 kilo hasj fra Nederland i april og mai 2010. Etter disse to transportene skal Cappelen ha slitt med å skaffe hasj av god kvalitet – og han har i retten hevdet at Jensen begynte å mase, fordi fraværet av leveranser gjorde at han ikke fikk penger.

Eirik Jensen nekter straffskyld - både for narkotikasmugling og korrupsjon.

Sommeren 2010 ble Cappelen pågrepet av politiet på Maldivene for besittelse av fem gram heroin. Hasjsmugleren hadde ikke mulighet til å forlate landet, og sendte blant annet en e-post til Jensen hvor han ba om hjelp.

Cappelen sendte med en liste over myndighetspersoner med innflytelse på Maldivene. I retten fikk Jensen spørsmål om hvorfor han forsøkte å hjelpe Cappelen. Han sa han bare var menneskelig.

I 2011 troppet en narkodømt mann (52) fra Vestlandet og hans advokat opp hos Spesialenheten for politisaker i Bergen med et tips:

Gjermund Cappelen smugler hasj i samarbeid med politilederen Eirik Jensen. 52-åringen har vitnet i straffesaken og fortalte om «ville rykter» i det kriminelle miljøet, helt tilbake til 2007.

– Vi snakket om Cappelen, og at det ikke kunne gå an at han holdt på i nesten 20 år. Han måtte nesten være beskyttet av hele politistyrken. Det var jo helt vilt, sa 52-åringen.

Spesialenheten ba om hjelp fra Kripos. To måneder senere var Kripos’ konklusjon klar: Undersøkelsene som var gjort ga ikke grunnlag for videre etterforskning.

I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for Spesielle operasjoner (SO) ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Bakgrunnen skyldtes flere klager på Jensens lederegenskaper, samarbeidsproblemer og informantbehandling som ikke var i henhold til instruksen.

Jensen fikk da en ny rolle som strategisk rådgiver for seksjonssjef Einar Aas – og fortsatte samtidig å jobbe aktivt opp mot de kriminelle miljøene, spesielt gjengmiljøet og MC-kriminelle.

Han hadde selv skrevet stillingsinstruksen:

«Strategisk rådgiver skal fremme Oslo politidistrikts dialogmodell opp mot ovennevnte miljøer ved at rådgiveren selv fører dialog opp mot, og med de kriminelle gjengene. Dette for å hele tiden være oppdatert og ha fersk informasjon om bevegelser i miljøene (ta tempen)»

Ifølge tiltalen, medvirket Jensen til innførsel av cirka 800 kilo hasj i 2012. I tillegg ble 177 kilo hasj fra Nederland beslaglagt av politiet på Svinesund samme år.

Våren 2013 var det økende misnøye mot Jensen fra flere av kollegene ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.

Nestleder Rune Swahn på Spesielle Operasjoner (SO) var blant dem som mente det var problematisk at rådgiveren Jensen hadde kontakt med kriminelle kilder uten å følge reglementet for informantbehandling.

Saken havnet på bordet til seksjonssjef Einar Aas, som mente noe måtte gjøres for å skape ro på seksjonen. Jensen fortalte sjefen at han følte at hans erfaring innenfor informantbehandling ikke ble verdsatt. Han fikk tydelig svar tilbake:

«Hallo igjen, du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik, en sak har alltid flere sider, og du må skjønne at det er snakk om å innrette seg i forhold til andre kolleger. Mangel på samordning og kommunikasjon skaper vanskeligheter. Så jeg har behov for en samtale med deg».

Spesialenheten for politisaker mener de kan bevise at Eirik Jensen har medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj fra 2004 til 2013.

Det siste året er toppåret for virksomheten. Da skal det ha blitt smuglet inn over ett tonn hasj til Norge.

Jensen nekter enhver befatning med samtlige 21 påståtte hasjtransporter som er ramset opp i tiltalen mot ham.

I all hemmelighet etablerte politiet i Asker og Bærum skjult etterforskning mot Gjermund Cappelen i begynnelsen av desember 2013. Etterforskningen fikk kallenavnet «Operasjon Silent». Det ble startet spaning og fra 5. desember avlyttes telefonen til Cappelen.

Via telefonavlytting fanget de opp at Jensen skulle møte en ukjent person som disponerte en pakistansk telefonabonnement. Vedkommende var registrert som utvandret fra Norge. Møtet ble observert i skjul og spanerne ble overrasket da politikollega Eirik Jensen dukket opp.

Spesialenheten for politisaker ble varslet om hendelsen og holdt orientert videre.

Svært få i politiet visste om «Operasjon Silent» og pågripelsen av Gjermund Cappelen.

Tekstmeldingene i januar viser at Jensen ikke visste at kilden siden 90-tallet var tatt av politiet. Det var en kollega som tipset ham etter å ha lest om en hasjtatt investor i media.

ANNONSE


Innholdet i tidslinjene er lagt frem som bevis under rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Vår oversikt er ikke komplett. Tegnsetting og språket i meldingene er ikke nødvendigvis nøyaktig gjengitt.

Meldingene som er sikret av etterforskerne er hovedsakelig funnet ved tømming av mobiltelefoner som er funnet hjemme hos Jensen og Cappelen. Totalt er det sikret 1523 kommunikasjonshendelser. Nærmere 400 av disse er gjengitt i tidslinjene over.