Laster 17 000 broer

Filter
Info
Filter og info

De forsømte broene

VG fikk i mars 2017 innsyn i Vegvesenets rapporter for alle broer på riksvei og fylkesvei, til sammen 16 971. Informasjon om alvorlige skader er fra september.

Rapportene viser status for broene på det tidspunktet VG fikk innsyn. Skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget.

Markér broer med ...
Kritisk (verst)
Stor
Ingen
Forsinket
À jour
Manglende inspeksjon
Oppfylt

De forsømte broene

VG fikk i mars 2017 innsyn i Vegvesenets rapporter for alle broer på riksvei og fylkesvei, til sammen 16 971. Informasjon om alvorlige skader er fra september.

Rapportene viser status for broene på det tidspunktet VG fikk innsyn. Skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget.

Filtere

Markér skadetype
Truende for trafikksikkerheten
Truende for bæreevnen
Byggeår: Alle
≤ 1917
2017
Lengde: Alle
0 m
100
200
300
400
≥ 500

Om kartet

I dette kartet har vi plottet inn alle broene på Norges riks- og fylkesveier.

Det meste av informasjonen er fra mars 2017. Kildene er Vegvesenets interne database Brutus og den åpne kartløsningen Vegkart. Noen broer som er nyåpnet eller har endret bronummer nylig, mangler i kartet.

Kartvisninger

Du kan velge mellom tre forskjellige kartvisninger:

Alvorlig skade

Her har vi merket av skader som Vegvesenet selv eller deres broinspektører har merket av som «store» eller «kritiske» for bæreevnen eller trafikksikkerheten.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i september 2017.

Ikke utført tiltak

For hver bro i Brutus kan Vegvesenet registrere tiltak som bør gjøres på broen. Når tiltaket er utført, endrer det status fra «planlagt» til «utført». Her har vi merket av broer med tiltak som fremdeles har status «planlagt» selv om den foreslåtte datoen var i 2016 eller tidligere.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i mars 2017, og skal være ajour for 2016. Tiltak kan være utført i år uten at det er kommet med her.

Manglende inspeksjon

De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en enklere inspeksjon hvert år. Her har vi merket broer som mangler inspeksjoner som skulle være utført 2016 eller tidligere.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i mars 2017, og skal være ajour for 2016. Broen kan være inspisert senere uten at det er kommet med her.

Se også: Slik har vi jobbet

Ans. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro