BARNEVERNS-
MILLIARDENE

I fjor kjøpte norske myndigheter barneverntjenester fra private
for nærmere tre milliarder kroner.

Sorter selskapene ut fra ønsket kategori.

Slik har vi jobbet

VG har hentet inn regnskapstallene til alle enheter som er registrert under bransjekodene «barneverntjenester» og «institusjoner innen barne – og ungdomsvern» i Brønnøysundregistrene.

Denne oversikten inkluderer både enkeltmannsforetak, aksjeselskap og ideelle organisasjoner.

Oversikten viser at bransjen hadde en total omsetning på 5,1 milliarder i fjor. Siden dette inkluderer inntektene til mor – og holdingselskaper som er registrert i samme bransje, vil imidlertid de reelle inntektene være noe lavere.