Dette er saken

I mars fortalte VG historien om en kvinne innlagt ved Gaustad sykehus i Oslo som har vært beltelagt hver dag gjennom to år.

I april kunne VG avsløre at norske myndigheter ikke har oversikt eller kontroll på tvangsbruken i norsk psykiatri. Verst i klassen var St. Olavs hospital i Trondheim, der ni av ti beltevedtak ikke ble rapportert inn, slik sykehusene er lovpålagt å gjøre.

VG kunne også dokumentere en sammenheng mellom bemanning og bruk av belter. I helseregion Vest ble det brukt belter på pasientene oftest. Samme region hadde lavest andel leger og spesialister i psykiatrien.

Nå kan VG avsløre massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen da norske sykehus brukte beltetvang mot pasienter i 2015. VG har fått innsyn i tvangsprotokollene fra samtlige sykehus i Norge. Det er første gang disse håndskrevne dokumentene er utlevert.

Vis mer

Artikler