Malthe-Sørenssen knyttes til bevisjuks i Mona Høiness-saken

Hvorfor har en svensk bruktbilselger en kopi av testamentet som ga Mona Høiness retten til en arv på hundre millioner kroner?

VG avslørte Treholt-bløffen til journalist, forfatter og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen (50). Her er historien om hvordan samme mann skal ha fabrikkert bevis i en av norgeshistoriens mest betente arvestrider.

VGTV: Slik skulle Mona Høiness fratas 100 millioner i arv

Borgarting lagmannsrett – mars 2014:

Fire minutter etter at første rettsdag var over, ringte mobilen til advokat Fred A. Gade. «Ukjent nummer» stod det på mobilskjermen.

Mannen i den andre enden ville ikke oppgi navnet sitt. Han fortalte at han hadde tilgang til to datafiler som kunne være avgjørende for Gades klienter - Urdahl-slektningene. De kjempet en innbitt kamp mot advokatkjendis Mona Høiness i retten.

Striden stod om hvem som skulle arve verdier til 100 millioner kroner etter den 91-årige barnløse, enkefruen Synnøve Alver Urdahl. Høiness hadde vunnet første runde i retten, nå skulle lagmannsretten avgjøre omkampen.

Datafilene mannen på telefonen snakket om skulle kunne bevise at enkefruens testament var blitt jukset med.

Senere tikket det en faks av dårlig kvalitet inn på advokat Gades kontor. Det var ikke mulig å spore opp hvor den var sendt fra. Faksen var en tro kopi av teksten i det originale testamentet, men den var ikke datert og manglet signaturer.

Faksen ble lagt frem for de tre lagdommere og to meddommere i Borgarting. Og advokat Gade vitnet om den mystiske mannen som hadde ringt ham. De nye opplysningene var egnet til å skape tvil om hovedbevisene i rettssaken.

Klikk på aktørene for å lese mer
Synnøve Alver Urdahl
Avdød enke etter Per Urdahl.
Etterlot seg 100 mill.
  • Synnøve Urdahl ble født i 1920 og døde i juni 2011. Hun var enke etter advokat Per Urdahl og etterlot seg en arv på rundt hundre millioner kroner. Paret hadde ingen barn. I et testamente hun opprettet 20. februar 2007 etterlot hun alt hun eide til advokat Mona Høiness.
8 slektninger + talsmann
Kjempet om arven
i flere rettsrunder
Testamentet
Stridens kjerne
Mona Høiness
Kjendisadvokat.
Arvet alt etter Urdahl
  • Består av åtte personer som er i slekt med det avdøde ekteparet Synnøve og Per Urdahl. De reagerte da de fikk vite at alt Synnøve eide skulle gå til Mona Høiness. Urdahl-slektningene ble representert av advokat Fred A Gade.
  • Sentralt i arvestriden i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett sto et testament som Synnøve Alver Urdahl hadde opprettet 20. februar 2007, hjemme hos henne med testamentvitner og skrivehjelp fra Mona Høiness. I lagmannsretten forsøkte privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen å så tvil om testamentets gyldighet og påstå at dokumentet var blitt jukset med. Høiness fikk retten til arven på 100 millioner kroner.
  • Mona Høiness er utdannet advokat og har sin egen praksis. Hun er en av Norges mest kjente advokater, mye på grunn av rollen hun hadde som programleder på TV3 på 90-tallet. De siste årene har hun vært mest fremme i media på grunn av arvestriden etter Synnøve Urdahls hundre millioner kroner, en sak hun vant etter to rettsrunder. Hun ble representert av advokat Mette Yvonne Larsen.
Fred Arne Gade
Slektningenes advokat.
Mottok mystisk telefon og faks.
Mette Yvonne Larsen
Advokaten til Mona Høiness
  • Advokaten har møterett for Høyesterett og er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo. Han er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besch og var blant annet advokat for fotballklubben Lyn i tvistesaken med fotballspilleren John Obi Mikel.
  • Larsen er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og hun har også møterett i Høyesterett. Hun har vært advokat siden 1996 og var blant annet en av tre bistandsadvokater i 22. juli-saken. Larsen har nylig etablert Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & co i Oslo.
Geir Selvik Malthe-Sørenssen
Privatetterforsker. Hevdet at testamentet er falskt
Bruktbilselgeren (51)
Spilte «Anonym kilde».
Ringte Gade
  • Geir Selvik Malthe-Sørenssen er Journalist, forfatter og privatetterforsker. Han startet sin journalistkarriere i Budstikka og var der fra 1986 til 1990. Senere dro han ett år til Bergen og var journalist i Bergensavisen i ett år. Han har jobbet i Dagbladet, Se og Hør og vært nyhetsredaktør i Nettavisen. Han har skrevet boken «Forfalskningen. Politiets løgn i Treholt-saken» De siste årene har han jobbet som utreder for diverse parter i ulike rettssaker. I Høiness-saken jobbet han for Urdahl-slektningene. Oppdraget var å finne ut mer om testamentet i saken. Andre privatetterforskere som dukket opp i rettssaken var Ola Thune og Jan Arnt Skjolde.
  • Malthe-Sørenssen ble avslørt som en bløffmaker da han prøvde å lure Arne Treholt og Harald Stabell med falske beviser i Treholt-saken vinteren 2015.
  • Bruktbilselgeren fra Sverige er gift og har en datter. 51-åringen har norsk mor og svensk far. For tiden driver han en bilforretning i Sverige der han selger nyere biler. Bilselgeren er dømt flere ganger, blant annet for drap og bedrageri, men har ingen dommer de siste 20 år.
  • VG avslørte hvordan han sammen med Geir Selvik Malthe-Sørenssen skulle forsøke å lure Arne Treholt og advokat Harald Stabell med falske beviser i Treholt-saken. Svensken skulle spille fiktiv etterretningsagent. I Mona Høiness-saken skulle han ringe en av aktørene.

Sverige – februar 2016:

En 51 år gammel mann venter i resepsjonen på et hotell i en svensk by. Den lange jakken gjør at han ser mindre ut enn han er. Håret er kullsvart og gredd bakover. Håndtrykket hans er fast.

Etter å ha satt seg i sofaen, finner han frem dokumentmappen sin. Han fisker ut en plastmappe med et dokument med overskriften «TESTAMENT».

– Malthe-Sørenssen vet at dere har fått det av meg. Det er sikkert fullt av hans fingeravtrykk på det, sier den svenske mannen på norsk.

51-åringen er bruktbilselgeren som journalist, forfatter og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen brukte til å lure spiondømte Arne Treholts advokat gjennom flere år, Harald Stabell. Bruktbilselgeren spilte etterretningsagenten «Gunnar». Alt var oppdiktet. Nå erkjenner han medvirkning til en ny bløff i samarbeid med Malthe-Sørenssen.

De første linjene i testamentet den draps- og bedrageridømte 51-åringen har lagt på bordet lyder:

«Jeg, Synnøve Alver Urdahl, f. 04.05.1920, bestemmer følgende som min siste vilje:

Alt jeg etterlater meg, tilfaller Mona Høiness.»

– Malthe-Sørenssen kom på kontoret mitt tidlig en morgen under rettssaken. Jeg kjørte ham til et bibliotek hvor han fakset eller sendte e-post til slektningenes advokat. Jeg tror det var dette testamentet, men jeg vet ikke, for jeg satt i bilen utenfor og ventet på ham, hevder bruktbilselgeren.

Testamentet på bordet er datert og signert av enkefru Urdahl og de to testamentvitnene. Nederst i høyre hjørne er det et «rett kopi»-stempel fra et anerkjent advokatfirma i Oslo. Det er en synlig brettkant på midten av testamentet, som om det på et tidspunkt er blitt brettet kraftig bakover.

Malthe-Sørenssen nekter for å ha fabrikkert bevis. Les hele hans tilsvar her.

– FAKSET TESTAMENT: Brettkanten på testamentet bruktbilselgeren var i besittelse av, er like over dateringen «Oslo, den 20. februar 2007. Her faksen som kom til advokat Fred A. Gades kontor sammenlignet med testamentet bruktbilselgeren har gitt til VG.

I forkant av møtet på hotellet i Sverige har VG hatt snakket gjentatte ganger med bruktbilselgeren. Allerede i den første telefonsamtalen antydet bruktbilselgeren at han visste noe om arvestriden som involverte advokatkjendisen Høiness.

Skru på lyd

Nå gjentar han en erkjennelse han allerede har kommet med i telefonen.

– Det var jeg som ringte til advokat Gade. Det var Malthe-Sørenssen som ville ha meg til å ringe, sier bruktbilselgeren.

Han forteller at motivet var det samme som i Treholt-bløffen: Malthe-Sørenssen skyldte ham penger. Og hvis Malthe-Sørenssen fikk inn penger fra slektningene, så kunne han betale gjelden sin til bruktbilselgeren.

«Gjennombrudd på overtid! Ring meg!»

For de åtte Urdahl-slektningene var nederlaget i retten i august 2012 bittert. En arv på 100 millioner var gått tapt, Høiness hadde vunnet frem. Likevel var det enda bitrere å føle at de var utsatt for en urett, opplyser de til VG. Slektningene mente rettens avgjørelse var feil.

Det flommet inn med tips fra kjente og ukjente i kjølvannet av rettssaken. Nye opplysninger om hvordan testamentet var blitt til, og informasjon om vitner som kunne kaste nytt lys over saken.

Slektningene trengte hjelp til å undersøke all informasjonen som tilfløt dem. En privatetterforsker som har avslørt justismord ble kontaktet, men han hadde ikke tid til å ta saken.

Navnet Geir Selvik Malthe-Sørenssen var kjent for dem. Noen år tidligere hadde han gitt ut boken «Forfalskningen. Politiets løgn i Treholt-saken». Slektningene visste at han også jobbet som privatetterforsker.

Rådene fra andre var: Malthe-Sørenssen er en mann som er flink til å skaffe opplysninger. Slektningene bestemte seg for å hyre ham inn.

Det ble satt opp delavtaler underveis, med klare mål om hva som skulle undersøkes. De første månedene gikk trått, privatetterforskerens undersøkelser ledet ikke slektningene nærmere informasjon av betydning.

Samtidig reagerte de på kvaliteten på rapportene som angivelig skulle vise hva privatetterforskeren faktisk hadde gjort. De likte heller ikke at hele tiden maste om mer penger – i forskudd.

VG har fått tilgang på en rekke tekstmeldinger fra Malthe-Sørenssen til Urdahl-slektningene hvor han ber om at det overføres penger på kontoen hans. Noen ganger ber han om bare noen tusenlapper. Andre ganger mer.

Slektningene var klare til å avslutte samarbeidet. Både tålmodigheten og lommebøker hadde fått nok.

SMS-utveksling
Malthe-Sørenssen
Urdahl-slektningene
10. oktober 2012

Hei, og god morgen. Sender mail i løpet av dagen/kvelden m forslag til arb plan. Hvis du kunne overført de siste 25 nå i stedet for fredag ville d vært til stor hjelp. Bilen min kollapset i går, og er på verksted. Se hva du får til. Ha en strålende dag. Geir

11. oktober 2012

Hei igjen, har funnet en ny kilde. Meget spennende. Tar d i morgen. Husker du de siste 15 i morgen tidlig, er d gull. Geir

1. november 2012

Hei, mye bra nytt. Ringer i ettermiddag el morgen tidlig. Men har fått noe annet som kan være innertier med da trenger jg noe ekstra kroner. Har du mulighet til å forskuttere min 6500 evt 7500 hvis mulig til min konto i dag. Jeg dekker selv.inn utgiften, så bare trekk d fra d siste 50. Inntil videre. Men har ikke summen liggende akkurat nå. Dette kan være gj bruddet vi har ventet på. Mvh, geir

4. november 2012

Hei, prøvde å ringe dg i går, men nyt helgen vi tar d i mrg. Har fått ordnet d andre, så strøkent om du kunne fått forskuttert 7500 i morgen tidlig. Da har jg de før 16 i mrg. Så kan vi ringes rundt.9 el 10 hvis d er ok. Mye nytt som sagt. God.søndag. geir

12. november 2012

Hei, (NN), Vi må ha en prat i dag om status og fremdrift. Mye har skjedd, mye dukket.opp. Flott om du får overført.de siste 50 så tidlig som mulig.i dag. Mvh geir

12. november 2012

Da er d fint om du får prioritert det. Slik d er nå jobber jg full tid for dere og er derfor avhengig av sikker inntekt. Av 50.000 sitter jg ku. Igjen m 25000 etter at mva og skatt er trukket ut. Og d er ikke m,ye for 3 uker. Vet du er på saken. Jg har forøvrig flere nyheter. Snakkes kl 10.

12. november 2012

Og dessuten trenger jg ny kontrakt m bonus. Den må på plass i løpet av uka. Det var alt mandagsmaset mitt. :-)

15. november 2012

Hei, får du overført de siste kronene nå? Mvh geir

Les alle SMS-ene

Men så meldte Malthe-Sørenssen om noe som kunne være et gjennombrudd. Han hadde opplysninger som kunne avgjøre hele saken i Urdahl-slektningenes favør.

SMS-utveksling
Malthe-Sørenssen
Urdahl-slektningene
19. november 2012

Julaften kom tidlig i år…ringer du.

21. november skisserte privatetterforskeren en løsning hvor slektningene betalte 200.000 kroner for hans tjenester de neste månedene.

SMS-utveksling
Malthe-Sørenssen
Urdahl-slektningene
21. november 2012

Har et konkret forslag dere kan tygge på. Jeg jobber for dere frem til m mai 2013, da vil d inkludere en sluttrapport og skriftlige avhør av NN, NN, NN, NN, NN og evt nye vitner. I tillegg analyse av testamentet(forelopig), fullmakt m i tilleg kopi av e-poster til og fra hoiness i tidsrom som er sentrale. Det siste krever mye jobbing. Men slapp av, jeg bryter ikke loven. Men har fått noen gj brudd nylig. For dette foreslår jg totalt 200.000 kroner. I denne perioden vil deres sak ha 1. Prioritet. Frem til jul blir d 100 prosent, d samme i januar, deretter e behov. Dette er billig arb kraft. Men jg vil gjerne kjøre saken i mål, men kan ikke jobbe gratis. Dessverre. Sees i kveld. G

Les hele SMS-en

Slektningene var skeptiske. To dager senere sendte privatetterforskeren en ny tekstmelding:

SMS-utveksling
Malthe-Sørenssen
Urdahl-slektningene
23. november 2012

Nå skjer ting kjapt. Har fått gj brudd på overtid. Ring meg. Gs

Slettede filer på mystisk PC

I en detaljert e-post til slektningene, utdypet Malthe-Sørenssen at han hadde fått tips om en mystisk PC som inneholdt avgjørende dokumentasjon. Han påsto at det som tidligere hadde kommet frem om tilblivelsen av enkefru Urdahls testament, var ren løgn.

Retten hadde lagt til grunn at testamentet ble opprettet av 20. februar 2007. Det skjedde hjemme i enkefruens fasjonable villa på Frogner i Oslo. To testamentvitner var til stede, og Høiness skrev ned det som ble diktert.

Malthe-Sørenssen hevdet at han hadde fått tips om dokumentasjon som kunne motbevise dette. I Dubai hadde han funnet en kilde som angivelig hadde en PC som tidligere hadde tilhørt advokatkjendisen.

I «slettede filer» lå det to dokumenter med navnene «testamentet1» og «testamentet ny». Det ene dokumentet var identisk med enkefruens testament, mens det andre var et utkast.

– Og begge dokumentene er laget før testamentet ble skrevet 20.februar. Dette viser at alt som er sagt rundt tilblivelsen av testamentet er ren løgn, skrev Malthe-Sørenssen i e-posten.

Også noen avslørende e-poster mellom Høiness og et av testamentvitnene var på PCen som privatetterforskeren kunne skaffe. Det kom bare til å koste noe tid. Og noen kroner.

Kilden i Dubai var anonym, og krevde 50.000 kroner for å levere PCen fra seg.

– Jeg har fått tilbud om å se dette, og eventuelt kopiere harddisken og kjøpe den ut. Dette må gjøres raskt, slik at ikke kilden forsvinner, skrev Malthe-Sørenssen.

Epost til slektningene

Fra: "'geselvik@hotmail. com'"

Dato: fredag 23. november 2012 12.57

Til: xxxxxxxxxx

Emne: Gjennombrudd

Her har det skjedd mye på kort tid.
Jeg nevnte e postene til mona på møtet.

Nå viser følgende seg: mona har aldri kastet pcen hun skrev testamentet på. Den har stått på ektemannens kontor i Dubai i lengre tid. Den ble for en tid tilbake solgt el gitt til en forretningsforbindelse av erik overgaard. Denne mannen har investert penger gj overgaard som har gått tapt. Han føler sg lurt, og på jakt etter bevis mot ektemannen saumfarte han pcen. Det han da fant ut var at d var pcen til mona han satt med.
Og der ligger epost sendt mellom mona og stein b, i januar 2007, med kopi av utkast til testamentet. I tillegg ligger to word dok, i slettede filer, som heter testamentet1 og testamentet ny. Det siste er identisk m det vi har kopi av. Det andré er et utkast, med andre formuleringer etc. Begge dok er laget før testamentet ble skrevet 20 feb.

Dette viser at alt som er sagt rundt tilblivelsen av testamentet er ren løgn.


Jeg har fått tilbud om å se dette. Og evt kopiere harddisken m innhold/kjøpe den ut.

Mannen sitter fysisk i Dubai.


Dette må gjøres kjapt i såfall, av frykt før at han skal trekke seg.


Foreslår følgende:

Jeg har 100 prosent tro på dette og er villig til å ta all risiko på egne skuldre.

Jeg tar m meg en datasikkerhet ekspert, norges fremste, og reiser til Dubai for å sjekke.innholdet. ingenting blir kjøpt før vi har en garanti for ekthet.

Jeg trenger i såfall å få overført de omtalte pengene. Jeg garanterer at dere får fremlagt dokumentasjon som viser at testamentet er falskt senest v utløpet av februar 2013.

Det tar tid å gå gjennom hele pcen.

Blir ikke dette fremlagt fører jg tilbake pengene til dere innen 15. Mars 2013.

Jeg vil trenge pengene for å dekke inn arb for mg selv, samt ekspert, flybilletter. Opphold, og ikke minst kjøp av hard-disken.

Har sjekket kilden her, og den er troverdig.

Jeg hadde aldri gitt dere dette tilbudet, hvis jg ikke var overbevist om at det er helt genuint, og troverdig.

Håper å høre fra dere senest mandag.

Gs

Sendt fra min HTC

Les hele eposten

Malthe-Sørenssen ville reise til Dubai med en datasikkerhetsekspert for sikre seg PCen, men Urdahl-slektningene satte foten ned. De mente det kostet for mye.

Det gikk noen uker, så opplyste privatetterforskeren at PCen plutselig var i Norge. Men arbeidet med å få tak i den førte aldri frem. Datafilene som angivelig kunne bevise at testamentet var jukset med, dukket aldri opp.

Da Urdahl-slektningene avsluttet samarbeidet med Malthe-Sørenssen hadde de betalt ham nesten 400.000 kroner.

Skru på lyd

– Jeg var Dubai-kilden

Selv om PCen aldri dukket opp, skulle ryktet om dens eksistens likevel bli sentralt da ankesaken i arvestriden omsider skulle behandles i Borgarting lagmannsrett i mars 2014.

Aftenpostens erfarne rettskommentator Inge D. Hansen beskrev rettssaken som en sak «forkludret av privatetterforskere». Anklager om ulovlig avlytting, påstander om hemmelige kilder, løgner og frykt for represalier, var ingredienser i den fem dager lange kampen om millionarven.

I retten vitnet datasikkerhetsekspert Stein Møllerhaug, det var ham Malthe-Sørenssen ville ha med til Dubai. I ettertid er Møllerhaug blitt svært kritisk til privatetterforskerens metoder.

– Jeg tok kontakt med Urdahl-slektningene i august 2013 og informerte dem om at jeg ikke lenger ville jobbe med noen prosjekter der Malthe-Sørenssen var med. Jeg hadde avdekket at det var et evig mas om forskudd av penger og snakk om beviser som aldri dukket opp. Jeg ville advare slektningene om dette, sier Møllerhaug i dag.

Urdahl-slektningene hadde mistet all tillit til Malthe-Sørenssen, likevel vitnet han i Borgarting. Onsdag 19. mars var det privatetterforskerens tur. Klokken 13.25 - få timer etter at den mystiske faksen tikket inn - tok Malthe-Sørenssen plass i vitneboksen.

Malthe-Sørenssen forklarte seg om PCen han skal ha fått tilbud om å kjøpe fra en kilde. Til tross for at han ble hardt presset i retten, nektet han å oppgi navnet på kilden. Vedkommende var redd for represalier, fortalte han.

Fred A. Gade var neste mann i vitneboksen. Selv om han var Urdahl-slektningenes advokat i arvestriden, mente han det var viktig og riktig at han vitnet. Han forklarte seg om mannen som ringte etter første rettsdag og om faksen til advokatkontoret.

– Det var jeg som ringte advokat Gade. Det var den kilden Malthe-Sørenssen hadde i Dubai, sier den svenske bruktbilselgeren i en av de første telefonsamtalene med VG.

De siste ukene har VG hatt tett kontakt med bruktbilselgeren. Flere av telefonsamtalene er tatt opp på bånd, og det har vært to journalister til stede under møtene med ham.

Helt siden 51-åringen uoppfordret forklarte seg om sin rolle i den betente arvestriden, har han vært konsekvent og holdt fast ved sin forklaring: Det var han som ringte advokat Gade, mens det var Malthe-Sørenssen som sendte faksen til advokatkontoret.

– Vondt og pinlig

VG har snakket med flere av slektningene, og de gir uttrykk for at arvestriden og de to rundene i retten var tunge. De ønsker å legge hele det kapittelet av livene sine bak seg.

– Det er forferdelig vondt og pinlig å ha blitt lurt på den måten. Det er ingen av oss slektningene som ønsker å ha navnene våre på trykk sammen med Malthe-Sørenssen, sier en av Urdahl-slektningene.

Borgarting lagmannsrett kom frem til det samme som byfogden i Oslo: Høiness har krav arven på 100 millioner kroner og testamentet til enkefru Urdahl er gyldig.

Urdahl-slektningene ble sittende igjen med fem millioner kroner i utgifter.

Både Høiness og hennes advokat, Mette Yvonne Larsen, har hele tiden ment at de såkalte Dubai-bevisene var fabrikkerte.

– Men det er overraskende i dag å høre hvordan dette i realiteten har foregått, og hvor dypt kriminell man er villig til å bli for å gjøre dette, sier Mette Yvonne Larsen etter å ha hørt lydopptak av den svenske bruktbilselgeren.

Skru på lyd

Høiness sier at hun likevel ikke var redd for at hun skulle miste millionarven.

– Til det var bevisene som ble lagt frem for amatørmessige. Å høre dette nå etterpå forundrer meg ikke. For jeg visste jo at det bare var tull og bedrageriforsøk. Og hvem skulle ringe og prate om noe sånt? Det måtte jo bare være noen som sto i ledtog med Malthe-Sørenssen, sier Høiness.

Advokat Fred A. Gade i advokatfirmaet Arntzen de Besche har hatt flere samtaler med VG og også fått tilsendt spørsmål om sin rolle i saken. Han har så langt ikke ønsket å besvare disse spørsmålene.

VG har i flere uker forsøkt å oppnå kontakt med Geir Selvik Malthe-Sørenssen, men han har unnlatt å besvare VGs henvendelser. Tirsdag sendte VG en rekke spørsmål knyttet til Malthe-Sørenssens rolle i arvestriden. Journalisten, forfatteren og privatetterforskeren har til nå kun valgt å uttale seg til Dagbladet.

Onsdag ettermiddag fikk VG en e-post via Malthe-Sørenssens advokat, Jonny Sveen, hvor han svarer på spørsmålene:

– Jeg har gjort noe fryktelig dumt i Treholt-saken. Det har jeg innrømmet og lagt meg flat på. Det finnes ingen unnskyldning for det jeg gjorde der. Jeg diktet opp en kilde for å verne en annen. Men det finnes en forklaring, jeg var i perioden 2012-2015 under et enormt press. Jeg var utsatt for drapstrusler og utpressing, dette gjorde noe med meg – det svekket blant annet min dømmekraft fullstendig (...)

– Etter VGs avsløring om Treholt-bløffen har det vært fremsatt en rekke påstander fra flere mennesker om meg som person og det arbeidet jeg har utført. Dette har naturlig nok vært svært tungt for meg og min familie.

– Når det gjelder påstandene om at jeg har sendt en telefaks til lagmannsretten og bedt N.N. (red. anm. bruktbilselgerens navn) om å ringe advokaten i saken, er det rett og slett ikke sant. Det som er sant er at jeg snakket med N.N. om saken, fordi han selv nevnte en god venn av seg som en mulig rådgiver. Dette er en person med stor kompetanse innen data mm og som er ansatt i et anerkjent selskap.

– På den tiden jeg møtte N.N. gjorde jeg en mengde undersøkelser rundt testamentet, jeg benyttet meg også av en annen anerkjent dataekspert – Stein Møllerhaug – som gjorde research i forbindelse med mulig skriftanalyse i samme sak.

– I den forbindelse fikk N.N. en kopi av testamentet. på samme måte som Stein Møllerhaug fikk. Testamentet har selvfølgelig mine avtrykk da det er jeg som har levert dem fra meg. Undersøkelsene gjennom N.Ns bekjente ble aldri gjennomført.

– Hverken N.N eller hans bekjente mottok noe som helst godtgjørelse for dette. Og til sakens opplsning. Jeg skyldte heller ikke N.N noe penger på dette tidspunktet. Dette var en helt vanlig forespørsel som ikke førte frem.

– Utover det har jeg nok diskutert saken med N.N. i forbindelse med at den var omtalt i media, både før og rundt rettssaken.

HADDE KOPI: Dette er testamentet som den svenske bruktbilselgeren overleverte til VG i midten av februar.

Publisert: 9. mars 2016