dokumenter
Klikk for å se dokumentene

Tallene NIF ikke vil vise deg

Dette koster det å bespise og bedrikke IOC

Scroll

Samtidig som Norge lokket med et nøkternt Oslo-OL, serverte man mat og drikke til et stort antall gjester i Sotsji. Regningen på 2520 kroner per person tok Norges idrettsforbund og Oslo kommune.

Det viser det endelige regnskapet til representasjonshuset «Norway House» under OL for to år siden.

Det var stedet der IOC-medlemmer og andre samfunnstopper ifølge Gerhard Heiberg skulle «bespises» og «bedrikkes» for å skape blest rundt den norske OL-søknaden.

NORWAY HOUSE-TALLENE: VG publiserer Norway House-regnskapet.

Totalt ble det brukt 2,6 millioner kroner bare på «catering», eller servering av mat og drikke, i løpet av 17 dager. Det viser regnskapet VG har fått tilgang på gjennom innsynsbegjæringer i epostkommunikasjon mellom Oslo kommune og NIF.

Det ble budsjettert med et snitt på 80 gjester hver dag. Hver gjest «kostet» ifølge regnskapet 420 dollar, eller 2520 kroner.

Til sammenlikning: Da 77-årsdagen til Kong Harald ble feiret på luksushotellet Marriott, også det i regi av idrettsforbundet under OL, var kostnaden per hode 1210 kroner – altså under halvparten.

Norges idrettsforbund nekter selv å legge frem enkeltbilag fra mesterskapet i Russland. Men VG kan i dag for første gang legge frem detaljerte tall som viser hva pengene på Norway House faktisk ble brukt på, slik det fremgår av dokumentene:

Husleie

3 360 000 kr

3,36 millioner kroner ble brukt på å leie 250 kvadratmeter i 17 dager.

Servering

2 612 400 kr

2,6 millioner kroner gikk til servering av mat og drikke. Samlet prislapp og kuvertpris indikerer at like over 1000 gjester kan ha vært innom Norway House under OL. Det var noe lavere enn budsjettert.

Kjøkkenutstyr

552 000 kr

Det ble brukt over en halv million kroner på kjøkkenutstyr for å legge til rette med bespisningen.

Gebyr

900 000 kr

Selskapet Jet Set Sport tok et gebyr på 900 000 kroner for å jobbe med Norway House.

«Project director» og assistent

840 000 kr

En såkalt «project director» fikk en godtgjørelse på 480.000 kroner for sin jobb, mens assistenten mottok et honorar på 360 000 kroner.

Trykking av billetter

84 000 kr

84 000 kroner ble satt av til trykking av inngangsbilletter.

Blomsterdekor

120 000 kr

Det var i budsjettet satt av 120 000 kroner til blomsterdekor, samt drøyt 100 000 til underholdning. Regnskapet indikerer imidlertid at NIF slapp å betale for dette.

Tidlig i 2014 var dollarkursen rundt 6. Dette er lagt til grunn i saken. Med dagens kurs ville regningen blitt høyere.

Nedenfor vises regnskapet i sin helhet. Klikk her for å åpne regnskapet som PDF eller klikk her for å se oversikt over alle dokumentene VG har fått tilgang på.

Dokument 2

Regnskap for Norway House

Norway House ble driftet av det omdiskuterte selskapet Jet Set Sports, som er idrettsforbundets nære samarbeidspartner om OL-reiser. Selskapet sponser også NIF.

VG sitter på både Norway House-avtalene og det endelige sluttoppgjøret mellom de to partene. Alle papirene er signert av generalsekretær Inge Andersen og Jet Set Sports-eier Sead Dizdarevic.

Nå nekter Andersen å la seg intervju på telefon eller VGTV. Kommunikasjonsmedarbeidere i NIF har derimot bedt om å få alle spørsmål fra VG på epost.

I mars 2014 ga Andersen klart uttrykk for at bruken av penger på Norway House var riktig:

– Jeg er helt sikker på at det er veldig mange beslutningstakere som vet mer om Oslos kandidatur nå enn før OL i Sotsji, sa NIF-toppen.

Mot slutten av 2013 skal den samme Andersen ifølge den kommunale OL-etaten ha reist til New York for å sluttføre Norway House-forhandlingene med Jet Set Sports.

Deretter ble kontrakten mellom NIF og det amerikanske selskapet signert sent i januar 2014, kort tid før OL i Sotsji åpnet.

I kontrakten kommer det frem at regningen for Norway House ikke skulle overstige 2 118 648 dollar, eller 12,7 millioner kroner. Norges idrettsforbund betalte deretter 90 prosent av denne summen til en bankkonto i New Jersey i USA.

Dokument 1

Avtale mellom NIF og Jet Set sports

Norway House-regningen endte til slutt på «bare» 1 775 216 dollar (ca. 10,7 mill. kr.). Derfor skal det ha blitt tilbakebetalt 131 568 dollar fra Jet Set Sports til idrettsforbundet noen måneder etter OL.


NIF

10,7 mill. kr


Jet Set
Sports

Dokument 2

Regnskap for Norway House

I tillegg til 10,7 millioner kroner, ble det – ifølge en presentasjon Inge Andersen nylig holdt på Gardermoen – brukt 2,2 millioner kroner på andre utgifter tilknyttet Norway House.

Norway House var tidlig et kontroversielt prosjekt. Samtidig som Inge Andersen nektet for at prosjektet handlet om å smøre IOC-medlemmer, reagerte flere politikere på pengebruken.

Det kan ikke være for den vanlige mann i gaten, som kan komme innom for å ta en øl. Det skal være seriøst og ordentlig. De som kommer, må ha et ærend der.

Gerhard Heiberg

IOC-medlem

Det uttalte IOC-medlem Gerhard Heiberg for to år siden.

Oslo kommune var ikke en del av avtalen mellom idrettsforbundet og Jet Set Sports. Kommunen leide derimot 70 av totalt 250 kvadratmeter fra idrettsforbundet – for å kunne promotere den norske OL-søknaden, som havarerte et halvt år senere.


Oslo
komm.

3,7 mill. kr


NIF

For dette betalte Oslo kommune 3 708 760 kroner til idrettsforbundet. Kontrakten, som VG også er i besittelse av, ble ikke signert før i midten av august 2014, altså et halvt år etter Sotsji-OL.

Dokument 4

Fremleiekontrakt mellom NIF og Oslo kommune

I tillegg skal flere innlandskommuner ha spyttet inn totalt 500 000 kroner i prosjektet. Resten måtte Norges idrettsforbund betale.

Idrettsstyret skal tidlig i prosessen ha vært klare på at regningen burde fordeles likt mellom Oslo kommune og idrettsforbundet. Slik gikk det altså ikke.

I en epost fra Øystein Dale, assisterende generalsekretær i NIF, til OL-etatens Knut Øverdal 17. mars 2014, står det:

«Vi har tidligere redegjort for at Idrettsstyrets syn er at etableringen av Norway House var et felles prosjekt for å nå et felles mål. I tråd med dette har vi hele tiden tilkjennegitt at vi primært ser det som riktig med en kostnadsdeling som gjenspeiler at det er to partnere med likt ansvar. I den situasjonen som er oppstått er NIF likevel villig til å påta seg kostnadene utover 7.917.520, fordi det er viktig å få til en endelig avklaring og få lagt dette spørsmålet bak oss».

Direktøren for Oslo2022:

- Anså prisen som høy

Prisen man måtte betale for mat og drikke i Norway House var høy. Men kostnaden ble vurdert som nødvendig.

Det sier tidligere direktør for Oslo2022, Eli Grimsby.

Konfrontert med at hver gjest skal være fakturert mat og drikke for 2520 kroner i Norway House, svarer Grimsby:

- Vi anså prisen som høy, men fant det samtidig vanskelig å finne et godt sammenligningsgrunnlag. Vår vurdering den gangen var at Oslos kandidatur best kunne promoteres gjennom deltakelse i Norway House, som var søkerbyenes eneste anledning for internasjonal promotering før kandidatbyene skulle velges av IOC sommeren 2014.

Oslo2022 undersøkte statens diettsatser i blant annet Moskva, og mente at prisen kunne forsvares.

VG har siden onsdag i forrige uke gjentatte ganger forsøkt å arrangere et intervju på telefon eller kamera med NIFs generalsekretær, Inge Andersen. Det har ikke NIF ønsket. Derimot har organisasjonen bedt om å få spørsmålene på epost.

Klokken 14 i går ble det understreket at VG hadde tilgang på konkrete enkeltposter knyttet til Norway House-regnskapet, og at man hadde spørsmål rundt dette. Spørsmål om pengebruken knyttet til Norway House ble så oversendt NIF klokken 18.

«Det var umulig for Norges Idrettsforbund å finne fram nødvendig informasjon og dokumentasjon innen denne tidsfristen. Dette har vi gjort VG oppmerksom på og sagt at vi vil kunne besvare spørsmålene i løpet av morgendagen» skriver assisterende generalsekretær Øystein Dale i en epost.

Det var Norges idrettsforbund som inngikk Norway House-avtalen med Jet Set Sports. Oslo kommune leide deretter et areal av NIF.

- Kan en mat-og-drikke-pris på 420 dollar per person forsvares når man samtidig jobbet for et nøkternt OL i Oslo i 2022?

- Vår vurdering var at Oslos kandidatur best kunne promoteres gjennom deltakelse i Norway House, som var søkerbyenes eneste anledning for internasjonal promotering før kandidatbyene skulle velges av IOC sommeren 2014. Totalt sett mente vi at prisen kunne forsvares, sier Eli Grimsby.

- Hvordan vil du selv beskrive mat og drikke i Norway House under OL i Sotsji?

- Jeg husker maten som god, men nøktern. Det norske hus holdt oppe fra klokken 11 til 23 hver dag, og jeg mener å huske at menyen skiftet tre ganger gjennom dagen.

Grimsby understreker at kommunen ikke tok del i drøftinger om enkeltsummer i forkant, som hvor mye Jet Set Sports skulle få for å organisere Norway House.

- Oslo kommune deltok ikke i forhandlinger eller drøftinger med Jet Set Sport, men inngikk en fremleieavtale med NIF. Vi deltok heller ikke på reisen til New York, men mener å huske at Inge Andersen gjennomførte en slik reise. NIF kan imidlertid best svare på Inge Andersens reiser, sier hun.

Publisert: 24. mai 2016