Partnerdrapene

2000-2023

Siden 2000 er kvinner og menn registrert drept i saker hvor partneren er siktet av politiet eller dømt i domstolen. Under kan du lese mer om sakene.

* I de nyeste sakene er politiets siktelse lagt til grunn. Vi understreker at disse sakene er i en tidlig fase. Retten kan vurdere bevisene annerledes enn politiet.

«
»

«
»

Partnerdrap etter 2000

prosent av alle drap
kvinner drept
menn drept
Det har vært en kraftig nedgang i drap i Norge de senere år, men når det gjelder partnerdrap ligger vi høyere enn sammenliknbare land.
Partnerdrap hittil i år
partnerdrap
Partnerdrap samme tid i fjor

Sosialt skjevt

Kilde: Skattelistene

132.076 kr
nettoinntekt drapsoffer
Partnerdrap rammer de svakeste i samfunnet. Marginaliserte grupper, som arbeidsløse og asylsøkere, er mer utsatt som gjerningsperson og offer.

** Utregningen ble gjort i 2016.

Gjerningspersonens fødeland

født i Norge
født i utlandet
I 2007 var det for første gang overvekt av innvandrere blant gjerningsmennene. 14 prosent av Norges befolkning er innvandrere (2019), mens prosent av partnerdrapene er utført av innvandrere.

** Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre.

Fødeland når gjerningsperson er innvandrer

Når menn dreper sine kvinner

Fengselsstraff
00 år
Offer
00 år
Drapsmann
00 år

Når kvinner dreper sine menn

Fengselsstraff
00 år
Offer
00 år
Drapskvinne
00 år

Drap og selvmord

På begynnelsen av 2000-tallet var det flere saker hvor gjerningspersonen – alle menn – utførte partnerdrap for så og ta sitt eget liv etterpå. Disse drapene ble ofte – misvisende – omtalt som «familietragedier» av politiet. Etter 2009 har slike drap blitt betydelig redusert.

Partnerdrap i ditt nærområde

Ved å zoome inn på kartet kan du se partnerdrap som har skjedd i ditt nærområde.

Slik har vi jobbet

I 2007 dokumenterte VG hvor mange kvinner som var drept av sin partner siste syv år (se faksimile). Da fantes det ingen offisiell statistikk over partnerdrap i Norge. VG-journalistene Anne Stine Sæther og Anders Sooth Knutsen ble senere hedret med SKUP-diplom for prosjektet «Drept av sine menn».

I etterkant av VG-prosjektet i 2007 ble antall partnerdrap redusert i Norge. De siste årene har imidlertid trenden vært negativ, til tross for at totaltallet for antall drap faller.

I 2016 gikk vi på nytt gjennom alle drapssaker i Norge siden 2000. Fra dette materialet har vi hentet ut sakene hvor offeret var kjæreste, samboer eller gift med gjeringspersonen – eller hadde vært det tidligere. Kun forsettlige eller overlagte drap er inkludert i vår statistikk. I de nyeste sakene er politiets siktelse lagt til grunn, slik det gjøres i den offisielle drapsstatisikken. Hvis partneren ble frikjent i retten, så er saken fjernet fra oversikten. I tillegg til å hente inn alle dommene, har vi vært i kontakt med et stort antall pårørende.

Dette er versjon to av VGs prisbelønte prosjekt. Vi håper fokus på partnerdrap kan gjøre at vi får en reduksjon i årene fremover – som i 2007. Oversikten over ofrene og statistikken på disse sidene vil bli oppdatert når det skjer nye drap.Faksimile: VG 12. november 2007

Av: Jarle Grivi Brenna, Jostein Matre og Christina Quist
Design og utvikling: Jorun Nymo og Dan Kåre Engebretsen
Bakgrunnsfoto: Hans O. Torgersen, Aftenposten.

Slik kan du få hjelp

Hvis du frykter du kan bli voldelig:
Mental Helse (24t): tlf 116 123
Kirkens SOS (24t): tlf 22 40 00 40
Mannstelefonen (17-20): tlf 22 34 09 60
Alternativ til vold (09-16): tlf 22 34 09 60
Anonyme Narkomane (17-19): tlf. 90 52 93 59
Hvis du frykter du kan bli voldsoffer:
Kontakt lokalt politi på telefon 02800 og anmeld drapstrusler eller drapsforsøk. Politiet kan også hjelpe deg til familievoldskoordinator.
Du kan også kontakte lokalt krisesenter. Se oversikt over alle landets krisesentre her.
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Hvis du er barn og redd for noen:
Snakk med helsesøster eller en annen voksen du stoler på, for eksempler på skolen.
Alarmtelefon for barn og unge (24t): tlf 116 111
Kors på halsen (14-22): tlf 800 333 21
Kirkens SOS (24t): tlf 22 40 00 40