Stor rapport:

Verden når ikke FNs bærekraftmål

NEW YORK/OSLO (VG) I en ny, omfattende rapport slås det fast at ingen av FNs bærekraftmål vil være oppfylt innen «fristen» 2030, med mindre innsatsen skjerpes betydelig.

Rapporten er utarbeidet av analytikere i DNV-GL, Det Norske Veritas.

Men det finnes også lyspunkter: Vår globale helse er i klar bedring, og fornybar energi raser ned i pris og tilgangen øker kraftig.

Dette er FNs bærekraftmål

Nedenfor presenteres sannsynligheten for å nå hvert enkelt av de 17 bærekraftmålene i verdens regioner. Slik er sannsynligheten gradert:

Gradering:
Innen rekkevidde
Utenfor rekkevidde (mindre enn 50 % avvik)
Utenfor rekkevidde (mer enn 50 % avvik)
Regioner:
OECD Verdens 34 rikeste rikeste land, med bl.a. Norge og USA
BRISE 13 land med fremvoksende økonomier, bl.a. Russland, Brasil og India
Kina
Resten Resten av verden
1
Foto: AFP

Utrydde fattigdom

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

800 millioner mennesker må løftes ut av fattigdom innen 14 år. Vi når ikke målet i de fattigste landene, og det er lite sannsynlig at fattigdom vil være avskaffet i den rike del av verden heller.

2
Foto: AFP

Utrydde sult og bedre matsikkerhet

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Målet er innenfor rekkevidde i Kina og den vestlige verden. Men vi når ikke målet om å avskaffe sult i den fattige delen av verden. Mer mat vil være tilgjengelig, men ofte på bekostning av klima og miljø.

3
Foto: AFP

Sikre god helse og livskvalitet

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Vaksineprogrammer, kamp mot mor og barn-dødelighet og mot hiv-aids, tuberkulose og malaria har hatt betydelig effekt. Målet er innen rekkevidde i store deler av verden.

4
Foto: Espen Rasmussen, VG

God utdanning for alle

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Andelen som får tilgang til utdanning øker, ikke minst i den fattige verden. Flere jenter får tilbud om utdanning. Likevel: I noen av verdens fattigste land er fortsatt flere enn halvparten av innbyggerne analfabeter.

5
Foto: AP

Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Selv om flere jenter får tilgang til utdanning, tvangsgiftes jenter og nektes deltagelse i arbeidslivet over store deler av verden. Kjønnsforskjellene øker i land som Kina, mens det er svak bedring i OECD og USA.

6
Foto: Reuters

Rent vann og god hygiene

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Rent vann og god hygiene Tilgangen av rent vann er blitt betydelig bedre for svært mange på kloden de siste årene. Men forsøpling og dårlige sanitære forhold trekker ned. Målet nås ikke, men det går tross alt riktig vei.

7
Foto: AFP

Pålitelig, bærekraftig og rimelig energi

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Her er kloden virkelig på rett vei, selv om 1,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til sikker energi. Men energitilgangen fra sol og vind øker, og prisene går ned. Målet er faktisk innen rekkevidde, men det går likevel ikke raskt nok.

8
Foto: AFP

Økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Den rike verden må venne seg til at veksten avtar eller stopper opp. Tradisjonell produksjon forsvinner, tjenester, kultur og helse overtar. Men nye former for slaveri og tvangsarbeid er dessverre på fremmarsj, også i vår del av verden.

Saken fortsetter under annonsen
9
Foto: Reuters

God infrastruktur, bærekraftig industri og innovasjon

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Globalt næringsliv innser at de ikke overlever uten å være bærekraftig, og det er «good for business» å følge FNs bærekraftmål. Det er en bra ting at etterspørselen etter energi vil flate ut.

10
Foto: Reuters

Redusere ulikheter i og mellom land

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Her ligger kloden håpløst dårlig an. 62 personer eier like mye som 3,5 milliarder mennesker i den andre delen av skalaen, Utviklingen går virkelig feil vei.

11
Foto: AFP

Gjøre byene trygge og bærekraftige

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Folkestrømmen fra landsbygda til byene fortsetter. Selv om økonomisk vekst i mange land reduserer andelen som bor i slum, klarer ikke byene i den fattigste delen av verden å håndtere flyttestrømmen. Luftkvaliteten er elendig i mange av verdens største byer.

12
Foto: AFP

Ansvarlig forbruk og produksjon

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Landene med lavest velstand oppfyller målet, paradoksalt nok fordi deres økologiske «fotavtrykk», forbruket av varer og tjenester er svært lavt i forhold til resten av verden.

13
Foto: AFP

Bekjempe klimaendringer

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Selv om mange land nå tar ansvar og setter konkrete mål for å redusere CO2-utslipp, er prognosen fra DNV GL nedslående: Det gjøres for lite, og det går for sakte, Paris-avtale og tekno-optimisme til tross.

14
Foto: Reuters

Bevare livet i havet

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Det biologiske mangfoldet i havet er i ferd med å kollapse. 45 prosent av artene som lever under vann er forsvunnet eller truet. Enorme mengder plast flyter rundt, forurensingen kjenner ingen grenser. Forsuring og havoppvarming øker utfordringen.

15
Foto: Reuters

Bevare livet på land

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Dårlige odds her også. Biologisk mangfold utarmes, økosystemene er under press, og været blir mer ekstremt.

16
Foto: Reuters

Fremme fred, rettigheter og ansvarlige myndigheter

OECD
BRISE
Kina
Resten
Forklaring

Trenden er ikke veldig oppløftende. Det er mange regionale konflikter, flyktningstrømmene øker, og den folkelige motstanden mot overnasjonalt samarbeid øker. Det vil i seg selv kunne svekke den felles muligheten til å samarbeide for å nå FNs bærekraftmål. Korrupsjon er fortsatt en stor utfordring.

17

Globalt partnerskap for å nå målene

De 16 første målene er så utfordrende at løsningene krever samarbeid, både offentlig og privat. DNV GL mener å se at næringslivet i stadig større grad erkjenner at en bærekraftig verden gir dem nye markeder og forretningsmuligheter.

Last ned hele rapporten som PDF (23,9 MB)

Mye jobb igjen

Statsminister Erna Solberg (H) leder en internasjonal pådrivergruppe som skal drive igjennom målene. Hun har hatt tilgang til rapporten.

– Status viser at på mange områder går det bra, og andre går det dårlig. Det er altså fortsatt mye jobb igjen å gjøre – nå når det første året er gått siden vi satte målene, sier Solberg til VG.

Må anstrenge oss

Mandag ettermiddag norsk tid får FN og generalsekretær Ban Ki-moon, og en rekke globale næringslivstopper, tilgang til den norske rapporten om status for de globale målene som verdensledere ble enige om i 2015.

– Hvis vi ikke anstrenger oss kraftig nå, så vil ingen av FNs bærekraftmål være innen rekkevidde i 2030, sier Bjørn K. Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV-GL, til VG.

Bærekraftmålene er verdensledernes drøm om en klode i balanse og harmoni. De bygger på FNs åtte tusenårsmål fra 2000, som i 2015 ble erstattet av 16 konkrete bærekraftmål, pluss et mål nummer 17 om å samarbeide om å nå de 16 andre målene.

Les også: Erna Solberg skal lede en pådrivergruppe

Innspill fra 100 land

DNV GL har laget rapporten på eget initiativ, og bak den ligger ett års innsats med bidrag fra selskapets eksperter i de mer enn 100 landene hvor selskapet er til stede.

– Det dystre hovedbildet til tross, ønsker vi å presentere en rapport om mulighetene som ligger i å strekke seg etter målene. Vi ønsker å fremstille dette som en positiv historie, om internasjonale bedrifter som legger bærekraftmålene til grunn for sin virksomhet. De som ser mulighetene her, vil ha bedre odds for å lykkes med sine forretningsmodeller enn de som ikke gjør det, slår Haugland fast.

RAPPORTEN KLAR: Bjørn K. Haugland har ledet analysen om FNs bærekraftsmål i DNV GL.
RAPPORTEN KLAR: Bjørn K. Haugland har ledet analysen om FNs bærekraftsmål i DNV GL. Foto: Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix
Fakta

DNV-GL

  • Stiftet 12. september 2013 gjennom en fusjon mellom Det Norske Veritas (DNV) og Germanischer Lloyd (GL).
  • Uavhengig stiftelse etablert i Norge i 1864. Har arbeidet internasjonalt siden 1867 og har etablert rundt 300 kontorer i 100 land.
  • Kjerneområdet har vært å inspisere og vurdere den tekniske tilstanden til skip. Tilbyr sertifisering og rådgivning om risikohåndtering innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor.
Kilder: NTB og Wikipedia

Bedre på helse og utdanning

DNV GL har også funnet lyspunkter, og utvikling som går riktig vei. Vaksinering og kamp mot smittsomme sykdommer viser gode resultater.

Analytikerne viser også til at stadig flere får tilgang til utdanning, og slår fast at matproduksjonen vil øke tilstrekkelig til å mette nesten alle de 8,5 milliarder menneskene som ifølge Veritas-anslaget vil være på kloden i 2050. Det er noe lavere enn FNs prognose med globalt folketall på 9,7 milliarder.

– Dersom målet om utdanning for alle nås og flere løftes ut av fattigdom, vil fødselsraten gå ned, sier Bjørn K. Haugland.

Fornybar energi i vinden

Et annet lyspunkt er verdens energisituasjon, hvor DNV GL sier at tilgangen til fornybar energi fra sol og vind har økt sterkt.

Haugland oppfordrer privat næringsliv til å øke innsatsen på forskning og innovasjon om ren energi:

– Ingen tiltak vil ha større effekt for kloden og målene enn overgangen fra fossil til fornybar energi. Det vil redusere effekten av klimaendringene, men også øke tilgangen til ren mat og redusere fattigdom, sier han.

Må ansvarliggjøres

Erna Solberg sier til VG at både statsledere og næringslivsledere må ansvarliggjøres, og frivillig sektor må presse på:

I NEW YORK: Erna Solberg møtte norsk presse i New York i september i fjor. FNs hovedkvarter i bakgrunnen.
I NEW YORK: Erna Solberg møtte norsk presse i New York i september i fjor. FNs hovedkvarter i bakgrunnen. Foto: Johannes Worsøe Berg, NTB scanpix

– Det er mange gode enkelthistorier, som for eksempel på solenergi og som gir håp om tilgang til bærekraftig energi i fattige land. Men fortsatt gjenstår mye arbeid før vi kan nå målet, både på teknologi, systemer og organisering, sier hun.

Solberg trekker frem økonomisk vekst og arbeid til verdens ungdom som det kanskje aller viktigste tiltaket for å nå målene.

– Vi er på rett vei, men det går likevel ikke raskt nok til å unngå store klimaendringer i 2030, slik vi ser det, legger Bjørn K. Haugland til.

Last ned hele rapporten som PDF (23,9 MB)

Kommentarer

Siste saker om klima

Gradering:
Innen rekkevidde
Utenfor rekkevidde (mindre enn 50 % avvik)
Utenfor rekkevidde (mer enn 50 % avvik)
Regioner:
OECD Verdens 34 rikeste rikeste land, med bl.a. Norge og USA
BRISE 13 land med fremvoksende økonomier, bl.a. Russland, Brasil og India
Resten Resten av verden