Slik skjedde helikopterulykkene

Helikopterstyrten som kostet 13 mennesker livet i Hordaland fredag 29. april, er den femte hendelsen/ulykken siden 2009 med helikoptermodellen Super Puma.

I tre av de fire foregående tilfellene er det konkludert med at feil i hovedgirkassen er årsaken.

1. april

2009

Skottland

AS332 Super Puma

16 omkomne

10. mai

2012

Skottland

EC225 Super Puma

Nødlanding, 0 omkomne

22. oktober

2012

Skottland

EC225 Super Puma

Nødlanding, 0 omkomne

ÅRSAK 1
Materialtretthet i hovedgirkasse

ÅRSAK 2
Sprekker på aksling
i hovedgirkasse

Super Puma-helikopteret som krasjet i 2009 var en eldre variant (AS332) av det som brått styrtet og tok livet av tretten personer fredag 29. april (EC225). Forskjellen mellom de to helikoptrene er ifølge Airbus ganske stor. Flere eksperter mener imidlertid at de vesentlige delene som hovedgirkasse og rotor, er mye av det samme.

Som figuren nedenfor viser, er hovedgirkassen plassert under hovedrotoren.

Hovedrotor
Hovedgirkasse

Hovedgirkassen, som er koblet opp mot helikopterets motorer, er delt i to moduler:

Modul A
Den nederste modulen kalles hovedmodulen. Her oppstod årsak 2.

Modul B
På toppen av av hovedmodulen ligger en såkalt «episyklisk reduksjonsgirkasse». Her oppstod årsak 1.

Modul B
Modul A
Hovedgirkassen. Figur: Airbus

Et kjegleformet deksel som omslutter hovedrotorhode og drivaksel er plassert på toppen av de to modulene.

2009:

Årsak 1 Materialtretthet i hovedgirkasse

I 2009 løsnet rotoren fra et Super Puma-helikopter utenfor Peterhead i Skottland og styrtet i havet. 16 mennesker mistet livet.

Over hoveddelen av hovedgirkassen ligger det to lag med åtte såkalte planetgir i hver. Jobben disse gjør er å ytterligere redusere turtallet fra motoren opp til rotoren.

Det var her feilen oppsto i 2009-ulykken. Dette var en AS332 L2 Super Puma, en tidligere versjon av ulykkeshelikopteret.

Andre lag planetgir (8 stk)
Første lag planetgir (8 stk)
Deksel som omslutter planetgirene
Modul B : Den episykliske girboksen Figur: Airbus

En sprekk i ringen som omslutter planetgirene, som skyldtes materialtretthet, ble senere påvist. Et av de åtte planetgirene i andre lag (se figur ovenfor) løsnet også.

Sprekk i ring som omslutter planetgirene
Løsnet
planetgir

Snudd på hodet:

Løsnet
planetgir
Foto: Storbritannias havarikommisjon

Et rotorbytte gjorde ifølge granskingsrapporten at de overså et lite metallfragment i smøreoljen i helikopterets planetgir.

Fragmentet som var 2,88 mm x 0,88 mm ble funnet inni et av helikopterets planetgir. Dette fremmedelementet, sammen med påvist materialdefekt i planetgiret, blir trukket frem som mulige hovedgrunner til at hovedgirboksen sviktet og rotoren falt av.

2012:

Årsak 2 Sprekker på aksling i hovedgirkasse

To ganger i løpet av fem måneder i 2012 havarerte den samme helikoptertypen som helikopteret som styret i Hordaland.

Begge helikoptrene som havarerte, hadde en sprekk i en aksling i girkassen.

Akslingen er en såkalt «Bevel Gear Vertical Shaft» som står nede i girkassen. Her drives et horisontalt stort tannhjul rundt med to mindre, vertikale tannhjul. Poenget med konstruksjonen er å redusere turtallet fra motor opp til rotoren.

Sveiseskjøten ligger 360 grader rundt sylinderen. Det var her det oppsto en sprekk.

«Bevel Gear Vertical Shaft»
«Bevel Gear Vertical Shaft»
360 graders sprekk i sveiseskjøt
Foto: Storbritannias havarikommisjon, Airbus

Helikoptertypen ble satt på bakken i ni måneder etter dette. Hele girkassen ble gjennomgått og forbedret før helikopteret igjen var i luften.

Ifølge produsenten Airbus viser deres foreløpige undersøkelser av helikopteret som styrtet ved Turøy, at det ikke er påvist samme feil som ga helikoptertypen flyforbud i 2012.