10year_old_girl_blows.mov
Norske menn betaler
for å laste ned videoer
der barn blir
utsatt for
grove overgrep.
De er det siste leddet
i en industri
hvor råvarene er
misbruk av barn.
De tror de er usynlige.
men vi har funnet dem.