Forrige
Neste
FOTO:

Juryens
plassering:
Lesernes
plassering:
00
Er dette den
viktigste?
Stem her
Takk for din stemme. Del på Facebook:
Forrige
Neste
Lukk
vindu

VGs jury har bestått av:

VGs jury Juryen: F.v.: Halvard Leira, Hadia Tajik, Hanne Skartveit. Karsten Alnæs, Jorunn Bjørgum og Kåre Willoch
  • Hanne Skartveit (47), juryleder, politisk redaktør i VG.
  • Karsten Alnæs (75), forfatter og historiker.
  • Kåre Willoch (85), tidligere statsminister og politiker for Høyre.
  • Halvard Leira (35), statsviter og NUPI-forsker.
  • Jorunn Bjørgum (72), tidligere professor i historie ved Universitetet i Oslo
  • Hadia Tajik (30), stortingsrepresentant for Ap, tidligere kulturminister.
De formet landet vårt
Av HANNE SKARTVEIT
Grunnlovsjubileet gir oss en anledning til å snakke om Norge. Om hvem vi er, om hvordan vi ble slik, og om hva som binder oss sammen.

Vi er den nasjonen vi er fordi enkeltmennesker på ulike tidspunkter i vår historie har foretatt handlinger eller utrettet ting som har preget Norge. Mennesker som på forskjellig vis har formet vårt styresett, vårt selvbilde og vår væremåte.

Det kan synes som en nær umulig oppgave å skulle rangere de 100 viktigste personene i forbindelse med grunnlovsjubileet. Likevel er det nettopp dette vi i VG nå forsøker å gjøre, ved hjelp av en bredt sammensatt jury.

Det sier seg selv at en slik liste aldri kan presenteres som en fasit, eller som en rangering alle kan være enige om. Vår liste må leses som en slags sluttsum av ulike synspunkter på ulike spørsmål. I juryen har det vært intense diskusjoner, uenigheter og dragkamper.

Historieprofessor Jorunn Bjørgum og tidligere statsminister Kåre Willoch braket sammen i debatten om hvem som skulle stå først av Martin Tranmæl og C. J. Hambro. Det var bare i dette spørsmålet vi måtte stemme, ved håndsopprekning. Jeg brukte min dobbeltstemme som juryens leder til fordel for Hambro.

Jorunn Bjørgum fikk heller ikke med seg juryen i spørsmålet om hvorvidt Halvdan Koht skulle med på listen. Koht var utenriksminister da tyskerne kom i 1940. Han hadde fullstendig undervurdert trusselen mot Norge. Flertallet i juryen mente derfor at han ikke kunne være med blant de 100 viktigste nordmennene, selv om han på andre samfunnsområder hadde stor betydning.

Jorunn Bjørgum bruker så sterke ord som «absurd» og «utilbørlig» om at han ikke er med. Vi ble enige om at hennes synspunkt må komme frem når vi presenterer vår liste. Utover dette ene punktet står juryen samlet bak listen, som det den er; en samling navn, uhøytidelig rangert.

Men likevel med alvor i bunnen: Norge og nordmenn er helt annerledes i dag enn de var i 1814. En liste som spenner over 200 år må nødvendigvis bli mannstung. Det er først i nyere tid at kvinner har fått posisjoner i samfunnet som gir dem samme tyngde som menn.

Det samme gjelder nordmenn med røtter langt herfra. De siste tiårene har bildet av nordmannen blitt bredere og mer sammensatt. Vi har på vår liste valgt ut to unge norske kvinner som har satt sitt preg på det nye Norge, ved å skape viktige debatter, og gjennom det utfordre oss alle.

Med dette presenterer vi vår liste. Vi tar for gitt at mange av våre lesere er uenige både i utvalg og rangering. Et av våre mål er å skape debatt om grunnlovsfedrene og de som kom etter dem. De som formet nasjonen og bygget samfunnet, og slik ga oss det Norge vi kjenner i dag.

P.S. Da det gikk opp for Kåre Willoch at han var tiltenkt en plass på listen, ba han om å bli holdt helt utenfor. Han har selvsagt ikke vært med på diskusjonen om sin egen plassering. Tvert om ba han om å bli strøket fra listen. Det kunne vi andre ikke akseptere. Willoch hører selvfølgelig med.