Rettspsykiatrisk erklæring 1

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim brukte fire måneder på erklæringen de ble bedt om å utarbeide av Oslo tingrett. De hadde 13 samtaler med Anders Behring Breivik og har lest politiets saksdokumenter.
KONKLUSJON: Psykotisk/Utilregnelig

Side 1 av 239
Sidene 32-35 og side 47-50 er utelatt fra erklæringen. Dette er henholdsvis et politiavhør av Breiviks mor og en psykolograpport etter familiens opphold på Senter for Barne- og Ungdomspsykiatri. Innholdet i disse dokumentene går for langt inn i intimsfæren til Breiviks familie, og VG mener derfor at de ikke bør publiseres.

Rettspsykiatrisk erklæring 2

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas ble oppnevnt som nye sakkyndige etter en halvannen måned lang debatt om den første rapporten. De gjennomførte observasjon av Anders Behring Breivik i fengselet.
KONKLUSJON: Ikke psykotisk

Side 1 av 284
VG har strøket navn på personer som ikke har en offisiell rolle i saken. Vi har også strøket intime opplysninger om tredjepersoner av hensyn til deres privatliv. Vi har endret typografi på rapporten og rettet skrivefeil.
VG publiserer også den 11 sider lange tilleggserklæringen som de to psykiaterne leverte etter anmodning fra Den rettsmedisinske kommisjon.

Psykiatrisk vurdering

Randi Rosenqvist ledet tidligere den Rettsmedisinske kommisjon. Nå er hun rådgiver på Ila fengsel og har utferdighet en rapport om Breivik. Hun har møtt ham to ganger, men har ikke kunnet lese politiets saksdokumenter.
KONKLUSJON: Ikke psykotisk

Side 1 av 10