PFU-klagene på VGs terrordekning


Terroranslagene 22. juli er den alvorligste forbrytelse begått i Norge i fredstid. VG har brukt enorme ressurser på å lage journalistikk om temaet på alle våre plattformer. Deler av dekningen har skapt reaksjoner både hos overlevende, pårørende og i en berørt befolkning. Reaksjonene har resultert i åtte skriftlige klager til Pressens Faglige Utvalg.

Her gir vi deg innsikt i saksgangen, argumentasjonen og konklusjonen i fire av klagene.

Klage: Støtende bildebruk


PFU-klage 200A/11 kommer fra en klager som ikke er personlig berørt av terrorangrepene, men som mener «alle i Norge» er parter i denne saken". Han mener bildebruken fra Utøya var «særdeles støtende og spekulativ», særlig bildene der Breivik demonstrerer ladegrep.

 • Klagen
 • 16 sider
 • Alle kan innklage medier til PFU. Klager du på vegne av andre, må du ha samtykke.
  Les dokumentene
 • VGs tilsvar
 • 21 sider + bilag
 • Mediene har ca. én uke på å besvare klagen. PFUs sekretariat styrer prosessen.
  Les dokumentene
 • Klagers kommentar
 • 7 sider
 • Klager får anledning til å kommentere tilsvaret, og eventuelt fremme nye momenter.
  Les dokumentene
 • VGs bemerkninger
 • 3 sider
 • Mediene får anledning til å kommentere eventuelle nye opplysninger og momenter.
  Les dokumentene
 • PFU-kjennelse
 • Medier som felles eller får kritikk i PFU, forplikter seg til å publisere hele kjennelsen.

Klage: VG begår overgrep


PFU-klage 200B/11 kommer fra en overlevende, hans søster og en AUF-ungdom som så vidt mistet båten som massemorderen reiste til Utøya med. De karakteriserer gjensynet med Breivik som «mental voldtekt» og mener VG har opptrådt grovt uetisk på en rekke punkter.


 • Klagen
 • 5 sider
 • Alle kan innklage medier til PFU. Klager du på vegne av andre, må du ha samtykke.
  Les dokumentene
 • VGs tilsvar
 • 12 sider + bilag
 • Mediene har ca. én uke på å besvare klagen. PFUs sekretariat styrer prosessen.
  Les dokumentene
 • Klagers kommentar
 • 10 sider
 • Klager får anledning til å kommentere tilsvaret, og eventuelt fremme nye momenter.
  Les dokumentene
 • VGs bemerkninger
 • 2 sider
 • Mediene får anledning til å kommentere eventuelle nye opplysninger og momenter.
  Les dokumentene
 • PFU-kjennelse
 • Medier som felles eller får kritikk i PFU, forplikter seg til å publisere hele kjennelsen.

Klage: «Smertefull» dekning


PFU-klage 200C/11 kommer fra foreldrene til et av drapsofrene på Utøya. De reagerer på det totale omfanget av saker - særlig i VG og Dagbladet - der terroristen eksponeres. Spesielt bildebruken på forsidene. De fremhever også VGs bilder fra rekonstruksjonen på Utøya


 • Klagen
 • 4 sider
 • Alle kan innklage medier til PFU. Klager du på vegne av andre, må du ha samtykke.
  Les dokumentene
 • VGs tilsvar
 • 28 sider + bilag
 • Mediene har ca. én uke på å besvare klagen. PFUs sekretariat styrer prosessen.
  Les dokumentene
 • Klagers kommentar
 • 8 sider
 • Klager får anledning til å kommentere tilsvaret, og eventuelt fremme nye momenter.
  Les dokumentene
 • VGs bemerkninger
 • 3 sider
 • Mediene får anledning til å kommentere eventuelle nye opplysninger og momenter.
  Les dokumentene
 • PFU-kjennelse
 • Medier som felles eller får kritikk i PFU, forplikter seg til å publisere hele kjennelsen.

Klage: «Nærgående» på politimann


PFU-klage 274/11 er fra Oslo politidistrikt, som reagerte på VGs presentasjon av en av de sentrale etterforskerne i saken. Vedkommendes sjefer ønsker vurdert om en slik eksponering av en menig politimann - uten at vedkommende har samtykket til omtalen - er i tråd med pressens etiske regelverk.

 • Klagen
 • 8 sider
 • Alle kan innklage medier til PFU. Klager du på vegne av andre, må du ha samtykke.
  Les dokumentene
 • VGs tilsvar
 • 3 sider + bilag
 • Mediene har ca. én uke på å besvare klagen. PFUs sekretariat styrer prosessen.
  Les dokumentene
 • Klagers kommentar
 • 3 sider
 • Klager får anledning til å kommentere tilsvaret, og eventuelt fremme nye momenter.
  Les dokumentene
 • VGs bemerkninger
 • 1 side
 • Mediene får anledning til å kommentere eventuelle nye opplysninger og momenter.
  Les dokumentene
 • PFU-kjennelse
 • Medier som felles eller får kritikk i PFU, forplikter seg til å publisere hele kjennelsen.