For generelle tips, som ikke krever særskilte sikrings- eller anonymiseringstiltak, har VG skjemaet på www.vg.no/tips-oss. I enkelte situasjoner har kilder imidlertid behov for anonymitet utover hva vanlige web-løsninger kan gi, og til dette formålet har VG tatt i bruk SecureDrop, som utvikles av FREEDOM OF THE PRESS FOUNDATION.

For å benytte denne løsningen trenger du en nettleser som kan snakke med det krypterte Tor-nettverket. VG anbefaler den offisielle Tor Browser Bundle, som kan lastes ned fra TorProject.org.

Etter installasjon og oppstart av Tor-nettleseren, så kan VG sin SecureDrop-portal nås på adressen:

xf62v2z4qnhof3kk6q3gvx3ui2sdtqbvekohdkinlkdbdqpinpeifuqd.onion

Ved navigering til denne adressen vil portalen se slik ut:

Selv ved bruk av løsninger som SecureDrop så er total og betingelsesløs anonymitet komplisert. Vi vil derfor anbefale at alle som mener at deres liv, helse eller virke er i fare dersom identiteten fanges opp av uvedkommende, setter seg inn i følgende råd: