FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Flyreisende må utlevere private opplysninger

19.04.12 13:30 | Oppdatert: 19.04.12 19:55

Del saken på:

Flypassasjerer som reiser mellom Europa og USA, må gi fra seg opplysninger om kredittkort, religiøse matvaner og eventuelle sykdommer. Informasjonen vil bli utlevert til USA.

USA var raskt ute med å rose vedtaket, som vil gi amerikanerne tilgang til opplysninger som skal brukes til å avverge terrorangrep.

Striden har først og fremst stått om vern av personopplysninger. Vedtaket ble gjort med 409 mot 226 stemmer. 33 EU-parlamentarikere avsto fra å stemme.

Torsdagens vedtak ble fattet etter to års tautrekking blant politikerne i Strasbourg. Den nye avtalen skal erstatte et provisorisk regelverk fra 2007 om utlevering av såkalte PNR-opplysninger, som omfatter passasjerers navn og annen personlig informasjon.

Danmarks justisminister Morten Bødskov mener den nye avtalen ivaretar både behovet for kamp mot kriminalitet og enkeltmenneskets rettigheter.

- Den er et avgjørende og effektivt virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende internasjonal kriminalitet, sier han.

Informasjonen om passasjerene skal hentes fra flyselskapenes billettbestillinger og innsjekkingssystem.

Opplysningene skal anonymiseres etter seks måneder, men kommer til å være tilgjengelige i fem år. Deretter flyttes de til en «slumrende» lagringsplass i ti år, der betingelsene for å få utlevert informasjon er strengere.

I henhold til avtalen kan informasjonen kun brukes når amerikanske myndigheter mistenker kriminalitet som kan gi minst tre års fengsel i USA.

USAs EU-ambassadør William E. Kennard sier seg glad for Europaparlamentets vedtak. Det viser at amerikanere og europeere står sammen i kampen for å trygge flypassasjerers sikkerhet, mener Kennard.