FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Derfor blir Gardermoen byggeplass i årevis

Av Dag Fonbæk02.12.12 14:14

Del saken på:

Nye terminaler og ny rullebane skal ta unna flere passasjerer fra Gardermoen. I mellomtiden må du regne med køer i sikkerhetskontrollen.

Vil unngå snøkaos

Skal krympe køen

Ordfører frykter støy-helvete

Trafikkøkningen på Gardermoen er så stor at Oslo Lufthavn (OSL), Avinor og Samferdselsdepartementet snarest vil legge beslag på arealer for en tredje rullebane. Utbyggingen av en ny terminal er allerede i full gang.

- Hvis trafikken utvikler seg i samme tempo, vil vi tidvis slite med kapasiteten. Vi er nå bygget for 23 millioner passasjerer - et tall vi kan passere neste år. Det kan oppleves som fullt i terminalen og bli køer i sikkerhetskontrollen, sier pressesjef for Oslo Lufthavn (OSL), Vegar Gystad.

- Så folk må belage seg på kø til byggingen er over?

- I april 2013 vil vi ha tre nye sluser klare. I tillegg har vi to såkalte nødsluser. Til sammen vil disse øke kapasiteten med om lag 1000 ekstra passasjerer i timen. Men det vil bli noen krevende år frem til terminalen er ferdig, sier Gystad, som ber passasjerene være tålmodige.

Lange køer i sikkerhetskontrollen ved rushtider er ingen ukjent opplevelse for reisende på Gardermoen. Det toppet seg i sommer, med vekterstreik og flygelederkaos, men flyplassen er også sårbar for lav bemanning, noe passasjerene led under da sykdom rammet vekterkorpset i august.

VG har tidligere omtalt at Gardermoen puster Kastrup i nakken - og kan snart bli Nordens største flyplass.

Behovet for en tredje rullebane knytter seg også til utfordringene ved tunge snøfall, forklarer Gystad.

Senest tidlig i november rammet kraftig snøvær flyplassen på Romerike. Flyavviklingen ble redusert til 1/3 så lenge snøkaoset sto på.

For selv om OSL hevder de er verdensmestre i snøbrøyting, er og blir vintervedlikeholdet på Gardermoen en vrien utfordring.

- Folk må forstå at fly ikke kan ta av og lande på en rullebane som brøytes, sier Gystad.


Med bare en rullebane åpen, der flyene både skal lande og ta av, må man også ha «mer luft mellom hvert fly» av sikkerhetsmessige grunner. Dermed forsinkes flytrafikken ytterligere, forklarer Gystad.

- Med tre rullebaner kan vi holde to rullebaner åpne og måke den tredje kontinuerlig, sier han.

Når en ny tredje rullebane kommer, er usikkert. Saken er nå ute på offentlig høring - og foreløpig gjelder beslutningen kun å båndlegge areal.

Større terminalbygg

Byggeaktiviteten på Gardermoen er allerede stor - og større skal den bli:

I den gigantiske gravegropen mellom terminalbygget og nye Pir Syd (innland), kommer det mer flyterminal.

Tilbygget i samme form og stil som dagens terminalbygg, skal romme ny ankomst- og avgangshall med 34 nye innsjekkingsskranker og nytt bagasjeanlegg. Skal stå ferdig i 2017.

Til våren begynner man å grave ut for nye, 300 meter lange Pir Nord, som skal skyte ut fra dagens terminalbygg i nordlig retning og gi plass for 17 nye flyoppstillingsplasser, hvorav 11 med «broer».

Nye butikk- og serveringslokaler kommer også.


I april i år startet ombyggingen av togstasjonen på Oslo Lufthavn. Den skal bli større og åpnere, få nytt tak, og ny ankomst- og avgangshall mot vest.

Midlertidig stasjon

I fire år fremover skal flypassasjerene bruke et midlertidig stasjonsbygg - frem til den nye jernbanestasjonen åpner våren 2017.

Også ytterst på utenrikspiren skjer det ting: Antall reisende som skal ut og inn av Schengen øker blant annet som følge av nye direkteruter til fjerne strøk. Derfor utvides vente- og serveringsområdene på «Non-Schengen».

Den gamle charterterminalen vest for dagens vestre rullebane (GA-terminalen) skal rives. Her kan det med tiden bli bygget en helt ny flyplassterminal.

Planene avhenger av hvor man plasserer nye rullebane 3, etter det VG forstår.

Også for folk som ikke skal ut og fly, skal Gardermoen tilrettelegges bedre. Veisystemet for biler og busser skal legges om, slik at det blir sikrere å ferdes på «plattingen» foran terminalbygningen.


Frykter støy-helvete
Mange innbyggere i området rundt Gardermoen frykter for konsekvensene dersom tredje rullebane blir en realitet.

- Bygger de den tredje rullebanen øst for dagens flyplass, vil mange tusen innbyggere rundt Jessheim, Sand, Råholt og Dal få økte støyplager, sier Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp).

Mye taler for at Avinor og Samferdselsdepartementet vil gå for OSLs anbefaling om å bygge en tredje rullebane øst for dagens østre rullebane på Gardermoen.

- Det er basert på en totalvurdering av mange kriterier, blant annet det flytekniske, miljø, støy, forflytning av hus og mennesker og økonomi, sier pressesjef ved OSL, Vegar Gystad.

- Avinor pleier å få det som de vil, sier Ullensaker-ordføreren nesten resignert.

Kommunestyret i Ullensaker har gått imot det østre rullebane-alternativet fordi inn- og utflygingen vil komme nær tett befolkede områder.

Folk tror ikke på løftene om at støysvake fly og bruk av såkalt «kurvet innflyging», som gjør det mulig å fly utenom tettbygd strøk, vil redusere plagene.


- Personlig tror jeg den nye rullebanen kommer - raskere enn vi hittil har trodd, sier ordfører Espelund, og viser til den formidable flytrafikkveksten på Gardermoen.

- Da håper jeg i hvert fall at Oslo Lufthavn vil være rause med erstatningene. Rausere enn sist. Det bør ikke stå på penger denne gang, sier ordføreren.