FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Ny dom kan bli dyr for flyselskapene

Av Øyvind Gustavsen16.09.14 05:11 | Oppdatert: 16.09.14 10:22

Del saken på:

En oppsiktsvekkende dom i England slår beina vekk under argumentene som flyselskapene vanligvis begrunner ekstraordinære tekniske feil med. Det kan gjøre det langt lettere for passasjerer å få erstatning ved forsinkelser.

I sommer falt dommen i England som kan endre den juridiske forståelsen som de europeiske flyklagenemndene baserer sitt virke på.

I en sak mellom en forsinket passasjer og flyselskapet Jet2, konkluderer den britiske ankedomstolen med at nesten alle tekniske feil må regnes som «ordinære» hendelser.

I den konkrete saken, ble en passasjer som skulle fra Malaga til Manchester 27 timer forsinket, etter et teknisk problem med drivstoff-ventilen. Feilen oppsto mens flyet var i luften på vei fra England til Spania, og flyselskapet hevdet det var utenfor deres kontroll.

Det er flyklagenemndene i Europa som oftest vurderer om de tekniske problemene var ekstraordinære, når passasjeren og flyselskapet strides om kompensasjon.

Nemndenes konklusjon er imidlertid ikke juridisk bindende.

Som en bil

Den britiske domstolen, og senere ankedomstolen, konkluderer med at tekniske problemer må regnes som en integrert del av å drive flyselskap, på samme måte som en bileier må regne med uforutsette tekniske problemer på bilen sin.

Dommen, som bygger på en analyse av tidligere EU-dommer i lignende saker, mener at flyselskaper altfor lett har fått gehør for sine påstander om «ekstraordinære omstendigheter» og dermed slipper å kompensere passasjerene.

Lagdommer Einar Kaspersen, som leder den norske flyklagenemnda, mener dommen er oppsiktsvekkende.

- Her går man inn på de gamle dommene og tolker disse på nytt. Deres nytolkning slår beina vekk under mye av argumentasjonen som flyselskapene i dag bruker når klager behandles i tvistenemnder i Europa, sier han.

Kan ankes til EU

Dommen er anket til britisk Høyesterett. Kaspersen regner med at dommen kan bli anket helt til EU-domstolen på grunn av de store økonomiske konsekvenser den vil innebære for flyselskapene.

Ingeborg Flønes, direktør Forbrukerservice i Forbrukerrådet, er kjent med dommen fra England.

– Den kan føre til en mer forbrukervennlig tolkning av det europeiske regelverket for flypassasjerer. Dersom den blir rettskraftig kan det bli vanskeligere for flyselskapene å nekte erstatning til passasjerer som opplever forsinkelser og innstillinger, sier hun.

Både SAS og Norwegian har daglige avganger fra Storbritannia.

Førstnevnte frykter intet vell av klager dersom dommen blir stående.

- «Teknisk feil» er et vidt begrep og vi mener at vi klarer å dokumentere hva som ligger innenfor vår kontroll og hva som ligger utenfor. Det aller billigste er å gå på rute og slik redusere omkostningene ved uregelmessigheter. Når forsinkelser likevel inntreffer, er det gjeldende regelverket førende på hvordan erstatningen blir, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonssjef i Norwegian, understreker at teknisk feil ikke automatisk fritar selskapet fra å utbetale kompensasjon.

– Vi påberoper oss ikke ekstraordinære omstendigheter ved enhver teknisk feil. Det er komplekse utfordringer som kan ligge bak, og vi må dokumentere vår påstand overfor klagenemnda dersom vi mener at flyselskapet ikke kan belastes for den tekniske feilen, sier han.

Flyselskapet Jet2s skriver i en epost til VG at de er skuffet over dommen mot seg:

«Dommen er skuffende og kan, hvis den ikke utfordres, ha signifikant innflytelse på hele flybransjen. Beslutningen i denne saken vil kun fortsette å forvirre passasjerer og flyselskapet. Det er årsaken til at vi ønsker klarhet ved å anke dommen til et høyere domstol.»

- Gode dommer smitter

Rolf Forsdahl, administrativ leder for Transportklagenemnda, understreker at ethvert lands rettshåndhevelse står på egne ben.

– Likevel vil en slik dom bety noe også utenfor England, ved at nemdene blir orientert om den og kan velge å inkludere den i sitt juridiske grunnlag. Erfaringen viser at gode dommer, uansett hvor de er avsagt, vil smitte over på rettshåndhevelsen i EU-landene, sier han.

I oktober skal de europeiske nemndene møtes i Brüssel og diskutere hvilke konsekvenser den britiske dommen skal få på tvistebehandling ellers i Europa.

EU-kommisjonen har tidligere utarbeidet retningslinjer for hva som skal regnes som ekstraordinære omstendigheter (se faktaboks).

Dersom disse revideres i oktober, i lys av den britiske dommen, vil det få umiddelbare konsekvenser for den norske flyklagenemnda.

Ekstern lenke