FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Advokat: – Norwegian burde ha et tomt reservefly stående

Av Øyvind Gustavsen22.09.14 13:38 | Oppdatert: 19.01.15 10:12

Del saken på:

STOCKHOLM (VG) Passasjerenes advokat mener Norwegian burde kjøpe et reservefly som står tomt i påvente av forsinkede passasjerer.

Første runde i rettssaken mellom Norwegian og passasjerer

Det kravet synes flyselskapet er urimelig, og hevder de har gjort alt som står i sin makt for å løse tekniske problemer.

15. februar skulle Charlotta Holmquist og familien reise på ferie til Thailand med Norwegians Dreamliner. Få dager før avreise fikk de beskjed om at på grunn av tekniske problemer ble Dreamlineren erstattet av et innleiefly, og på avreisedagen måtte familien vente over 12 timer, fordi erstatningsflyet også sviktet.

Første gang

Mandag startet rettsoppgjøret i Attunda tingsrett i Sverige, der Holmquist krever Norwegian for 600 euro, tilsvarende rundt 5000 kroner, for hver av de forsinkede familiemedlemmene.

Saken har fått stor oppmerksomhet, fordi det er første gang Norwegians langdistanseforsinkelser behandles i rettssalen.

Dersom Holmquist vinner frem med sitt krav, vil trolig mange av flyets 319 andre passasjerer be om tilsvarende utbetalinger fra flyselskapet. Dessuten vil dommen kunne sette presedens for en lang rekke andre forsinkelser som har hatt lignende tekniske problemer.

Det er potensielt flere hundre millioner kroner som står på spill.

Spørsmålet retten må ta stilling til er om de tekniske problemene som oppsto med erstatningsflyet er å regne som «ekstraordinære» og om flyselskapet har gjort alt de kunne for å unngå forsinkelsen. I så fall er nemlig Norwegian ikke pliktig å kompensere de reisende.

– Det er ikke ok at Norwegian behandler sine kunder slik. De kan ikke gjemme hodet i sanden og si det er ikke vår skyld, sier Holmquist.

– Hva synes om du Norwegians argumentasjon i dag?

– De virker som et stort barn som sitter og sparker og ikke vil innse hva det har gjort. De gjemmer seg bak tekniske spesifikasjoner. Det føles ikke greit.

Reservefly

Advokat Stephan Eriksson, som fører saken på vegne av Holmquist, mener Norwegian kunne gjort langt mer for å forhindre forsinkelsene.

– I lys av de omfattende tekniske problemene med Norwegians Dreamliner, burde Norwegian hatt et tomt reservefly stående, som de kunne sette inn ved behov, sier han.

Han har selv estimert at innkjøp av en Boeing 777 ER-200, et eldre langdistansefly enn Dreamliner, ville koste tilsvarende fire prosent av Norwegians overskudd.

Under rettsmøtet mandag, avviste Norwegians advokat Stefan Vendén forslaget. Han mente det er urimelig å forvente at et flyselskap kjøper fly som står tomme i påvente av tekniske problemer.

Videre argumenterte Wendén, som ikke selv møtte opp i rettssalen, men deltok via telefon fra Malmö, at den tekniske feilen som oppsto, en lekkasje i en drivstofftank på vingen, var uforutsigbar og dermed utenfor flyselskapets kontroll.

– Euro Atlantic har aldri opplevd dette tidligere og feilen var helt ukjent for deres teknikere, sa Vendén

Euro Atlantic er det portugisiske selskapet Norwegian leide erstatningsflyet fra.

Eriksson mener argumentet ikke er tungtveiende, fordi Euro Atlantic kun har én Boeing 777 i sin flåte.

– Det finnes 1200 andre Boeing 777-fly i verden. Man må undersøke denne feilens hyppighet på alle de flyene for å kunne si noe om hvor uvanlig feilen er, sier han.

Det aktuelle flyet hadde imidlertid nødvendige reservedeler om bord, slik at problemer ble utbedret i løpet av 12 timer.

– At den nødvendige reservedelen fantes om bord taler for at feilen som oppsto ikke er så ekstrem sjelden som Norwegian hevder, mener Eriksson.

Teknikere som vitner

Under rettsmøtet mandag spurte tingrettsdommeren om det var grunnlag for å vurdere forlik mellom partene. Det avviste Wendén.

Han fremla 11 punkter som han mente støttet påstanden om feilen som en ekstraordinær hendelse, og ønsker å føre to portugisiske teknikere som ekspertvitner.

Tingrettsdommer Richard Berlin var først undrende til hvor mye tekniske vitner kan tilføre de tekniske rapportene som Norwegian allerede har fremlagt retten, men gikk etter hvert med på å la teknikerne avlegge vitnemål under hovedforhandlingen som finner sted 12. februar.

Holmquist har klaget gjennom selskapet TRS Travelrights, som gjennom oppsøkende virksomhet samler inn klager fra forsinkede passasjerer i Sverige. Dersom klagene fører til utbetaling fra flyselskapet, tar TRS Travelrights 30 prosent av beløpet.