FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Slik bruker du kart og kompass

Av Mona Langset15.04.19 11:47 | Oppdatert: 15.04.19 14:59

  Del saken på:

  De færreste nordmenn vet hvordan de skal ta ut kompasskurs på et kart. Mandag i påskeuken sto Turistforeningen og Røde Kors på Oslo S og tilbød en oppfriskning til de som trenger det.

  – De fleste av oss har lært det en gang, men har kanskje ikke brukt det siden de var på leirskole i sjetteklasse. Kart og kompass er kunnskap som må vedlikeholdes, sier rådgiver i DNT, Tina Skare.

  Like før påske gjennomførte Opinion en undersøkelse for DNT og Røde Kors. Den viste at kun fire av ti er sikre eller ganske sikre på egne ferdigheter om kart og kompass.

  Selv om de aller fleste har både GPS og kompass på mobiltelefonen, er ikke det nok når det gjelder. Mobilkompasset viser bare hvor nord, sør, øst og vest er, men du kan ikke bruke det til å ta ut kompasskurs. GPSen forutsetter at du har mobildekning og strøm på batteriet. Noen ganger er kart og kompass det eneste som nytter.

  1) Orienter deg: For å ta ut kompasskurs må du vite hvor du er på kartet. For å holde deg orientert er det viktig at du følger med på kartet fra du starten av turen. Sjekk at du faktisk går forbi den elven, den myra og den kollen som er merket av. Hvis du er usikker på hvordan elver, myrer og koller er markert på kartet, kan du se forklaringen som finnes på alle turkart.

  2) Fra og til: Finn det punktet der du befinner deg (A), og punktet du skal til (B) på kartet. Legg siden på kompasset slik at det berører begge disse punktene. Det er viktig at den røde trekantpilen (marsjretningspilen) pilen peker i den retningen du skal gå, eller vil du havne i motsatt retning. Hvis punktene er lenger fra hverandre enn lengden på kompasset, legger du det slik at en tenkt forlengelse av siden på kompasset ville berørt det ene punktet.

  3) Vri kompasshuset: Kompasshuset er det bevegelige runde delen oppå kompasset. Den skal nå vris slik at N peker mot nord (oppover) på kartet. Det blir riktig når de røde strekene i kompasshuset går parallelt med de blå nordstrekene på kartet.

  NB: Kartet har også blå streker på tvers, som viser øst-vest-retningen. Det er ikke de linjene du skal følge.

  4 Vri deg selv: Nå tar du kompasset vekk fra kartet. Hold det vannrett, og snu deg selv helt til den røde bevegelige kompasspilen legger seg over Nord-pilen i kompasset. Marsjretningen er den retningen den røde trekantpilen til høyre i bildet viser. (Marsjretninsgpilen)