FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Her er turistsatsingen stormaktspolitikk

Av Fredrik Kampevoll17.08.18 15:14

Del saken på:

Turistnæringen på Svalbard går bedre enn noensinne. Utfordringen fremover blir å balansere behovet for aktivitet og hva de små lokalsamfunnene og den skjøre naturen tåler.

Isbjørn, midnattssol, mørketid og unik natur lokker stadig flere personer til Svalbard. Antall overnattingsdøgn er nesten tredoblet blant utenlandske turister på de første seks månedene av 2018, sammenlignet med samme tidsperiode i 2014.

Les også: Norge sliter med overturisme enkelte steder.

Selv om veksten er avgjørende for å holde liv i svalbardsamfunnet, så er det en fin balansegang mellom vekst og hva naturen og samfunnene tåler. Longyearbyen er knutepunktet for det meste av turismen på Svalbard.

– Det er avgjørende med turisme når gruvedriften får en stadig mindre rolle. Utfordringen er at turismen må tilpasses lille Longyearbyen og at de spiller på lag med lokalbefolkningen, sier leder i lokalstyret i Longyearbyen, Arild Olsen (Ap).

Antall overnattingsdøgn har vært 20 prosent så langt i år, enn ved samme tidspunkt for fem år siden, viser tall fra SSB.

– Kan ikke fortsette i samme tempo

Turisme blir stadig viktigere i Norge, men for Svalbard kan turismen få betydning for nasjonen Norge, mener forfatter Per Arne Totland.

– Vi har Svalbardtraktaten som gir Norge rett til å styre Svalbard. Men uten et godt norsk fotavtrykk, så får vår suverenitet over Svalbard mindre troverdighet. Norges suverenitet er allerede under press, blant annet fra EU og Russland. Det er i denne sammenhengen at norsk næringsvirksomhet og fastboende er viktig, sier Totland, som har skrevet boken «Kaldfront, konfliktområdet Svalbard gjennom 100 år».

Hvor mye aktivitet fra turisme Svalbard tåler, er opp til beboerne selv å avgjøre.

– Lokalstyret ønsker ikke å strupe veksten, men vi kan ikke fortsette i samme tempo som frem til i dag. Skal vi ta mot flere, så må vi legge bedre til rette, svarer Olsen på spørsmål om det er for mange turister i dag.

Frustrasjon og glede

Reiselivssjef for Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, forteller at veksten de siste årene i stor grad er et resultat av at turistene er bedre fordel ut over året.

– Overnattingskapasiteten har ikke økt noe vesentlig de siste årene, dette er et resultat av arbeid med å jevne ut pågangen mellom sesongene, sier Ronny Brunvoll, som er reiselivssjef på Svalbard.

Ingen steder i Norge har like mange overnattingsdøgn per fastboende, som Svalbard, med sine drøyt 2000 fastboende. I dag er det 950 overnattingsplasser for tilreisende i Longyearbyen.

I en facebookgruppe lufter lokalbefolkningen sin frustrasjon fra tid til annen, om turister som de mener ikke tar nok hensyn. Lokalstyrelederen er åpen på at det er delte meninger om hvor mange turister Longyearbyen tåler.

– Meningene favner alle falsetter. Det er alt fra dem som mener at vi har nådd eller passert smertegrensen, og det finnes de som mener vi kan ta mot mange flere enn vi gjør i dag, sier Olsen.

Få isbjørner skutt

I slutten av juli ble en isbjørn skutt etter en tysk cruiseturist ble angrepet.

– 131 isbjørner er skutt siden 1973, der 15 er dem er i forbindelse med turisme. Elleve av disse tilfellene er i forbindelse med grupper og enkeltpersoner som tar seg ut i naturen på egen hånd, typisk skiekspedisjoner og teltleirer, uten lokal guide fra de organiserte bedriftene som kan ta hånd om sikkerheten. For oss er slike episoder omdømmemessige katastrofer, fordi isbjørnen har så stor symbolverdi, sier Brunvoll.

Økt turisme gir økt risiko for naturen. Sysselmannen, som representerer norske myndigheter på Svalbard, mener turismen ikke gir større problemer, men at ferdselen må skje innenfor akseptable rammer.

– De fleste turoperatørene er seriøse, men vi ser at det er en del som ikke greier dette, enten fordi nye aktører, eller kanskje fordi de kommer fra land som ikke kjent med regelverket i Norge, sier Morten Wedege, som er miljøvernsjef hos Sysselmannen.

Beredskapen er trappet opp de siste årene, på grunn av at det er flere som ferdes i naturen.

– Brukergruppene som kommer nå er annerledes enn de som kom for 20 år siden, og alle er ikke godt nok forberedt, forteller Wedege.