FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Fornøyelsesparkene blir «klasserom» før sommerferien

Av Mona Langset27.04.15 11:35 | Oppdatert: 27.04.15 21:21

Del saken på:

Vind i håret, sommerfugler i magen, og fysiske lover i hodet. De største familieparkene har undervisningsopplegg for elever på alle klassetrinn.

Visste du for eksempel at Sverre-husken på Tusenfryd er en oppvisning i sentripetalakselrasjon? Ikke? Det kan skolebarn som besøker parken lære alt om.

De siste slappe dagene før sommerferien reiser elever og lærere ofte på utflukt i skoletiden. De som legger turen til en av de største fornøyelsesparkene har anledning til å kombinere lek med læring.

At steder som Teknisk museum i Oslo og vitensentrene i Bergen og Trondheim har mye læring gjennom lek på programmet, er velkjent.

Mindre kjent er det at også de største fornøyelsesparkene har lærerike opplegg tilpasset ulike aldersgrupper.

Dyreparken i Kristiansand kan gi skoleelevene et dypdykk i biologi, og i Hunderfossen Familiepark lærer elevene om energi.

I Kongeparken kan skoleklassene velge blant flere læringsopplegg, blant annet livreddende kunnskap på Barnas Brannstasjon, kjemishow med den gale oppfinner Bom von Isenkrem, eller et friluftsoppdrag tilpasset klassetrinnet.

Fysikkhefter

Tusenfryd utenfor Oslo står fysiske lover i fokus.

I anledning Fysikkåret i 2005, utarbeidet Naturfagsenteret ulike læringshefter for elever på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

– Tanken var å utnytte en læringsarena som mange skoleklasser dro til og som også mange elever dro til på fritiden. Vårt ønske var at elever og lærere kunne kombinere opplevelser og fascinasjon med kunnskaper om fysikk, og se fysikk i kontekst, forteller Anders Isnes.

Han var leder av naturfagsenteret de første ti årene, og som tok initiativet til dette.

Heftene kan lastes ned gratis her.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra klasser som har brukt dette, har vært udelt positive. Elevene synes selvsagt det er spennende med fysikktimer i TusenFryd, og som regel er det kombinert med en sosial utflukt som avslutning på skoleåret, sier markedssjef Erik Røhne Andersen i Tusenfryd.

På alle trinn får elevene lære blant annet om gravitasjon, akselrasjon, bevegelse, sentripetalakselrasjon, og om Isac Newton.

Barna får oppgaver før og etter besøket. De skal for eksempel tenke igjennom hva de tror vil skje hvis de holder et plastkrus med vann i hånden mens de tar Space Shot.

Hva skjer med vannet på vei opp? Hva skjer på toppen? Og hva skjer med vannet på vei ned igjen?

I parken får de prøve det i praksis.

Vanligvis er det ikke tillatt å ta med seg løse gjenstander i noen av attraksjonene.

– Men det går helt fint dersom skolene melder inn dette før de kommer til parken. Da vil vi gi dem tidspunkt for når de kan utføre forsøkene og samtidig informere andre gjester om dette på de aktuelle attraksjonene. Klassene må selv ha med seg nødvendig utstyr, sier Erik Røhne Andersen i Tusenfryd.

Elektrisk i Hunderfossen

I Hunderfossen Familiepark utenfor Lillehammer forteller direktør Hogne Høstmælingen at koblingen mellom lek og lær er en av grunnsteinene deres virksomhet er tuftet på.

Innerst i familieparken, ved berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante, ligger Energisenteret.

Dette er et innendørs opplevelsessenter på 1800 kvadratmeter, med vannkraft og andre fornybare energikilder som tema.

Senteret er åpent hele året, også når familieparken er stengt. Om sommeren er senteret en del av tilbudet i parken.

I år får Hunderfossen et helt nytt tilbud til skoleklasser som ønsker en kombinasjon av faglig innhold og berg- og dalbaner.

– Det blir et undervisningsopplegg i Energisenteret tilpasset klassetrinn, blant annet med demonstrasjon av statisk elektrisitet.

Elevene får også lese av G-krefter på en G-kraftmåler når de seiler eventyrskipet eller kjører Il Tempo Extra Gigante.

Etterpå blir det oppsummering om energi og krefter i praksis, før elevene får fri bruk av parkens øvrige attraksjoner, forteller Høstmælingen.

Biologitime i Dyreparken

Dyreparken i Kristiansand tilbyr undervisning til skoleklasser i alle aldersgrupper, og har opplegg tilpasset læreplanen i naturfag og biologi.

– Vi ønsker å bruke dyrene våre til å øke kunnskapen og interessen for dyr og natur, forteller biolog Helene Axelsen i Dyreparken i Kristiansand.

I likhet med i Tusenfryd, er det laget undervisningsmateriell som elevene kan bruke før, under og etter besøket i Dyreparken.

De ulike emnene passer for barnehager, grunnskolen og den videregående skolen.

Barnehagebarna kan for eksempel lære om husdyr.

Første og andre trinn kan lære om forskjellige kjennetegn på fugler, pattedyr og krypdyr.

Tredje og fjerde trinn kan blant annet få sette seg inn husdyrhold og dyrevelferd, mens femte til syvende trinn kan lære om livet i regnskogen.

Ungdomstrinnet kan lære om blant annet naturmangfold og utryddingstruede dyr, og VG1 om nordiske rovdyr.

Det er flere temaer på hvert trinn, men felles for alle er at elevene får nærkontakt med noen av dyrene.

Se alle temaene til de ulike klassetrinnene her. (ekstern lenke)

De fleste undervisningsoppleggene i Dyreparken varer i halvannen time og har plass til inntil 30 elever på hver gruppe.

Sentripetalkraft

Tilbake til sentripetalakselrasjonen i Sverre-husken på Tusenfryd.

Huskene er festet i et roterende tak, og når karusellen går rundt blir stolene slengt utover. Sentripetalkraften er summen av to krefter: Snordraget utover og tyngdekraften nedover.

En barneskoleelev som har vært med på parkens fysikk-program kan fortelle mer om dette, blant annet om hva tyngden til passasjerene har å si for vinkelen.

I alle parkene må skoleklasser og andre større grupper melde seg på i god tid. En del av aktivitetene kan bli fylkt opp på de populære utfartsdagene like før sommerferien.

Spesialpriser for skoleklasser før sommerferien:

Tusenfryd: 250 per person, to voksne per klasse gratis. (Vanlig pris på hverdager før skoleferien: 379 i billettluke eller online samme dag. 299 kroner ved kjøp online minst syv dager før besøket.)

Dyreparken Kristiansand: 249 per person. 950 til 1000 kroner for undervisningsopplegg for en gruppe på maks 30 elever. (Vanlig pris på hverdager i juni før sommerferien: 429 for voksne, 409 for barn)

Hunderfossen: 135 kr. per person, bussjåfør og en lærer gratis per klasse på hverdager de siste ukene før skoleferien. Inkluderer undervisning på energisenteret og fri bruk av parken etterpå. Krever forhåndsbestilling. (Vanlig pris på denne tiden: 330 kroner for voksne og barn over 120 cm)

Kongeparken: 99 kroner per person på hverdager de to siste ukene før skoleferien. Lærere gratis. Undervisningsoppleggene er gratis, men klassen må melde seg på forhånd. (Vanlig pris forsommer: barn 299, voksne over 15 år 319)