FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Verdensarv i fare

Av Anne Bergseng09.01.15 07:06 | Oppdatert: 09.01.15 13:42

Del saken på:

Krig, klimaendringer og turisme truer flere av verdens historiske og kulturelle underverk.

Disse UNESCO-underverkene kan forsvinne!

Vi hører stadig om UNESCOs verdensarvliste, med bevaringsverdige steder rundt omkring i verden. 1007 steder i 161 land er skrevet inn på UNESCOs gylne liste, og omfatter både kultur- og naturarv.

Norge har syv steder på UNESCO-listen; Bryggen i Bergen, Urnes stavkirke, helleristningene i Alta, Bergstaden Røros, Vegaøyan, Vestlandsk fjordlandskap og Struves triangelkjede, som er en del av en transnasjonal serienominasjon som inkluderer ti land, og hvor formålet er å måle jordens krumning.

Men visste du at det også finnes en egen liste som viser hvilke verdensarvsteder som er truet? Steder på listen som mister særpreget som førte til en plassering, kan bli strøket.

I alt 46 verdensarvsteder oppført på listen over truede verdensarvsteder.

Norsk verdensarv ikke truet

De truede områdene kan få tilskudd fra Verdensarvfondet, og listen fungerer som et signal til det internasjonale samfunnet om behov for støtte.

Ingen av de syv norske stedene har foreløpig vært aktuelle for listen over truet verdensarv. Det har imidlertid vært mye diskusjon rundt planene om en bybane i Bergen, som vil kunne bli plassert foran verdensarvstedet Bryggen.

Det har også vært flere debatter rundt utbygging av kraftlinjer i nærheten av verdensarvområdet i de vestlandske fjordene.

På den tentative listen over potensielle, nye verdensarvsteder står Lofoten. Det har allerede vært diskusjoner rundt mulig verdensarvstatus og oljeaktivitet.

En plass på verdensarvlisten fører som regel til økt oppmerksomhet og mer turisme. UNESCO anerkjenner at bærekraftig turisme, det vil si at turisme som er planlagt og organisert med respekt for stedet kan bidra til økonomisk vekst for lokalsamfunnet.

– Ved å reise oppmerksomhet rundt truede verdensarvsteder og truet kulturarv generelt, kan man bidra til å bevare stedene. Når et truet sted får oppmerksomhet kan dette føre til faglig og økonomisk støtte fra det internasjonale samfunn, sier Tora Aasland, leder for Den norske UNESCO-kommisjonen, som ligger under Klima- og miljødepartementet.

– Besøk gjerne verdensarvsteder, men opptre med respekt for stedet og lokalsamfunnet, sier Tora Aasland.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge deler hennes syn:

– Det er viktig at vi som turister tar hensyn til at dette er sårbare steder, og at vi forholder oss til de retningslinjer som gis av guider og andre som kjenner områdene, sier Tuftin.

Her er åtte utvalgte steder som står i fare for å gå til grunne om ikke noe skjer ganske raskt. Stedene er valgt ut av danske Jyllands-Posten og VG:

Venezia, Italia

Venezia er foreløpig ikke på UNESCOs offisielle liste over truet verdensarv, men verdensarvkomiteen (World Heritage Committee) har fastslått gjennom flere vedtak at byen kan havne på listen dersom italienske myndigheter ikke gjennomfører flere tiltak for å verne stedet. Saken er hyppig omtalt i italienske medier. Vi tar derfor med Venezia i oversikten, også fordi det er et populært reisemål for nordmenn.

Hvorfor spesielt: Venezia ble bygget på 500-tallet og var blant de ledende bystatene i mange hundre år. Husene i byen er bygget på stolper av tre, og står en knapp meter over havoverflaten. Her finnes som kjent ingen biler, og man ferdes til fots over broer eller man krysser kanalene med båter. Noen av de mest kjente landemerkene i Venezia er Dogepalasset, Rialtobroen, Sukkenes bro og Markusplassen.

Hvorfor truet: Allerede for rundt hundre år siden ble det klart at byen synker litt for hvert år. Man mente en stund at man hadde klart å sette en stopper for denne utviklingen, men studier viser at byen fortsatt synker. Samtidig stiger nivået på vannet litt for hvert år, noe som igjen forverrer situasjonen. Det hender stadig at byen blir rammet av oversvømmelser. UNESCO har i tillegg uttalt at store cruiseskip bør forbys fra lagunen rundt Venezia for å beskytte verdensarvstedet.

En ny studie tar for seg Venezias sårbarhet på flere områder.

Timbuktu, Mali

Hvorfor spesielt: Timbuktu er en Tuareg-landsby nord for elven Niger i Mali i det vestlige Afrika. Byen ble grunnlagt på 1100-tallet, og var landets intellektuelle sentrum i det 15. og 16. århundre. Koran Sakore University og tre store moskeer utgjorde kjernen for islamske studier.

Hvorfor truet: Ulike fundamentalistiske bevegelser har etablert seg i byen, og disse skal være årsaken til at verneverdige bygninger forfaller.

Jerusalem, Israel

Hvorfor spesielt: Byen er hjem til over 200 historiske monumenter fra ulike trosretninger og har i mange århundrer vært en av verdens religiøse knutepunkter.

Hvorfor truet: Politisk strid og religiøs vold har skapt en spent stemning i byen, mens urbanisering og økende turisme utgjør en trussel mot den gamle bydelen. Hvert år er det rundt 3,5 millioner turister i byen, og det er mye for et lite område som allerede er overbelastet.

Belize Barrier Reef, Mellom-Amerika

Hvorfor spesielt: Belize Barrier Reef er verdens største korallrev på den nordlige halvkule, og den nest lengste i verden etter Great Barrier Reef i Australia. Revet er kjent for å ha mer enn 500 arter av fisk og «Great Blue Hole», som er et dypt hull i kalkstein omgitt av levende koraller. Hullet er 300 meter i diameter og 120 meter dypt, og er verdens største naturlige av sitt slag. Det er også et attraktivt reisemål for dykkere.

Hvorfor truet: Den største trusselen mot korallrevet er den økende temperaturen i vannet. I tillegg kommer orkaner, overfiske, turisme og generell forurensning.

Everglades nasjonalpark, Florida, USA

Hvorfor spesielt: Parken ble etablert i 1947, og er den største subtropiske villmark i USA. Everglades har ca. 14.000 små såkalte mangroveøyer, hvorav rundt 8000 menneskeskapte. En rekke sjeldne dyr og planter lever her. Spesielt kjent er parken for sine mange store alligatorer. Everglades kom på UNESCOS liste over verdensarvsteder i 1979.

Hvorfor truet: Orkanen Andrew ødela 1992 store deler av nasjonalparken. I tillegg forstyrres det naturlige dyrelivet av forurenset landbruk og mindre vannføring til området. En rekke våtmarker er allerede forsvunnet og antallet fuglearter er kraftig redusert grunnet ubalanse i økosystemet.

Historiske monumenter i Mtskheta, Georgia

Hvorfor spesielt: Den tidligere hovedstaden i Georgia, Mtskheta, refereres til som landets åndelige hjerte. Byen har tre middelalderkirker, som alle er plassert på fjelltopper og er kjent for tidlig kristen aktivitet. Det var i en av disse kirkene at kristendommen ble erklært statsreligion i Georgia i år 317, og i kirkene er verdifulle inskripsjoner som er kilder til det georgiske alfabetet.

Hvorfor truet: De gamle kirkene blir mer og mer nedslitte på grunn av manglende vedlikehold, selv om landet har en plikt til å opprettholde og verne verdensarven.

På UNESCOs liste over truede verdensarvsteder finnes det også to steder I Syria. VG gjør oppmerksom på at vi ikke anbefaler noen å dra til Syria på grunn av krigen som pågår der. Vi tar dem likevel med i denne oversikten fordi de er svært viktige verdensarvsteder.

Gamlebyen i Damaskus, Syria

Hvorfor spesielt: Den syriske hovedstaden Damaskus skal være den eldste byen i verden som fortsatt er bebodd. Den gamle bydelen er preget av sin lange historie og har mange historiske monumenter, som kirker, mausoleer og moskeer. Den mest berømte moskeen er Umayyad-moskeen, som er en av de største og helligste moskeer i verden. Tidligere het den Døperen Johannes' basikila, og den blir renet for å være islams fjerde helligste sted.

Hvorfor truet: Mange historiske gjenstander har allerede blitt plyndret og solgt i løpet av den pågående konflikten i Syria. Noen arkeologiske områder er også i ferd med å ødelegges. Konflikten som brøt ut i mars 2011 har rammet alle de seks verdensarvstedene i landet.

Den antikke byen Bosra, Syria

Hvorfor spesielt: Byen var en gang et viktig stoppested på vei til Mekka, og den har beholdt mange av sine kjente bygninger. Blant annet har byen det best bevarte romerske amfiteateret fra det andre århundret, med plass til 15.000 tilskuere, og noen av de eldste moskeer i islamsk historie.

Hvorfor truet: Den militære konflikten i Syria truer byen, og det er også grunnen til at Bosra ble føyet inn på UNESCO-listen.

Fakta om Verdensarven

* UNESCO vedtok i 1972 en konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv. Gjennom konvensjonen ble «World Heritage List» etablert.

* Verdensarvlisten angir områder eller steder som på grunn av sin universelle verdi må anses som verdensarv for kommende generasjoner og hele menneskeheten.

* I samsvar med konvensjonen ble det etablert en internasjonal komité for verdensarven. Komiteen som skal avgjøre hvilke steder som skal få plass på listen, hadde sitt første møte i Paris i 1977.

* De to første som ble plassert på listen, var Galápagosøyene og Yellowstone-parken i USA.

* I 1979 ble Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke plassert på listen.

(Kilde: UNESCO)