FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Snø og kloakk blir Oslo Lufthavns nye energikilder

Av Øyvind Gustavsen28.02.14 20:13 | Oppdatert: 28.02.14 20:40

Del saken på:

GARDERMOEN (VG) Oslo Lufthavn begynner nå å bruke varme fra kloakken til å holde flyplassen varm. De bygger også et enormt snølager som skal kjøle ned terminalen om sommeren.

Verdens første flyplass med snøkjøling

Henter varme fra kommunens kloakkrenseanlegg

Den innovative miljøprofilen er den del av den pågående utbyggingen av Oslo Lufthavn. Utvidelsen inkluderer blant annet ny terminal, en ny pir og en rekke andre fasiliteter.

Torsdag ble det markert at utbyggingen er kommet halvveis.

Flyplassen er i ferd med å grave ut et snødepot på størrelse med en fotballbane, nord for taksebanen. Her vil de på sikt dumpe snøen som laver ned. Depotet har plass til hele 50.000 kubikkmeter snø. Det tilsvarer 5000 lastebillass.

20 prosent

- Snøen vil isoleres med cirka ti centimeter sagmugg for at den skal bevares lengst mulig. Vi vil bruke den til å kjøle ned terminalen når det blir varmt om sommeren, sier flyplassdirektør Nic Nilsen.

Dette skjer ved at kulden fra snøens smeltevann utvinnes i en varmeveksler og overføres til det sentrale kjøleanlegget i den nye Pir Nord som er i ferd med å bygges (se bildespesial nederst i artikkelen).

Mot slutten av august må flyplassen ha brukt opp snøen, for å klargjøre anlegget til første snøfall i begynnelsen av oktober.

Det er ventet at snødepotet vil kunne gi tre gigawattimer energi, og dekke 20 prosent av Oslo Lufthavns årlig energibehov til kjøling.

- Vi leter etter løsninger for å redusere vår klimapåvirkning og synes det er litt kult at vi kan bruke snøen på denne måten, sier Nic Nilsen.


Snødepotet vil være i drift fra vinteren 2016 eller 2017.

LES OGSÅ: Slik blir nye Oslo Lufthavn

- Godt for imaget

Allerede har flyplassen begynt å benytte kloakk fra kunder og naboer til å varme opp terminalen på vinteren. Dette skjer ved at varmen fra det kommunale renseanlegget overføres til flyplassens fjernvarmeanlegg gjennom en varmepumpe. Fra fjernvarmeanlegget distribueres varmen til de enkelte bygningene på Oslo Lufthavn.

Til gjengjeld leverer flyplassen avrenningsvann med kjemikalier fra av-ising av rullebane og fly til renseanlegget.

Kjemikaliene og kullforbindelsene i avrenningsvannet gjør rensingen av kloakken mer effektiv.

- Norge ønsker å ligge foran miljømessig. Det passer godt inn i vårt image at vi også er innovative når det gjelder energiløsninger, sier Nilsen.

- Flytrafikk er kanskje ikke så miljøvennlig?

- Nei, det er ikke det, så vi har noen utfordringer der. Vi legger ikke skjul på det.

Flyplassens varmeutnyttelse av renseanlegget er denne vinteren under innkjøring. Med andre ord bidrar de reisendes dobesøk allerede til en behagelig temperadør inne i terminalen.