FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Piloter: - Norske myndigheter hjelper Norwegian å omgå loven

Av Øyvind Gustavsen21.07.14 13:47 | Oppdatert: 21.07.14 14:35

Del saken på:

Ved å flytte Dreamliner-flyene over på en annen flylisens, får Norwegian enda en dispensasjon fra registering i Norge. Dermed kan de fortsette å fly med thailandsk og amerikansk besetning uten norsk arbeidstillatelse.

Får dispensasjon fra Luftfartstilsynet for tredje gang

LO mener Norwegian får ulovlige fordeler

Norwegian: Myndighetene følger normen

– Dette er en ren papirøvelse for å omgå lovverket, slik at man kan fortsette med sosial dumping og bruk av thailandsk crew om bord i flyene, sier Jack Netskar i Norsk Flygerforbund.

Han reagerer sterkt på at Norwegian, ved å overføre Dreamliner-flyene fra en lisens til en annen, har fått nye seks måneders dispensasjon fra lovens krav. Flygerforbundet har nå påklaget Luftfartstilsynets vedtak i Norwegians favør.

«Norske myndigheter bidrar altså selv til at norsk lov omgås» skriver de i sin klage.

Alle Norwegians Dreamliner-fly er registrert i Irland. Det gir selskapet muligheten til å bruke besetning uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Men fordi Norwegians irske selskap mangler flytillatelse til USA, flyr Dreamlinerne på Norwegians norske flylisens. Dette betinger imidlertid dispensasjon fra norske luftfartsmyndigheter.

Maksimum 12 måneder

Norwegian fikk sine første Dreamliner-dispensasjoner i august og november i fjor. Disse ble fornyet i mars, og ville nådd lovens maksimumsgrense på tolv måneder i henholdsvis august og november i år.

Men i juni ble Dreamlinerne flyttet fra datterselskapet Norwegian Long Haul til morselskapets Norwegian Air Shuttles (NAS) lisens. Dermed kunne selskapet søke om nye seks måneders dispensasjon, med mulighet for ytterligere seks måneder forlengelse.

– Norwegian har full kontroll på disse flyskrogene på den ene eller andre måten. Likevel behandler tilsynet den siste søknaden som en helt ny sak, og gir dem mulighet til å få dispensasjon i nye tolv måneder. Det er sterkt beklagelig, sier Netskar.

Dersom Norwegian ikke hadde fått ny dispensasjon fra Luftfartstilsynet, ville selskapet sannsynligvis valgt å omregistrere Dreamlinerne fra Irland til Norge. Fordi den forrige regjeringen sa nei til ansatte uten norsk arbeids- og oppholdstillatelse på norskregistrerte fly, måtte Norwegian da ha søkt om dette for sin thailandske og amerikanske besetning, eventuelt byttet til EØS-mannskap.

TIPS OSS:Har du tips eller innspill i denne saken? Ta kontakt med VGs journalist!

– Ødelegger for sine pilotkolleger

Norwegian er helt uenig i kravet om norsk arbeidstillatelse for besetning fra Asia. De lener seg på en redegjørelse av jusprofessor Erling Hjelmeng, ved Universitetet i Oslo, som mener det er uklart om arbeidet ombord i et fly er å forstå som å «ta arbeid i riket».

Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian, mener Norsk Flygerforbund ødelegger for sine medlemmer.

– Flygerforbundet gjør ikke annet enn å prøve å finne måter å stikke kjepper i hjulene for oss. Det er vi vel vant med. Jeg ser ikke hva slags nytte og glede Norsk Flygerforbund skulle ha av at myndighetene ikke følger det som er normene innen luftfarten. De vil også ødelegge for sine pilotkolleger i Norwegian som får mange flere kunder takket være tilførsel til og fra langdistanserutene, sier hun.

Hun sier det er tre årsaker til at de flyttet flyene over på NAS’ flylisens.

– For det første vil vi imøtekomme Russlands krav om ikke å fly innleide fly, såkalt wet lease, og dermed kunne få kortere reisetid til Bangkok. For det andre venter vi fortsatt på svar fra USA om flyrettigheter dit for vårt irske datterselskap. For det tredje ruster vi oss for å imøtekomme nye krav fra EASA, det europeiske flysikkerhetsbyrået.

VG skrev fredag at Russland nekter Norwegian å fly over landet på grunn av selskapets struktur.

– Norwegian forstår ikke hva slags glede dere har av «å stikke kjepper i hjulene» på dem, Jack Netskar?

– Vi har ikke glede av å stikke kjepper i hjulene, men vi har glede av å opptre ryddig, noe Norwegian ikke gjør. Legger man tilsynets vedtak til grunn, kan man i prinsippet overføre flyene til et nytt selskap én gang i året og få nye dispensasjoner hele tiden. Slik tror jeg ikke lovverket er ment å fungere. Flygerforbundet er tilhenger av konkurranse, men på like vilkår, sier Netskar.

- To selskaper

Luftfartstilsynet mener vedtakene i Norwegians favør er fattet i tråd med gjeldende regelverk.

– Vi har forholdt oss til at det er to ulike juridiske selskaper som har søkt om dispensasjon før og nå. Vi mener det er uten betydning at dette er to selskaper i samme konsern og at flyene har fått dispensasjon tidligere, sier Hege Aalstad, juridisk seniorrådgiver.

– Da kan man i prinsippet overføre flyene til et nytt selskap hvert år og få nye dispensasjoner hele tiden?

– Det er ikke helt riktig, fordi regelverket krever en «særlig grunn» for dispensasjon utover seks måneder. Men teoretisk sett kan et nytt selskap søke om dispensasjon for de samme flyene hver sjette måned. Selv synes jeg det høres ut som en upraktisk løsning, sier hun.

Tilsynet regner med å konkludere om klagen i løpet av juli.

Støttebrev

LO støtter Flygerforbundets klage og har skrevet et støttebrev.

«Dispensasjon gir dessuten Norwegian konkurransefortrinn sammenlignet med de norsk-registrerte flyselskapene. Det er således ingen grunn til å gjøre unntak i Norwegians tilfelle», skriver de brevet til Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet.

Departementet sier til VG at de vil prioritere denne saken.

– Departementet vil på bakgrunn av denne sakens viktig karakter se på dette så fort som mulig, sier Tomm A. Øvre, fungerende avdelingsdirektør i Luftfartseksjonen.