FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

To av tre: - Terrorfrykt styrer ferievalg

Av Anne BergsengAv Gjermund Glesnes20.06.12 16:53

Del saken på:

Terrorangrepet i Norge i fjor har ført til økt frykt for terror når vi skal på ferie. To av tre nordmenn sier at terror påvirker valg av reisemål.

Vi reiser mer enn før finanskrisen

Spania, Hellas og Tyrkia på topp

Flere drar på temareiser

I fjor var det langt færre som lot terrorfrykten styre hvor vi skulle feriere, 51 prosent, mot 68 prosent i år.

Tallene kommer frem i en undersøkelse om det norske folks ferievaner. 1021 personer mellom 16 og 67 år har svart i undersøkelsen, som skal gi et representativt bilde av denne aldersgruppen. Undersøkelsen er foretatt av TNS Gallup for Europeiske Reiseforsikring.

- Det er ingen tvil om at terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya har påvirket nordmenns terrorfrykt. Vi har sett at terror kan ramme brått og brutalt midt blant oss, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

Frykten for terror, politiske uroligheter, kriminalitet, vold og naturkatastrofer har alle økt betraktelig det siste året.

Undersøkelsen viser at terrorfrykten er størst blant kvinner og for de over 45 år.

Psykiater Schack Lystrup forklarer forskjellen på menn og kvinners terrorfrykt slik:

- At menn i mindre grad enn kvinner lar terrorfrykten påvirke valg av feriested, er ikke så overraskende. Det inngår som en generell tendens til forskjeller mellom kjønnene. Menn er mer innstilt på å ta risiko enn kvinner, sier Lystrup.

Endring etter 22. juli

Psykologiprofessor Svein Larsen stiller seg tvilende til at frykten for terror vil ha så mye å si for folks ferievalg.

- Det eneste undersøkelsen sier, er at folks oppfatning av hva som påvirker deres valg, har endret seg. Breivik-saken og situasjonen i Syria gjør at mange tror terrorfrykt vil påvirke valget. Men vi vet ikke alltid grunnene for våre egne valg, selv etter at vi har gjort dem. Ofte rasjonaliserer vi dem i ettertid, sier psykologiprofessoren ved Universitetet i Bergen.

Han viser også til studier utført før og etter terrorangrepene i Madrid i 2004 og London året etter. Her viste resultatene at hendelsene ikke påvirket folks reiselyst eller generelle risikovurderinger i tilknytning til reisemål i nevneverdig grad.

I 2010 svarte 17 prosent at den politiske situasjonen i stor grad hadde påvirket hvor vi reiste på ferie. I år svarer hele 65 prosent at det kommer til å påvirke valget.

Når det så etter hvert rapporteres om rolige forhold i et land, vil effekten av terror og politisk uro avta.

Reiser mer

For det er ingen tvil om at reiselysten - og viljen til å reise på ferie - likevel har økt. Vi er nå tilbake til samme nivå som før finanskrisen når det gjelder antall utenlandsreiser.

Andelen av de hyppigst reisende, de som har reist på fire eller flere utenlandsreiser, har nådd nivået vi hadde før finanskrisen, og er nå på 15 prosent, mot ti prosent i 2009.

Artikkelen fortsetter under bildet.


- Det er kanskje overraskende at dette ikke har skjedd tidligere. Det private forbruket har samlet sett for lengst passert 2008-nivået. Det kan være at usikkerhet om renteutviklingen og jobbsituasjonen har holdt reiselysten tilbake, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets.

Andelen som reiser kun én gang i året er tilsvarende på vei ned.

Tendensen bekreftes av reiseundersøkelsen Virke presenterte torsdag. Her svarer 23 prosent - nesten én av fire - at de vil bruke mer penger på feriereiser i år enn i fjor, mens bare 12 prosent planlegger å bruke mindre.

Nordmenn vet hvor de helst vil reise på sine utenlandsferier.

Hele 19 prosent av alle utenlandsreiser gikk til spanske reisemål. Det er en overlegen seier, med tanke på at de neste reisemålene på listen ligger på åtte prosent; Hellas, Tyrkia og Storbritannia deler andreplassen.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Undersøkelsen viser at interessen for temareiser øker, og spesielt blant de eldre.

- Mange av dagens pensjonister er spreke og uredde, de har god økonomi og stor eventyrlyst, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Hit reiser vi på ferie

Her er listen over hvor nordmenn har lagt hovedferien sin det siste året, utenfor Skandinavia.

Spania og Kanariøyene: 19 prosent
De britiske øyer: 8 prosent
Hellas: 8 prosent
Tyrkia: 8 prosent
Italia: 6 prosent
Frankrike: 6 prosent
USA: 5 prosent
Tyskland: 5 prosent
Thailand: 4 prosent
Egypt: 3 prosent
Estland, Latvia, Litauen: 2 prosent
Mellom- og Sør-Amerika og Karibien: 2 prosent
Afrika: 1 prosent

Kilde: Europeiske Reiseforsikring