TURISTER: Vi skal ikke slutte å reise, men bransjen vil at vi skal endre måten vi reiser på. Disse turistene er på Santa Monica Pier i California. Foto: MIKE NELSON / EPA / Scanpix

Slik vil reisebransjen gjøre verden til et bedre sted

Norske reisearrangører lanserer i dag sitt eget veikart for å gjøre bransjen mer bærekraftig - og gjøre verden til et litt bedre sted ved å endre måten vi reiser på.

 • Mona Langset

Det er ikke meningen at vi skal slutte å reise. Men vi skal reise på en måte som minsker fotavtrykkene hver av oss setter, og på den måten gjøre verden litt bedre.

Det er ambisjonene i reisebransjens eget veikart «God tur» som lanseres i dag. Veikartet er utarbeidet av Virke Reiseliv i samarbeid med Aller Travel, Apollo, Berg-Hansen, Egencia, Hvitserk, Kilroy, TUI og Ving.

PASSASJERER: Fly mindre og pakk lettere, oppfordrer bransjen. Foto: Mona Langset / VG

Urealistisk? Nei, mener Leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

– Reiseliv kan bidra til å få folk ut av fattigdom, inn i arbeid, og til lokal verdiskaping over hele verden, sier hun.

– I tillegg må bransjen ta et større ansvar for å redusere avtrykket på miljøet. Det kan den gjøre ved å tilby og informere om reisealternativer med lavere fotavtrykk, som tog i stedet for fly, og ved selv å etterspørre og bidra til utvikling av ny teknologi som gir lavere utslipp både fra transport og på destinasjonen.

– Hvordan kan dette bli mer enn fine ord? Hvor realistisk er det for eksempel at Syden-operatørene ber kundene ta tog og båt til Kreta eller Kanariøyene?

– Virke kommer til å følge opp medlemmene tett, tilby konkrete verktøy og vi kommer til å revidere veikartet annethvert år for å sikre at vi beveger oss fremover.

Bergmål innser at folk flest ikke vil ta tog til Syden med dagens togtilbud. Men hun poengterer at i stedet for å fokusere på det vi ikke får til, må vi se på mulighetene.

VIRKE REISELIV: Leder Astrid Bergmål Foto: Virke Reiseliv

– I tillegg til at det må jobbes aktivt med å få på plass ny teknologi som gir lavere utslipp, kan hver enkelt av oss tenke gjennom eget reisemønster. Reiser vi smartere vil også avtrykket fra reisene vi gjør blir mindre. Blir du lengre når du reiser ser klimaregnskapet bedre ut. Velger du et flyselskap som har lavt utslipp, eller å fly med et charterselskap som alltid har et høyt belegg, er også avtrykket lavere enn om du flyr gamle fly eller halvfulle fly. Velger du toget i stedet for fly når det er et reelt alternativ, så hjelper det, sierhun.

Trenger grønn omstilling

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise synes det er veldig bra at Virke Reiseliv tar initiativ til å se på hvordan reiselivet kan bli mer bærekraftig.

– Økende velstandsnivå gjør at både nordmenn og hele verden reiser mer, og reiselivet har et betydelig avtrykk på både klima og natur. Vi trenger en grønn omstilling også i reiselivet, og det håper vi at veikartet kan bidra til, sier hun.

– Hvor stor betydning kan dette veikartet ha for klimaet?

– Det viktigste reiselivet kan gjøre er å redusere flyreisene, og spesielt de mellomlange reisene til og fra Europa og de lange reisene ut av Europa. Dette er det desidert største klimaavtrykket til reiselivsnæringen. Hvor stor betydning veikartet får for klimaet avhenger om det får konsekvenser for transportvalgene og transportsektoren i reiselivsnæringen, sier hun.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER: Leder Anja Bakken Riise. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Gulrot, ikke pisk

I veikartet er det listet opp en rekke tiltak. De fleste er rettet mot bransjen selv.

– Er «tiltak rettet mot bransjen» i veikartet noe Virke Reiseliv forventer at medlemsbedriftene skal innfri? Eller er det drømmemål?

– Vårt utgangspunkt er at alle kan gjøre noe og at alle monner drar. Hver enkelt forplikter seg til å gjøre det de kan og vi kommer til å følge opp våre medlemmer tett for å hjelpe dem med å levere, sier Astrid Bergmål.

– Blir det sanksjoner overfor medlemsbedrifter som ikke retter seg etter standardene i veikartet?

– Dersom vi ser at medlemmer ikke følger opp, vil vi ta kontakt. Vi ønsker å hjelpe dem på veien, og gjøre dem bevisste på de digitale verktøyene de har tilgang på gjennom sitt medlemskap i Virke. Vi har mer tro på gulrot enn pisk, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

THAILAND: Reisebedriftene skal bidra til å styrke lokalmiljøet på destinasjonene, ifølge veikartet. Foto: JORGE SILVA / Reuters / Scanpix

I denne lenken du lese om tiltakene veikartet beskriver som nødvendige for å sørge for mer et bærekraftig reiseliv. Dette er noen av dem:

Kravene til reiselivsbransjen

For å minimere avtrykk på klima, natur og miljø:

 • Gi råd og gjøre det lettere for kundene å velge mer bærekraftige reisealternativer
 • Informere om tog som et alternativ til fly der tog er et reelt alternativ.
 • Informere så godt som mulig om miljø- og klimaregnskapet ved hvert enkelt reisealternativ.
 • Jobbe for å etterspørre, investere og skape et marked for miljøvennlig teknologi, for eksempel elfly.
 • Etterspørre økt bruk av alternativt miljøvennlig drivstoff for fly
 • Klimakompensere reiser eller gjøre det lettere for kundene å klimakompensere selv.
 • Iverksette tiltak som reduserer vekt på flyet.
 • Minimere matsvinn på hotellene.
 • Fase ut engangsplastartikler.
 • Forhindre at reiselivets bruk av naturressurser skader ressurs- og inntektsgrunnlaget for lokalbefolkningen.

For å sikre menneskerettigheter:

 • Respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.
 • Jobbe for at den ansattes lønn skal være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard. Den høyeste gjelder.
 • Bli medlem av EPCAT som jobber mot seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme.
 • Reisearrangører som selger reiser til destinasjoner som er særlig utsatt for menneskehandel skal informere sine reisende om at dette forekommer, og om hvordan de kan melde fra til norsk politi gjennom norsk politis tipsløsning,
 • Stille krav til relevante leverandører for å unngå menneskehandel, utnyttelse og overgrep mot barn.
 • Virkes medlemsbedrifter skal bruke reisene de selger som om et middel for å fremme positiv utvikling på destinasjonene.
 • Øke antallet lokalt ansatte, også i lederstillinger.
 • Bidra til likestilling.
 • Benytte lokale leverandører og aktører.
 • Bidra til utvikling av infrastruktur, for eksempel søppelhåndtering

Innspill til politikerne

Veikartet reiselivsbransjen har utarbeidet retter seg ikke bare mot dem selv. Det kommer også med anmodninger til politikerne, blant annet om å støtte utvikling og bruk av ny teknologi som vil gi mer miljøvennlig reiser. Her er elfly viktig.

De anmoder også politikerne om å gjøre det enklere og mer attraktivt å velge tog, for i dag er det ofte vanskeligere og dyrere å reise med tog enn med fly.

Reisebransjen etterlyser også et samarbeid på europeisk nivå for å forbedre togforbindelsene i Europa. I dag «glir» det ikke på tvers av landegrensene, og det er vanskelig å kjøpe en gjennomgående togreise i Europa.

TURISTER: Foran Akropolis i Athen Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters / Scanpix

Råd til de reisende

Til slutt anmoder reisebransjen de reisende om å tenke igjennom eget reisemønster og reise smartere og mer miljøvennlig:

 • Ta lengre ferier når du først reiser, eller kombiner forretningsreise med ferie.
 • Begrens antall forretningsreiser gjennom bedre planleging og andre møteformer.
 • Velg flyselskap med lavest mulig utslipp.
 • Velg en reisearrangør som klimakompenserer reisen, eller klimakompenser selv.
 • Pakk lett. Jo mindre bagasjen din veier, jo mindre blir klimabelastningen på flyet.
 • Kjøp varer, tjenester og opplevelser lokalt.
 • Ikke kjøp suvenirer som stammer fra truede arter.
 • Husk at mange i reiselivsnæringen er avhengige av tips. Sjekk tipskulturen på reisemålet.
 • Ikke se bort, men meld fra til hotell, reisearrangør eller politi hvis du er vitne til utnyttelse av barn. Vær bevisst på at du også kan melde fra til norsk politi.

Mer om

 1. Reiseliv
 2. Miljø
 3. Klima
 4. Omstilling
 5. Virke

Flere artikler

 1. Ryker når ingen reiser: Pakke-operatørene trenger penger innen fredag

 2. Norgesferie som aldri før til sommeren

 3. Reisetrender for 2020-tallet

 4. Color Line: – En skjebnesommer for norsk reiseliv

 5. Leder av reisebyrå: – De nye reiserådene er spikeren i kisten for turoperatørene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder