FacebookTwitterEmail
Reise Logo
Magnifying glass

Norske flyselskaper satser på flere klimatiltak

Av Malene Emilie Rustad08.07.18 13:08 | Oppdatert: 09.07.18 16:35

Del saken på:

De norske flyselskapene kjemper om å bidra med flere miljøvennlige tiltak. Christoffer Ringnes Klyve fra Fremtiden i våre hender er ikke imponert.

Vi vet at å fly ikke er miljøvennlig, men ifølge flyselskapene er det er mye som kan endres for å redusere utslippene. Sist ute er SAS som skal kompensere CO₂-utslippet for alle unge mellom 12 til 26 år som flyr med SAS ungdomsbilletter.

Norwegian og Widerøe satser på teknologi og moderne fly. Så langt mener Christoffer Ringnes Klyve, nestleder i Fremtiden i våre hender, det handler om omdømmerisiko.

Vil redusere utslipp med 50 prosent

Knut Morten Johansen, pressesjef i SAS Norge, mener at CO₂-kompensasjonen vil føre til en mindre klimabelastning totalt.

– I praksis vil det si at dersom du kjøper en ungdomsbillett fra SAS, så investerer du i vindenergi, sier Randi Baasch, talsperson for SAS.

Hvordan er det med på å redusere utslipp?

– Det vil redusere klimabelastningen totalt. Det nøytraliserer det du har vært med på selv. Denne måten å gjøre det på vil være presis i forhold til det konkrete utslippet, da det går på flytype, lengde osv., sier Johansen.

Johansen sier SAS har svært ambisiøse mål om å redusere utslippene til tross for økt trafikk. Ved å investere i ny teknologi, mener han at skal de skal klare å redusere utslippene med 50 prosent.

– Vi har utvidet en ny ordre på flyene som er de mest miljøvennlige, investert i biodrivstoff fra bærekraftig skogsavfall som blandes inn i det vanlige drivstoffet på korte ruter og investert i elfly som etter hvert kan fly de korteste strekningene i Norge.

Satser på nye fly og teknologi

Talsperson for Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier at Norwegian konstant jobber med å redusere utslippene. Hun mener det viktigste et flyselskap kan bidra med for å redusere utslipp, er å investere i nye fly.

– Norwegians flyflåte på over 150 fly har en gjennomsnittsalder på 3,7 år per 1. juni, og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden, sier Mannion-Gibson.

Norwegian har også andre tiltak som optimalisering på reiseruter, en spesiell motor- og flyvask som reduserer karbonutslippet og et miljøinitiativ som planter trær i Spania og England.

Det norske flyselskapet Widerøe sier de har investert i nye fly som slipper ut mindre miljøgasser, og har oppdatert systemer slik at det er mulig å bruke mindre drivstoff på flyginger.

– Vi i luftfartsbransjen har et rykte på å oss for å være litt verstinger, men når det er så sagt så har vi investert i nye miljøtiltak som gjør at vi reduserer utslippene kraftig, sier informasjonssjef Catharina Solli.

– Widerøe har tilpassede fly-størrelser for de forskjellige flygingene og vi har investert i tre jetfly som utnytter drivstoffet bedre. De har 17 prosent mindre utslipp enn tilsvarende fly i samme størrelse.

Ikke imponert

Christoffer Ringnes Klyve, nestleder for Fremtiden i våre hender, mener flyselskapenes forbedringer er bra for miljøet, men at den totale reduksjonen blir spist opp av den økte trafikken de legger opp til.

– Flyselskapene sparer masse penger på å kutte ned på drivstoffkostnadene. Det er jo bra for miljøet, men jeg er ikke så veldig imponert over det. Hvis vi ser på CO₂-kompensasjonen, så koster det lite for flyselskapene.

– Hvis flyselskapene ønsker å gjøre driften mer bærekraftig, hvorfor har de ikke da CO₂-kompensasjon for alle flybilletter? spør Klyve

Han mener de totale forbedringene gir rundt en til to prosent reduksjon i klimautslipp, men at så lenge den økte trafikken ligger på rundt tre prosent, så vil utviklingen av CO₂ i atmosfæren gå feil vei.

– Uansett hvordan man snur og vender på det, så er den store elefanten i rommet den økte trafikken. Biodrivstoff er kun er en begrenset løsning, ettersom å slippe ut klimagasser høyt oppe i luften bidrar til mer global oppvarming.

– Hvorfor innfører flyselskapene disse tiltakene?

– Jeg tror flyselskapene har lest Parisavtalen og gjør vurderinger om klimaendringer. Men økt trafikk er ikke i tråd med bærekraftig utvikling. Jeg tror det handler om en omdømmerisiko, hvor flyselskapene må være på offensiven for å ikke bli sett på som bakstreverske når resten av verden omstiller seg.